You are on page 1of 2

Proiect didactic de scurtă durată

Profesorul: Olteanu Viorica
Disciplina: Istoria universală și a românilor
Clasa : a V-a “A”
Data: 11.10.2016
Unitatea de învățare: Istoria universală și a românilor. Epoca străveche.
Subiectul lecției: Comunitățile umane sedentare în neolitic
Tipul lecției:de dobîndire a noilor cunoștințe și compentețe
Competențe-cheie:
1.Competența de învățare /a învăța să înveți
2.Competența de comunicare în limba de stat
Competențe specifice ale istoriei:
1.Înțelegerea și utilizarea corectă a limbajului de specialitate;
2.Înțelegerea și reprezentarea timpului și spațiului istoric;
3.Cunoașterea și interpretarea surselor istorice.
Subcompetențe:
1.Utilizarea hărții ca sursă istorică;
2.Utilizarea termenilor istorici în comentarea evenimetelor istorice;
3.Citirea informațiilor din axa cronologică;
4.Selectarea informațiilor din sursele istorice.
Obiective operaţionale:
O1 - să explice înţelesul noțiunilor: pandantiv, policrom, zoomorf, antropomorf;
O2 - să răspundă corect la întrebările acordate de profesor, în baza textului citit;
O3 – să identifice care sunt trăsăturile caracteristice stațiunii preistorice: Ripiceni – Izvor;
O4 - să descrie primele comunități de agricultori și crescători de animale;
O5 – să stabilească manifestările artistice din viața preistorică;
O6 – să reprezinte prin exemple viața spirituală a comunității preistorice:
Metode și procedee didactice:
1. conversaţia
2. dezbaterea
3. clustering

4. descoperirea
5. tabel
6. fișa individuală

manual clasa a V-a .7.caiet 8. Mijloace de învățămînt: . .