You are on page 1of 3

MINISTERUL EDUCAȚIE AL REPUBLICII MOLDOVA

DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÎNT CAHUL
INSTITUȚIA : Gimnaziul ”A. Russo”, satul Ursoaia, r-nul Cahul
CATEDRA LIMBĂ ȘI COMUNICARE

,,APROBAT” ___________

,,COORDONAT”________________

Directorul gimnaziului
___ septembrie, 2016

Direct adjunct
___ septembrie, 2016

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ

La ,,Educația ecologică” pentru clasa a V – a
ANUL DE STUDII 2016-2017
PROFESOR

OLTEANU VIORICA

GRAD DIDACTIC ________________________

PROIECTUL ESTE ELABORAT CONFORM CURRICULUMULUI DISCIPLINAR MODERNIZAT, 2010
MANUAL DE BAZĂ :
Educația ecologică, manual pentru clasa a V / Vitalie Sochircă, Tudor Cozari / Știința, 2014

DISCUTAT ȘI APROBAT LA ȘEDINȚA CATEDREI, PROCESUL VERBAL NR. ____ DIN ___________ 2016
ȘEF. CATEDREI

_____________

_____________

11 23.09 1 1 05.01 18. componentelor . Relațiile dintre componentele mediului ambiant 4.12 1 21.generalizarea noțiunilor de bază ce vizează educația ecologică. Mediul de stepă și silvostepă 8 10.Medii de viață 2.11 07.12 1 1 1 11.01 1 1 01.clasificarea noțiunilor Nr. Aplicație practică 11 13.10 26. Starea actuală a componentelor naturii în Republica Moldova 6. ore Data 1 1.11 16. Evaluare inițială.11 09.consecințelor unor comportamente umane defavorabile mediului și sănătății proprii.10 1 1 1 1 1 1 1 1 19.09 1 28. Mediul pădurilor din zona temperată 9 11. Activitatea omului și mediul ambiant 2.distingerea mediului ambiant.09 1 21. Mediile naturale din zona rece 10 12.Unitatea de învățare 1. principii . Diversitatea mediilor naturale 5 6.10 12. Sinteză 12 14.10 02. Mediul savanelor 8.11 30. Introducere. norme și ecologică.OM Competențe specifice Subcompetențe -generalizarea noțiunilor de bază ce -utilizarea unor vizează educația noțiuni. -proiectarea acțiunilor de soluționare a unor probleme .proiectarea acțiunilor pentru menținerea integrității mediilor de viață -dezvoltarea comportamentelor responsabile în raport cu mediul ambiant. Mediul deșerturilor tropicale 7 9. Evaluare sumativă: Omul-ființă socială 13 14 1 1 07.d /o Conținuturi Nr. 3 3. . Analiza evaluării. . Componentele mediului ambiant.12 15 1 14. Starea ecologică a mediilor de viață ale 4 plantelor și animalelor 5. Poluarea mediului ambiant și sănătatea omului.descrierea referitoare la adaptărilor mediul ambiant. . viețuitoarelor la mediile și habitatele lor de viață. Mediul pădurilor ecuatoriale și tropicale umede 6 7.clasificarea noțiunilor referitoare la mediul -identificarea ambiant și protecția caracteristicilor lui. diversității organismelor vii din țară. Mediul de viață al omului 7. Norme de comportament în mediul ambiant 5. Protecția mediului ambiant 4.01 25. .09 14.02 16 17 18 19 20 21 1. 2 2. Interacțiunea OM – mediu ambiant . 3. Analiza evaluării. Aplicație practică Observa ții .02 08.

Evaluare sumativă: Societatea democratică 1 1 15.Ariile naturale protejate 30 9.03 1 1 1 05. Sinteză. 8.04 1 1 1 1 03.03 1 29.Mediul natural și societatea umană 31 10.referitoare la starea mediului ambiant.02 22.Tradiții naționale de protecție a mediului 24 ambiant 3. 23 1.05 24. 33 .05 17.Analiza evaluării.02 1 01.05 .04 26.Problema epuizării resurselor naturale și 25 dezvoltarea durabilă 4.propunerea măsurilor de îmbunătățire a calității vieții și de protecție a mediului ambiant.Poluarea aerului 27 6. Sinteză 9. Protecția mediului ambiant -proiectarea acțiunilor de soluționare a unor probleme referitoare la starea mediului ambiant.04 12. Aplicație practică 32 11.Poluarea apei 28 7.Problemele generate de schimbările climatice și 29 deșertificare 8.03 1 22. referitoare la mediul ambiant și protecția lui. Poluarea mediului ambiant 2. 3.05 10.03 1 15. 22 23 -generalizarea noțiunilor de bază ce vizează educația ecologică.Factori determinativi în apariția problemelor 26 mediului ambiant 5. Evaluare sumativă.