You are on page 1of 8

Wetworks

“In die wapenwet hebben zij ditmaal het kussen vergeten...”
(Een drama in vier bedrijven)
jwr47

Altijd heb ik gedacht, dat mijn Engels niet al te slecht was en ik uit de context de paar
ontbrekende termen wel on the fly zou kunnen vertalen.
In mijn eerste contact met “Wetworks” lukt dat echter niet1. Eerst dacht ik aan een “vochtige
nacht” in de buurt van “een zwembad in Martha's wijngaard”.
Een ook die opmerking van dochterlief C., dat men, nu de rechter dood was, ook “die
nieuwe wapenwet wel kon afkondigen”, was mij te duister.
En dan war er ook nog dat gezegde, “dat het hard werken werd in Martha's wijngaard”, dat
mijn snelle geest in allerijl ontging. Ik zag het al voor me, dat “de rijkeluiskinderen dan met
een takkenschaar de wijnbergen gingen snoeien of zo...”.

Ik zat er helemaal naast, maar besefte onmiddellijk, dat een Shakespeare uit dit materiaal
ongetwijfeld een drama van de allerhoogste klasse zou hebben ontworpen. Omdat S. al dood is,
neem ik dit karweitje van hem over.
Bij gebrek aan ervaring blijft het ontwerp echter rudimentair. Er moet nog aan worden gevijld.
Verder is het drama nog niet ten einde. Vele protagonisten leven nog en genieten van hun
Nobelprijzen en miljoenenbedragen voor redevoeringen.

1

Het was de video “H.C. Killed Justice Scalia”.

Akte 1 – De samenzwering in Martha's wijngaard
Aanwezigen (in een wijngaard):

De tien samenzweerders, enkele volwassen mannen en vrouwen
plus een vroegrijpe, ietwat naïeve dochter C.

Het gezelschap heeft zich op een late, warme avond om een zwembad gegroepeerd. Er gaan
whiskyglazen met ijs en flessen drank rond. Er is muziek en geroezemoes. Er moet hard
gewerkt worden. Het gaat om een “Nat karweitje” (“Wetwork”), waarvan iedere aanwezige
de betekenis kent. De toeschouwers kennen de betekenis echter nog niet. Het moet in de
loop van het spel uit de context worden afgelezen. Ook de vroegrijpe dochter kent de
betekenis en kent het doel van de actie.
Het woord “moord” wordt in deze akte niet gebezigd. Er wordt gepraat over koetjes en
kalfjes, over een naam (de rechter S. van het hoogste gerechtshof), een bed, een kussen en
een datum.
Samenzweringen zijn altijd zoveel mogelijk, zodat er minder mis kan gaan.
Traditioneel komen de Maffiosi vóór elke grote opdracht allemaal een avond of weekeind bijeen in
de Wijngaard om de opdracht te bespreken.
Dat gesprek is het “harde werk”, waarin de vijf “W's” worden vastgelegd: wanneer, waarom, waar,
wie en met welke middelen er vermoord moet gaan worden:
wanneer → in de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 februari 2016
waarom → een lastpost,
waar → in bed,
en wie → een rechter van het hoogste gerechtshof
en met welk wapen → het eigen kussen.

Het waarom wordt uitgelegd door de retorische en kinderlijke vraag van dochterlief “of men dan
daarna eindelijk de wapenwet kan vrijgeven?”.
Men weet, welke rechter de lastpost is, waar hij dat weekend overnacht en in welke slaapkamer hij
zich na het avondmaal alleen overnachten zal...
De rest late men over aan de vrije impressies, die bij de toneelspelers en speelsters opkoken. Een
auteur moet zulke details aan de acteurs overlaten, vind ik. Alleen het woord “moord” mag men niet
laten vallen, maar wel het“Natte karweitje”...
Volgens plan moet het“Natte karweitje” in de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 februari 2016
plaatsvinden. De rondgestuurde uitnodigingsmail stamt van dinsdag 9 februari, zodat men nog
genoeg tijd voor de voorbereidingen heeft.
Opheldering in het scenario brengt Alex Jones, die mij uitlegt, wat het zware werk bij het
zwembad van de wijngaard is.2 De schreeuwerige Alex Jones, die in de mainstream media
als conspiratietheoreticus wordt beschouwd, vind ik in zijn presentatie ditmaal passend,
omdat het gebeurde een schandaal van de eerste orde betreft.
Het draaiboek herinnert mij aan zo'n Wetwork, die Dylan in Black Cross (1962 Gaslight Cafe) als
een protestsong “bezingt”. Een andere, minder goed verstaanbare versie is het gedicht Black Cross.
Uiteindelijk wordt daarin de onschuldige, maar “ongelovige” boekenliefhebber door de meute
opgehangen... “omdat hij nergens in geloofde”:
“Well he had it coming. That son of a bitch never had no religion”...
2

Wikileaks: Podesta Made Assassination Remarks Days Before Scalia's Death.

Akte 2 – De rechter ontmoet zijn navolger (de president)
Aanwezigen:

de rechter
de president
J Edgar Hoover heeft wel eens beweerd, dat er geen kinderen mogen worden geofferd en dat
de maffia niet bestaat. Misschien geldt dat in het noorden, maar het noorden grenst ergens in
de prairie aan het zuiden.
Aan de wanden van de ranch in Zuid-Texas hangen maskers, die de dood aankondigen. In
Texas, aan de Mexicaanse grens, vervaagt het Amerikaanse recht en kan een rechter niet
meer tegen voodoo machten beschermd worden. Miljardairs mogen er gratis overnachten,
maar ook de machtigen, voor zover zij rechter aan de hoogste rechtbank zijn. Er worden wel
vaker rechters met kussens op het hoofd aangetroffen.
Slechts enkele uren voor de moord ontmoet de rechter zijn moordenaar.3 Hij ontvangt een
computer met bewijsmateriaal, die door de FBI in beslag was genomen van een pedofiele
misdadiger, die echter door de oppermachtigen tegen rechtsvervolging en veroordeling
beschermd wordt.

President Clinton was de 42e president van de VS en werd op 19 december 1998 wegens meineed
uit zijn ambt gezet4. De rechter was de enige machtspersoon, die de voorganger van de huidige
president uit zijn functie heeft kunnen ontheffen5.
Als zijn vrouw nu president wordt kiest zij liefst haar voorganger – de huidige president – als
opperste rechter van de hoogste rechtbank6.
Samen vormen zij een machtige eenheid, die daarnaast de smadelijke ambtsontheffing van de
voorganger heeft kunnen wreken...

3 Scalia Murdered After Obama Meeting
4 impeachment of Bill Clinton
5 Justice Scalia was the head of the office of legal counsel, the chief presidential lawyer, in the Ford administration. It
would be my honor to succeed him several times removed in the second term of the Reagan administration. Having
studied his opinions closely both as presidential lawyer, appellate judge and on the Supreme Court, Scalia was an
unwavering defender of the separation of powers as a way of reducing the likelihood of tyranny or abuse of
authority. It was Scalia, who recognized the potential abuse of the independent counsel statute, long before it was
misused to bring impeachment action based on personal failings against Pres. Clinton. It was Antonin Scalia’s lone
dissent in the case that upheld the constitutionality of independent counsel’s that came to be recognized as the better
outcome. A better outcome that ultimately was evidenced by Congress, allowing the law that had been so abused to
expire. (Obama Will Appoint Scalia Successor, but Who? Justice Biden or Even Justice Obama?)
6 Mrs. Clinton had mildly suggested that a President Hillary Clinton would think highly of a Justice Obama. (Obama
Will Appoint Scalia Successor, but Who? Justice Biden or Even Justice Obama?)

Akte 3 – Het wegwerken van bewijsmateriaal
Aanwezigen (in een lijkenauto):

de begrafenisondernemer
de marshall7

De derde akte vindt plaats in de meest afgelegen hoek van een prairie in Texas. Men kan in
de verte wellicht een coyote horen huilen. Er rijdt een lijkenwagen over de kaarsrechte weg
naar het zuidwesten. Een marshall begeleidt de begrafenisondernemer: Beide zijn in een
passende uniform gekleed.
Zij spreken over de overledene in de achter hen geplaatste doodskist, die in de conservatieve
een goede, maar in de vooruitstrevende staten een slechte naam heeft gehad. Maar nu is hij
dood en “bijna begraven”.
De dialoog is moeizaam en verdeelt zich over beide inzittenden. De een weet meer dan de
ander en de ander weet weinig, wat de ene weet, maar is nieuwsgierig. Het gesprek verloopt
traag – in het breedsprakige dialect, dat de toeschouwers maar net kunnen volgen. Een deel
van de informatie komt uit de autoradio, die tussen de berichten countrymuziek speelt.
Vertrouwelijke details stammen van de marshall, de vragen van de begrafenisondernemer,
die echter wat meer over de toestand van de overledene weet.
De rechter, die al 79 jaar oud8 was en met een kussen over zijn gezicht “vast wel aan een hartkwaal”
was overleden, werd niet aan een autopsie onderworpen.
Er was geen arts aan te pas gekomen. Een onervaren vredesrechter beslist, “zonder zelf het sterfbed
te hebben gezien”, op basis van een uitspraak van de “in moordzaken onervaren” marshall, dat de
overledene “aan een hartaanval” gestorven is9.
Zijn lichaam wordt echter wel honderden kilometers in Texas rondgereden voor een “balseming10 in
verafgelegen uitvaartonderneming”11.
In die buurt wordt elke dode vluchteling aan een autopsie onderworpen, maar voor de hoogste
rechter in de Amerikaanse wetgeving vindt “men” zoiets duurs “in de afgelegen prairie van Texas”
niet nodig12.
De streng orthodox katholieke rechter werd vervolgens gecremeerd. De bewijzen verdwijnen in de
rookwolk van de crematieoven. Het tweetal rijdt vervolgens weer terug naar huis.
De president zelf is afwezig op de begrafenis van de rechter en stuurt de vicepresident als
afgevaardigde naar de plechtigheid. De president neemt afscheid van zijn hoogste rechter in het
Hoogste Rechtbank, waar de overledene op vrijdag van10:30 a.m. tot 8 p.m. opgebaard ligt.13

7 De marshall was verantwoordelijk voor de wettelijke bescherming binnen de stadsgrenzen. De sheriff voor de
wettelijke bescherming binnen de districtsgrenzen (Gesetzeshüter - Wilder Westen)
8 Amerikaanse conservatieve rechter Antonin Scalia (79) overleden
9 Nurse Says Scalia Was Murdered (10:00 in de video)
10 Justice Scalia Died Surrounded By Luciferians: Special Report
11 Here's Why Scalia Didn't Get Autopsy – No Autopsy For Scalia, Yet Mandatory Autopsies For illegals
12 Nurse Says Scalia Was Murdered (6:00 in de video)
13 Obama faces backlash over prospect of missing Scalia funeral

Akte 4 – De gakkende gans, die de cynische grijnslach uitlokt
Aanwezigen:

de president en
(onzichtbaar, maar wel hoorbaar) een publiek van een dozijn vertrouwden

In een vergaderzaal komen de president met zijn getrouwen onder de congresleden bijeen en
bericht over de resultaten van de afgelopen weken.
Hij leest ontspannen een vooraf geformuleerde rede van papier of teleprompter af en houdt
zich nauwkeurig aan de voorgegeven tekst. De camera registreert in HD-kwaliteit het
gezicht met de bewegingen der spierweefsels, lippen, huidplooien en de expressies af. Deze
gezichtsuitdrukking wordt live op een groot scherm in HD-kwaliteit geprojecteerd.
Hij bericht over de ontwikkelingen op het gebied van de wegenbouw, het onderwijs, de
daklozentraining, de arbeidsmarkt, de werkeloosheidscijfers en – het minst beduidende
nieuws natuurlijk tot slot – de benoeming van nieuwe rechters, de gebruikelijke onzin …
Bij die laatste woorden van deze zin, die zich bezighoudt met de benoeming van een nieuwe
rechter, die een overledene vervangt, hoort de president plotseling een luid gakkende
vrouwenlach.
Er is in de afgelopen weken maar één rechter van het hoogste gerechtshof overleden. Zijn
overlijdensadvertentie hangt als grote zwart omrande poster aan de muur.
Op dat moment zie ik in het draaiboek een gans over het toneel lopen....
Bij het zien van de gans verschijnt er een glimlach op het gezicht van de president. Dan
echter vertrekt hij kort de lippen en trekt de bovenlip omhoog, zodat de boventanden
helemaal ontbloot worden.
En dan verschijnt het grijnzende gezicht van de president, die zijn lippen samenzweerderig optrekt
om zijn medeplichtigheid aan de aanwezige getrouwen goed uit te laten komen, als hij na de dood
van de ene rechter een nieuwe mag benoemen, die nu onder ander de aanpassing van die verdomde
wapenwet ondersteunen zal14.
Zo wordt in de “democratie” van de VS de wet aangepast. Wie als rechter niet spoort, wordt
vermoord, totdat de rechtbank de gewenste “meerderheid” heeft verkregen. De president noemt dat
de “nucleaire optie”...
Op de achtergrond van deze presidentiële nucleaire optie begint er dan iemand opvallend luid “als
een gakkende gans” te lachen. Eigenlijk kan alleen “de kandidate” zo'n gakkende ganzenlach
produceren (?), maar de camera laat niet zien wie het is.
Alhoewel zo'n lachuitbarsting na de tragische dood van de rechter op zich al ongelofelijk cru is,
grijnst de president echter en vindt het nodig die grijns tot een monsterlijke tandenflits te versterken.
In de stijl van Woody Allen wordt op dit moment door een spreker een nadere uitleg
gegeven:
Hier is het Nederlands ten opzichte van het Duits in het nadeel. In het Duits
“fletscht” de agressieve hond zijn tanden in de betekenis van “flitsen”, maar in het
Nederlands kan men de tanden mijns inziens niet laten flitsen.
De president moet de vooraf geformuleerde rede als een grap uitspreken. Die grijns en de flitsende
tanden staan er wellicht met regieaanwijzingen bij...

14 Obama's Scalia Death Joke Angers America

Die cynische grijnslach met de “opgetrokken lippen” en een met speeksel bevochtigde “flitsende”
(eigenlijk “fletschende”) tandenrij, “als van een agressieve hond” kan alleen worden begrepen als
men de mails met de achtergrond in “Martha's wijngaard”, het “zwembad” met de hardwerkende
democratische lobby en de “vraag van dochterlief” naar de “benoeming van de nieuwe rechter”
heeft gelezen.
Met afgrijzen neemt de toeschouwer het schouwspel waar, dat een Nobelprijswinnaar voor de
Vrede na de “natuurlijke dood” van een eerbiedwaardige 79-jarige rechter op het gakkende
ganzengeluid van een van de toehoorsters met een afgrijslijke grijns antwoord. Is dit het bewijs, dat
deze dood onnatuurlijk MOET zijn geweest?

Akte 5 – In die wapenwet hebben zij ditmaal de kussens vergeten...
Aanwezigen:

de president en
(onzichtbaar, maar wel hoorbaar) een publiek van een dozijn vertrouwden

De betreffende wapenwet wordt geformuleerd, door de hoogste rechtbank met 9 rechters
aangenomen en nog binnen de aflopende regeringsperiode van de president afgekondigd.
De wet wordt door de president voor een televisiecamera voorgelezen.
In de verre prairies en steden zitten families voor de televisie en volgen het programma.
Meerdere gezinnen worden in korte flashes voor de televisie waargenomen, terwijl de
president spreekt.
Uiteindelijk eindigt de president zijn voorlezing en sluit zijn rede af.
De microfoon wordt afgeschakeld. Het rode licht gaat uit en de president ruimt zijn papieren
op. Nauwelijks hoorbaar gaat over de zender nog zijn gemompelde, maar duidelijk hoorbare
en verstaanbare woorden als een laatste goede mop met een grijnslach:
“In die stomme wapenwet hebben zij ditmaal de kussens vergeten...”

“Mission accomplished”15

15 Did Obama Have Scalia Killed?

Akte 6 Het uitreiken van de tweede Nobelprijs
Aanwezigen

De koning van Zweden
De voormalige president, die nu tot de nieuwe opperrechter van het hoogste
gerechtshof is benoemd.

In de troonzaal wordt de tweede Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt aan de nieuwe
opperrechter van het hoogste gerechtshof.
Vervolgens wordt zijn eerste Nobelprijs ingetrokken vanwege zijn grijnslach bij de
lachwekkende16 vertoning op 22 februari, 2016. 17

16 THE PRESIDENT: Please, have a seat, everybody. It is wonderful to see all of you. I hope you had just the right
amount of fun last night, and not too much fun. It’s hard to believe that that was the final dinner Michelle and I get
to host for you. Like me, some of you might be in the final year of your last term, working as hard as you can to get
as much done as possible for the folks that you represent -- fixing roads, educating our children, helping people
retrain, appointing judges. The usual stuff. (Laughter.) Remarks by the President at National Governors
Association Reception
17 President Obama speaks at a meeting of the National Governors Association – PBS NewsHour 22.02.2016
Foto: Presidebt Obama speaks to the National Governors Association