You are on page 1of 6

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Predmet: Socijalna medicina

Naziv teme za seminar


- seminar Ime Prezime
Broj indeksa: 007/07
Beograd, dd. mm. gggg. godine

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu


Predmet: Socijalna medicina

Socijalno-ekonomske
nejednakosti i zdravlje
- seminar Jovan Jovi
Broj indeksa: 007/07
Beograd, 20. 10. 2010. godine

Pregled izlaganja
 Uvod
 ..
 .. Literatura

Uvod
 ..
 ..

.
 ..
 ..

Literatura
 ..
 ..