You are on page 1of 2

106.

Fundamentul juridic al dobândirii fructelor de către
posesorul de bună-credinţă.
Teza potrivit căreia dispoziţiile art. 485 C. civ. ( art. 948 alin 1 din Noul
Cod civil) ar fi o simplă aplicaţie particulară a prevederilor art. 1909 alin
(1) C. civ. ( art. 937 alin 1 din Noul Cod civil), care reglementeaza
dobandirea bunurilor mobile prin posesia de bună-credinţă, a fost, pe
bună dreptate, criticată în doctrină.
S-a observat că, dacă această teză ar fi admisă, posesorul ar
trebui să dobândească în proprietate nu numai fructele, ci şi
productele, ceea ce este inexact. Apoi, prin ipoteză, dispozitiile art.
1909 alin (1) C. civ. ( art. 937 alin 1 din Noul Cod civil) operează numai
dacă sunt îndeplinite condiţiile necesare în acest sens, între care şi
condiţia ca bunul mobil să fi fost dobândit de către posesor de la o altă
persoană decât adevăratul proprietar. Or posesorul dobândeşte fructele
pe temeiul art. 485 C. civ. chiar dacă a dobândit bunul frugifer de la
adevăratul proprietar, dar pe baza unui titlu viciat, nevalabil sau, într-un
sens mai general, ineficace.
În realitate, principiul echităţii, cel mai general principiu care stă la
baza dreptului, este suficient pentru a justifica dobândirea fructelor de
către posesorul de bună-credinţă. În situaţia reglementată prin
dispoziţiile art. 485 C. civ. ( art. 948 alin 1 din Noul Cod civil), principiul
echităţii are o dublă semnificaţie: pe de o parte, proprietarul este sancţionat pentru neglijenţa şi pasivitatea sa, întrucât s-a dezinteresat de
lucru şi l-a lăsat să intre în posesia unei alte persoane, pe de altă parte,
posesorul este recompensat pentru buna sa credinţă, întrucât ar fi
oneros şi nemeritat ca el să fie obligat la restituirea fructelor.

şi atributul jus fruendi. printre altele. posesorul va putea să ceară însă cheltuielile făcute pentru producerea fructelor. Fructele percepute şi cele nepercepute se cuvin reclamantului dacă acesta. Excepţie de la prevederile art. daca. Restituirea fructelor de către posesorul de rea-credinţă. 485 C. Dacă fructele au fost consumate. aceste soluţii depind de calitatea reclamantului de titular al unui drept real asupra bunului frugifer care îi conferă. Evident. În această ipoteză. din aceasta cauza. posesorul va fi obligat să restituie contravaloarea acestora. va fi obligat să restituie reclamantului toate fructele produse de bun. chiar de bună-credinţă. Consecinţa este că posesorul pârât. ele s-au degradat ori s-au distrus.107. face dovada relei-credinţe a pârâtului. cu ocazia judecării acţiunii prin care pretinde că titlul translativ al posesorului asupra bunului frugifer este ineficace. percepute sau nepercepute. Posesorul va fi obligat sa restituie si contravaloarea fructelor pe care a omis sa le perceapa ( art. . 948 alin 5 din Noul Cod civil). 108. chiar dacă posesorul este de bună-credinţă. Regimul juridic special al dreptului de proprietate publică nu îngăduie dobândirea fructelor unui bun care formează obiectul unui asemenea drept. civ.