You are on page 1of 1

Fantasy Skirmish

Podarge Czerwona, Krlowa Harpii:


LICZBA MODELI W DRUYNIE:
KOSZT REKRUTACJI:
OD:
PRESTI DRUYNY:
PODSTAWKA:

0-1
SPECJALNE
SPECJALNE
+23 PUNKTW
25 X 25 MM

Pord ludw dalekiej Pnocy kry dziwna legenda o okrutnej, i piknej


wojowniczce, ktra bya oblubienic Potg Chaosu. Jej brutalne i pokrtne czyny byy
obserwowane stale przez Mrocznych Patronw i powiadao si, e ten, kto zasuy
sobie na jej bogosawiestwo, mia walczy na boskich dworach Krlestwa Chaosu
przez wieczno. Nosia imi Podarge Czerwona i powrcia z martwych, by
kontynuowa sw sub dla Bogw Chaosu.
Podarge bya ongi upad krlow wielkiego pnocnego plemienia i szybko
rosa jej niesawa, bowiem cinaa gow kademu, kto w swej gupocie omieli si
kwestionowa jej prawo do tronu. w fakt cieszy Mrocznych Bogw, gdy czyny
Podarge wprowadzay zamt i chaos w szeregach plemienia. Jednym z takich
poplecznikw bya Luxuria, niewyobraalnie wrcz perwersyjna Oblubienica Ksicia
Chaosu. Zazdrosna o zimne pikno krlowej i jej atletyczne ciao, Luxuria z lubienym
umiechem zasugerowaa, e bardziej nadaje si na suebn dziewk ni na
monarchini. Nie spodobao si to wojowniczej krlowej, Podarge zaatakowaa
Oblubienic Ksicia Chaosu i zgina zabita przez Furi Slaanesha.
Mroczni Patroni rozzocili si na wie o mierci Podarge Czerwonej i zapragnli
przywrci upad krlow do ycia. Jednak Slaanesh wysucha prb Luxurii i
postawi swym boskim braciom warunek, a gdy pozostae Potgi Chaosu nie
oponoway, Pan Nieprawych Przyjemnoci wzi ciao Podarge w swoje szpony i nada
jej ksztat, ktry podoba mu si bardziej. Podarge powrcia do ywych jako zwiastun
niszczycielskich mocy. Nie zachowaa nic ze swego zimnego pikna, zbroja rozpyna
si i zmienia w pira, stopy przeobraziy si w szponu, a zby urosy do monstrualnych
rozmiarw, za smuke ramiona zmieniy si w ogromne nietoperze skrzyda.
Wypaczeniu uleg take pokrtny charakter Podarge Czerwonej, okrutna za ycia po
mierci zmienia si w stworzenie niewyobraalnie wrcz zoliwe i niegodzine,
ktremu jedyn przyjemno sprawia zadawanie cierpienia i mierci. Kadego witu
Krlowa Harpii zlatuje z nieba, by poszukiwa nowych ofiar i przynosi swym
Mrocznym Patronom coraz to wicej trofew i wybiera tych, ktrzy po mierci
walczy bd nadal w Krlestwie Chaosu.
UWAGI: Podarge Czerwona moe zosta zatrudniona przez nastpujce druyny: Mroczni
Elfowie z Naggaroth oraz Zbrojne stado Zwierzoludzi. Aby zatrudni Posta Dramatu w
szeregach kompanii musi suy pi Harpii, a sucy w kompanii MAG musi zna
zaklcie Wiedmi lot. Naley zauway, e Krlowa Harpii nigdy nie przyczy si do
kompanii w ktrej suy Luxuria, Oblubienica Ksicia Chaosu
Podarge Czerwona, ktra osigna kolejny poziom dowiadczenia i w ramach
rozwoju wylosowaa NOW UMIEJTNO moe nauczy si jednej zdolnoci z listy
umiejtnoci WALKI, SIOWYCH lub SZYBKOCIOWYCH. Ponadto, Krlowa Harpii
moe nauczy si jednej z wymienionych poniej umiejtnoci specjalnych:
BOMBARDOWANIE KAMIENIAMI: Raz w cigu rozgrywki, w fazie strzelania,
Podarge Czerwona moe zrzuci kamie na znajdujcy si na terenie otwartym
model wroga, o ile poruszaa si nad modelem w biecej fazie ruchu.
Bombardowanie kamieniami jest atakiem strzeleckim o SILE K6, ktry trafia
zawsze na 8+. Posta Dramatu nie moe sta & strzela przy uyciu
Bombardowania kamieniami.
PIE HARPII: Dowolny model Harpii, ktry znajduje si w odlegoci
nieprzekraczajcej 6 od Krlowej Harpii, moe przerzuci nieudany test
STRACHU, GROZY lub MOBILIZACJI, wynik drugiego rzutu jest ostateczny.
Naley pamita, e umiejtno ta nie ma zastosowania w przypadku gdy
Posta Dramatu jest Oszoomiona!, zosta Powalona na ziemi! lub Ucieka!.
ZABJCZY CIOS: Dziki uczestnictwu w niezliczonych wojnach bohater
specjalny osign doskonao w sztuce zabijania i czyni to nad podziw
szybko i gadko. Wszystkie ATAKI wykonane przez Podarge Czerwon w
fazie walki wrcz podlegaj zasadzie specjalnej ZABJCZY CIOS.

1|Strona

CHARAKTERYSTYKA PODARGE CZERWONEJ:


PODARGE
SZ WW US
S
WT W
I
A
CP
Pocztkowa
4
4
0
4
3
1
4
2
7
Maksymalna
5
6
6
4
4
3
6
4
9
BRO/PANCERZ: Krlowa Harpii posiada zdolno bro naturalna z cech ora SZYBKI.
Harpie nigdy nie mog uywa ora i pancerzy.
ZASADY SPECJALNE:
FURIA, GD KRWI, LOT, NIENAWI, ROZMIAR RZONDZI.
NADRZEWNI DRAPIECY: Urodzone pord gstych lasw Starego wiata Harpie
s mistrzami lotu przez LAS. W odrnieniu od zwykych modeli latajcych
Harpie traktuj na potrzeby ruchu (ale nie pola widzenia) drzewa i LASY jak teren
otwarty.
KRLOWA HARPII: Harpia ktra w momencie rozpoczcia fazy ruchu znajduje si
w odlegoci do 6 od Podarge Czerwonej do pocztku nastpnej tury kompanii w
szeregach ktrej suy Posta Dramatu podlega zasadzie specjalnej FURIA, a wszystkie
ATAKI wykonane przez Harpi w czasie szary podlegaj zasadzie specjalnej
DRUZGOCZCY. Ponadto Harpia moe uy jako podstaw testu warto
wspczynnika CECHY PRZYWDCZE bohatera specjalnego. Naley pamita, e
zasada ta nie ma zastosowania w przypadku, gdy Krlowa Harpii jest Oszoomiona!,
zostaa Powalona na ziemi! lub Ucieka.
OD: Po zakoczeniu fazy eksploracji naley wykona rzut K6, ktrego wynik
okreli warto wynagrodzenia o ktre upomni si Posta Dramatu. Wynik 1
oznacza, e Podarge Czerwona wraz z K3 Harpiami opuszcza szeregi druyny naley usun Posta Dramatu i towarzyszcych jej stronnikw z KARTY DRUYNY.
Wynik 2-4 oznacza, e Krlowa Harpii zaczyna odczuwa nieustanny gd, ktry
zaspokoi moe jedynie mka innej istoty. W grze odzwierciedla to zasada,
zgodnie z ktr w trakcie sekwencji po potyczce, druyna musi powici jeden model
stronnika, ktry zostaje zamczony przez Podarge Czerwon. Model stronnika naley
usun z KARTY DRUYNY. Natomiast rezultat 5-6 oznacza, e Posta Dramatu
zaaferowana ostatnimi wydarzeniami zapomina o odzie.

Related Interests