You are on page 1of 1

TEST I NJOHURIVE PARAPRAKE NGA MATEMATIKA

1. Shno me shenjn x alternativn e zgjedhur:


Perimetri i rrethit, gjendet kur njihet rrezja e tij
Prodhimi numerik i dy vektorve sht vektor.
sin 1460 sht numr negativ.
Vllimi matet me m2.
Dy trekndsha t ngjashm jan kongruent
Diagonalet e rombit jan t barabarta.
2. Lidh barazimet e sakta:
52 53=
(52)3=
53: 52=
c) 75
2
3 5 =
52 3=

po - jo
po - jo
po - jo
e vrtet - e gabuar
po - jo
po - jo
a) 56
b) 5

d) 55
e)152
f) 22
g) 22
h) 512
3. Cila sht formula e perimetrit t rrethit? ______________________________.
4. N cilin kuadrant ndodhet pika (-2, 1)? _______________________________.
5. Cili sht numri i kundrt i numrit 4? _________________________________.
6. Segmenti, q bashkon nj kulm t trekndshit me mesin e brinjs prball quhet__________.
7. Shkruaj kufizn e duhur n vend t piks 1/2, 1/3, 1/4,
8. Varsia prpjestimore e drejt ndrmjet madhsive y dhe x shoqrohet
me formuln______
9. Pr figurat e dhna shkruaj formulat prkatse t siprfaqes.
Trekndshi
_____________
Paralelogrami
______________
Rrethi
_____________
Katrori
______________
Drejtkndshi
______________
5
10. m+m+m+m+m=
a) m ; b) m+5; c) 5m; d) 5 m5
11. N qoft se x+4=8 ather 5x-1=
a)9; b)59; c)4; d)19
12. 5(x-2)+3=
a)5x-7; b)5x+1; c)5x-2; d)5x+13.
13. Cilat nga barazimet e mposhtm jan t vrtet?
x+2=2x
_______________
3(x-1)=3x-3
_______________
2
x+x=x
_______________
2
2 2
(a-b) =a -b
_______________
x+1=1+x
_______________
2
2x+3x=5x
_______________
14. Jan dhn bashksit A={1,2,3,4,5} dhe B={1,3,5,6}
Gjeni AB=

Nxnsi: ..............................................

a){1,3,5}; b) {6}; c) {1,3,5,6}; d) {1,2,3,4,5,6}