You are on page 1of 1

2.

1 Demokratski procesi - Parlamentarna demikracija

1, to je to demokracija?

2, to je izjavio britanski politiar Vinston Churchil?


3, Za to se zalagao liberalizam? (ako ne zna ima u knjizi 25 str. VANO!)
a)
b)
c)
d)
4, Objasni pojam trioba vlasti!

5, Koje su dvije drave svijetske velesile bile liberalne demokracije?


6, Tko je u tim dravama bio na elu:
izvrne vlasti
zakonodavne vlasti
sudske vlasti
7, to rade birai na izborima?
8, to je to dvostranai sustav?