You are on page 1of 2

POST MORTEM PERCUBAAN SPM 2016.

NAMA
MATA PELAJARAN
KELAS

: MOHD ADZRUL NIDZAM B. ADNAN
: PENDIDIKAN MORAL
: 5 KEMANUSIAAN

Laporan
1. Secara keseluruhan prestasi subjek Pendidikan Moral Percubaan SPM 2016 kurang
memberangsangkan.
2. 7 orang calon berpotensi untuk lulus subjek dalam SPM berdasarkan keputusan Percubaan
SPM 2016:a. Hemarubini A/P Ganapathy
b. Kalyana Kumar A/L Rajesh Khana
c. Kavitha A/P Shanmugam
d. Thineswary A/P Budumonu
e. Mahaletchumy A/P Mariappan
f. Kannan A/L Ganesan
g. Evarajah A/L Nagaratnam
Analisis SWOT
KEKUATAN

1. Beberapa pelajar berpotensi akan mendapat keputusan yang
cemerlang dalam subjek ini.
2. Sukatan pelajaran telah selesai dan pengajaran dan
pembelajaran akan berfokus untuk membuat latihan,
perbincangan soalan dan jawapan serta menganalisis
kekerapan kesilapan pelajar serta memberi pengukuhan
menjawab soalan.
3. Bahan-bahan soalan dan jawapan soalan mudah diperoleh.

KELEMAHAN

1. Beberapa pelajar masih lagi mengambil sikap sambil lewa
dalam menjawab soalan/latihan.
2. Kebanyakan pelajar sangat bergantung kepada guru tiada
inisiatif sendiri untuk membuat ulang kaji.
3. Pelajar sangat lemah dalam menguasai hal-hal mengenai
pengetahuan am dan isu-isu semasa.
4. Hampir keseluruhan calon sangat bermasalah dalam
penguasaan dan penulisan Bahasa Melayu.

STRATEGI /
PELAN INTERVENSI
2016

1. Pelajar telah menghadiri bengkel teknik menjawab yang akan
dijalankan pada pertengahan dan akhir tahun
2. Pelajar dilatih menggunakan teknik belajar “banyak membuat
latihan” daripada menggunakan teknik belajar “hanya
membaca”.
3. Guru akan memberi soalan kuiz bagi isu-isu semasa yang
penting untuk memberi kefahaman yang kukuh di dalam kelas.
4. Guru akan berjumpa dengan pelajar yang sangat bermasalah
secara personal untuk membantu memberi motivasi dan
kesedaran secara berperingkat.
5. Guru akan memberi banyak pelajar menjawab dan berbincang
soalan-soalan peperiksaan sebenar Pendidikan Moral tahuntahun lepas.
6. Pelajar-pelajar juga akan membuat latihan tubi menjawab
soalan-soalan percubaan negeri-negeri lain dan
membincangkan kesilapan yang pelajar biasa lakukan.
7. Guru membantu pelajar untuk skor/jawab soalan yang mudah
untuk mendapatkan markah dan lulus dalam peperiksaan

1

Diharap keputusan yang lebih baik akan diperoleh serta memperbaik Nilai Gred Mata Pelajaran(NGMP) dengan usaha berterusan bagi semua pihak. Disediakan oleh: ……………………………… (EN MOHD ADZRUL NIDZAM B.Oleh itu. keputusan subjek Pendidikan Moral harus diperbaiki.Secara keseluruhan. ADNAN) GURU M/P PENDIDIKAN MORAL 5 KEMANUSIAAN SMKTAR 2016 2 . penambahbaikan secara berterusan akan dilakukan dari semasa ke semasa berdasarkan pengalaman sebelumnya.