You are on page 1of 7

Organiza ția Na țiunilor Unite

( ONU )

Introducere

Sediul central al organizaţiei este situat în New York. Ziua Organizatiei Nationale Unite este pe data de 24 octombrie. nu are competenţele unui guvern mondial. Fondată în 1945. ci reprezintă o organizaţie de state suverane. În al Doilea Război Mondial nu a existat un tratat de pace general din cauza nivelului scăzut de solidaritate între aliați. cooperarea internațională și respectarea dreptului internațional. . Acestă organizație a fost fondată în anul 1945. după Al Doilea Război Mondial. Organizația Natiunilor Unite este cea mai importantă organizație politică universală din lume. are 193 de state membre. funcţionând ca „un centru în care să se armonizeze eforturile naţiunilor prin atingerea unor scopuri şi obiective comune” . Obiectivele ONU: Conform Cartei principalele obiective ale ONU. · să dezvolte relațiile prietenești între națiuni. sunt următoarele : · să mențină pacea si securitatea internațională. întemeiate pe respectarea principiului egalității în drepturi a popoarelor si dreptului lor la autodeterminare. dupa Al Doilea Război Mondial și cuprinde 193 de state. ONU nu este o organizaţie supranaţională. al cărei scop îl constituie menținerea păcii și securității internaționale. ONU are rolul de a asigura pacea mondială. Carta ONU a reprezentat un tratat de pace general cu scopul păcii și a securității internaționale. cooperarea internaţională şi respectarea dreptului internaţional. respectarea drepturilor omului. Organizația Națiunilor Unite este o organizație cu vocație universală. ONU are misiunea de a asigura pacea mondială.Organizaţia Naţiunilor Unite (organizaţie politică universală) este cea mai importantă organizaţie internaţională din lume. Carta prezintă drepturile și obligațiile statelor membre și stabileste organele principale si procedurile ONU. respectarea drepturilor omului.

· să realizeze cooperarea internațională în soluționarea problemelor internaționale cu caracter economic. . Principiile de acțiune ale ONU În realizarea obiectivelor de mai sus. Secretariatul. · să fie un centru pentru armonizarea eforturilor națiunilor în realizarea acestor scopuri comune. Consiliul Economic și Social. · soluționarea diferendele internaționale prin mijloace pașnice. · îndeplinirea cu bună credință a obligațiilor asumate conform Cartei. Consiliul de Tutelă. Consiliul de Securitate. Curtea Internațională de Justiție. Structura ONU Sistemul ONU este format din șase organe principale: Adunarea Generală. ONU si membrii săi trebuie să acționeze în conformitate cu următoarele principii: · egalitatea suverană a tuturor statelor membre. · nici o prevedere a Cartei nu autorizează Organizația să intervină în chestiuni care aparțin esențial competenței interne a fiecărui stat. programe și fonduri de dezvoltare. · abținerea de a recurge la amenințarea cu forța sau folosirea ei împotriva integrității teritoriale ori independenței politice a vreunui stat sau în orice alt mod incompatibil cu scopurile ONU. cultural sau umanitar si în promovarea respectării drepturilor omului si libertăților fundamentale. precum și agenții specializate. · statele membre trebuie să acorde Organizației asistență în orice acțiune pe care aceasta o întreprinde în conformitate cu Carta ONU si să se abțină de a da ajutor vreunui stat împotriva căruia ONU întreprinde o acțiune preventivă sau de constrângere. social.

deliberativ restrâns al ONU căruia Carta i-a conferit responsabilitatea principală în . respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și colaborarea internațională în domeniile economic. Adunarea Generală este organul principal deliberativ al ONU cu cele mai importante atribuții. Atribuții ale Adunării Generale a ONU: face recomandări în orice chestiune care intră în cadrul Cartei sau care se referă la puterile si funcțiile vreunuia din organele prevăzute în Cartă. educațional și al sănătății. dezvoltarea și codificarea dreptului internațional. membrii nepermanenți ai Consiliului de Securitate. la recomandarea Consiliului de Securitate numește Secretarul general. inițiază studii și face recomandări pentru promovarea cooperării politice internaționale. membrii Consiliului Economic și Social si acei membrii ai Consiliului de Tutelă eligibili. 2. alege împreună cu Consiliul de Securitate judecătorii Curții Internaționale de Justiție. face recomandări pentru menținerea păcii în orice situație care ar fi de natură să pericliteze relațiile dintre state. cere și analizează rapoartele Consiliului de Securitate și celorlalte organe ale ONU. adoptă bugetul Națiunilor Unite și contribuția anuală a statelor membre. cultural.1. fiind reglementată de Cartă în capitolul IV. Consiliul de Securitate este un organ principal. social.

menținerea păcii trebuie asigurată de înțelegerea și concertarea între cei cinci membri permanenți. Regatul Unit si Statele Unite ale Americii și 10 sunt membri nepermanenți aleși de Adunarea Generală. cultural și umanitar. 10 pentru America Latină si Caraibe si 6 pentru Europa de Est. fie la birourile regionale ale organizației. -Secretariatul are atribuții de la administrarea operațiunilor de menținere a păcii până la medierea disputelor internaționale. prima sa întrunire având loc la 16 ianuarie 1946. pregăteste studii asupra problemelor care fac obiectul ONU. 3. iar părți în cauzele supuse spre soluționare acesteia nu pot fi decât statele. Secretariatul este ultimul organ principal al ONU.13 pentru Europa de Vest si altele. Consiliul a fost creat pentru a promova pacea și securitatea internațională. astfel: 5 locuri pentru statele din Africa și Asia. îsi are sediul la Haga în Palatul Păcii. Asadar. 2 pentru America Latină. 5. 18 dintre ei fiind alesi în fiecare an. 4. -Secretariatul ONU este compus din funcționari internaționali care îsi desfăsoară activitatea fie la sediul central al organizației în New York. 1 pentru Europa de Est și 2 pentru Europa de Vest și celelalte. asa cum rezultă din prevederile art. Curtea Internațională de Justiție (CIJ). Franța. organul judiciar al ONU (art. în special între SUA si Rusia. . organizează conferințe internaționale sau urmăreste măsura în care deciziile organelor ONU sunt puse în aplicare. Consiliul de Securitate se compune din 15 membri dintre care 5 sunt membri permanenți – China. 11 pentru Asia. Consiliul este compus din 54 de membri alesi de Adunarea Generală pentru un mandat de 3 ani. pentru mandate de 2 ani. Federația Rusă. Mandatele sunt alocate pe regiuni astfel: 14 pentru Africa. Consiliul Economic si Social (ECOSOC) este organul principal al ONU care are responsabilitatea principală în promovarea cooperării internaționale în domeniile social.7 din Cartă si este alcătuit din Secretarul General si personalul necesar organizației.92).menținerea păcii și securității internaționale.

Ţărilor care contribuie voluntar cu personal în uniformă li se rambursează de către ONU o cotă fixă lunară pentru fiecare militar (aproape 1 000 dolari in SUA). precum si toate chestiunile prevăzute. Agențile specializate ale sistemului ONU Sistemul ONU cuprinde 15 agenți specializate: Organizața Internațonală a Muncii. în Carta națiunilor Unite sau în tratatele sau convențiile în vigoare”. plus cheltuielile pentru echipament. Majoritatea militarilor provin din ţările în curs de dezvoltare. Organizața Mondială a Sănătăți. Asociața Internațonală pentru Dezvoltare. Cum sunt recompensaţi cei care lucrează în astfel de operaţiuni? Militarii sunt plătiţi de propriile guverne în funcţie de gradul fiecăruia şi de scală naţională de salarizare. 36 al Cartei. Grupul Băncii Mondiale (alcătuit din Banca Internațonală pentru Reconstrucțe si Dezvoltare. Organizața Națunilor Unite pentru Educațe. Organizața pentru Alimentațe si Agricultură. lucru care adăugă o povară suplimentară asupra bugetului unor ţări care nu îşi pot permite acest lux. Stiință si Cultură. “în competența Curții intră toate cauzele pe care i le supun părțile.Potrivit art. Agenția Multilaterală de Garantare a Investiților si Centrul Internațonal pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiți). Au existat şi situaţii când tranşele de rambursare au întârziat. în mod special. Societatea Financiară Internațonală. Fondul Monetar. dar aceasta s-a întâmplat tocmai din cauza faptului că statele membre nu şiau plătit la timp contribuţia. Bibliografie . Poliţia civilă şi personalul civil este plătit din bugetul stabilit pentru fiecare operaţiune în parte.

Organizații internaționale (guvernamentale). București. 2008 . Editura Polirom 6. Robert. Valentin.1. 2010 3. Relațiile internaționale : vechi și nou apud Goodin. Manual de știință politică. Immanuel. Kant. Editura Universul Juridic. Introducere în dreptul internațional: drept internațional public și organizații internaționale. Filosofia practică a lui Kant. Editura Universității din Oradea.Flore. Năstase.H. Iași . Traian. Mircea. Hans-Dieter. Cristian. Chebelcu. Bogdan. Pop. Niciu. Organizații internaționale. București 7. Marțian I. Editura Polirom. Keohane.. 1998 4. Moreau Philippe.). Constantin. Iasi.Editura Argonaut. Editura Fundației Chemarea. HansKlaus (coord. Spre pacea eternă. 2000 5. Defarges. Adrian. Organizațiile internaționale contemporane. Jura. Robert E. Drept Internațional.Beck. apud Flonta. Drept international public. IașI. Editura C.. Editura Institutul European. Klingermann. Cluj-Napoca. Keul. Oradea. Aurescu. Sinteze pentru examen. 1994 8. 2000 2.