You are on page 1of 2

Proiect didactic de scurtă durată

Profesorul: Olteanu Viorica
Disciplina: Istoria universală și a românilor
Clasa : a VII-a “A”
Data: 19.09.2016
Unitatea de învățare: Istoria universală
Subiectul lecției: Anglia – de la absolutism la monarhia parlamentară
Tipul lecției:de dobîndire a noilor cunoștințe și compentețe
Competențe-cheie:
1.Competența de învățare /a învăța să înveți
2.Competența de comunicare în limba de stat
Competențe specifice ale istoriei:
1.Înțelegerea și utilizarea corectă a limbajului de specialitate;
2.Înțelegerea și reprezentarea timpului și spațiului istoric;
3.Cunoașterea și interpretarea surselor istorice.
Subcompetențe:
1. Utilizarea hărții ca sursă istorică;
2. Utilizarea termenilor istorici în comentarea evenimetelor istorice;
3. Citirea informațiilor din axa cronologică;
4. Selectarea informațiilor din sursele istorice.
Obiective operaţionale:
O1 - să explice înţelesul noțiunilor: monarhie absolută, parlament, război civil, protectorat;
O2 - să răspundă corect la întrebările acordate de profesor, în baza textului citit;
O3 – să determine cauzele revoluției engleze și a războiului civil;
O4 - să identifice în baza textului etapele instaurării republicii și stabilirii protectoratului lui
Cromwell;
O5 – să determine rolul ,,revoluției glorioase”.
Metode și procedee didactice:
1. conversaţia
2. dezbaterea
3. explozia stelară
7. Mijloace de învățămînt:

4. clustering
5. aprecierea verbală
6. scrierea liberă.

8.caiet 9. . .tablă .manual 10. .