You are on page 1of 10

n 4' <n> L- K n

v n >s
.

9
k

cssL

*2,

MAGYAR NEMZETI BANK

Kls eladsods
s adssgkezels Magyarorszgon

MNB Mhelytanulmnyok
2

Ksztettk:
Bam Nyitrai Ilona
Garbain dr. Kovcs Katalin
Lng Gyrgy
dr. Nyers Rezs
Brn Szeg Mrta,
a Kzgazdasgi fosztly munkatrsai

Szerkesztette:
dr. Nyers Rezs, gyvezet igazgat
A tanulmnyhoz alapanyagot bocstott rendelkezsre:
dr. Balassa kos, gyvezet igazgat
Fehr Tibor, osztlyvezet
dr. Nagy Sndor, gyvezet igazgat

A szmtsok elvgzsben, az adatok sszelltsban


kzremkdtek a Kzgazdasgi fosztly kvetkez
munkatrsai:
Facsdy Jlia
Romhnyi Balzs
Zskai Imrn
Katonn Mozsr Ilona

Kiadja a Magyar Nemzeti Bank Informcis fosztlya


1850 Budapest V., Szabadsg tr 8-9.

A kiadsrt felel: Ndory Istvn


A kzirat lezrva: 1992. december
ISSN 1216-9293
ISBN 963 7103 83 X

Tartalom
Elsz

I. Bevezets
1. A magyar gazdasg eladsodottsga
2. A klfldi hitelfelvtelek clja
3. Az adssgszolglat
II. Trtnelmi visszapillants
III. Fordulpontok Magyarorszg legjabbkori
eladsodsi folyamatban
1. Klgazdasgi krnyezet, a kls tnyezk
hatsa
Az olajrrobbans ltal elidzett csere
arny-vltozsok hatsa
A rubel- s a nem rubelelszmols
kereskedelem sajtos sszekapcsoldsa
Az adssgllomny devizaszerkezetnek
hatsa
2. Gazdasgpolitikai reaglsok az egyes id
szakokban; a bels tnyezk szerepe
1973-1978: az els olajrrobbans s az
elksett, rszben tves alkalmazkods
idszaka
1979-1984: a ksi, rszleges s rvid
tv kiigazts idszaka
1985-1987: a msodik eladsodsi hullm ...
1988-1989: a gazdasgi talakuls meg
indulsnak s a rendszervltst megelz
nvekv bizonytalansg vei
1990-1992: a piacgazdasgi tmenet vei ....
IV. Eladsods s gazdasgi fejlds
Erforrsbevons vagy -kivons
Pnzgyi transzfer
A klfldi forrsbevons felhasznlsa s
elosztsa

5
11
11
15
17
22
26
27

28

30
31
35

36

42
46

48
51
55
55
56

56

V. A magyar adssgkezelsi politika


1. Az eladsodssal s az adssgkezelsi
stratgival kapcsolatos nzetek
2. A javasolt adssgkezelsi stratgik
rtkelse
Fizetsi moratrium egyoldal bejelentse
Adssgttemezs
Adssgrt tkt csere
Klfldi segtsg, seglyprogramok
3. Lehetsgeink az adssgkezelsben .

61

61

..

63
64
64
68
68
70

VI. A kls adssgpolitika 1992 utn

77

VII. Zrsz helyett

83

Fggelk
Mellklet
Felhasznlt fbb irodalom

85
89
110

IV. Eladsods s gazdasgi fejlds


Mint korbban mr rintettk: a klfldi hitelek felvtele
gyorsthatja a gazdasgi fejldst. Ez akkor kvetkezik be, ha
a klfldi forrsbl finanszrozott beruhzsok hozama kiter
meli a hitel- s kamattrlesztsi ktelezettsgeket. Ha a
beruhzsok hozama ezt nem fedezi, illetve a klfldi hitelfelvtel eleve a gazdasg teljestmnyvel nem fedezett tlfo
gyasztst finanszrozza, mindaddig, ameddig a gazdasg nem
knyszerl r a tlfogyaszts mrsklsre, a kls eladsods
nvekszik. Ha pedig a kamatok is nvekednek, a gazdasg
elbb-utbb bekerl az adssgcsapdba: a belfldi felhasznls
cskkentse nem tudja kvetni a kamatok nvekedsbl
szrmaz terheket; s ezzel az adssgllomny ngerjeszt
nvekedse kezddik meg.
Ahhoz, hogy a fenti sszefggsek rvnyeslst kze
lebbrl bemutathassuk, szksges nhny fogalom kzgazdasgi tartalmt tisztzni.

ERFORRSBEVONS VAGY -KIVONS

A htkznapi s a szakmai vitkban egyarnt gyakran tall


kozhatunk olyan vlekedsekkel, melyek szerint elviselhetetlen
az a hatalmas erforrskivons, ami mr rgta vgbemegy
az orszgban, nem lehet ezt folytatni, vagy legalbbis csk
kenteni kell a mrtkt stb.
Az erforrsbevons vagy -kiramls kategrijt a htkz
napi beszlgetsekben inkbb a hitelfelvtellel, adssgszol
glattal (hiteltrleszts s kamatfizets) azonostjk. E kateg
rit a kzgazdasgtan azonban relgazdasgi fogalomknt
hasznlja. Erforrsbevonsrl akkor lehet beszlni, ha - le
egyszerstve - a javak s szolgltatsok behozatala megha
ladja azok kivitelt, erforrskivonsrl pedig akkor, ha a javak
s szolgltatsok kivitele meghaladja azok behozatalt. Ebben
az rtelemben teht a lthat s a lthatatlan export-import
egyenlege, valamint a mkdtke-beramls hatrozza meg
azt, hogy erforrsbevonsrl vagy -kivonsrl van-e sz.

55

PNZGYI TRANSZFER

A relgazdasgi rtelemben vett erforrsramlst - leegysze


rstve - azzal azonos mrtk pnzgyi transzfer kveti. A
relgazdasgi erforrsbevons azt jelenti, hogy tbbet impor
tlunk, mint amennyit exportlunk. Azaz tbb a lthat s
lthatatlan klkereskedelmi forgalomban a devizakiadsunk,
mint a devizabevtelnk, vagyis az orszg foly fizetsi
mrlegben (a kamatokat most nem szmtva) hiny keletkezik,
amelyet hitelekbl vagy a devizatartalkokbl, esetleg mk
dtk bevonsval kell (lehet) fedezni.
Az 1973-1989-es idszakot az jellemezte, hogy a kamatfizetsek nlkli kumullt fizetsi mrleg mindssze mintegy 700
miHi dollr behozatali tbbletet mutatott. Azaz ilyen volumen
erforrsbevons trtnt, illetve ha a mkdtke beramlst
figyelembe vesszk, akkor ez csaknem 1 millird dollrt tesz ki.
Ezen az idszakon bell az erforrsbevons az 1973-1978
kztti vekben meghaladta a 3 millird dollrt; az 1978-at k
vet vekben azonban - nhny vtl eltekintve - jelentsebb
erforrsbevonsra mr nem kerlt sor. Az 1979-1989-es idszak
kumullt erforrskivonsa viszont 2 millird dollrt tett ki, ha
figyelembe vesszk az 1987-1989 kztti 250 milli dollr
pnztke formjban bejtt mkdtkt is.
Az idszak egszt tekintve mintegy 1 millird dollr er:
forrsbevons viszont az ezt tbbszrsen meghalad, sszesen
11 millird dollr halmozott kamatkiadssal jrt.

f
0

A KLFLDI FORRSBEVONS FELHASZNLSA S ELOSZTSA

Az 1973-1978-as idszakban fennmaradt a korbbi idszakokra


jellemz viszonylag gyors gazdasgi fejlds; a brutt hazai
termk 1979-ben tbb mint 40%-kal haladta meg az 1972. vi
szintet. Az eladsods 1973-1978 kztti veiben a brutt
hazai termk tlagos venknti nvekedsi teme mg csaknem
6% volt. Az adssgszolglati terhek megugrsval prhuza
mosan azonban az els kiigaztsi idszak veiben, 1979-1984
kztt a gazdasgi nvekeds teme mr jelentsen visszaesett;
ezen idszakban a GDP tlagos nvekedsi teme 1,8%-ra
cskkent. Az 1985-1989-es idszakban a GDP nvekedsi

OU o itpQi
teme mg tovbb mrskldtt (tlagosan 1%-ra), majd
1990-1991-ben a GDP mr cskkent. Valjban az eladsods
heinek viszonylag magas nvekedsi teme is megtveszt:
a rubelviszonylat klkereskedelemben elszenvedett hatalmas
cserearny-vesztesg ellenslyozst szolgl tbbletexport s
a belfldi fogyaszts nvekedst ugyan lehetv tev, de a
vilgpiacon lertkeld termels nvekedse ll mgtte.
1991 vgn a gazdasg teljestmnyei mindssze mintegy
40%-kal haladtk meg az 1972. vit, s gyakorlatilag az 1979.
vi teljestmnynek feleltek meg. Most, az talakuls idsza
a visszaessben, a fogyaszts cskken
kban kell teht
sben, a nvekv rakban - megfizetni a korbban elmu
lasztott alkalmazkodsrt.
A jelents tleloszts valjban csak az 1973-1978 kztti
idszakra rvnyes. Ebben az idszakban ugyanis a brutt
hazai termelst lnyegesen meghaladta annak belfldi felhasz
nlsa. Az 1979-1984-es kiigaztsi idszakban azonban a
belfldi felhasznls s a GDP termelse kztt mr jelents
klnbsg alakult ki az utbbi javra; az 1985-1989-es
idszakban pedig a GDP termelse s felhasznlsa az idszak
egszt tekintve csaknem azonos mrtkben ntt. Ez is azt
tmasztja al, hogy az 1973-1984 kztt keletkezett eladsods,
illetve az alkalmazkods elmulasztsa az eladsodsi folya
matnak az elindtja.
A vgs fogyaszts az 1973-1984 kztti vekben csak
egy alkalommal cskkent. A gazdasgpolitika, illetve a politika
els szm clja valjban teht - hol nyltan, hol burkoltan a fogyaszts emelse volt.
Az n. kiigaztsi szakaszok csak a felhalmozs kisebb-nagyobb mrtk korltozsra, illetve a fizetsi mrleg tmeneti,
gyors javulst eredmnyez import visszafogsra terjedtek ki.
Arra a krdsre, hogy a kls forrsokat pontosan mire
fordtottk, akkor lehetne rszleteiben is vlaszolni, ha rendel
kezsre llnnak a jvedelemramlsra (flow of funds) vonat
koz hossz idsorok. Az eladsods meghatroz veire
azonban a fbb jvedelemtulajdonosok jvedelempozcijt
tkrz, megbzhat adatok nem llnak rendelkezsre.
A jvedelemramlsi folyamatok elemzst nehezti az is,
hogy 1980-1981-ben, a Nemzetkzi Valuta Alaphoz val

57

csatlakozs elksztse sorn olyan politikai llsfoglals


szletett, amely szerint az akkori politikai vezetsre nzve
kedveztlen, politikai szempontok ltal motivlt dntsek kvet
kezmnyeit, azaz a kltsgvetsi hiny vals nagysgnak elfedse
rdekben a kls adssgllomny tnyleges nagysgt nem
teszik kzz. Ez azt is szolglta, hogy ezzel ne rontsk az orszg
klfldi megtlst. Ez a dnts tovbb folytatta a korbbi
vekben kialakult gyakorlatot, nevezetesen azt, hogy a klfldi
hitelfelvteleknl a hitelnyjtk rszrl ignyelt, a magyar
gazdasgra vonatkoz informcikat csak korltozottan, illetve
a vals adatokat megmstva bocstjk rendelkezsre. gy a kls
adssgllomnyra, az eladsodottsg mrtkre s az llamhz
tarts adssgra vonatkozan a tnylegesnl alacsonyabb
sszegek kerltek nyilvnossgra azzal, hogy a valsgos s a
publiklt adatok kztti eltrst fokozatosan meg kell szntetni.
Az eltrs fokozatos felszmolsa azonban 1989-ig nem trtnt
meg; vgl is a valsgos bels s kls adssgadatok nyilv
nossgra hozatalra a kzelg rendszervlts eltt, a Parlament
1989. novemberi lsn kerlt sor.
Ha a jvedelmek, illetve a hitelforrsok eloszlst s
felhasznlst vizsgljuk, akkor a belfldi hitellehetsgek
legnagyobb, meghatroz jelentsg felhasznlja az llamhztarts, illetve az llami kltsgvets volt.
Az 1974-1989-es idszakot - s a jelent is - a kltsgvets
tlslya jellemzi a gazdasgban. A kltsgvets szinte rtelep
szik a gazdasgra, a keletkezett eredeti jvedelmeknek a
piacgazdasgokban szoksosnl jval nagyobb hnyadt kon
centrlja s osztja el jra. (Jelenleg a GDP jval tbb mint
60%-t; a 70-es, 80-as vtized egyes veiben tbb mint 70%-t.)
Magyarorszg esetben a kltsgvetsi deficit viszonylag
alacsony lakossgi megtakartsokkal, valamint a gazdlkodk
bankrendszerrel szembeni nett eladsodsnak folyamatos
- a piaci, kltsgvetsi korlt puhasgval is magyarzhat nvekedsvel (hitelfelvtelvel) prosult. Ilyen felttelek mel
lett az llandsul kltsgvetsi hiny finanszrozsa csak kls
forrsbl volt lehetsges.
Ez hatrozza meg alapjban az 1974-1989-es idszak
egszt. A stop and go szakaszok, a rvid tvra szortkoz
kiigaztsi idszakok s a mestersges lnktsek egymst

58

vlt veit egyarnt a viszonylag alacsony megtakartsi


hajlandsg, a gazdlkod szfra nett eladsodsnak viszony
lag gyors nvekedse jellemezte. A kiigaztsi idszakokban
csekly mrtkben ntt a lakossgi megtakartsi rta, szklt
a vllalati szfrnak nyjtott hitel. Az egyszint bankrendszer
ben, a korltozott piaci viszonyok mellett a kiigaztsi szaka
szokban szigorbb vl hitelezsi felttelek nagyobbrszt a
fizetsi zavarok nvekedsben, az n. sorban llsok emel
kedsben mutatkoztak meg. A vllalkozi szfra magatartsa
azonban alapjban nem vltozott; az llami tmogatsokra, a
korltlan felvevkpessg rubelpiacra alapozva fenntartotta
s bvtette termelst. Az alkalmazkods szinte kizrlag a
kszletllomny vltozsra terjedt csak ki: a stop idszakban
a kszletek nvekedse lelassult, a go idszakban pedig
felgyorsult. A gazdasg strukturlis alkalmazkodsa azonban
nem haladt elre.
AZ LLAMI KLTSGVETS* HINYA
Nyilvnos

hiny

Tnyleges
hiny

14. tblzat

Eltrs

(millird forint)

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

3.5
2,9
2,5
3,5
3,5
3,6
4,5
9,5
12,2
6,1
2,2
15,7
41,9
34,8
9,9
54,0
1,4
114,2

30,2
45,9
35,3
45,5
45,0
40,0
51,6
40,6
25,1
22,3
2,2
15,7
41,9
34,8
9,9
54,0
1,4
114,2

26,7
43,0
32,8
42,0
41,5
36,4
47,1
31,1
12,9
16,2

Tnyleges
kltsgvetsi
hiny a GDP
szzalkban

6.6
9,5
6,6
7,8
7,1
5,7
7,1
5,2
2,9
2,5
0,2
1,5
3,8
2,8
0,7
3,2
0,0
5,0

A kltsgvets szerkezetben tbb alkalommal is mdszertani vltozsok trtntek, legutbb


1986-ban s 1991-ben. A teljes fellvizsglat s a mdszertani egysgests mg nem trtnt meg.
*

59

LAKOSSGI MEGTAKARTSOK A GDP


S A PNZJVEDELEM SZZALKBAN
Nett megtakarts
GDP

1980
1981
1982
1983
1984
1985

1986
1987
1988
1989
1990
1991
*

15. tblzat

Nett megtakarts
pnzjvedelem
4,2
5,3
4,7
6,0
6,0
6,5
6,5
5,0
5,2
4,3
8,7*
14,3*

2,3
2,9
2,5
3,3
3,4
3,7
4,5
3,3
3,4
2,8
5,6*
9,6*

A megtakarts a nem pnzintzeti rtkpaprokat is tartalmazza.

60