You are on page 1of 4

EVALUARE

UNITATEA: Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 1 000 000
Clasa a IV a
Numele şi prenumele elevului:
Data aplicării testului:

Calificativ obţinut:

PARTEA I_____________________________________________________________________

1. Efectuaţi operaţiile:
237 028 + 563 811 =

502 346 + 357 895 =

783 045 – 563 024 =

84 300 – 7 682 =

683 310 – 334 567 =

400 000 – 27 049 =

2. Aflaţi:
a) suma vecinilor numărului 127 800

b)

diferenţa dintre cel mai mare număr de 6 cifre şi numărul 25 379

c)

cu cât este mai mare numărul 762 345 decât numărul 75 150

3. Găsiţi termenul necunoscut:
123 903 + a = 438 124
c – 9 736 = 12 378
a=

c=

81 236 – b = 17 589
b=

a=
c=
b=
PARTEA a II a__________________________________________________________

aflati cât este cel de-al treilea număr? Datele problemei: Întrebarea problemei: Rezolvare: Răspuns: 5. Câţi puieţi de brad s-au plantat? Datele problemei: Întrebarea problemei: Plan de rezolvare: Răspuns: BAREM DE CORECTARE ŞI EVALUARE . iar al doilea este cu 75 359 mai mare decât primul. Elevii unei şcoli au plantat în prima zi 12 375 puieţi de brad. Suma a trei numere este 893 495. Dacă primul număr este 218 125.4. a doua zi cu 4 000 mai puţini iar a treia zi cât în primele două zile la un loc.

operaţia de aflare a celui deal treilea număr. Descriptori de performanţă CALIFICATIV BINE SUFICIENT INSUFICIENT Rezolvă parţial Rezolvă parţial Rezolvă incorect corect corect exerciţiul. I5 Rezolvă corect şi Rezolvă parţial Rezolvă parţial Nu rezolvă complet corect problema corect problema sau problema. I2 I3 Descriptori de performanţă CALIFICATIV BINE SUFICIENT Rezolvă parţial Rezolvă parţial corect. identificând problema identifică parţial două identificând o planul fără soluţii necunoscute. situaţii. EVALUARE FINALĂ ITEMI CALIFICATIV FINAL Rezolvă integral şi corect cei 5 itemi sau FOARTE BINE . Răspuns corect şi Răspuns corect Răspuns corect complet în cele 3 în cel puţin 2 în cel puţin o situaţii. cel puţin o situaţie. INSUFICIENT Rezolvă incorect cele 6 exerciţii. reale. necunoscută. corect.PARTEA I ITEM FOARTE BINE I1 Rezolvă corect şi complet exerciţiile. identificând cel identificând de-al doilea prin însumare număr şi cel de-al doilea stabileşte doar număr. Rezolvă parţial corect sau incorect cele 3 exerciţii. Răspuns incorect în toate cele 3 situaţii. necunoscut în 2 necunoscut în situaţii. situaţie. corecte. PARTEA a II a ITEM FOARTE BINE I4 Rezolvă corect şi complet exerciţiul identificând prin însumare cel deal doilea număr şi prin diferenţă al treilea număr. Rezolvă corect şi Rezolvă parţial Rezolvă parţial complet exerciţiile corect corect identificând termenul identificând identificând necunoscut în cele 3 termenul termenul situaţii. 4-5 exerciţii 2-3 exerciţii corecte.

parţial corect1 item şi incorect 1 item sau rezolvă corect 3 itemi şi parţial corect 2 itemi. O5 – să rezolve o problemă folosind planul de rezolvare. obiectiv O1 Nr. Rezolvă parţial sau incorect itemii. parţial corect 2 itemi şi incorect 1 item. BINE SUFICIENT INSUFICIENT OBIECTIVE: O1 – să calculeze corect sume şi diferenţe date. diferenţă. O4 – să respecte etapele de lucru în rezolvarea unui exerciţiu cu mai multe operaţii. Rezolvă integral şi corect 3 itemi. de FB B elevi care S au I realizat APRECIERE FINALĂ CALIFICATIV FB Nr.rezolvă integral şi corect 4 itemi şi parţial corect 1 item. de elevi O2 B O3 O4 S O5 I Greşeli frecvente/măsuri ameliorative: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………. Rezolvă corect 2 itemi şi parţial corect 3 itemi sau rezolvă corect 2 itemi. REALIZAREA OBIECTIVELOR Nr. cu atât mai mare/mic O3 – să afle termenul necunoscut. . O2 – să aplice simboluri pentru noţiunea de sumă.