You are on page 1of 2

Intel® Teach Program

Essentials Course

M

O D U L

7,

A

C T I V I T

ATEA

2

Planificarea unei surse de facilitare

Planifică o prezentare, un document, sau a o resursă Web care creşte eficienţa sau sprijină
practica instrucţională. Dacă doriţi alegeţi să modificaţi o sursă de facilitare deja existentă în
loc să construiţi una nouă. Dacă doriţi să revizuiţi o sursă deja existentă, recapitulaţi
următorii paşi şi consideraţi cum puteţi încorpora idei noi şi strategii pe care le-aţi învăţat.
1. Scopul sursei de facilitare:
Monitorizarea progresului elevului
Managementul resurselor
Angajamentul elevului în investigaţie sau pentru aplicarea cunoştinţelor şi abilităţilor
Comunicarea
Altele      
2. Utilizatorii resurselor

elevii

3. Formatul utilizat pentru a crea resursele
Wiki
Blog
Publicare
Poster
Fişa de lucru
Prezentare
Foaie de calcul
Altele      
4. Titlul prezentării mele, publicaţiei sau sursa web:
Europa şi Uniunea Europeană în lumea contemporană
5. Subiecte sau materiale de referinţă pentru a fi cercetate pe Internet:
saituri:www.europeana.ro, www.infoeuropa.ro, europa.eu, ue.mae.ro
6. Alte surse pe care le folosesc în facilitare (de exemplu, echipament video/audio, membrii
comunităţii, resurse printate):
echipament video, fişe de lucru
7. Dacă alegeţi să creaţi un instrument pentru creşterea eficienţei, recapitulaţi paginile
6.22–6.23. Pentru idei de materiale de sprijin pentru a vă concentra asupra unui singur
elev, folosiţi urmatoarea listă:
Prezentare, wiki sau blog pentru a stabili un proiect centrat pe elev

Copyright © 2007, Intel Corporation. All rights reserved.

Page 1 of 2

E Tabele şi grafice:       Operele citate (bibliografia) Note:       Copyright © 2007. wiki sau blog Anunţurile din clasă. Harta politicăa Europei Grafice sau imagini: graficul evoluţiei populaţiei U. proceduri şi rezultate Termene limită pentru proiect Imagini de la elevii care au lucrat pe acest proiect Surse pe care elevii pot să le folosească Alte idei despre cum pot avea succes elevii Surse de evaluare Cerinţe ale portofoliului Planuri generice pentru proiect Surse pentru elevi Activităţi zilnice sau de încălzire pentru lecţii Discuţii structurate sau libere Link-uri şi descrierea site-urilor Web Modele ale muncii elevilor Surse pentru asistenţa temelor şi a proiectelor Proiecte şi materiale disponibile pentru a fi printate de pe un site Web.. Page 2 of 2 .E Fotografii:       Animaţii: steaguri ale ţărilor U. noutăţi Orarul temelor şi al lecţiilor Activităţile curente Evenimente planificate în relaţie cu lecţia Elemente de design Ilustrate scanate: simboluri ale U. Intel Corporation. All rights reserved. materialele.Intel® Teach Program Essentials Course Instrucţiuni pentru abilităţi necesare în secolul XXI: Activităţi interactive Prezentare pentru modelarea abilităţilor necesare în secolul XXI Enumeraţi cerinţele proiectului şi includeţi: Scopul.E.