You are on page 1of 1

Test

Lnda:Praktik
Emri:
Mbiemri:
Data:
1)Kemi kto metoda t sterilizimit:
a)
b)
c)
d)

strerlizimi me nxehtsi t lagsht,


sterelizimi me nxehtsi t that,
sterelizimi me veprimin e mjeteve kimike,
me metoda bashkohore.

2)Sterelizimi i that sht duke perdorur ajrin e that me temperatur dhe koh t caktuar
prej:
a)180 shkall C pr 80 minuta,
b)160 shkall C pr 60 minuta,
c)120 shkall C pr 20 minuta.
3)Poziten gjysmulur e apliokjn t smurt nga:
a) smundja e zemrs,
b) smundja e organeve t frymmarrjs,
c) astma bronkiale,
d) smundja e veshkave.
4)Dezinfektimi sht metod me an t se cils mbyten disa mikroorganizma jo t gjitha.
a)PO

b)JO

5) Qka sht sepsa?


6) Me an t cils metod bht mbytja e tgjitha mikroorganizmave patogjen, apatogjen
dhe sporeve t tyre :
a) me sterelizim,
b) me dizenfektim,
c) me dezinfektim fizik.
7)Si duht t jet uniforma e puntorit shndetsor e kompletuar?
8) Pershkruaj me fjalet tuaja kontaktin e pare pacient-Infermier, kur pacienti pranohet ne
repart?
9) Ne cilin muskul jepet inxheksioni intramuskular?
10) Motra kryesore ka per detyr vetem menaxhimin e infermierve dhe asnje detyre
tjeterr?