You are on page 1of 4

1

2

Nervul mandibular şi ramurile lui vizibile

Muşchii striaţi ai globului ocular

Pachetul neurovascular al gâtului

Porţiunile labirintului osos

Ramurile pieloase ale plexului cervical

Nervul facial

Plexul cervical

Vena subclaviculară

Vasele şi nervii din triunghiul hiomandibular

Conexiunile nervului facial

Organul vestibulocohlear – generalităţi. Urechea
externă şi medie – structură, topografie,
componente. Tuba auditivă – porţiuni, structură, rol
funcţional.

Nervul oftalmic şi ramurile lui vizibile

Nervii obturator şi femural – origine, traiect,
topografie, ramuri, zone de inervaţie, explorare pe
viu.
Nervul trigemen – generalităţi (nuclee, rădăcini,
apariţie din encefal, ganglionul trigeminal,
componenţă fibrală, ramuri primare, explorare pe
viu). Calea conductoare a nervului trigemen şi
schema ei

Plexurile sacrat şi coccigian – formare, topografie.
Ramurile scurte ale plexului sacrat şi nervul cutanat
posterior al coapsei – origine, traiect, ramuri, zone
de inervaţie.
Nervul mandibular – origine, apariţie din craniu,
tipurile de fibre din componenţa lui, traiect,
topografie, ramuri, conexiuni, zone de inervaţie
Nervii spinali – formare, rădăcini, originea şi
caracteristica fibrelor din componenţa lor,
ganglionii spinali, trunchiurile şi ramurile primare,
conexiuni. Schema formării nervilor spinali.

Perechile XI şi XII de nervi cranieni – nuclee,
apariţie din encefal şi din cavitatea craniului,
componenţă fibrală, topografie, ramuri, conexiuni,
teritorii de inervaţie.

Ganglionii parasimpatici din regiunea capului,
structură şi topografie. Fibrele nervoase pre- şi
postganglionare, originea şi distribuirea lor.

Segmentul cervical al lanţului simpatic – ganglioni,
topografie, structură, ramuri, zone de inervaţie.
Plexurile vegetative din jurul vaselor sangvine ale
capului şi gâtului

Plexul lombar – formare, ramuri. Nervii
iliohipogastric, ilioinghinal, genitofemural şi
cutanat femural lateral – origine, traiect, topografie,
ramuri, teritorii de inervaţie.

traiect. plexurile vegetative din cavitatea abdominală – formare. apariţie din encefal şi din craniu. componenţă fibrală. segmente. teritorii de inervaţie. componentele lor. zone de inervaţie. ramuri. schema ei. Nervul optic Ansa cervicală Artera carotidă internă Nervul sciatic – origine. IV. topografie. Ramurile posterioare ale nervilor spinali – terminologie. tipuri de ramuri. Calea conductoare a nervului glosofaringian. Plexurile vegetative din cavitatea toracică – formare. Căile de conducere a simţului tactil şi a senzaţiilor doloroase şi termice. explorare pe viu. topografie. Nervul optic. Perechea IX de nervi cranieni – nuclee. Noţiuni generale despre analizatori (sisteme informaţionale). ramuri. Clasificarea organelor de simţ.3 4 Venele brahiocefalice Conexiunile nervilor din regiunile feţei şi a gâtului Plexul parotid Zonele de palpare a pulsului pe arterele capului şi gâtului Nervul vag Ramurile arterei carotide externe Ramurile pieloase ale plexului cervical Nervul trigemen Analizatorul cutanat – structură. formaţiuni centrale şi periferice. distribuire. Calea conductoare a analizatorului vizual. tipurile de fibre din componenţă lor. rol funcţional. apariţie din encefal şi din craniu. schema lor. ramuri. distribuire. traiect. ganglioni. teritorii de inervaţie. Nervii cranieni III. topografie. Porţiunea simpatică a sistemului nervos vegetativ. Lanţul simpatic – structură generală. traiect. Segmentul toracic al lanţului simpatic – topografie. caracteristica fibrelor din componenţa lor. explorare pe viu. VI – nuclee. componenţă numerică). . ramuri. ganglioni (structură. Segmentul lombar al lanţului simpatic. zone de inervaţie. formarea chiasmei şi a tractului optic. zone de inervaţie. schema ei. zone de inervaţie. explorare pe viu. conexiuni. ganglioni.

Traiectul şi topografia nervului frenic. . explorare pe viu. Porţiunea parasimpatică a sistemului nervos vegetativ. conformaţie externă şi internă. explorare pe viu. trunchiuri. porţiuni. teritorii de inervaţie Plexul cervical – formare. Perechea VII de nervi cranieni – nuclee. Noţiuni generale privind sistemul metasimpatic. schema ei. ganglioni. topografie. conexiuni. distribuirea. apariţie din encefal şi din craniu. zone de inervaţie. nuclee. explorare pe viu. structură. dimensiuni. conexiuni. rol funcţional. ramuri. Ramurile scurte ale plexului brahial – origine. componente. Ramurile anterioare ale nervilor toracici Nervul vestibulocohlear – componente. structură. plexurile vegetative din cavitatea pelvisului – formare. formaţiuni centrale şi periferice.5 6 Zona reflexogenă sinocarotidiană Arterele din regiunea feţei Poligonul arterial al encefalului Nervul vestibulocohlear Ramurile nervului facial Ganglionii cervicali ai lanţului paravertebral Ramurile arterei subclaviculare Nervul lingval Nervul accesor Artera carotidă comună şi ramurile ei Analizatorul gustativ. Segmentul sacrat al lanţului simpatic. zone de inervaţie Urechea internă – localizare. componente. zone de inervaţie. ramuri. componenţă fibrală. traiect. Ramurile anterioare ale nervilor spinali – tipurile de fibre din componenţa lor. Organul vederii – componente. schema ei. topografie. raporturi cu encefalul şi craniul. Globul ocular – conformaţie externă. Calea conductoare a analizatorului vestibular. topografie. distribuire. formarea plexurilor. Plexul brahial – formare. semnul frenicului. calea lui conductoare şi schema ei. traiect. Calea conductoare a nervului facial. fascicule.

ramuri. olfactiv şi gustativ. explorare pe viu. Schema căii conductoare a analizatorului cohlear. Schema centrilor sistemului nervos vegetativ şi a arcului lui reflex. conexiuni. deosebiri de sistemul nervos somatic). ramuri. . componenţă fibrală. schema ei Nervul şi analizatorul olfactiv. centri subcorticali şi corticali. Artera maxilară Organele auxiliare ale ochiului. Nervul terminal Explorarea pe viu a analizatorilor vestibulocohlear. ramuri. apariţie din craniu. traiect. traiect. zone de inervaţie. apariţie din encefal şi din craniu. componente. caracteristică a fibrelor. Calea de conducere a analizatorului cohlear – formaţiuni sonoconductoare şi sonoreceptoare. traiect. conexiuni. Nervul hipoglos Ansele cervicală superficială şi subclaviculară Tunicile globului ocular. apariţie din craniu. centri şi formaţiuni periferice. explorarea lor pe viu. Nervul oftalmic – origine. explorare pe viu. structura şi topografia lor. segmente. zone de inervaţie. teritorii de inervaţie. conexiuni. traiect. cutanaţi mediali ai braţului şi antebraţului şi nervul median – origine.7 Venele superficiale ale gâtului Venele din regiunea feţei Vasele şi nervii din triunghiul carotid Artera subclaviculară 8 Vasele şi nervii laringelui Arterele glandei tiroide Nervii ulnar şi radial – origine. topografie. Nervul vag – nuclee. Calea conductoare a nervului vag. Nervul maxilar – origine. porţiunile tunicii vasculare Vena jugulară internă Sistemul nervos vegetativ – generalităţi (particularităţi structurale şi funcţionale. conexiuni. calea lui conductoare şi schema ei. ramuri. conexiuni. topografie. topografie. ganglioni. zone de inervaţie. tipuri de fibre. ramuri. Nervii musculocutanat. zone de inervaţie. topografie.