You are on page 1of 4

MINISTERUL EDUCAȚIE AL REPUBLICII MOLDOVA

DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÎNT CAHUL
INSTITUȚIA : Gimnaziul ”A. Russo”, satul Ursoaia, r-nul Cahul
CATEDRA LIMBĂ ȘI COMUNICARE

,,APROBAT” ___________

,,COORDONAT”________________

Directorul gimnaziului
___ septembrie, 2016

Direct adjunct
___ septembrie, 2016

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ

La ,,Educația ecologică” pentru clasa a IX – a
ANUL DE STUDII 2016-2017
PROFESOR

OLTEANU VIORICA

GRAD DIDACTIC ________________________

PROIECTUL ESTE ELABORAT CONFORM CURRICULUMULUI DISCIPLINAR MODERNIZAT, 2010
MANUAL DE BAZĂ :
Educația ecologică, manual pentru clasa a IX / Vitalie Sochircă, Tudor Cozari / Știința, 2014

DISCUTAT ȘI APROBAT LA ȘEDINȚA CATEDREI, PROCESUL VERBAL NR. ____ DIN ___________ 2016
ȘEF. CATEDREI

_____________

_____________

mediu ambiant. plante. etc. Mediile de viață ale plantelor și animalelor: terestru – aerian. 6. serviciul. Mediile de viață ale omului: apropiat. 2 5 6 7 8 9 11 .argumentarea adaptării componentelor umane la mediul ambiant al ţării. 2.09 28. animale. Interacţiunea om-natura nevie.11 1 16. Locul de trai și de activitate al omului: casa. aer. 3 4 . 3. norme și principii referitoare la mediul ambiant. Noţiuni generale ecologice: mediul natural. ore Data 1. chimizării agriculturii. poluării mediului asupra calităţii vieţii. apă.11 1. global.Introducere.09 1 14.10 1 12.10 1 19. acvatic. 8. Adaptarea societăţii umane la diverse condiţii ale mediului ambiant al ţării.natura vie în cadrul țării. subteran și organismele vii ca medii de viață ale altor organisme. 2. Efectele urbanizării.10 1 1 26.generalizarea noțiunilor de bază ce vizează educația ecologică. artificiale.Medii de viață -identificarea caracteristicilor componentelor mediului ambiant.generalizarea noțiunilor de bază ce -dezvoltarea comportamentelor vizează educația 12 Conținuturi Nr. terestre. școala. Analiza evaluării.09 1 1 21. 1 . Evaluare sumativă: Medii de viață 1 07. om .09 1 05. 1. mediul uman. Componentele mediului natural: roci.Unitatea de învățare Competențe specifice -utilizarea unor noțiuni.10 02. acvatice. Componentele umane ale mediului 4. Subcompetențe Nr. sol. Diversitatea habitatelor (locurilor de trai) ale viețuitoarelor: naturale.Sinteza.11 Observa ții . 7. 5. 1 09. local.descrierea caracteristicilor componentelor umane ale mediului ambiant al ţării. Aplicație practică 9.d /o .

administrației publice locale. Moldova. a biodiversității și a peisajelor în R.stabilirea impactului mediului ambiant poluat asupra sănătăţii omului. Măsuri de soluţionare a problemelor mediului ambiant al ţării: legislative.11 1 07. -identificarea caracteristicilor componentelor . Poluarea mediului ambiant al țării. 5. Comportamentul omului în mediul ambiant 13. Viața omului în mediul rural.01 18.2. 3. Sinteză.03 1 1 1 29. Sortarea și recilarea deșeurilor 12.01 25.03 22.02 1 1 1 1 22.manifestarea comportamentului responsabil privind protecţia mediului ambiant al ţării. 4.12 1 14.proiectarea măsurilor mediului ambiant. 5. Evaluare sumativă: Societatea democratică 1 23. . Tipuri de activități. de soluţionare a problemelor mediului ambiant al ţării. Interacțiunea OM – mediu ambiant .02 1 15. Comportamente ale oamenilor faţă de mediile şi habitatele sale de viaţă şi ale altor vieţuitoare. a ONG-urilor în protecția naturii. 13 14 15 16 17 -generalizarea noțiunilor de bază ce vizează educația ecologică. 1 1 1 1 11. Rolul familiei. Degradarea solului. 2. economice. Moldova. școlii. apei și a solului.OM responsabile în raport cu mediul ambiant.03 05. Poluarea aerului.02 1 08. Influența mediului poluat asupra sănătății omului 6. 4. Protecția mediului ambiant în R. Moldova -proiectarea acțiunilor de soluționare a unor probleme referitoare la starea mediului ambiant. Analiza evaluării. Cartea Roșie a Republicii Moldova 10.01 01. ecologică.04 . 23 24 25 26 27 28 29 30 3. 7.03 15.12 1. Consumul rațional al apei și al energiei electrice 11.participarea la acţiuni de protecţie a mediului ambiant al ţării. Influența mediului poluat asupra sănătății omului 7. Viața omului în mediul urban.04 12.12 1 21. . administrative.11 1 30. Tipuri de activități. 3. Măsurile de protecție a mediului ambiant 8. 9. 18 19 20 21 .02 01. 22 . educaţionale.identificarea rolului monitoringului mediului ambiant al ţării. 6. Ariile naturale protejate în R.

05 17. Organizații și acorduri internaționale de mediu. 14.05 . 15. 1 26. Sinteză 17.31 32 33 34 informaţionale. Aplicație practică 16.04 1 1 1 03. Evaluarea sumativă: Viața și sănătatea – valori personale și sociale.05 10.