You are on page 1of 5

grupa a

Ameryka Pnocna i Poudniowa

Imi i nazwisko

.
Klasa

Poniszy test skada si z 15 zada. Przy kadym poleceniu podano


liczb punktw moliw do uzyskania za prawidow odpowied.
Za rozwizanie caego testu moesz otrzyma maksymalnie 42 punkty.
1. Podpisz na mapie odpowiednimi literami ponisze
(07
obiekty geograficzne.
p.)

A. Meksyk
B. Morze Sargassowe
C. Kana Panamski
D. Andy
E. Jezioro Grne
F. Ziemia Ognista
G. Missisipi

d) K2.
3. Ponisze klimatogramy zostay sporzdzone
dla miejscowoci zaznaczonych na mapie z zadania 1
literami A i B. Wpisz przy kadym klimatogramie
odpowiedni liter.
(01
p.)

4. Wpisz

odpowiednie miejsca tabeli wymienione niej terminy.


(06 p.)

megalopolis, Grenlandia, Patagonia, Park Narodowy


Yellowstone, tango, fawele, jzyk hiszpaski, Alaska,
dungla amazoska, jzyk angielski
Ameryka Pnocna

Ameryka Poudniowa

5. Na mapie z zadania 1 zaznacz granice pastwa, ktrego


jzykiem urzdowym jest portugalski.
(01 p.)
2. Zaznacz prawidowe dokoczenie zdania. (01 p.)
Najwyszym szczytem Ameryki Pnocnej jest
a) Aconcagua.
b) Kibo.
c) McKinley.

6. Podaj dwa przykady miast wchodzcych


w skad megalopolis wschodniego wybrzea Stanw
Zjednoczonych.
(02
p.)

7. Wymie trzy skutki degradacji lasw amazoskich.


(03 p.)

............................................................................
.............................................................................

12. Oblicz wspczynnik przyrostu rzeczywistego dla


(01 p.)
USA. Wynik wpisz do tabeli.
Liczba
urodze

Liczba
zgonw

Saldo
migracji

Wspczynnik
przyrostu
rzeczywistego

na 1000 osb

............................................................................
13,8

8,4

4,3

.............................................................................

............................................................................

Obliczenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...............................................................................

.............................................................................

Czynniki przyrodnicze

13. Zaznacz diagram przedstawiajcy struktur etniczn


ludnoci Peru.
(01 p.)

Czynniki spoeczno-gospodarcze

8. Wpisz do tabeli po dwa czynniki przyrodnicze oraz


spoeczno-gospodarcze, ktre wpyny na du
koncentracj ludnoci na wschodnim wybrzeu Brazylii.
(04
p.)

9. Pocz stopie rozwoju gospodarczego z nazw pastwa,


do ktrego si odnosi.
(02

14. Uzupenij zdania brakujcymi informacjami.


(04 p.)

p.)

wysoki poziom
rozwoju gospodarczego
redni poziom
rozwoju gospodarczego

Argentyna
Brazylia
Kanada
USA
Nikaragua

10. Podkrel gazie przemysu, ktre nale


do przemysu wysokiej technologii.

Zjednoczonych odgrywa przemys wysokiej


technologii, okrelany skrtem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Natomiast w rolnictwie gwn rol odgrywaj
wielkoobszarowe gospodarstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(03

p.)

Stany Zjednoczone nazywa si czsto krajem. . . . . . . . . . . . .


. Wikszo mieszkacw

....................................

to potomkowie

spoywczy, mikroelektroniczny, stoczniowy,


wkienniczy, farmaceutyczny, lotniczy
11. Wpisz obok zdania prawdziwego
liter P, a obok faszywego liter F.

Szczeglnie wan rol w gospodarce Stanw

..............................

oraz ludno

czarnoskra, czyli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Niewielki odsetek spoeczestwa USA to rdzenni
(05 p.)

mieszkacy tych ziem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


oraz Indianie. Najwiksze miasta USA to: . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Stany Zjednoczone nie posiadaj z


ropy naftowej. . . . . .
b) Stany Zjednoczone maj najdusz na wiecie sie
linii kolejowych, drg koowych oraz rurocigw. . . . .
c) Najsynniejsza gieda na wiecie ma swoj siedzib
w Waszyngtonie. . . . . .
d) W przemyle Brazylii najwiksze znaczenie maj:
grnictwo, hutnictwo metali oraz przemys
energetyczny, chemiczny i elektromaszynowy. . . . . .
e) Stolic Brazylii jest najwiksze miasto tego kraju
Rio de Janeiro. . . . . .

.................................

i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Wyjanij jednym zdaniem, z czego synie jezioro


Titicaca.
(01
p.)
...............................................................................
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

grupa b

Ameryka Pnocna i Poudniowa

Imi i nazwisko

.
Klasa

Poniszy test skada si z 15 zada. Przy kadym poleceniu podano


liczb punktw moliw do uzyskania za prawidow odpowied.
Za rozwizanie caego testu moesz otrzyma maksymalnie 42 punkty.
1. Podpisz na mapie odpowiednimi literami
ponisze obiekty geograficzne.

(07

b) Kibo.
c) McKinley.
d) K2.

p.)

A. Argentyna
B. Morze Karaibskie
C. Cienina Magellana
D. Nizina Amazonki
E. Kordyliery
F. Haiti
G. Titicaca

3. Ponisze klimatogramy zostay sporzdzone dla


miejscowoci zaznaczonych na mapie z zadania 1
literami A i B. Wpisz pod kadym klimatogramie
odpowiedni liter.
(01 p.)

4. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli wymienione niej


terminy.
(06 p.)
Waszyngton, Dolina mierci, campos, Buenos
Aires, jezioro Maracaibo, Dolina Krzemowa,
karnawa w Rio de Janeiro, Eskimosi,
wodospad Iguau, preria
Ameryka Pnocna

2. Zaznacz prawidowe dokoczenie zdania.


Najwyszym szczytem Ameryki Poudniowej jest
a) Aconcagua.

Ameryka Poudniowa

(01 p.)

5. Na mapie z zadania 1 zaznacz obszar wybranego


pastwa Ameryki aciskiej.
(01 p.)

6. Podaj dwa przykady miast wchodzcych w skad


megalopolis zachodniego wybrzea Stanw
Zjednoczonych.
(02 p)

e) Brazylia posiada bogate zoa boksytw, rud


manganu i ropy naftowej. . . . . .
Liczba urodze

Liczba
zgonw

Wspczynnik
przyrostu
rzeczywistego

Saldo
migracji

na 1000 osb
.

7. Wymie trzy skutki powstawania faweli.

(03 p.)

............................................................................

18,4

6,3

0,1

12. Oblicz wspczynnik przyrostu rzeczywistego dla


Brazylii. Wynik wpisz do tabeli.
(01 p.)

.............................................................................

............................................................................

Obliczenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...............................................................................

.............................................................................
............................................................................

13. Zaznacz diagram przedstawiajcy struktur etniczn


ludnoci USA.
(01 p.)

.............................................................................

8. Napisz po dwa czynniki przyrodnicze oraz spoeczno-gospodarcze, ktre wpyny na du koncentracj


ludnoci na wschodnim wybrzeu USA .
(04 p.)
Czynniki przyrodnicze

Czynniki spoeczno-gospodarcze

9. Pocz stopie rozwoju gospodarczego z nazw pastwa,


do ktrego si odnosi.
(02 p.)
niski poziom
rozwoju gospodarczego
wysoki poziom
rozwoju gospodarczego

Boliwia
USA
Brazylia
Kanada
Haiti

14. Uzupenij zdania brakujcymi informacjami.

(04

p.)

Brazylia jest najwikszym krajem Ameryki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


..................

. Du cz jej terytorium porasta wiecznie

zielony las rwnikowy, zwany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Ludno zamieszkuje gwnie wybrzee
.........................

........................

oraz poudniowo-wschodni cz kraju.

Najwiksze miasta to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i Rio de Janeiro.


10. Podkrel gazie przemysu, ktre nale do przemysu
wysokiej technologii.
(03 p.)
maszynowy, drzewny, precyzyjny, metalurgiczny,
biotechnologiczny, kosmiczny
11. Wpisz obok zdania prawdziwego liter P, a obok
faszywego liter F.
(05 p.)
a) Najwiksze porty morskie USA znajduj si w
Houston, Corpus Christi i Long Beach. . . . . .
b) Na terenie USA zlokalizowana jest tylko jedna
technopolia. . . . . .
c) Gwn rol w rolnictwie USA odgrywaj
prywatne wielkoobszarowe gospodarstwa rolne. . . . . .
d) Brazyli cechuje bardzo niski wskanik
urbanizacji, wynoszcy ok. 50%. . . . . .

Jednym z powaniejszych problemw brazylijskich miast


jest rozrastanie si dzielnic ndzy, zwanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rolnictwo opiera si na uprawie plantacyjnej, m.in.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

oraz . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

W produkcji rolnej due znaczenie ma hodowla


............................................................

15. Wyjanij jednym zdaniem, z czego synie Dolina


Krzemowa.
(01 p.)
...............................................................................
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

You might also like