You are on page 1of 3

Pendidikan Moral

Skema Jawapan TAHUN 1, PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


2013

Bahagian A.(20 markah)


1. C
2. B
3. C
4. A
5. B
6. B
7. C
8. C
9. B
10. A

Bahagian B (20 Markah)


1. Berkongsi
2. Menghormati
3. Bersopan- santun
4. Membantu
5. Meminta maaf
6. Mematuhi

7. Memberus
8. Tekun
9. Menghargai
10. Ikhlas

Bahagian C (20 markah)


1. Betul
2. Betul
3. Salah
4. Betul
5. Salah
6. Betul

Bahagian D (20 Markah)


1. (/) menghargai dan menyayangi ciptaan tuhan.
2. (/) menolongnya
3. (/) membaca doa
4. (/) mendengar nasihat ibu
5. (/) bertanya kepada adib tentang penselnya.
6. (/) mematuhi arahan ibu supaya tidak keluar rumah.
7. (/) terus pulang dari rumah.
8. (/) menggunakan jejantas yang berdekatan.
Bahagian E (20 markah)

Sekarang giliran awak pula


menggunakan gelanggang.

2
Kasihan awak sakit perut. Awak
gunakanlah telefon ini dahulu.

3
Mari bermain dengan saya.
Awak boleh pinjam anak patung
saya.

4
Awak pinjamlah pensel saya ini.