You are on page 1of 4

Maarska

Maaraska nacionalna Infokomunikaciona strategija 2014-2020


Strategija je podijeljena na 4 stuba:

Digitalna
Digitalne
Digitalna
Digitalna

infrastruktura
vjetine
ekonomija
drava

Prvi segment Strategije tie se znaaja koji ICT ima za ekonomiju i drutvo u cjelini
(ekonomski rast, produktivnost, poveanje zaposlenosti, stvaranje dodatne
vrijednosti, unapreenje administracije i javnih usluga). Tu se iznose podaci OECD-a,
Svjetske banke i raznih drugih studija.
Potom se daje grafiki prikaz prethodnih inicijativa, ukrtenih sa indikatorima.
Struktura strategije:
-

Analiza stanja daje pregled statusa ICT-a u Maarskoj i globalno, a zatim daje
detaljan pregled svakog od stubova
SWOT analiza daje prednosti, slabosti, mogunosti i rizike za svaki stub
Vizija budueg razvoja
Strateki ciljevi odnosno razlika izmeu vizije budueg razvoja i trenutne
situacije
Strateki alati regulatorni mehanizmi, javne politike, fiskalna podrka
kojima se postiu ciljevi
Monitoring
Korelacija izmeu Strategije i drugih relevantnih maarskih i EU strategija

Digitalna infrastruktura
Ciljevi:

Do 2014 da broadband usluge budu dostupne svim domainstvima i


preduzeima (100 % pokrivenost, minimum 4 Mbps downloading/1Mbps
uploading);
Do 2018 brzine od minimum 30 Mbps dostupne svakom domainstvu
Do 2020 50 % domainstava treba da ima pristup internetu po brzinama od
minimum100 Mbps ili vie

U svakom segmentu mree treba da budu izgraene nedostajue mrene sekcije da


bi s eobezbijedio neometan pristup kablovskim i mobilnim broadband uslugama:

izgradnja broadband-a nove generacije (NGA) treba da se nastavi, do 2020


neka vrsta broadband mree (NGA, Docsis 3.0 ili via) treba da bude
dostupna cjelopkupnoj populaciji;
do 2016 ne treba da bude gradova ni sela koji nijesu pokriveni optikom;
do 2016, Nacionalna telekomunikaciona mrea (NTG) treba d abude
izgraena u potpunosti kako bi javne institucije imale pristup uslugama preko
jeftinije ICT infrastrukture;
treba proiriti pokrivenost mobilnim broadbandom; pokrivenost treba da
dostigne 95%
razvoj obrazovne mree i servisa treba da se nastavi u skladu sa evropskim
razvojnim smjernicama, javni obrazovni IT servisi treba da dostignu nivo IT u
viem obrazovanju.

Digitalne vjetine
Ciljevi

stopa digitalno nepismenih odraslih ljudi (koji nikada nijesu koristili internet)
treba da se smanji ispod 30% do 2020;
indikator redovnog korienja interneta (ljudi koji koriste internet barem
jednom nedjeljno) treba da dostigne 75% do 2020;
60% odrasle populacije treba da koristi usluge e-uprave do 2016;
50% odrasle populacije bi trebalo da obavlja aktivnosti online kupovine do
2020;:
99% mikro i malih preduzea treba da imaju pristup internetu do 2020.
50% treba da budu prisutni na internetu (website, Facebook profil, itd.) do
2016, odnosno 80% do 2020.
Do 2016 svi zaposleni u prosvjeti kao nastavnici treba da steknu osnovne
digitalne vjetine
Treba potspijeiti ICT kao dio kurikuluma, kako kao zasebnog predmeta tako i
kao vrijedan dodatni nastavni alat

Digitalna ekonomija
Ciljevi

100% treba da se povea broj mladih koji upisuju ICT fakultete do 2020;
vrijednost maarskog izvoza softvera i usluga treba da se povea 100% do
2020.
33% malih i srednjih preduzea treba da kupuju i/ili prodaju online do 2020;
stopa malih i srednjih preduzea koja imaju integrisane korporativne sisteme
treba dostigne evropski nivo do 2020.

Digitalna drava
Ciljevi

C1. A stable and secure government IT background should be established and


operated reliably: o uniform government IT background (infrastructure and
operation) should be established by 2016 that also allows for cloud computing in
government services; o at least 20% of the general applications widespread in
public administration should be made available as cloud computing infrastructure
by 2020; o by 2020 the capacity of government ASP/SaaS services should be such
that 100% of public administration institutions would be able to use them;
36 In the course of digitising and making available source works of science and
culture, care must be taken of observing copyright
81
o the rate of open source code applications should reach 15% for new software and
applications installed in public administration, taking into consideration the
requirements of neutrality of technology and IT security.
C2. The development of electronic public administration should continue. Where
it is economical, the group of online services37 should be complete (taking into
account the experiences and results of the earlier period): o by 2018 citizens and
enterprises should be able to manage all their public administration affairs
electronically (where the nature of the process allows it, including cross-border
management of affairs as well); o in 2016 all statutory electronic administrative
services of the state should become available in line with the 2012 and 2013
amendments of Act CXL of 2004 on the general rules of public administration
procedures and services (hereinafter: Ket) and its implementing decree (szesz); o
by 2016 the regulatory environment supporting the implementation of interoperability should be established; o by 2020 inter-operability among major
government records should be established at the level of databases; o by 2020 80%
of the processes of central public administration agencies should be paper-free.
C3. The development of electronic public services should be given more
emphasis: o by 2014 a complex e-Health Care Action Plan should be designed
identifying the objectives of the period until 2020 with respect to all relevant
components of the area; o by 2020 the proportion of the public financed medical
events available in the central electronic health care record system will reach
95%by 2016 internet with minimum 30 Mbps bandwidth should be available in
every educational institution and the number of IT devices (PC, laptop, tablet) to be
used by students should reach at least 20% of the number of students; o by 2016
the group of collections to be digitised (libraries, archives, cultural, arts, etc.) should
be surveyed and 50% of those documents should be digitised by 2020; o the use of
cloud computing services in public education, higher education and in research
institute networks should follow European Union trends and should fulfil the relevant
specific professional demands.
Horizontalni faktori: e-ukljuivanje, RDI, bezbjednost

e-ukljuivanje
E-equal opportunities: access to ICT tools with particular attention to specific needs;
ICT & Old age: supporting the independent life of the elderly (65+) and improving
their quality of life with ICT tools;
Digital literacy and competences: transfer of the knowledge and skills required to
use ICT tools and of the approach of lifelong learning;
Social-cultural e-inclusion: promoting the integration of minorities, immigrants and
refugees into communities and the society via ICT tools;
Regional/Geographical e-inclusion (Digital division or Digital gap): promoting social
and economic welfare in backward areas at a disadvantage economically or in rural
(isolated) regions with the help of ICT;
Inclusive e-Government: providing better quality and varied public services to
encourage participation in a democratic community.

by 2016 at least two nationwide programmes should be launched to help the


digital convergence of the socially deprived groups of the society ;
by 2015 a complex strategy should be prepared to support the digital
inclusion of groups long-term excluded from, or averse to the digital
ecosystem;
by 2016 at least three intelligent city projects should be launched.

R+D+I (istraivanje, razvoj i inovacije)


-

do 2020 duplo poveati istraivanja i razvojne investicije u oblasti ICT


uee maarskih ICT malih i srednjih preduzea na RDI tenderima treba
znaajno da se povea, a njihov prihod od ovog poveanja treba da se duplira
do 2020
adekvatni super-computing (HPC) kapaciteti treba da budu dostupni za RDI
sektor po adekvatnoj stopi (minimum 6.9 Pflops do 2020);
poveati uee maarskih istraivakih radionica, institucija visokog
obrazovanja, istraivakih centara akademije i korporativnih istraivakih
centara u evropskim istraivakim projektima, mreama i programima