You are on page 1of 1

Fantasy Skirmish

Podarge Czerwona, Królowa Harpii:
LICZBA MODELI W DRUŻYNIE:
KOSZT REKRUTACJI:
ŻOŁD:
PRESTIŻ DRUŻYNY:
PODSTAWKA:

0-1
SPECJALNE
SPECJALNE
+23 PUNKTÓW
25 X 25 MM

Pośród ludów dalekiej Północy krąży dziwna legenda o okrutnej, i pięknej
wojowniczce, która była oblubienicą Potęg Chaosu. Jej brutalne i pokrętne czyny były
obserwowane stale przez Mrocznych Patronów i powiadało się, że ten, kto zasłużył
sobie na jej błogosławieństwo, miał walczyć na boskich dworach Królestwa Chaosu
przez wieczność. Nosiła imię Podarge Czerwona i powróciła z martwych, by
kontynuować swą służbę dla Bogów Chaosu.
Podarge była ongiś upadłą królową wielkiego północnego plemienia i szybko
rosła jej niesława, bowiem ścinała głowę każdemu, kto w swej głupocie ośmielił się
kwestionować jej prawo do tronu. Ów fakt cieszył Mrocznych Bogów, gdyż czyny
Podarge wprowadzały zamęt i chaos w szeregach plemienia. Jednym z takich
popleczników była Luxuria, niewyobrażalnie wręcz perwersyjna Oblubienica Księcia
Chaosu. Zazdrosna o zimne piękno królowej i jej atletyczne ciało, Luxuria z lubieżnym
uśmiechem zasugerowała, że bardziej nadaje się na służebną dziewkę niż na
monarchinię. Nie spodobało się to wojowniczej królowej, Podarge zaatakowała
Oblubienicę Księcia Chaosu i… zginęła zabita przez Furię Slaanesha.
Mroczni Patroni rozzłościli się na wieść o śmierci Podarge Czerwonej i zapragnęli
przywrócić upadłą królową do życia. Jednak Slaanesh wysłuchał próśb Luxurii i
postawił swym boskim braciom warunek, a gdy pozostałe Potęgi Chaosu nie
oponowały, Pan Nieprawych Przyjemności wziął ciało Podarge w swoje szpony i nadał
jej kształt, który podobał mu się bardziej. Podarge powróciła do żywych jako zwiastun
niszczycielskich mocy. Nie zachowała nic ze swego zimnego piękna, zbroja rozpłynęła
się i zmieniła w pióra, stopy przeobraziły się w szponu, a zęby urosły do monstrualnych
rozmiarów, zaś smukłe ramiona zmieniły się w ogromne nietoperze skrzydła.
Wypaczeniu uległ także pokrętny charakter Podarge Czerwonej, okrutna za życia po
śmierci zmieniła się w stworzenie niewyobrażalnie wręcz złośliwe i niegodzine,
któremu jedyną przyjemność sprawia zadawanie cierpienia i śmierci. Każdego świtu
Królowa Harpii zlatuje z nieba, by poszukiwać nowych ofiar i przynosić swym
Mrocznym Patronom coraz to więcej trofeów i wybierać tych, którzy po śmierci
walczyć będą nadal w Królestwie Chaosu.
UWAGI: Podarge Czerwona może zostać zatrudniona przez następujące drużyny: Mroczni
Elfowie z Naggaroth oraz Zbrojne stado Zwierzoludzi. Aby zatrudnić Postać Dramatu w
szeregach kompanii musi służyć pięć Harpii, a służący w kompanii MAG musi znać
zaklęcie Wiedźmi lot. Należy zauważyć, że Królowa Harpii nigdy nie przyłączy się do
kompanii w której służy Luxuria, Oblubienica Księcia Chaosu
Podarge Czerwona, która osiągnęła kolejny poziom doświadczenia i w ramach
rozwoju wylosowała NOWĄ UMIEJĘTNOŚĆ może nauczyć się jednej zdolności z listy
umiejętności WALKI, SIŁOWYCH lub SZYBKOŚCIOWYCH. Ponadto, Królowa Harpii
może nauczyć się jednej z wymienionych poniżej umiejętności specjalnych:
BOMBARDOWANIE KAMIENIAMI: Raz w ciągu rozgrywki, w fazie strzelania,
Podarge Czerwona może zrzucić kamień na znajdujący się na terenie otwartym
model wroga, o ile poruszała się nad modelem w bieżącej fazie ruchu.
Bombardowanie kamieniami jest atakiem strzeleckim o SILE K6, który trafia
zawsze na 8+. Postać Dramatu nie może stać & strzelać przy użyciu
Bombardowania kamieniami.
PIEŚŃ HARPII: Dowolny model Harpii, który znajduje się w odległości
nieprzekraczającej 6” od Królowej Harpii, może przerzucić nieudany test
STRACHU, GROZY lub MOBILIZACJI, wynik drugiego rzutu jest ostateczny.
Należy pamiętać, że umiejętność ta nie ma zastosowania w przypadku gdy
Postać Dramatu jest Oszołomiona!, został Powalona na ziemię! lub Ucieka!.
ZABÓJCZY CIOS: Dzięki uczestnictwu w niezliczonych wojnach bohater
specjalny osiągnął doskonałość w sztuce zabijania i czyni to nad podziw
szybko i gładko. Wszystkie ATAKI wykonane przez Podarge Czerwoną w
fazie walki wręcz podlegają zasadzie specjalnej ZABÓJCZY CIOS.

1|Strona

CHARAKTERYSTYKA PODARGE CZERWONEJ:
PODARGE
SZ WW US
S
WT ŻW
I
A
CP
Początkowa
4
4
0
4
3
1
4
2
7
Maksymalna
5
6
6
4
4
3
6
4
9
BROŃ/PANCERZ: Królowa Harpii posiada zdolność broń naturalna z cechą oręża SZYBKI.
Harpie nigdy nie mogą używać oręża i pancerzy.
ZASADY SPECJALNE:
FURIA, GŁÓD KRWI, LOT, NIENAWIŚĆ, ROZMIAR RZONDZI.
NADRZEWNI DRAPIEŻCY: Urodzone pośród gęstych lasów Starego Świata Harpie
są mistrzami lotu przez LAS. W odróżnieniu od zwykłych modeli latających
Harpie traktują na potrzeby ruchu (ale nie pola widzenia) drzewa i LASY jak teren
otwarty.
KRÓLOWA HARPII: Harpia która w momencie rozpoczęcia fazy ruchu znajduje się
w odległości do 6” od Podarge Czerwonej do początku następnej tury kompanii w
szeregach której służy Postać Dramatu podlega zasadzie specjalnej FURIA, a wszystkie
ATAKI wykonane przez Harpię w czasie szarży podlegają zasadzie specjalnej
DRUZGOCZĄCY. Ponadto Harpia może użyć jako podstawę testu wartość
współczynnika CECHY PRZYWÓDCZE bohatera specjalnego. Należy pamiętać, że
zasada ta nie ma zastosowania w przypadku, gdy Królowa Harpii jest Oszołomiona!,
została Powalona na ziemię! lub Ucieka.
ŻOŁD: Po zakończeniu fazy eksploracji należy wykonać rzut K6, którego wynik
określi wartość wynagrodzenia o które ‘upomni’ się Postać Dramatu. Wynik 1
oznacza, że Podarge Czerwona wraz z K3 Harpiami opuszcza szeregi drużyny należy usunąć Postać Dramatu i towarzyszących jej stronników z KARTY DRUŻYNY.
Wynik 2-4 oznacza, że Królowa Harpii zaczyna odczuwać nieustanny głód, który
zaspokoić może jedynie męka innej istoty. W grze odzwierciedla to zasada,
zgodnie z którą w trakcie sekwencji po potyczce, drużyna musi poświęcić jeden model
stronnika, który zostaje zamęczony przez Podarge Czerwoną. Model stronnika należy
usunąć z KARTY DRUŻYNY. Natomiast rezultat 5-6 oznacza, że Postać Dramatu
zaaferowana ostatnimi wydarzeniami zapomina o żołdzie.

Related Interests