You are on page 1of 2

ПРОВЕРА ЗНАЊА

Име и презиме _________________________________

1. Заокружи слово испред тачног одговора:
Људи који насељавају одређени крај су његови:
а) становници

б) пријатељи

в) потомци

г) наследници

2. Заокружи тачан одговор:
Најбројније становништво у Србији чине: Руси, Срби, Македонци, Хрвати, Мађари.
3. Шта је занимање?
___________________________________________________________________________________
4. Делатности могу бити: ______________________________________________________________
5. Наброј услужне делатности: _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
6. Поред реченице која се односи на право упиши П, а поред реченице која се односи на обавезу
упиши слово О:
Чувам школску имовину. ___

Поштујем правила понашања у школи. ___

Лечим се кад се разболим. ___

У слободно време се играм и забављам. ___

Редовно радим домаће задатке. ___

Идем у школу. ___

7. Напиши слово П ако је делатност производна или слово У ако је делатност услужна:
продавац ___

пекар ___

зубар ___

столар ___

учитељ ___

глумац ___

8. Шта је саобраћај?
_________________________________________________________________________________

чамац. 12. камион. У копненом саобраћају користе се: (подвуци тачне одговоре) брод. Човек који управља возом по занимању је ___________________. трајект. Допуни реченице: Човек који управља авионом по занимању је ________________. Врсте саобраћаја су: а) _________________________________ б) _________________________________ в) _________________________________ 10. аутомобил. мотоцикл 11. аутобус. Човек који управља бродом по занимању је ________________. Саобраћајне знакове делимо на: а) _______________________________ б) _______________________________ в) _______________________________ . воз. бицикл. авион.9.