You are on page 1of 2

Auditul SSM

1. Definitii
Auditul este procesul sistematic, independent si documentat in scopul obtinerii de “dovezi de
audit” si evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina masura in care sunt indeplinite
“criteriile de audit”
Criteriile de audit reprezinta ansamblul de politici, proceduri sau cerinte utilizate ca
referinta fata de care se compara “dovada de audit”.
Dovezile de audit reprezinta inregistrari, declaratii despre fapte sau alte informatii care sunt
relevante in raport cu criteriile de audit si verificabile.
Constatarile auditului reprezinta rezultatele evaluarii “dovezilor de audit” colectate in
raport cu “criteriile de audit”.
2.Tipuri de audit
Auditurile SSM se diferentiaza in functie de obiectul lor si de scopul pentru care sunt
realizate.
I. In functie de obiectul lor, auditurile de SSM pot fi:
Auditul SSM

Auditul sistemului de
management al SSM
(OHSAS 18001)

-auditul de pre-evaluare
(efectuat inaintea auditului de certificare
a sistemului de management al SSM);
-audit de certificare
(efectuat de catre un organism extern,
abilitat in vederea certificarii sistemului
de management al SSM implementat);
-audit de supraveghere
(efectuat periodic, dupa certificarea
sistemului de management al SSM).

Auditul de conformitate
cu prevederile legislatiei
in domeniul SSM...

-a locurilor de munca
-a ansamblului intreprinderii
-a proceselor tehnologice
-a echipamentelor tehnice
-a produselor

dar nu face parte din aceeasi organizatie cu auditatul). -auditul de terta parte (auditorul realizeaza auditul la solicitarea beneficiarului auditului).II. la cererea angajatorului sau la cererea unui alt organism . auditurile de SSM pot fi: -auditul de prima parte / audituri interne (auditorul si auditatul fac parte din cadrul aceleiasi organizatii). III. In functie de raportul existent intre auditor si auditat. -se efectueaza de catre personalul angajatorului (personal calificat in domeniul auditului). auditurile de SSM pot fi: -audituri interne -au ca scop evaluarea conformitatii cu cerintele de SSM a locurilor de munca din cadrul organizatiei. In functie de scopul in care sunt efectuate. -se efectueaza de catre un organism neutru. -auditul de secunda parte (auditorul este beneficiarul direct al auditului. -audituri externe -urmaresc evaluarea capacitatii angajatorului de a asigura un anumit nivel de SSM in cadrul organizatiei.