You are on page 1of 2

MINIPROJEKTY

Generator sygnau zegarowego master clock


dlasystemw cyfrowego audio

AVT
1861

Urzdzenie przyda si do uruchamiania cyfrowych systemw


audio oraz do generowania typowych czstotliwoci zegarowych we
wasnych konstrukcjach.
W urzdzeniu zastosowano programowany
generator sygnaw zegarowych CY22801,
ktrego schemat blokowy pokazano na rysunku 1. Skada si on z generatora wsppracujcego z kwarcem (830 MHz) lub
z generatorem zewntrznym (1133 MHz).
Ma wbudowane, konfigurowane programowo pojemnoci obciajce kwarc uatwiajc dopasowanie obwodu rezonansowego

do wymaga kwarcu. Obwd PLL oraz


dwa programowane dzielniki umoliwiaj
uzyskanie szerokiego zakresu czstotliwoci przy trzech wartociach generowanych
czstotliwoci.
Schemat ideowy generatora sygnau
master clock pokazano na rysunku 2. Jak
przystao na t rubryk, urzdzenie skada
si tylko z programowanego generatora U1

Rysunek 1. Schemat blokowy CY22801 (napodstawie dokumentacji firmy Cypress)


ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 8/2015

45

MINIPROJEKTY
W ofercie AVT*
AVT-1861 A
Wykaz elementw:

C1: 10 nF (SMD 0805)


C2: 0,1 mF (SMD 0805)
U1: CY22801 (SO8)
FB: pereka ferrytowa SMD 0805
J1: zcze SIP6, ktowe
XT: kwarc w obudowie HC49 + podstawka (wg. opisu)

Dodatkowe materiay na FTP:


ftp://ep.com.pl, user: 66465, pass: td79fgh6
wzory pytek PCB
Projekty pokrewne na FTP:
(wymienione artykuy s w caoci dostpne na FTP)

Rysunek 2. Schemat ideowy generatora MCLK

AVT-1695


AVT-1603


AVT-1474


AVT-1327

Generator sygnaw TTL


o czstotliwoci 1/2/4/8/16 MHz
(EP 8/2012)
Miniaturowy generator
o ustawianej czstotliwoci
sygnau (EP 1/2011)
Generator fali prostoktnej
o regulowanym wspczynniku
wypenienia (EP 8/2008)
Minigenerator funkcyjny
(EP 10/2001)

* Uwaga:
Zestawy AVT mog wystpowa w nastpujcych wersjach:
AVT xxxx UK to zaprogramowany ukad. Tylko i wycznie. Bez elementw
dodatkowych.
AVT xxxx A pytka drukowana PCB (lub pytki drukowane, jeli w opisie
wyranie zaznaczono), bez elementw dodatkowych.
AVT xxxx A+ pytka drukowana i zaprogramowany ukad (czyli poczenie
wersji A i wersji UK) bez elementw dodatkowych.
AVT xxxx B pytka drukowana (lub pytki) oraz komplet elementw wymieniony w zaczniku pdf
AVT xxxx C to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli elementy wlutowane w PCB. Naley mie na uwadze, e o ile nie zaznaczono
wyranie w opisie, zestaw ten nie ma obudowy ani elementw
dodatkowych, ktre nie zostay wymienione w zaczniku pdf
AVT xxxx CD oprogramowanie (nieczsto spotykana wersja, lecz jeli wystpuje,
to niezbdne oprogramowanie mona cign, klikajc w link
umieszczony w opisie kitu)
Nie kady zestaw AVT wystpuje we wszystkich wersjach! Kada wersja ma
zaczony ten sam plik pdf! Podczas skadania zamwienia upewnij si, ktr
wersj zamawiasz! (UK, A, A+, B lub C). http://sklep.avt.pl

Rysunek 3. Oprogramowanie Cyberclocks


(CY22801), rezonatora kwarcowego i elementw filtrujcych zasilanie.
Konfiguracja ukadu jest wykonywana
za pomoc oprogramowania CyberClocks
(do pobrania ze strony cypress.com) rysunek 3. Generator, niezalenie od zastosowanego rezonatora, generuje trzy

Rysunek 4. Konfiguracja ukadu CY22801

46

ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 8/2015

przebiegi o czstotliwoci: fs, 2fs, 4fs


(fs czstotliwo podstawowa kwarcu).
Dla najczciej spotykanych czstotliwoci bdcych wielokrotnoci prbkowania 44,1 kHz otrzymujemy dla kwarcu
11,2896 MHz: 11,2896 MHz; 22,5792 MHz
oraz 45,1584 MHz. Dla wielokrotnoci

Rysunek 5. Schemat montaowy pytki


generatora MCLK
prbkowania
48 kHz:
dla
kwarcu
12,288MHz: 12,288MHz; 24,576MHz oraz
49,152MHz. Konfiguracj CY22801 prezentuje rysunek4.
Po ustawnieniu odpowiednich
opcji ukad wymaga zaprogramowania za pomoc programatora
Instaclock CY36800. Po zaprogramowaniu ukadu, urzdzenie naley
zmontowa zgodnie ze schematem
montaowym narysunku5.
Prototyp
jest
wyposaony
w podstawk pod rezonator kwarcowy. Uatwia to zastosowanie rnych rezonatorw oraz zastosowanie pytki do innych aplikacji ni
tylko audio. Modu wymaga zasilania ze rda 3,3 V o obcialnoci
okrelonej podczas programowania
(rzdu kilkudziesiciu mA). Sygnay
wyjciowe s buforowane i zgodne
ze standardem 3,3 V. Plik Audio_
MCLK.jed do zaprogramowania
U1 dostpny jest w materiaach
dodatkowych.
Pytk mona wykorzysta take
dla generatorw rodziny CY22800
okonfiguracji ustalonej fabrycznie.

Adam Tatu, EP