You are on page 1of 35

For classroom use only

Jzyk polski
Erasmus
I semestr 2015/16

Terminologia / Terminology
Skrty / Abbreviations
S. = singular liczba pojedyncza
Pl. = plural liczba mnoga
gender - rodzaj
m. masculine rodzaj mski
f. feminine rodzaj eski
n. neuter rodzaj nijaki
animate oywione (humans and animals)
inanimate nieoywione (things, abstract nouns)

Nom. Nominative - mianownik


Gen. Genitive dopeniacz
Dat. Dative - celownik
Acc. Accusative - biernik
Instr. Instrumental narzdnik
Loc. Locative miejscownik
n. noun rzeczownik
v. verb czasownik
adj. adjective - przymiotnik
adv. adverb przyswek
pro. pronoun - zaimek
personal pronouns zaimki osobowe
Demonstrative pronouns - zaimki wskazujce
question pytanie
answer - odpowied
vocabulary sownictwo
word sowo

sentence - zdanie

DYKTANDO Dictation
Tu jest metro.
To jest zoo.
W zoo jest hipopotam, tygrys i yrafa.
Hipopotam jest duy i yrafa te. Czy w zoo jest lew? Tak.
A czy tu s emu? Nie wiem.
To jest Anna. Ona jest bardzo mia. A to Andrzej. On jest te miy.
Czy polska ksika jest dua czy maa? Maa.

For classroom use only

Jzyk polski: Erasmus


I semester

Spis treci / Contents

1. Cze. Jak si nazywasz?


alfabet, czasownik by, zaimki osobowe
2.

Jak si masz?
sytuacje, rodzaj gramatyczny, Co (jest) to? Kto to? To (jest) Marek., 1-10

3. Dzisiaj mam test.


Liczba mnoga rzeczownikw, czasownik mie, 10-12
Liczebniki gwne
Deklinacja

4. Co robisz w Polsce? Studiuj.


IV grupy czasownikw, dopeniacz
5

Ten pokj jest duy

zaimki wskazujce ten, ta, to, biernik, kolory

6. Czyj to samochd?
zaimki dzierawcze, Czyj? Czyja? Czyje? przymiotniki, Ile masz lat?,
Jaki/ jaka/jakie?
7. Jaki znasz jzyk?
zna vs wiedzie, narodowo, narzdnik (interesuj si ), ile on ma lat?
8. Restauracja
je, pi ,dni tygodnia, menu, narzdnik zaimki osobowe
9. wita Boego Narodzenia

1. Cze. Jak si nazywasz?

Alfabet and sounds


Personal pronouns
Verb to be (by)
Whats your name ? =Jak si nazywasz
Basic expressions

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Anna
Barbara
Cecylia
Dorota
Ewa
Filip
Grayna
Hanna
Iwona
Jan

K
L

M
N
O
P
R
S

Katarzyna
Lidia
ukasz
Marek
Natalia
Olga
Pawe
Robert
Stefan

T
Tomasz
U
Urszula
W
Wojciech
Y
Z
Zygmunt

aneta
W polskim alfabecie nie ma litery V, X i Q.
nosowe/nasal :
mikkie / soft:
inne/ others:

A
C
L

E
N
O

S
Z

wymowa /pronunciation:
h = ch
herbata : chemia
u =
komputer : crka
= rz
gara : rzeka
sz
cz
dz
d
d
:

szafa
czas
poniedziaek
dungla
dwik
s : prosz, dzikuj

: ci
cicho : wiczenie
: ni
dzie : nic
: si
wiat : siostra
: zi
le: zimno
d : dzi
dwik : dziwny
samogoski/ vowels: a
e
i
o
spgoski / consonants: b, c, , d, f, g, h, ..........

Pozdrowienia / greetings
I. A: Cze.
B: Cze.

II. A: Dzie dobry.


B. Dzie dobry.

IV. A: Do widzenia.
B: Do widzenia.

V. A: Dobranoc.
B: Dobranoc.

Zaimki osobowe/ personal pronouns


Liczba pojedyncza / singular
Liczba mnoga / plural
1st ja (I)
2nd ty (you)
3rd on (he) , ona (she), ono (it)
Pan (m) , Pani (f)

my (we)
wy (you)
oni (they), one (they),
Pastwo

by to be
ja

jestem

my

jestemy
5

III. A: Dobry wieczr.


B: Dobry wieczr.

ty
on
ona
ono
Pan
Pani

jeste
jest
jest
jest
jest
jest

wy
jestecie
oni
s
one
s
one
s
Pastwo s

nazywa si to be called
Przykad. (Ja) nazywam si Marek. - My name is Marek. I am called Marek
ja nazywam si
ty nazywasz si
on nazywa si
ona nazywa si
ono nazywa si
Pan nazywa si
Pani nazywa si

my nazywamy si
wy nazywacie si
oni nazywaj si
one nazywaj si
one nazywaj si
Pastwo nazywaj si

Dialogi:
Styl nieformalny.
Ania: Cze. Nazywam si Ania. A ty?
Marek: Nazywam si Marek.
Ania: Mio mi.
Marek. Mio mi.
Wojtek: Cze. Nazywam si Wojtek. A ty?
Robert: Jestem Robert.
Wojtek: Mio mi.
Robert: Mio mi.
Styl formalny
B: Dzie dobry. Nazywam si Barbara Kowalska.
J: Dzie dobry. Nazywam si Jan Mieczkowski.
B. Bardzo mi mio.
J: Mnie rwnie.
Ewa: Dobry wieczr. Nazywam si Ewa Mazurek. To jest pan Jan Zarba, a to pani Dorota
Pokorska.
Jan: Dobry wieczr. Bardzo mi mio.
Dorota: Mnie rwnie.
Wyraenia/ expressions: Prosz
a. With an instruction.
Profesor: prosz siada i prosz czyta.
Student: A B- C - ...
b. Pardon? Sorry?
P: Jaaaaaaaaa jeeeeest.......
N: Prosz?

c. Handing something in.


P: Prosz, to Pana ksika.
S: Dzikuj.
d. Reply to thanking.
S 1: Dzikuj za pomoc.
S 2: Prosz.
e. Reply to saying sorry.
S 3: Przepraszam.
S 4: Prosz.
1. Prosz uzupeni. / Fill in the gaps.
Przykad: Ania to Anna.
Basia to ___________.
Hania to ___________.
Janek to ___________.
Kasia to ___________.
Lidka to ___________.
Paweek to ___________.
Tomek to ___________.
Wojtek to ___________.
2. Prosz przeczyta./ Please, read.
li, szczotka, ebro, zb, zby, ksika, chrzstka, wtroba, higiena, st, biurko, ciana
3. Prosz uzupeni dialogi./ Please, fill in the dialogues.
a. Styl nieformalny.
Basia: Cze, nazywam _________ __________ . A ty?
Filip: ___________ si Filip.
Basia: Bardzo mi _________.
Filip. Mio _________.
b. Styl formalny.
Lidia: Dzie __________. Nazywam _________ Lidia Wojciechowska. Jak si _________
nazywa?
ukasz: _________ dobry. ___________ si ukasz Przyby.
Lidia: Bardzo _________ mio.
ukasz: Mnie _________.
c. Student 1: Przepraszam.
Student 2: _________ .
d. Profesor: ___________ uzupeni dialog.
e. Profesor: Prosz, to pani test.
Studentka: _________ .
4. Popraw litery. /Correct the letters.

Przykad: prosze - prosz


wieczor, rowniez, czesc,
dziekuje, jestescie, sa

Panstwo,

dzien,

nazywam sie,

jestesmy, zab,

ksiazka,

5. Styl formalny czy nieformalny?/ Formal or informal style?


Przykad: Jak si nazywasz? Kasia.
nieformalny
a.
b.
c.
d.
e.

Jak si nazywasz? Marek. A ty?


Jak ona si nazywa? Nazywa si Olga Sadowska.
Jak si Pan nazywa? Nazywam si Marek Grochowski. A Pani?
Przepraszam, jak si Pani nazywa? Ewa Rychlik. Mio mi.
Jak si Pastwo nazywaj? Nazywamy si Mazurek.

7. Dyktando. / Dictation.
__________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Jak si masz?

Formal and informal situations


Gender of nouns
Co to (jest)? Kto to (jest)? To (jest) Marek.
Numbers

Sytuacja nieformalna
Jak si masz?
Co u ciebie?
Co sycha?

wietnie.
Doskonale.
Wspaniale.
Bardzo dobrze.
Dobrze.
OK.

Tak sobie.
Niespecjalnie.

Niedobrze.
le.
Bardzo le.

Sytuacja formalna
Jak si Pan czuje?
Jak si Pani czuje?

Fatalnie.
Okropnie.

Sytuacja nieformalna.
1. Marek: Cze. Jak si masz?
Basia: Cze. Dzikuj, dobrze. A ty?
Marek: W porzdku. Dzikuj.
2. Anna: Dzie dobry. Co sycha?
Krzysztof: Dzie dobry. Wszystko w porzdku. Dzikuj.
3. Zygmunt: Cze Ewa. Co sycha?
Ewa: Nic nowego. A co u ciebie?
Zygmunt: Tak sobie.
Sytuacja formalna
4. Doktor: Dobry wieczr. Jak Pan si czuje?
Pacjent: le.
GRAMATYKA
Rodzaje rzeczownika./ Grammatical gender of the noun.
The gender of Polish nouns can be recognised by their endings in singular.
Rodzaj mski koczy si na spgosk tward np. dom, komputer, student. / Masculine nouns
end in consonants.
Rodzaj eski koczy si na -a np. studentka./ Feminine nouns end in a.
Rodzaj nijaki koczy si na o, -e, -, -um np. okno, imi, centrum./ Neuter nouns end in o,
-e, -, -um.
Uwaga!
Niektre rzeczowniki w rodzaju mskim maj kocwk a. Takie sowa maj potem
odmian esk, ale czasowniki i przymiotniki odnoszce si do nich maj cechy rodzaju
mskiego./ Some masculine nouns have an ending a. These words change according to a
female paradigm, but words referring to them such as verbs or adjectives present masculine
characteristics.
kolega rodzaj mski

koleanka rodzaj eski

1. Prosz uzupeni tabel rzeczownikami. / Please, fill in the table with the nouns.
ulica, nauczyciel, sala, ko, ksika, muzeum, park, autobus, nazwisko, dziecko, jzyk,
ssiadka, ssiad, oko, nauczycielka, kolega, koleanka, ucho, wykad, prezentacja, imi
Rodzaj mski (m)

Rodzaj eski (f)

Rodzaj nijaki (n)

Przykad: student

studentka
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
Co to jest?
Co to jest ? To jest dom. / To dom.
A co to jest? To jest samochd. / To samochd.
To jest ksika. / To ksika.
To jest okno. / To okno.
Kto to jest?
Kto to jest? To jest student. / To student.
To jest studentka. / To studentka.
To jest dziecko. / To dziecko.
To jest nauczyciel, a to (jest) nauczycielka.

okno
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

W konstrukcji to jest ... , sowo jest mona opuci. Na przykad: co to?, kto to?/ In
the structure this is ... , the word jest can be omitted.
2. Prosz uzupeni sowo. / Please, fill in words.
Przykad: Co to jest? To jest _____ksika____________. a book
Co to jest?

Kto to jest?

To jest _________________________ .
To jest _________________________ .
To (jest) ________________________ .
To _________________________ .
To _________________________ .
To _________________________ .
To _________________________ .
To jest _______________________ .
To jest _______________________ .
To jest _______________________ .
To jest _______________________ .
To jest _______________________ .
To jest _______________________ .

a desk
a computer
an armchair
a window
a lamp
a university
a bus
a teacher (masculine)
a teacher (feminine)
a neighbour (feminine)
a child
a friend (masculine)
a friend (feminine)

Zwroty/ Expressions.
1. Przepraszam.
Prosz.
Dzikuj.
2. Co to znaczy?
Jak jest po polsku sorry?
Co to jest?
Kto to jest?
3. Przepraszam, nie rozumiem.
Przepraszam, prosz powtrzy. Prosz powtrzy jeszcze raz.

10

4. Nie wiem.
Tak / Nie.
5. Dobrze. Bardzo dobrze.
W porzdku.
6. Do widzenia.
Do zobaczenia.
Do jutra.
7. Czy rozumiesz?
Czy Pan rozumie?
Czy Pani rozumie?
Czy Pastwo rozumiej?
8. Prosz + (infinitive): Prosz pisa. Prosz czyta.
Przepraszam
A. Przepraszam, czy to sala numer 3.
B. Przepraszam, nie rozumiem po polsku.

Excuse me.
Sorry.

C. Przepraszam, czy to Uniwersytet Medyczny?


D. Tak, oczywicie.
C. Dzikuj.
D. Prosz.
3. Prosz uzupeni dialogi. / Please, fill in dialogues.
A: Cze? Jak si ____________ ?
B: ____________ dobrze, dzikuj, a ty?
C: Jak ____________ Pani ____________ ?
D: Dobrze, ____________.
E: ____________ dobry. Co ____________?
F: Wszystko w ____________, dzikuj. A ____________ ciebie?
2. Materiay dodatkowe: Jak si masz?
LICZBY
1. 0 zero
6 sze
1 jeden
7 siedem
2 dwa
8 osiem
3 trzy
9 dziewi
4 cztery
10 dziesi
5 pi
1. Prosz uzupeni litery w sowach./ Please, fill in letters in the words.
P I _ S Z _

TR_Y

OS_EM

ST_

PR _ E PRAS _AM

J Z _ K

_ZIECKO

D_ I E S I _

C_E_

U_HO

Z_B

D_A

WY_ AD

KS__KA

2. Prosz napisa dziaanie sownie./ Write the calculation in words, please.

11

S _ LA

1+ 3 = 4
5-3 = 2
5-2 =
1+4 =
2+2 =
10-5 =
9-3 =
5+2 =
6-1 =

jeden plus trzy jest cztery


pi minus trzy jest dwa

3. Prosz oddzieli polskie wyrazy. /Please separate Polish words.


trzyczteryjedenpidziewidziesiosiemszesiedemdwastudentkoleankatu
4. Prosz przeczyta i dopasuj znaczenia polskie do angielskich. / Read and match Polish
expressions with English ones.
1. Autobus 5
a. bus
2. Aula numer 4
b. road
3. Pokj 2A
c. surgery, office
4. Paszport EMG7832
d. students ID
5. Legitymacja studencka 4568721
e. platform
6. Peron 2
f. hall
7. Droga numer 7
g. passport
8. Gabinet numer 5
h. room
5. Dyktando: Mail
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. Dzisiaj mam test.

I.

Liczba mnoga rzeczownikw / Plural of nouns


Mie ( to have)
Jak masz na imi?
Numbers 10-20
Prosz uzupeni tabel. /Please complete the table.
Liczba pojedyncza /Singular
przykad: nauczyciel
akademik
jzyk
notatnik
dugopis
park
autobus

Liczba mnoga /Plural


nauczyciele
akademiki

12

Rodzaj / Gender
mski (masculine)
1.ending:-y after a hard
consonant
2. but after k, g: - i
3. after soft consonant
and historically soft
(c,cz,sz,,rz,dz,l) : -e

sala
nauczycielka
takswka
ulica
recepcjonistka
ksika
ulica
okno
ko
muzeum
nazwisko
dziecko
oko
ucho
imi

sale
nauczycielki

eski (feminine)
like masculine

okna

nijaki (neuter)
ending: -a

dzieci
oczy
uszy
imiona

nijaki (n)
extended stem

1) The stem in feminine and neuter gender is recognised after moving away the ending a or
o/-e/-um, respectively.
rodzaj eski: koleanka koleank a koleank (stem) koleank i (plural)
rodzaj nijaki: okno okn o okn (stem) okn a (plural)
2) In plural there may be alternantions of vowels and consonants.
zb : zby
:
s : stoy
:o
kubek : kubki
moving -e
3) In PLURAL MASCULINE HUMANE the endingds are: - i, -y, -e, owie.
- i : after hard consonants:
ssiad : ssiedzi
a : e d: dz
student : studenci
t:c
- y: after k, g , ec:
kolega : koledzy
g : dz
stomatolog : stomatolodzy
Polak : Polacy
k:c
chopiec : chopcy
moving - e/ie
- e: after soft consonant or historically soft consonant:
nauczyciel : nauczyciele
lekarz : lekarze
- owie: in cases of family relations, surnames, nationalities and some professions
syn synowie
Nowak Nowakowie
Arab - Arabowie
pan panowie
profesor profesorowie
1. Prosz napisa liczb mnog rzeczownikw./ Please write plural form of the following
nouns.
lekarz -

13

telewizor samochd klucz pani prezentacja torba


fotografia noc krzeso piro pytanie
serce 2. Uzupenij odpowied w liczbie mnogiej. / Fill in the answer in plural.
Co jest w centrum Warszawy?
W centrum Warszawy s _____________ (ulica), _____________ (muzeum),
_____________ (szkoa), _____________ (bank), _____________ (samochd),
_____________ (autobus) i _____________ (takswka), _____________ (restauracja),
_____________ (park), _____________ (turysta), _____________ (pasaer).
mie to have
ja
mam
my
mamy
ty
masz
wy
macie
on
ma
oni
maj
ona
ma
one
maj
ono ma
one
maj
Pan ma
Pastwo maj
Pani ma
3. Przetumacz zdania i zmie osob na liczb mnog. / Translate the sentences and put the
grammatical person in plural.
Przykad: Ona ma problem One maj problem.
Mam nowy komputer i akwarium.
___________________________________________________
On ma dwa samochody.
___________________________________________________
Dzisiaj mam czas, poniewa test mam jutro.
___________________________________________________
Przepraszam, mam pytanie. Czy ma Pan dugopis?
___________________________________________________
Zaraz mam wykad, a potem lunch.
___________________________________________________
On ma mieszkanie w Warszawie.
___________________________________________________
Ona ma szczcie i pienidze.
14

___________________________________________________
Kiedy masz spotkanie?
___________________________________________________
Co masz na biurku?
___________________________________________________
GRAMATYKA
In Polish language there are seven cases. Nominative is the subject of the sentence.
The usual question about Nominative is Kto? Co?.
Many verbs like mie need Accusative. The form of Accusative in masculine inanimate and
neuter in singular and plural = Nominative. The usual question is Kogo? Co?
Jak masz na imi? (nieformalne pytanie)
A: Cze. Jestem Ania. A jak ty masz na imi?
B: Nazywam si Basia. (albo: Mam na imi Basia.)
E: Dzie dobry. Nazywam si Ela Przyby. Jak masz na imi?
D: Jestem Dorota.
E: Mio mi.
D: Mnie rwnie.
4. Uzupenij dialog. / Complete the dialogue.
mamy, wieczr, pani, nazywam, si, prosz, to
F: Dobry 1. _____________ . Nazywam si Filip Nowak. Teraz 2. ____________spotkanie.
Jak 3. _____________ Pan nazywa?
G:4. _____________ si Adam Musia. A 5. _____________ jest moja sekretarka
6._____________ Grayna Myszkowska.
F: Bardzo mi mio. 7. _____________ siada.
G: Dzikuj.
3. MATERIAY DODATKOWE
Uzupenij litery w liczbach 1-20. ? Fill in letters in numerals from 1 to 20
Przykad: dwana__cie dwana cie 12
Tr__zynacie _____
pi__ ____ szesna_cie
____ __ziesi ____
Pitna__ie ____
osi__m____ osiemna__cie ____ dwad__iecia ____
Dziewitna__cie ____
t__zy ____ c__ternacie ____ sze__ _____
2. Prosz napisa dziaanie sownie./ Write the calculation in words, please.
11+ 3 = 14
jedenacie plus trzy jest czternacie
15-3 = 12
pitnacie minus trzy jest dwanascie
15- 2 =
11+ 4 =
2x 2 = 4
dwa razy dwa jest cztery
3x 3 =
5x4 =
16+ 2 =
19 -1 =

15

2. Uzupenij odpowied w liczbie mnogiej. / Fill in the answer in plural.


Co masz na twoim biurku?
Na moim biurku mam _____________ (dugopis), _____________ (ksika),
_____________ (fotografia), _____________ (notatnik), _____________ (kubek),
_____________ (klucz), _____________ (wiczenie) i _____________ (test)
3. Jaki jest rodzaj nastepujcych rzeczownikw? Napisz mski (masuline), eski (feminine)
or nijaki (neuter)./ What is the gender of the nouns? Write Napisz mski (masculine), eski
(feminine) or nijaki (neuter), accordingly.
Przykad: spotkanie rodzaj nijaki
fotografia
fotel
kot
szkliwo
jzyk
podniebienie

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

szklanka
kubek
aparat
przykad
gardo
rentgen

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

4. Uzupenij dialog. / Complete the dialogue.


masz, to, na, jak, nazywa, nazywam, dobry
H: 1. _____________ wieczr. Zaraz jest wykad. Jak 2. _____________ na imi?
I: Natasza. A ty?
H: 3. _____________ si Hanna. Kto 4. _____________jest?
I: To nowy student. Ma 5. _____________ imi Robert.
H: A 6. _____________ nazywa si profesor?
I: 7. _____________ si Wadysaw Sierakowski. O, jest ju.
Profesor: Dobry wieczr Pastwu.
LICZEBNIKI GWNE
CARDINAL NUMBERS
1 jeden
2 dwa
3 trzy
4 cztery
5 pi
6 sze
7 siedem
8 osiem
9 dziewi
10 dziesi

10 dziesi
20 dwadziecia
30 trzydzieci
40 czterdzieci
50 pidziesit
60 szedziesit
70 siedemdziesit
80 osiemdziesit
90 dziewidziesit
100 sto

11 jedenacie
12 dwanacie
13 trzynacie
14 czternacie

100 sto
200 dwiecie
300 trzysta
400 czterysta
500 piset
600 szeset
700 siedemset
800 osiemset
900 dziewiset
1000 tysic
2000 dwa tysice
3000 trzy tysice
4000 cztery tysice
5000 pi tysicy

16

15 pitnacie
16 szesnacie
17 siedemnacie
18 osiemnacie
19 dziewitnacie
20 dwadziecia

6000 sze tysicy itd.

Prosz dopasowa cyfry:


12
20
200
37
41
57
89
94
114
297
708
1953

sto czternacie
tysic dziewiset pidziesit trzy
pidziesit siedem
siedemset osiem
dwiecie dziewidziesit siedem
trzydzieci siedem
czterdzieci jeden
dziewidziesit cztery
dwadziecia
dwiecie
dwanacie
osiemdziesit dziewi

Ile to jest?
1 + 14 = ____________________________________
6 + 24 = ____________________________________
17 + 53 = ____________________________________
75 + 25 = ____________________________________
200 180 = ____________________________________
355 15 = ____________________________________
699 + 2 = ____________________________________
2 x 30 = ____________________________________
10 x 60 = ____________________________________

Kocwki przypadkw / Declensional endings


Liczba
pojedyncza
Singular

Rodzaj mski masculine


Adjective

Noun

17

Rodzaj eski feminine Rodzaj nijaki neuter


Adjective
Noun
Adjective Noun

Nominative

- y/ - i

-a

-a / -
-i

-e

-o /-e
- /-um

- ego

- a/ -u

- ej

-y / -i

-ego

-a

- emu

-owi/ -u

- ej

-e/ -i/ -y

-emu

-u

-/ -
pani!

Mianownik
Kto? Co?

Genitive
Dopeniacz
Kogo?
Czego? Czyj?

Dative
Celownik
Komu?Czemu?

Inanimate Animate Inanimate Animate

Accusative
Biernik
Kogo? Co?
Instrumental

= Nom.

-ego

=Nom.

-a

=Nom.

=Nom.

- ym / - im

- em

- ym/ -im

- em

- ym/ -im

- e/ - u

- ej

- e/ -i / -y

- ym / im

- e/ - u

Narzdnik
Kim? Czym?

Locative
Miejscownik
O kim? O
czym? Gdzie?

Liczba
mnoga

Rodzaj mski masculine

Plural

Adjective

Rodzaj eski feminine Rodzaj nijaki neuter


Adjective
Noun
Adjective Noun

Noun

Nominative

- e/ - y / - i

- i / - y / - owie

-e

Mianownik
Genitive

- ych/ - ich

- w/ - i

- ych/ - ich

Dopeniacz
Dative

- ym / - im

-om

- ym / - im

Celownik
Accusative Inanimate Animate Inanimate Animate
Biernik

= Nom.

Instrumental

Narzdnik
Locative

= Gen.

=Nom.

= Nom.

-i / - y
-e

-e

- / - i / - y - ych/ - ich
-om
= Nom.

- ym / - im
=Nom.

-a

-
-om
=Nom.

= Gen.

- ymi / - imi

- ami

- ymi /- imi-

- ami

- ymi/ -imi

- ami

- ych/ -ich

- ach

- ych / -ich

- ach

- ym / im

- ach

Miejscownik

4. Co robisz w Polsce? Studiuj.


IV verb groups
Mwi po polsku to speak Polish
18

Dopeniacz (genetive)
I group: / -esz

studiowa

chcie

II group: - / isz

mwi

uczy si

III group: - am/asz

mieszka

mie

IV group: - em/ -esz

wiedzie

rozumie

I: ja chc
ty chcesz
on chce
ona chce
ono* chce
Pan chce
Pani chce

my chcemy
wy chcecie
oni chc
one chc
one chc
Pastwo chc

*we use this form rarely


Ja chc studiowa medycyn. A ty? Co chcesz studiowa?
On chce wszystko (everything) wiedzie.
Oni chc mieszka w Warszawie.
II: ja mwi
ty mwisz
on mwi
ona/o mwi
Pan mwi
Pani mwi

my mwimy
wy mwicie
oni mwi
one mwi
Pastwo mwi

Ja mwi po polsku bardzo dobrze. Czy ty mwisz te po polsku?


On mwi po angielsku i po rosyjsku.
Ona duo mwi, a on mao.
III: ja mieszkam
ty mieszkasz
on mieszka
ona/o mieszka
Pan mieszka
Pani mieszka

my mieszkamy
wy mieszkacie
oni mieszkaj
one mieszkaj
Pastwo mieszkaj

Ja mieszkam tutaj.
Gdzie on mieszka? On mieszka daleko.
My mieszkamy w Warszawie.
IV: ja rozumiem
ty rozumiem
on rozumie

my rozumiemy
wy rozumiecie
oni rozumiej

19

ona/o rozumie
Pan rozumie
Pani rozumie

one rozumiej
Pastwo rozumiej

Ja rozumiem wszystko.
Czy Pan rozumie? Tak, rozumiem.
Ona nie rozumie po hiszpasku.
I Wstaw prawidow form czasownika./ Fill in the right form of the verb.
Przykad. Ja mam na imi Joanna.
1. Ona _________ na imi Marta. (mam, ma, maj)
2. Oni _________ na imi Kuba i Marek. (masz, ma, maj)
3. Jak ty _________ na imi? (masz, mamy, maj)
4. Jak on _________ na imi? (ma, mamy, maj)
5. Czy Pani _________ na imi Halina? (ma, macie, maj)
6. Ja _________ to wiedzie. (chc, chcesz, chcecie)
7. Oni nie _________ tu mieszka. (chc, chcemy, chc)
8. Co ty _________ dzi robi? (chc, chcesz, chcecie)
9. Ona _________ studiowa w Polsce. (chc, chce, chcecie)
10. Co (ty) _________ studiowa?. (chc, chcesz, chce)
11. Czy ty _________ co to jest? (wiem, wiesz, wie)
12. Nie, nie _________ . (wiem, wiesz, wiemy)
II. Wybierz prawidowy czasownik i wstaw go w odpowiedniej formie./ Choose the right verb
and put it in the right form.
studiowa by

mwi

wiedzie uczy
si

mie

mieszka rozumie

1. Oni ___studiuj ______ medycyn w Polsce.


2. My ______________ w Warszawie przy ulicy wirki i Wigury.
3. Ona ______________ bardzo dobrze po polsku.
4. Czy ty ______________ kto to jest?
5. Oni ______________ bardzo duo, poniewa maj test.
6. On ______________ by duy.
7. To ______________ Tom.
8. My ______________ komputer i radio.
9. Przepraszam, nie ______________, prosz powtrzy.
10. My ______________ pracowa (work).
Verbs in group I with owa- in the stem change into uj-.
Some of them are of foreign origin and are easy to understand.
Studiowa ja studiuj
Pracowa (to work) ja pracuj
Gotowa (to cook) ja gotuj
Logowa si (to log) ja loguj si
Esemesowa (to test) ja esemesuj

20

chcie

Modernizowa (to modernise) ja modernizuj


Dopeniacz (genitive)
1. describes the relation who or what belong to whom.
2. describes places in a town
Przykad: Liczba pojedyncza.
Marek ma samochd. To jest samochd Marka. (-a)
To jest kot Basi. (-i) To ksika Anny. (-y)
To jest pies dziecka. (-a)
Liczba mnoga.
To pokj studentw. (-w) A tam jest pokj nauczycieli. (-i)
To sala studentek. (-)
To pies dzieci. (-)
Przykad. Gdzie jest plac ___Narutowicza.______ (Narutowicz)?
To jest pomnik ____Kopernika______ (Kopernik).
III. Prosz uzupeni zdania form dopeniacza. / Please, complete the sentences with genetive
form.
1. To jest kolumna __________ (Zygmunt)
2. To plac _________ (Wilson)
3. Gdzie jest ulica ___________ . (Pawiski)*
4. Czy to jest ksika __________ ?(Kasia)
5. To jest dugopis ____________ (Wojtek!)
6. To nie jest dugopis __________ (Marek!)
7. To zdjcie _________ (dziecko) jest due.
8. Ja nic nie rozumiem. To jest problem ___________ (nauczyciel), nie ______ (ja).
9. Gdzie jest pomnik _________ (Mickiewicz).
10. Tu jest park ___________ (de Gaulle), a tam plac ____________ (Konstytucja)
* It changes like an adjective.

5. Ten pokj jest duy

Demostratives: ten, ta, to (this)


Biernik (accusative)

21

Colours
Dialog
Wita to welcome
Mieszka to live
Podpisa to sign
Studiowa to study
Narodowo nationality
Recepcjonistka ()- a receptionist
Klucz a key
Akademik a dormitory
Lekarz a physician, a doctor
Telewizor a TV set
Pitro floor, storey
Pokj a room

To jest miasto. To miasto nazywa si Warszawa. To jest ulica Karolkowa. Tu jest akademik.
To pokj numer 8. Tu mieszka Tomas Hoff. Tomas to Niemiec. To nowy student.
Witamy w Warszawie.
Student: Dzie dobry.
Recepcjonistka: Dzie dobry panu. Czy pan jest z Uniwersytetu Medycznego?
Student: Tak, moje nazwisko Hoff.
Recepcjonistka: A imi?
Student: Tomas. Nazywam si Tomas Hoff.
Recepcjonistka: Narodowo?
Student: Niemiec.
Recepcjonistka: A numer paszportu?
Student: NA 345 269
Recepcjonistka: Bardzo dzikuje. Prosz tu podpisa! Tu jest klucz. Pokj numer 8.
Student: Dzikuj bardzo. Do widzenia.
Recepcjonistka: Do widzenia.
Ten student, ta studentka, to dziecko
I. Prosz wstawi zaimek wskazujcy ten, ta, to. / Fill in demonstrative pronoun ten, ta, to
Przykad: ___Ten___ dom jest duy.
1. _____ lekarz jest dobry.
2. _____ studentka mieszka w Warszawie.
3. _____ akademik jest duy.
4. _____ dziecko ma na imi Ja.
5. Jak si nazywa _____ miasto?
6. Jak si nazywa _____ nauczyciel?
7. Jak si nazywa _____ nauczycielka?
8. _____ ksika jest bardzo interesujca.
9. _____ recepcjonistka jest bardzo mia.
10. _____ okno jest due.
Zaimki wskazujce/Demonstrative pronouns
Liczba pojedyncza - singular
Ten student

Liczba mnoga plural.


Ci studenci

22

Ta studentka
To dziecko
II.

Te studentki
Te dzieci

Prosz wstawi zaimek wskazujcy./ Fill in a demonstrative pronoun.

Przykad. __Te__ studentki mieszkaj w Warszawie.


1. _____ student to Jan.
2. _____ studentka to Maria.
3. _____ dom jest duy.
4. _____ ulica jest duga.
5. _____ dugopisy s tutaj.
6. _____ domy s tam.
7. _____ szkoy s w Polsce.
8. Ja mam _____ ksiki.
9. _____ recepcjonistki s tam.
Przedmioty/ Subjects
Medycyna
Biologia
Geografia
Anatomia
Fizjologia
Matematyka
Historia
Fizyka
Chemia
Jzyk polski, angielski, rosyjski, chiski, japoski, francuski, niemiecki
Biernik/ Accusative
Przykad. Ja studiuj medycyn. A ty? Ta te studiuj medycyn.
Ona studiuje biologi.
Jan studiuje matematyk.
My studiujemy jzyk polski.
III. Prosz uzupeni wedug przykadw. / Fill in according to the example above.
1. (Ja) studiuj fizyk___ .
2. On studiuje histori___ .
3. My studiujemy biologi___ .
4. Co (ty) studiuj____ ?
5. Co ona studiuj____ ?
6. Co on studiuj____?
7. Oni studiuj anatomi___ .
8. Czy wy studiuj____ w Warszawie?
9. My studiuj____ medycyn____ i jzyk polski.
Kolory / Colours
Jaki to kolor ?
biay white
ty yellow

23

pomaraczowy orange
rowy - pink
czerwony red
niebieski blue
zielony -green
brzowy brown
szary grey/ gray
czarny black
Singular
Czarny st
Czarna torba
Czarne piro

Plural
Czarni chopcy (chopiec boy)
Czarne stoy
Czarne torby
Czarne pira

IV. Prosz dopasowa kolory do rzeczy./ Match colours and the objects.
kolor
rzecz
przykad: czerwona ra
ra
czarna
wino
pomaraczowa
kawa
ta
park
szara
papier
biae, czerwone lub rowe
dugopis
niebieski
pomaracza
biay
ulica
zielony
cytryna
biao-czerwona
torba
kolorowa
flaga
V. Prosz wstawi kocwki. / Fill in endings.
1. Mam czerwon___ r___.
2. Czy masz niebiesk___ dugopis___ ?
3. Daj mi (give mi) bia___ papier___ . (acc)
4. Nie mam bia____ papier___ .
5. Dlaczego (why) ta cytryna jest zielon___?
6. Lubi herbat___ (acc.) ale nie lubi czarn____ kaw___ .
Jakiego koloru? What colour?
Jakiego koloru jest komputer? Komputer jest szary.
Jakiego koloru jest ra? Ra jest czerwona.
Jakiego koloru s domy? Domy s te.
1. Jakiego koloru jest ciana?
2. Jakiego koloru jest niebo?
3. Jakiego koloru jest trawa?
4. Jakiego koloru jest mleko?
5. Jakiego koloru jest cytryna?

6. Czyj to samochd?
Zaimki dzierawcze (possessive pronouns)
Czyj? Czyja? Czyje? (Whose)

24

Przymiotniki (adjectives)
Ile masz lat? Mam 20 lat.
Jaki/ jaka/ jakie? (What is s/he like?)
Rodzina (family)

Zaimki dzierawcze (possessive pronouns)


ja
mj
moja
moje
moi
moje
Przykad.

ty
twj
twoja
twoje
twoi
twoje

on
jego

ona
jej

ono
jego

my
nasz
nasza
nasze
nasi
nasze

wy
wasz
wasza
wasze
wasi
wasze

oni
ich

one
ich

Mj dom jest duy.


Moja szkoa jest nowa.
Moje miasto jest mae.

I. Prosz wstawi zaimki dzierawcze do zda./ Fill in possessive pronouns.


1.
2.
3.
4.
5.

Mj pokj jest duy. Jaki jest _______ pokj? (ty)


Anna ma nowy dom. _______ dom jest pikny. (ona)
To jest mj dugopis. Gdzie jest _______ ? (ty)
Nasz samochd stoi tutaj. A gdzie jest _______ samochd? (wy)
Pastwo Kowalscy maj apartament w centrum Warszawy. _______ apartament
jest duy i drogi.
6. Katarzyna ma dziecko. _______ dziecko jest mae.
7. Mam dwa koty. _______ koty s bardzo adne.
8. Jan i Andrzej to _______ przyjaciele. (my)
9. _______ pomys jest bardzo dobry. (ty)
10. _______ pytania s zawsze trudne. (on)
Czyj? Czyja? Czyje? Czyi? - Whose
Czyj to dom?
To mj dom.
Czyja to jest torba? To moja torba.
Czyje to dziecko?
To ich dziecko.
Czyi to przyjaciele? To nasi i wasi przyjaciele.
II. Prosz wstawi Czyj? Czyja? Czyje? do zda. / Fill in the sentences with Whose.
1.
2.
3.
4.
5.

__________ to komputer? To jego komputer.


__________ ksika jest tutaj? Jego.
__________ pytanie jest trudne ? Twoje pytanie.
__________ to samochd? To nasz samochd.
__________ rodzice mieszkaj w Berlinie? Jego rodzice.
Przymiotniki. Adjectives

sympatyczny nice, likeable


miy nice

niesympatyczny
niemiy
25

pracowity hard-working
leniwy lazy
inteligentny intelligent
mdry wise
przystojny handsome
adny pretty
pikny beautiful
drogi expensive
dobry good
wesoy cheerful
smutny sad
chory ill
zdrowy healthy
gruby fat
szczupy slim
wysoki tall
niski short
interesujcy interesting
dugi long
krtki short
stary old
nowoczesny modern

niemdry
nieadny
tani cheap
niedobry

nudny -boring
nowy new

mody - young

Prosz skoczy zdania./ Finish the sentences.


1. Mj przyjaciel jest _________
2. Mj samochd jest ________
3. Moje miasto jest _________
4. Ich pomys (idea) jest _______.
5. Moja koleanka jest __________
6. Jej ksika jest ________.
7. Ten film jest __________
Rodzina
Siostra- sister
Brat brother
Matka (mama) mother
Ojciec (tata) father
Rodzic a parent
Rodzice - parents
Kuzyn cousin
Kuzynka cousin
Dziadek grandfather
Babcia grandmother
M a husband
ona- a wife
Rok, lata -a year, years
Ile masz lat? Mam 20 lat.
Marek ma 1 (jeden) rok.
Kasia ma 2 lata a Basia ma 3 lata. Janek ma 4 lata.
Ale Robert ma 5 lat.
26

Ile Pani ma lat? Mam 41 lat. Ile Pan ma lat? Mam 42 lata.
1 rok
2,3,4 lata
5 lat

i 22, 23, 24/ 32,33,34 itd. lata

Sownictwo / Vocabulary
lubi (-/isz) to like
niedaleko not far away
te also
szkoa rednia a secondary school
przyjaciel a close friend
oraz and also
bardzo very much
zna (am/asz) to know
Jaki jest twj przyjaciel? Mj przyjaciel jest inteligentny i wysportowany.
Dzie dobry.
Nazywam si Marek Bronowski. Mam 21 lat i studiuj medycyn. Lubi anatomie i biologi,
ale nie lubi histologii i statystyki medycznej. Wiem, e statystyka jest wana i histologia te.
Studiuj na uniwersytecie medycznym w Warszawie. Myl, e jestem troch ( a little)
leniwy.
Mieszkam w centrum Warszawy, przy ulicy Koszykowej 30. To jest niedaleko placu
Konstytucji. Mam tam due i nowoczesne mieszkanie. Tam mieszkam ja, moi rodzice (mama,
tata i siostra). Moja siostra ma na imi Iwona, ma 14 lat i uczy si w szkole redniej. Iwona to
mdra i pracowita dziewczyna, dobrze si uczy i bardzo j lubi.
Mj przyjaciel John to Amerykanin. Ma 22 lata. Jest szczupy i wysportowany. On studiuje
teraz w Warszawie matematyk oraz uczy si jzyka polskiego. John chce pracowa na Wall
Street. John bardzo lubi Warszaw i zna polsk kultur bardzo dobrze. Ma duo polskich
przyjaci. Teraz mieszka w akademiku. Ma may zielony pokj i widok na ulic. John zna
moich rodzicw. Oni bardzo go lubi.
IV. Co znaczy wana Co znaczy j ( pronoun) Nominative of kultur
Co znaczy widok What is the gender of widok Co znaczy go ( pronoun) V. Study the text again and translate the sentences:
1. I know American culture very well.
2. We like this street very much.
3. Do you want to live here?
4. He has a sad view of a school.
5. Do you like her? Yes, I like her very much.

27

6. I know him very well.


Jaki/ jaka/ jakie? (What is s/he like?) Jacy? (pl. m.) Jakie? (pl. f., n.)
Jaki jest nowy nauczyciel? Jest wesoy i inteligentny.
Jaka jest twoja grupa studencka? Jest mia.
Jakie jest to dziecko? Jest sympatyczne.
Zadaj pytania Jaki/ jaka/ jakie?. Ask questions Jaki/ jaka/ jakie?.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

__________ jest twoja koleanka?


__________ jest obiad? Smaczny.
__________ jest ta nowa restauracja przy ulicy Foksal? Droga.
__________ s wykady tego profesora? Interesujce czy nudne?
__________ s twoi koledzy? Bardzo dobrzy.
__________ jest ten telefon komrkowy? Nowoczesny i ma wiele aplikacji.
__________ jest jej internet? Bardzo szybki.
__________ s twoje nowe koleanki? Jeszcze nie wiem ________ s.
__________ jest prognoza pogody na weekend. Nie wiem.

Dopeniacz l.poj i l. mn.(przynaleno)


Odpowiedz czyja to jest rodzina i dom. Answer whose family and house it is.
To jest rodzina ______ Marka ____.
To jest rodzina __________ (Anna),
__________ (moja koleanka),
__________ (Robert),
__________ (moje koleanki),
__________ (ssiadka i ssiad),
__________ (przyjaciele).
To jest dom

____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________

_____________ (mj kuzyn).


_____________ (moja kuzynka).
_____________ (mj przyjaciel).
_____________ (ich stomatolog).
_____________ (nowi ssiedzi).
_____________ (stary dyrektor).
_____________ (znany aktor).
_____________ (znany polityk).

7. Jaki znasz jzyk?


Zna vs wiedzie
Narodowo. Nationality
Narzdnik. Instrumental case
- jestem Hiszpanem,
28

- jestem studentem
- interesuj si sportem
Ile on ma lat? How old is he? cont.
Zna (biernik) to know
Ja znam jzyk polski.
On zna Marka i Basi.
My znamy Warszaw.
Wiedzie (biernik) to know
My wiemy
kiedy jest test.
gdzie oni mieszkaj.
czy to jest dobry pomys.
dlaczego ona to robi.
jak studiowa.
kto pracuje na uniwersytecie.
On nie wie
nic.
I. Prosz wstawi wiedzie lub zna ./ Fill in wiedzie or zna.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

On ____________ gdzie jest nasz hotel.


Ona dobrze ____________ Pana Adama.
Czy (ty) ____________ jego adres?
Czy ____________ czyja to ksika?
My ____________ co robi w weekend.
Ja nie ____________ gdzie ty studiujesz.
Oni dobrze ____________ histori Polski.
Kto ____________ jaka jest nowa nauczycielka?
My nie ____________ nic.
Narodowoci / Nationalities

Kraj
Polska
Anglia
Ameryka (Stany Zjednoczone)
Francja
Czechy
Szwecja
Japonia
Bonia
Rosja
Hiszpania
Turcja
Portugalia
Egipt
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Chiny
Niemcy
Wgry

Jzyk
polski
angielski
amerykaski
francuski
czeski
szwedzki
japoski
boniacki
rosyjski
hiszpaski
turecki
portugalski
arabski
arabski
chiski
niemiecki
wgierski

29

Narodowo masculine - feminine


Polak
Polka
Anglik
Angielka
Amerykanin
Amerykanka
Francuz
Francuska
Czech
Czeszka
Szwed
Szwedka
Japoczyk
Japonka
Boniak
Boniaczka
Rosjanin
Rosjanka
Hiszpan
Hiszpanka
Turek
Turczynka
Portugalczyk
Portugalka
Egipcjanin
Egipcjanka
Arab
Arabka
Chiczyk
Chinka
Niemiec
Niemka
Wgier
Wgierka

Singular.
m)
Ja jestem Polakiem, Niemcem, Hiszpanem, Chiczykiem.
Ja jestem dobrym studentem Chc by lekarzem. (Chce by wysokim mczyzn ?)
f)

Ona jest Polk, Niemk, Hiszpank, Chink.


Ona jest dobr studentk. Chce by lekark.

n)

Janek jest dobrym dzieckiem.

Plural:
My (men) jestemy Polakami, Niemcami, Hiszpanami, Chiczykami. Jestemy dobrymi
studentami
My (women) jestemy Polkami, Niemkami, Hiszpankami, Chinkami. Jestemy dobrymi
studentkami.
Oni s dobrymi dziemi.
Singular:
Masculine
Feminine
Neuter:
Plural:
Masculine
Feminine

adjective

noun

-ym/-im
-
-ym/-im

-em
-
-em

-ymi/-imi

-ami/ -mi

Ja interesuj si histori, ale nie interesuj si matematyk.


Czym (ty) si interesujesz? Czy interesujesz si jzykiem angielskim?
Tak, interesuj si jzykami.
_________________________________________________________
Interesowa si - to be interested (in)
ja interesuj si
ty interesujesz si

my interesujemy si
wy interesujecie si

on
oni
interesuj si
ona interesuje si
one
ono
___________________________________________________________
II. Prosz wstawi kocwki. Fill in endings.
1. On interesuje si _________ (sport).
2. Jego koledzy interesuj si _____________ (nowe samochody).
3. My interesujemy si _____________ ______________ (polska architektura).
4. Oni interesuj si _________ (medycyna).
5. One interesuj si _________ ____________ (interesujca ksika)
6. Ona interesuje si _________ _____________ (amerykakie filmy).
7. My interesujemy si _________ (polityka).
8. Czy interesujesz si __________ (biologia)? Tylko (only) _________ (genetyka).
9. On interesuje si ___________ (teatr).
30

10. Czy interesujesz si __________ (futbol)? Nie interesuje si ______ (to).


Kontrast: a (and), ale ( but) , lub (or)
Przykad.

Ja interesuj si sportem, a ty fizyk.


Ja jestem studentk, a ona lekark.
On lubi lody, ale ja nie lubi.
My interesujemy si histori, ale nie (interesujemy si) socjologi.
On zawsze kupuje kaw lub herbat.
Ona uczy si lub pracuje.
Lub = albo
But in questions when we present a choice we use czy (or):
Czy chcesz kaw czy herbat?
Cukier czy mleko?

Ile masz lat? How old are you?


rok a year
p a half
2,3,4 lata 2,3,4 years (pl. Nom)
5 lat years (pl. Gen.)
Janek ma 1 (jeden) rok.
Ania ma jeden rok i p.
On ma 2 (dwa) albo 3 (trzy) lata.
Ona ma ju (already) 7 (siedem) lat.
Monika ma 13 (trzynacie) lat.
Mj przyjaciel ma 20 (dwadziecia) lat, a moja koleanka ma 23 (dwadziecia trzy) lata.
Jego babcia ma 90 (dziewidziesit) lat, a jego dziadek ma 92 (dziewidziesit dwa) lata.
III. Prosz wstawi rok, lata lub lat ./ Fill in rok, lata lub lat.
1. On ma 31 _________.
2. Ona ma 105 _________.
3. Oni maj 21 _________ i 22 _________.
4. Ile _________ ma twj brat?
5. Pan Kowalski ma 55 _________, a jego ona ma 54 _________.
6. To dziecko ma 1 _________.
7. Czy on ma 102 _________?
8. Ona nie jest taka (so) stara, ma tylko (only) 33 _________.
9. Ile Pastwo maj _________?
10. Ja mam 42 _________, a mj m 48 _________.

8. Restauracja

je to eat, pi to drink
dni
meals: niadanie, lunch, obiad, kolacja + menu
Innstrumental personal pronouns

31

je to eat

pi to drink

ja
jem
ty
jesz
on/ona/ono/Pan/Pani je

ja
pij
ty
pijesz
on/ona/ono/Pan/Pani pije

my
wy
oni/one/ Pastwo

my
wy
oni/one/ Pastwo

jemy
jecie
jedz

pijemy
pijecie
pij

DNI
Monday - poniedziaek
Tuesday wtorek
Wednesday roda
Thursday czwartek
Friday pitek
Saturday sobota
Sunday niedziela

on Monday w poniedziaek
we wtorek
w rod
w czwartek
w pitek
w sobot
w niedziel

niadanie na niadanie (for breakfast)


lunch na lunch
obiad na obiad (for dinner)
deser na deser ( for a dessert)
kolacja na kolacj (for supper a late meal in the evening)
Menu:
gorzki bitter sodki sweet
saatka salad
saatka grecka Greek salad
ryba, ryby (plural ) fish
owoc, owoce (plural) fruit
buka a roll
chleb- bread kromka chleba a slice of bread // chleb z masem bread with butter
maso butter
cukier sugar // herbata z cukrem
mleko milk // kawa z mlekiem
ros chicken soup
makaron pasta
koltet chabowy a pork chop (very popular)
kapusta cabbage

32

cytryna a lemon
zupa a soup
zupa pomidorowa a tomato soup
ry rice
szaszyk shashlik, shish kebab
sos sauce
sos jogurtowy - yoghurt sauce
jajecznica scrambled eggs
jajko an egg
ser cheese
szynka ham
ziemniaki potatoes
surwka mixed usually raw vegetables eaten with the main course
kurczak chicken
ciastko a cake
czerwony barszcz a beetroot soup
pierogi // pierogi z grzybami (grzyb mushroom)
miso meat
lody ice cream
czekolada chocolate
lody czekoladowe chocolate ice cream
pizza
kanapka a sandwich // kanapka z tuczykiem lub z szynk
I.

Prosz wstawi form czasownika. / Fill in the right from of the verb.

1. Ja ________________ (pi) herbat na niadanie.


2. Co ty ________________ (pi) na niadanie?
3. On ________________ (pi) wod mineraln.
4. Ona ________________ (pi) tylko zielon herbat.
5. Dzieci ________________ (pi) mleko.
6. Ja ________________ (je) chleb, maso i ser.
7. Co ty ________________ (je) na kolacj?
8. Oni ________________ (je) duo (a lot).
9. My ________________ (je) zup pomidorow.
10. Czy wy ________________ (je) dzisiaj lunch?
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prosz wstawi form dnia tygodnia. / Fill in the right day of the week.
____________________ (on Monday) jem saatk i pije wod mineraln.
Co robisz ____________________ (on Tuesday)?
____________________ (on Sunday) nic nie robi.
____________________ (on Wednesday) mamy test.
Ona zawsze je w restauracji ____________________ (on Thursday).
____________________ (on Friday) uczymy si.
INSTRUMENTAL CASE PRONOUNS

Nominative

Instrumental - singular

mj
moja
moje

moim
moj
moim

33

Instrumental plural: -ymi/


- imi
moimi

twj
twoja
twoje
jego
jej
jego
nasz
nasza
nasze
wasz
wasza
wasze
ich

twoim
twoj
twoim
jego
jej
jego
naszym
nasz
naszym
waszym
wasz
waszym
ich

twoimi
jego
jej
jego
naszymi
waszymi
ich

III. Prosz uzupeni zaimek osobowy. / Fill in the correct pronoun.


Przykad.Maria jest (on) jego on.
1. Ona jest (ja) ___________ crk.
2. On jest (ja) ___________ synem.
3. Marek jest (on) ___________ synem.
4. Basia jest (on) ___________ crk.
5. Czy Jan jest (ona) ___________ mem?
6. Ola i Wojtek s (oni) ___________ dziemi.
7. Czy on jest (ona) ___________ bratem?
8. Oni s (my) ___________ dziemi.
9. Czy pan Walczak jest (wy) ___________ dyrektorem? Tak, jest naszym dyrektorem.
10. Czy Krzy i Basia s (wy) ___________ dziemi?
11. Czy ta pani jest (ona) ___________ babci?
12. Czy ten pan jest (on) ___________ dziadkiem?
13. Czy ona jest (ty) ___________ koleank? Nie moja, tylko jego.
14. Czy on jest (ty) ___________ koleg? Tak, jest moim dobrym koleg.
Dyktando
Jestemy w Warszawie. Warszawa to stolica. Warszawa jest dua. Jest tu
rzeka. Rzeka nazywa si Wisa. Planujemy weekend w muzeum. A co ty
robisz teraz?

9. wita Boego Narodzenia


Wesoych wit Boego Narodzenia i
Szczliwego Nowego Roku

34

wito a holiday pl. wita


Boe Narodzenie - Christmas
bg - god
Nowy Rok New Year
wesoy merry
szczliwy happy
yczy (gen. ) to wish
yczenia - wishes
tradycyjny - traditional
wigilia Christmas Eve
piewa - to sing
kolda carol
opatek wafer
kutia (mak, migday, ziarna pszenica, rodzynki) sweet Christmas pudding (poppy seed,
almond, wheet, raisins)
danie, pl. dania a dish
Wigilia
I.

Prosz wstawi sowa do tekstu. / Fill in words to the text.

mamy, pracuj, jestemy, s, jest, piewamy


Jest zima. Ulice _____________ biae. Jest nieg.
Nie mamy zaj na uniwersytecie. Rodzice nie _____________. Wszyscy s w domu.
Jestemy szczliwi, poniewa _____________ razem.
Jest wigilia (24 grudnia).
Na stole _____________ 12 (dwanacie) tradycyjnych da. Jest ryba, barszcz, kapusta,
kutia, makowiec i inne. Na stole jest te opatek.
W wieczr wigilijny _____________ koldy.
W domu _____________ choink. Czekamy na witego Mikoaja i prezenty.

35