You are on page 1of 36

Wersja 1.0.

z 6 grudnia 2005 r.
(w sieci od 8 grudnia 2005 r.)

Biblioteczka Elendilich 3
Wydawnictwo GooldMaggot & Niezapominka
Bamfurlong, Moczary 2005

D O R IVENDELL I BEZ POWROTU

AKT I ........................................................................... 5
AKT II ..................................................................... 13
AKT III............................................................... 19
DODATEK A .................................................... 25
DODATEK B ................................................. 32
DODATEK C .............................................. 35
DODATEK D ............................................ 36

BOHATEROWIE DRAMATU:
Frodo powiernik piercienia
Samwise spoko kole
Merry gupi hobbit
Pippin gupszy hobbit
Bilbo hobbit
Gandalf - czarodziej
Aragorn - azik
Barliman - karczmarz
Elrond agent Matrixa
Glorfindel zastpuje Arwen
Karol Eru-Ducha-Winny-Przechodzie
Stranik Bree wredny go, pilnuje Bree
Nazgul i kumple wysannicy Saurona
Elfowie (w liczbie 3) piknikowe szpiczastouchy
Hobbici, Gocie w karczmie - statyci
Efekty Specjalne ich nie wida, to oni wszystko wnosz i wynosz.

DODATKOWO WYSTPUJ:
Tom Bombadil mistrz i mentor Samwisea
Zota Jagoda a waciwie jej gos

Akt I
Scena 1
(Na pocztku scena jest pusta. Wchodz hobbici i zaczynaj ze sob rozmawia, pi piwo, (gdzie
szczeglnie wybijaj si Merry i Pippin z puszkami Gondoryjskiego Mocnego), co tam zajada. Po
chwili wchodzi Bilbo. Imprezowicze pocztkowo go nie zauwaaj. Bilbo chrzka.)
Hobbici
(Po pijacku)
Sto lat, sto lat
Niech yje, yje nam!
(Bilbo patrzy na nich z politowaniem.)
Sam
Nie sto! Dwiecie lat!
Hobbici
Dwiecie lat, dwiecie lat
niech yje, yje nam...
(Bilbo ucisza ich ruchem doni.)
Bilbo
Znamy si ju 111 lat... Trzeciej czci z was nie poznaem nawet w poowie. Poow lubi w
wierci tego, na co zasuguj. Dziesita cz to prawdziwi przyjaciele na 102. A pozostaa
jedna pitnasta przysza nieproszona, bo jedzenie za darmo! (Dwaj hobbici zajadajcy si
chrupkami chowaj je za sob.) Dlatego... (zaczyna zacina si) postanowiem... w kocu
postanowiem... odej!
(Zakada Piercie. Efekt Specjalny zarzuca na niego czarny materia. Tum wstrzymuje oddech. Bilbo
wychodzi.)
Merry
On...
Pippin
...znikn!
(Obaj patrz na puszki z piwem, ostronie wchaj zawarto i rzucaj je za siebie.)
Merry
Nigdy wicej...
Pippin
...Gondoryjskiego Mocnego.
(Mija chwila.)

Sam
(Klepic po plecach Froda) Hej! Panie Frodo! Panie Frodo ziom, przecie pan te ma dzi
urodziny! Stary znikn, wolna nora! Merry, Pippin! Idziemy balowa!
Merry i Pippin
Tak jest!
(Wychodz (zataczajc si). piewaj na zmian to Sto lat, to Dwiecie lat. Ganie wiato.)
Scena 2
(Ciemno na scenie. Wchodz dwa Efekty Specjalne i wnosz kominek. Pokazuj przy tym, jacy to s
silni. Wnosz te st i krzeso. Wychodz. Zapala si wiato. Wchodzi Gandalf, siada na krzele.
Sekund si zastanawia, potem przesuwa stolik do przodu i daje na niego nogi. Po chwili wchodzi
Frodo, pocztkowo nie zauwaa Gandalfa. Co sprawdza przy kominku (w rzeczywistoci wrzuca tam
Piercie). Nagle spostrzega czarodzieja. Wybiega. Po chwili wraca.)
Frodo
To moe herbatki
Gandalf
Dzikuje, bardzo chtnie.
(Frodo wychodzi ze sceny, po chwili znw wraca.)
Frodo
A jak?
Gandalf
Jakkolwiek. Wiesz, e czarodzieje nie s wybredni.
(Frodo idzie do kuchni, a po chwili wraca z filiank. Podaje j Gandalfowi.)
Frodo
Prosz.
Gandalf
(Przygldajc si herbacie,) Mitowa! Nie cierpi mitowej (wypija duszkiem). Ale nie po to
przychodz. Czy masz jeszcze Piercie Bilba?
(Frodo chwil szuka po kieszeniach. W kocu wyciga z kieszeni kopert z Piercieniem.)
Frodo
Mam skubaca.
Gandalf
Wrzu go do kominka.
(Frodo podchodzi do kominka, robi zamach rk i ju ma rzuci kopert, gdy nagle drug rk apie
pierwsz.)

Frodo
(Przestraszony) Nie umiem.
(Gandalf lask popycha Froda, tak, e ten pada na ziemi, a rka wpada mu do kominka. Frodo
natychmiast podnosi si, ale kopert zostawia w kominku.)
Frodo
(Wybiegajc) Aaaaaaa!!!
(Po chwili Frodo wraca z zabandaowan rk.)
Frodo
Dlaczego to zrobie?
Gandalf
Czarodziej nie musi si przed nikim tumaczy.
(Gandalf wyciga rkawice spawalnicze i zakada je. Nastpnie szczypcami wyciga Piercie (bez
koperty) z kominka.)
Gandalf
We go.
Frodo
Ale...ale...
Gandalf
Bierz go!
(Gandalf wciska Piercie w do Froda.)
Frodo
Aaaa...ale to nie parzy...
Gandalf
Czy widzisz znaki?
Frodo
(Ogldajc Piercie) Tak, s znaki...carnen vi...Mordor... Co to znaczy?
Gandalf
Tego si obawiaem. To Piercie Jedyny. Napis gosi (dramatyczna przerwa na zbudowanie
nastroju) Wyprodukowano w Mordorze. Frodo, musisz zabra ten Piercie do Rivendell.
(Zza sceny dobiega jaki haas. Gandalf wybiega, po chwili wraca, cignc za sob zakapturzon
posta (czyli Sama).)
Gandalf
Kim jeste szpiegu?!

Sam
To tylko ja, Samwise (zrzuca kaptur).
Gandalf
(Uwalniajc Sama) Sam! (Do Froda) Sam to spoko kole (Wita si Samem charakterystycznym
ukadem. Samwise prbuje si te przywita z Frodem, ale ten si odwraca.) To pjdziecie razem do
Rivendell. Och, musz lecie. Jestem umwiony na partyjk kart. (Wychodzi)
Sam
Panie Frodo ziom, idziemy do Rivendell. (Frodo nie wykazuje chci na ruszenie si z miejsca) No,
panie Frodo, prosz nie stroi foch.
(Wychodz. Ganie wiato. Efekty Specjalne wynosz dekoracj.)
Scena 3
(Zapala si wiato. Frodo i Sam id przez k. Za nimi id dwie zakapturzone postacie. Z drugiej
strony wychodz dwa drzewa i id w przeciwn stron. Hobbici zaczynaj i w miejscu, tylko
dekoracja si porusza.)
Frodo
Mam ze przeczucie
Sam
Prosz si nie martwi, panie Frodo ziom. To chyba przez t trendy fasolk na obiad.
(Postacie chowaj si za krzakiem. Frodo odwraca si, a e nic nie widzi, odwraca si znw do pozycji
wyjciowej.)
Sam
Panie Frodo! Pan chyba jest godny. Bo w yciu kadego hobbita przychodzi taka chwila, e
musi co ugotowa i zje. Waciwie, to ta chwila jest codziennie. Waciwie, to nawet kilka
razy dziennie. I ta chwila wanie przysza. Wic ja co ugotuj. (ciga plecak, zaglda do
niego) Nie! To straszne! Panie Frodo! Zginiemy! Skoczyy si nam ziomalskie zapasy! Sami
na rodku pustkowia! Umrzemy z godu i staniemy si karm dla dzikich zwierzt!
Frodo
Sam.
Sam
Nie chc umiera! Nie chc by karm dla dzikich zwierzt!
Frodo
Sam!
Sam
A potem nasze koci bd zjedzone przez mrwki!
Frodo
(Uderza Sama) Sam! Jestemy jeszcze tylko kilka minut drogi od Bag End. Pjdziemy do
jakiego sklepu i kupimy co do jedzenia. Tylko nie zjedz znw wszystkiego.

Sam
Ocaleni!
(Zawracaj. Nagle zza krzaka wyskakuj dwie postacie.)
Posta I
Nie rusza...
Posta II
...si!
Frodo
Merry! Pippin! Co wy wyprawiacie!?
(Merry i Pippin zrzucaj kaptury)
Merry
ledzimy was bo...
Pippin
...idziecie do Gandalfa.
Merry
Ogralimy go w karty...
Pippin
...a on nam nie odda pienidzy
Merry
Wy pewnie wiecie...
Pippin
...gdzie on jest.
Merry
Wic...
Pippin
...idziemy za wami
Frodo
Dobrze wic.
Sam
Dobra ziomki, ale najpierw chodmy do sklepu

Scena 4
(Efekty wnosz ognisko. Zapala si wiato. Przychodz 3 Elfy. Siadaj, i bez popiechu rozkadaj
filianki, wycigaj dzbanek z herbat i opakowanie lembasw. Za elfami siadaj 3 Efekty Specjalne.)
Elf I
(do Elfa II) Annach lembas enni?
(Efekt Specjalny siedzcy za Elfem I pokazuje kartk z napisem Czy podasz mi lembas?.)
Elf II
(Podajc lembas) Annon.
(Efekt Specjalny siedzacy za Elfem II pokazuje kartk z napisem Podaj.)
Elf I
Gen hannon.
(Efekt pokazuje kartk z napisem Dzikuje. Sycha jaki haas. amana ga czy co. Elfy api za
uki.)
Elf III
Man anglenna?!
(Wchodz hobbici z podniesionymi rkami.)
Frodo
(Do hobbitw) Znam troch ich mow, wic ja bd gada. (Do elfw) Mae govannen... Im
Frodo...so Samwise...e so Meriadok...
Elf III
Sam? (Do elfw) E mellon.
Sam
No pewnie, e melon.
(Wita si z Elfem III. Jak skocz, Elf III zapraszajcym gestem pokazuje ognisko.)
Elf III
Havo dad. Aniral maded?
(Efekt pokazuje kartk z napisem Siadajcie. Chcecie je?.)
Frodo
(Szeptem do hobbitw) Co on powiedzia?
(Sam wskazuje na kartk z tumaczeniem. Hobbici siadaj. Elfy podaj im lembasy. Hobbici jedz.
Cisza.)

10

Elf I
Man tolthant i waew?
(Efekt pokazuje kartk z napisem Jaka jest pogoda?. Mija chwila.)
Elf II
Laug.
(Efekt pokazuje kartk z napisem Ciepo. Mija chwila.)
Elf III
Mae.
(Efekt pokazuje kartk z napisem Tak. Mija chwila.)
Elf II
-ail.
(Efekt pokazuje kartk z napisem Nie pada. Mija chwila.)
Elf III
Mae.
(Efekt pokazuje kartk z napisem Tak. Mija chwila.)
Frodo
(Szeptem) Co robimy?
Sam
(Dalej szeptem) Moe powiem spoko dowcip?
Frodo
Mw
Sam
(Gono) Ilu elfw potrzeba do wymiany arwki?
(Frodo pokazuj kartk z napisem t5# 7t% 4$j% w`N`V 5# q7iF12# arwki. Elfowie patrz na
kartk. Mija chwila.)
Elf III
Man arwki?
(Efekt pokazuje kartk z napisem Co to arwki. Mija kolejna chwila.)
Frodo
(Podnoszc si) Moci elfowie, naprawd mio tu tak siedzie, ale wiecie, musimy ju i.
(Powoli hobbici si wycofuj. W pewnym momencie...)

11

Sam
Chodu!
(Uciekaj.)
Elf II
(do Elfa III)
Annach lasguil enni?
(Efekt pokazuje kartk z napisem Czy podasz mi herbat?.)
Elf III
(podajc herbat) Annon.
(Efekt pokazuje kartk z napisem Podaj.)
Elf II
Gen hannon.
(Efekt pokazuje kartk z napisem Dzikuje?.)
Scena 5
(Efekty Specjalne rozrzucaj na scenie pieczarki. Wychodz. Pmrok. Wchodz hobbici i od razu
rzucaj si na grzyby.)
Sam
Ha! Spoko pieczarki. Teraz to pojemy!
Frodo
Bdcie ciszej.
Merry
Zupa pieczarkowa, krem pieczarkowy...
Pippin
...smaone pieczarki, duszone pieczarki.
Frodo
Cicho. Kto idzie.
Sam
Poczekajcie. Jak tylko wycign garnki...
Merry
Ciasto pieczarkowe, galaretka pieczarkowa...
Pippin
...sok pieczarkowy, dem pieczarkowy.

12

Frodo
(krzyczy) Zamknijcie si!
(Cisza. Sycha gone kroki.)
Frodo
Chowamy si
(Hobbici zeskakuj na niszy stopie sceny i chowaj si pod tym, na ktrym byy pieczarki. Po chwili
na stopniu, gdzie jeszcze przed chwil byli hobbici, pojawia si Nazgul. Powoli idzie, co jaki czas
zatrzymujc si, by powszy. Gdy dochodzi do miejsca, gdzie s hobbici, Frodo powoli prbuje zaoy
Piercie. Nazgul nachyla si w jego stron. Frodo cofa rk, Nazgul te si cofa. Chwil wszy. Frodo
ponownie chce zaoy Piercie, co przyciga uwag Nazgula, ale ponownie si powstrzymuje. Przy
trzecim podejciu, gdy Frodo zakada Piercie, Nazgul wyciga po niego rk, i ju prawie ma zapa
Froda, gdy nagle Sam rzuca w stron publicznoci rondlem. Nazgul natychmiast skacze w tamt
stron. Podnosi garnek i powoli odwraca si w stron hobbitw, ktrzy wypezli spod sceny. Chwil
zaczynaj si goni. W pewnym momencie Nazgul zagania hobbitw w rg. Wykonuje zamach
rondlem (cay czas go trzyma), ale niespodziewanie Sam wyskakuje do przodu, wyrywa mu rondel i
wskazuje rczk rondla na Nazgula.)
Sam
Expecto Patronum ziom!
(wiato zapala si maksymalnie, Nazgul ucieka. Hobbici siadaj na ziemi.)
Merry
Co to...
Pippin
...byo?
Frodo
Nie wiem, ale pewnie wrci. Musimy jak najszybciej dotrze do Bree.
Akt II
Scena 1
(Bree. W tle dwiki padajcego deszczu, wiato byska. Na rodku sceny stoi stranik. W pewnym
momencie siada i zasypia. Wchodz hobbici.)
Stranik
(Budzi si) Kogo znowu orki nios? Co to jest? Pielgrzymka na wito nalenikw?
Merry
wito nalenikw byo...
Pippin
...miesic temu, ignorancie!

13

Stranik
Wic czego chcecie?
Frodo
Idziemy do gospody.
Stranik
Po kiego?
Frodo
To nasza sprawa.
Stranik
Gadaj hobbicie!
Frodo
Nie powiem.
Stranik
Bo uyj siy!
Sam
Panie Frodo, prosz go nie denerwowa.
Stranik
Ten gos...Samwise?
Sam
To ja. Stranik?
Stranik
Jestecie z Samem. On jest spoko kole (wita si z Samem) Wchodcie.
Sam
Dziki. Gdzie Rozbrykany Kucyk?
Stranik
Idcie prosto. Z pewnoci traficie.
Frodo
Dzikujemy, dobry czowieku.
(Wychodz)
Scena 2
(Bree. Efekty Specjalne wnosz dwie beczki. Wychodz. Na scenie pojawia si Nazgul i chowa si za
jedn z beczek. Wchodzi Karol. Gdy przechodzi obok beczki, wyskakuje Nazgul, apie go i wciga za
beczk.)

14

Karol
Ratunku!
Nazgul
Bagginsss!
Karol
Sucham pana?
Nazgul
Shire!
Karol
Ale dlaczego?
Nazgul
Shiiire!
Karol
Jest pan pewien?
Nazgul
Baggins!
Karol
No dobrze.
(Nazgul podaje Karolowi tack, na ktrej jest peno rnych piercieni. Karol wychodzi zza beczki. A
Nazgul z wycignitym mieczem obserwuje jego dziaania zza beczki.)
Karol
Piercienie Jedyne! Stare Piercienie jedyne zamieni na nowe!
(Wchodz hobbici.)
Karol
Piercienie wymieniam!
(Frodo podchodzi do niego.)
Frodo
Przepraszam, a ma pan moe Piercie Jedyny?
Karol
Peno. Chce pan wymieni paski model Piercienia Jedynego na nowszy?
Frodo
Musz to obgada z kumplami.
(Hobbici zaczynaj co szepta midzy sob.)

15

Frodo
No dobrze. Prosz. Wezm ten z Pikachu.
(Daje Karolowi Piercie. Dostaje nowy.)
Karol
Dzikuje panu (Odwraca si.)
Sam
Zaraz!
Karol
(Odwraca si, z niepokojem) Tak?
(Sam podchodzi do niego i zaczyna mu si przyglda. Frodo te podchodzi.)
Sam
Karol?
Karol
Sam? (Do hobbitw) Jestecie z Samem? On jest spoko kole.
(Poniewa Karol ma rce zajte tack, rozglda si, a e obok jest tylko Frodo, podaje mu j. Nastpnie
wita si z Samem. Niestety trafiaj przy tym Froda, ktremu upadaj wszystkie piercienie.)
Frodo
Ktry jest nasz?
Merry
Musimy...
Pippin
...szuka!
(Hobbici rzucaj si na rozrzucone piercienie. Nazgul te. Zakadaj je po kolei. W pewnym momencie
Efekt Specjalny zarzuca na Froda czarny materia. Frodo schodzi ze sceny.)
Merry
On...
Pippin
...znikn
Sam
(Zauwaajc Nazgula) Chodu!
(Merry, Pippin i Sam rzucaj si od ucieczki. Karol te wychodzi. Nazgul dalej przymierza piercienie.
Nagle zauwaa, e hobbitw ju nie ma. Chwil patrzy si przed siebie. Potem zbiera pozostaem
piercienie i wychodzi.)

16

Scena 3
(Efekty specjalne wnosz elementy gospody, st, krzesa, bar. Po chwili wychodz i wracaj jako
Gocie gospody. Wchodzi te Aragorn i Barliman. Po chwili Hobbici wchodz do Rozbrykanego
Kucyka. Frodo i Sam podchodz do Barlimana. Merry i Pippin przysiadaj si do stolika, graj w
karty.)
Barliman
Nie ma wolnych pokoi!
Frodo
Ale, ale...
Barliman
Powiedziaem!
Frodo
No trudno. Sam, zawoaj Merryego i Pippina.
Barliman
Sam? Samwise Gamgee? Sam to spoko kole (wita si z Samem). Dla znajomych Sama zawsze
znajdzie si wolny pokj.
Frodo
O, to wspaniale.
Barliman
Nazwisko prosz.
Frodo
(Konspiracyjnie) Underhill.
(Aragorn zaczyna uwanie obserwowa Froda. Do Barlimana przychodzi Merry i Pippin.)
Merry
Czy by tu...
Pippin
...Gandalf?
Barliman
Gandalf?
Merry
Taki siwy...
Pippin
...staruch. Czarodziej.
(Na sowo czarodziej tum odwraca si w ich stron. Merry i Pippin szybko zauwaaj swoj gaf i
zasaniaj sobie wzajemnie usta.)
17

Frodo
Czarodziej? Jaki czarodziej? Oni powiedzieli; staruszek. Czy kto tu mwi o czarodzieju?
Staruszek. Tak wanie powiedzieli.
(Tum wraca do swoich zaj. Aragorn przemieszcza si w ich stron.)
Sam
Panie Frodo, jak daleko jest std do Rivendell?
(Na sowo Rivendell tum odwraca si w ich stron. Frodo widzc to zasania usta Samowi.)
Frodo
Idziemy do babci. On wanie tak powiedzia. Nie Rivendell, tylko do babci. Za dykcja. On
mwi o babci. Nie Rivendell. Nie moglicie usysze Rivendell, skoro on tego nie powiedzia.
(Tum wraca do swoich zaj. Aragorn przemieszcza si w ich stron.)
Barliman
Pamitam Gandalfa. Ale on tu by do dawno. Chyba zostawi jak wiadomo.
(Zaglda za bar i zaczyna czego szuka. Merry i Pippin nachylaj si i obserwuj, czego szuka.)
Barliman
Won mi std!
(Hobbici odskakuj. Barliman wyciga dug kartk (jak do starych drukarek igowych) i szuka na niej
nazwiska.)
Barliman
Do pana...Bagosza?
Frodo
(Zdenerwowany) Bagginsa! Ja jestem Baggins!
(Na sowo Baggins tum odwraca si w ich stron. Aragorn przesuwa si i ju jest przy Frodzie.)
Aragorn
(Nie patrzc na Froda) Wpade. Lepiej jako odwr ich uwag!
Frodo
(Do tumu) To ja moe zapiewam piosenk? I zatacz. (Wazi na st) Albo lepiej opowiem
kawa. Ilu elfw potrzeba do wymiany arwki?
(Ze strony goci w karczmie nie ma adnej reakcji. Hobbici natomiast wybuchaj miechem. Po chwili
zauwaaj, e nie przynosi to adnego efektu. Gocie wstaj, z najwyraniej wrogimi zamiarami.)
Frodo
Ja znikam chopaki.

18

(Frodo zeskakuje ze stou i zakada Piercie. Efekt Specjalny zarzuca na niego materia.)
Aragorn
Gupiec!
(Biegnie, apie niewidzialnego Froda i wybiega. Za nim biegn hobbici.)
Scena 4
(Pusta, ciemna sala. Na ziemi le cztery poduszki, kodry itp. Wyglda tak, jakby kto tu spa. Muzyka
Dead Bodies Everywhere zespou KukuRydza (KoRn). Pocztkowo, gdy utwr to spokojna melodyjka,
wchodz cztery Nazgule i powoli podchodz do ek. Wycigaj miecze i zaczynaj tuc po kach,
ale kady cios jest powolny, z duym zamachem. Gdy muzyka nagle si zmieni na bardziej agresywn,
zaczynaj skaka po kach. A potem nagle zaczynaj rzuca w siebie poduszkami. Wpada Barliman.)
Barliman
Co wy wyprawiacie?! Wynajem wam pokj, bo si zwolni jeden. Poprzedni lokatorzy
gdzie zniknli z Stranikiem. A wy zamiast by wdziczni, urzdzacie sobie bitw na
poduszki! Jest cisza nocna!
Nazgule
Przepraszamy (siadaj).
Barliman
Dobranoc panom (wychodzi).
Akt III
Scena 1
(Aragorn i Hobbici chodz w kko po scenie)
Sam
Daleko jeszcze?
Merry
Jestemy...
Pippin
...godni.
Aragorn
Nie narzekajcie.
Sam
Panie Frodo, moemy mu ufa?
Frodo
Powiedzia, e zna Gandalfa.

19

Aragorn
Po waszym wystpie w Rozbrykanym Kucyku, kady ork mgby tak powiedzie.
Frodo
To nie mamy ci ufa?
Aragorn
Musicie. Nie macie wyboru.
Sam
Daleko jeszcze?
Merry i Pippin
Je!
Aragorn
Ju jedlicie.
Merry
Ale to byo...
Pippin
...p godziny temu.
Sam
Daleko jeszcze?
Aragorn
Bo nie dostaniesz kolacji!
Frodo
Nogi mnie bol.
Merry
Chcemy...
Pippin
...je!
Sam
Kiedy dojdziemy?
Aragorn
Do!
(Zatrzymuj si.)
Frodo
Co to za wzgrz?

20

Aragorn
To Amon Sul. Tu spdzimy noc.
Scena 2
(Miejsce to samo co ostatnio. Aragorn zbiera si do wyjcia ze scenyi.)
Frodo
Gdzie idziesz?
Aragorn
Odpocz od waszego narzekania (wychodzi.)
Sam
Jak go nie ma, to moe wreszcie co zjemy. (Wycigajc z plecaka soik z arciem) Bdzie wicej
dla mnie... (widzc niezadowolenie pozostaych hobbitw)... dla nas, bdzie wicej dla nas.
Zachowaem to na czarn godzin.
Merry
Chyba na...
Pippin
...czarny kwadrans
(Wchodz trzy Nazgule. Otaczaj hobbitw, ktrzy badaj zawarto soika. Wycigaj miecze. Nagle
hobbici zauwaaj ich.)
Frodo
Chopaki, ja znikam!
(Zakada Piercie. Wtedy Nazgule zrzucaj swoje czarne peleryny i zarzucaj je na pozostaych
hobbitw. Pod kapturami Nazgule s ubrane cae na biao. Wszystkie ruchy wykonywane s w
spowolnionym tempie. Dwa Nazgule stoj w miejscu, a trzeci wyciga rk w kierunku Froda, by ten
da mu Piercie. Frodo go nie oddaje, wic Nazgul rani go mieczem. Wbiega Aragorn.)
Aragorn
Frodo, cignij Piercie.
(Frodo podnosi wysoko rce, by wszyscy widzieli, i ciga Piercie. Nazgule szybko zakadaj kaptury.
Dwa z nich uciekaj, a trzeci walczy z Aragornem. Aragorn niespodziewanie wyciga zapalniczk i
pomieniem przegania Nazgula. Aragorn podbiega do Froda.)
Aragorn
Jest ranny! Musimy szybko dotrze do Rivendell.
Glorfindel
(zza sceny) Mog pomc.
(Wbiega Glorfindel i w do niedelikatny sposb ciga Froda ze sceny. Ganie wiato.)

21

Scena 3
(Rzeka, czyli dugi kawaek niebieskiego materiau. Przy jednym jej kocu czeka Efekt Specjalny. Na
scen wbiega Glorfindel, cignc za sob Froda. Przebiega przez rzek. Po chwili wpadaj Nazgule
(maksymalnie duo). Staj po przeciwnej stronie rzeki.)
Glorfindel
Nie dostaniecie go!
(Nazgule wycigaj miecze.)
Glorfindel
Nie wejdziecie do naszej krainy!
(Nazgule robi kilka korkw przed siebie.)
Glorfindel
To wasza ostatnia szansa.!
(Nazgule wa na wod.)
Glorfindel
Nn o Chithaeglir
lasto beth daer.
Rimmo nn Bruinen
dan in Ulaer!
(Efekt Specjalny podnosi materia z jednej strony i robi fal, zmywajc Nazgule. Frodo wypada z rk
Glorfindela i pada na ziemi.)
Glorfindel
Frodo! Walcz! Jestemy na miejscu. Tolo dan nan galad!
Scena 4
(Rivendell. Na rodku ley posanie, a na nim pi Frodo. Przy nim czuwa Gandalf.)
Frodo
(budzi si) Gdzie jestem?
Gandalf
Jestemy w domu Elronda, w Rivendell. Jest [aktualna data], [godzina].
Frodo
Co z pozostaymi?
Gandalf
Aragorn ich tu przyprowadzi. Dobrze, e go spotkalicie...Niestety, gupi Tuk i Brandybuck
mnie odnaleli i musiaem spaci dug karciany. O, sysz, e idzie Elrond.
(Wchodzi Elrond (znany take jako Smith). Staje gdzie z tyu.)

22

Elrond
Witamy w Rivendell, panie Baggins. Spodziewalimy si pana.
Gandalf
Elrond ci wyleczy.
(Wbiegaj hobbici.)
Hobbici
Frodo, obudzie si!
(Rzucaj si na niego, szarpi go w lewo i prawo. Frodo prbuje si zczoga ze sceny, a pozostali
hobbici cay czas szarpi nim. Wchodzi Aragorn.)
Aragorn
Nie wiem, co gorsze, upiory piercienia, czy rozczuleni hobbici.
Elrond
Wkrtce odbdzie si narada, co zrobi z Piercieniem...
Gandalf
Tymczasem Frodo, twoja podr si skoczya.
(Frodo w kocu opuszcza scen, a za nim id Merry, Pippin i Sam.)
Gandalf
Wkrtce bdziesz mg wrci do Shire.
(Gandalf widzc, e nikt go nie sucha, rezygnacyjnie macha rk i wychodzi.)

Cig dalszy nastpi....

23

24

DODATEK A
Sceny dodatkowe
Tom Bombadil
Midzy scen 5 aktu I, a scen 1 aktu II
(Hobbici id przez las.)
Merry
Zgubilimy...
Pippin
...si
(Zatrzymuj si i zaczynaj si rozglda.)
Frodo
Kto idzie!
(Wchodzi Tom Bombadil, ubrany na kolorowo, ma te buty i jaki kapelusz z pirkiem.)
Bombadil
Hej dol, merry dol.
Sam
Nie wierz! Mistrz Bombadil.
Bombadil
Samwise spoko kole!
(Witaj si, ale jak o wiele bardziej skomplikowan procedur. Jak skocz, to wszyscy stoj na
scenie i si rozgldaj jakby nie mieli nic lepszego do roboty. Mija dusza chwila.)
Bombadil
To powiedz Sam...(Zastanawia si przez chwil.)...a jak tam ona i dzieci?
Sam
(Mija kolejna chwila) Nie mam ony i dzieci.
Bombadil
Oh, no tak.(chwil si zastanawia) Moe to i lepiej.
Zota Jagoda
(krzyczy zza sceny) Tom!! Obiad stygnie!!
Bombadil
(Chowa si za Samem i krzyczy) Ju id kochanie! (Do hobbitw) No, to ja musz lecie. (Zbierajc
si do wyjcia) A moe wpadniecie do mnie na obiad?

25

Hobbici
OBIAD!!
(Wybiegaj)
...Jestem umwiony na partyjk kart
Midzy scen 2 a scen 3 aktu I
(Na rodku sceny stoi stolik. Na scen wchodzi Merry i Pippin. Nagle sycha pukanie.)
Merry
Ja...
Pippin
...otworz.
(Stoj w miejscu. Spogldaj na siebie. Pukanie.)
Merry
To id...
Pippin
...otworzy!
(Dalej stoj w miejscu. Pukanie.)
Merry
Trzeba bdzie dopracowa...
Pippin
...ten styl mwienia.
(Id otworzy. Wchodzi Gandalf.)
Gandalf
Zagadaem si u Froda. Ale nie spniem si, bo czarodziej si nigdy nie spnia. To co,
gramy?
(Merry i Gandalf siadaj przy stole. Merry rozdaje karty.)
Gandalf
(Do Pippina) A ty nie grasz?
Merry
On pjdzie...
Pippin
...po jakie ciastka.
Gandalf
To w porzdku.

26

(Merry i Gandalf bior karty i zaczynaj gra w Piotrusia. Wykadaj na st jakie monety. Za
kadym razem, gdy Merry ma wzi kart od Gandalfa, stojcy za Gandalfem Pippin pomaga mu. W
kocu Gandalf przegrywa. Nagle odwraca si i widzi Pippina.)
Merry
Ciastka...
Pippin
...si skoczyy.
(Zamieniaj si miejscami. Teraz Pippin gra.)
Gandalf
(Do Merryego) A ty nie grasz?
Merry
Ja pjd...
Pippin
... po chrupki.
Gandalf
To w porzdku.
(Pippin rozdaje karty. Znw wykadaj na st jakie monety. Za kadym razem, gdy Pippin ma wzi
kart od Gandalfa, stojcy za Gandalfem Merry pomaga mu. W kocu Gandalf przegrywa. Nagle
odwraca si i widzi Merryego.)
Merry
Chrupki...
Pippin
...si skoczyy.
Gandalf
Wiecie, przeraa mnie ten Wasz styl mwienia. To ktry teraz gra?
(Przechodzi Efekt Specjalny z tabliczk Kilka godzin pniej. Przez ten czas Merry i Pippin kursuj
wok stolika, za kadym razem zabierajc od Gandalfa kart. Gandalf te za kadym razem bierze od
nich kart. Dokada jednoczenie monety do stosu hobbitw. W momencie, gdy Merry i Pippin bd
mie jedn kart, a Gandalf dwie, obaj siadaj na przeciw Gandalfa.)
Gandalf
Dobrze, podbijam stawk. (Przeszukujc kieszenie) Nie mam ju pienidzy, ale trudno.
Stawiam to. (Daje na st piercie.) To Narya, jeden z piercieni elfw.
Merry
Gramy tylko...
Pippin

27

... o pienidze.
Gandalf
To wemiecie go w zastaw, a potem Wam oddam kas.
Merry
Niech...
Pippin
...bdzie
(Merry i Pippin daj troch kasy na rodek stou i sigaj po kart. Mona da efekt dwikowy w stylu
bijcego serca. Bardzo powoli bior jedn kart, odwracaj j i spogldaj.)
Merry
Znw...
Pippin
...wygralimy.
(Gandalf wstaje.)
Gandalf
No c, pno ju, musz i.
(Zbiera si do wyjcia. Nagle ganie wiato. Gandalf apie swj piercie i ucieka. Zapala si wiato.)
Merry
Zabra...
Pippin
...Piercie!
Merry
Ale gdzie...
Pippin
...on poszed?
(Mija chwila. Merry i Pippin odwracaj si w swoj stron.)
Merry
Frodo...
Pippin
...bdzie wiedzia.

28

Zwiastun W kopalni i w puszczy


Scena napisana na potrzeby Biblioteczki Elendilich
(Ciemne pomieszczenie. Jedyne wiato pada na krg postaci.)
Elrond
(Do Gandalfa) Sprowadzie do Rivendell zo. Grozi nam gd, bieda. To zo musi opuci nasz
kraj.
Glorfindel
Zgadzam si... moe przy okazji pozbdziemy si Piercienia?
Gandalf
Przy okazji? To o jakim le mwice?
Elrond
O hobbitach, oczywicie.
(Ganie wiato. Po chwili na rodku sceny, w wietle reflektorw, pojawia si Frodo.)
Frodo
Ja pjd. Wezm Piercie do Mordoru... Chocia nie znam drogi...
(Wchodzi Gandalf i wrcza hobbitowi kilka map.)
Gandalf
Prosz, tu masz map. (Rozkadajc map) Tdy nie radz Ci i, bo rolnicy blokuj drogi. No,
to miej podry.
(Gandalf wychodzi.)
(Ganie wiato.)
Galadriel
Dziewiciu opucio Rivendell...
(wiato si zapala. Na scen wchodzi Frodo. Za nim id Sam, Gandalf, Merry, Pippin, Boromir, Legolas,
Gimli i Aragorn. Maszeruj, robic kka. W pewnym momencie Legolas si zatrzymuje, i pozwala si
wyprzedzi Gimliemu. Jednoczenie podstawia mu nog. Gimli si przewraca.)
Gimli
(Podnoszc si.) Ja tego durnego blondasa zaraz zatuk!
(Aragorn i Boromir szybko api Gimliego, eby nie wyrzdzi Legolasowi krzywdy)
Legolas
askawie prosz ci o wybaczenie, szlachetny krasnoludzie. Lecz czy prawdziwy wojownik
nieustannie nie spoglda w serce swe, by nie pojawi si w nim mroku cie, lub czy moe
pustelnik wpatrujc si w pikno wiata zapomnie, jaki jest samotnoci jego cel?

29

Gimli
(Do Aragorna) Co on ma na myli?
Legolas
Patrz pod nogi! O Eru, zupenie nie rozumiecie metafor.
(Ganie wiato.)
Galadriel
...lecz tylko siedmiu dotaro do Lorien.
Celeborn
Waciwie, to jest ich omiu, ale krasnoluda musielimy zwiza i zamkn, bo by
agresywny.
(Zapala si wiato. Druyna znajduje si w Morii. Gandalf czyta pamitnik krasnoluda)
Gandalf
Nadchodz... bbny... bbny w ciemnociach... i te paskudne gitary... nie cierpi orkowej
muzyki!
(Ganie wiato.)
Gandalfa
Nie przejdziesz!
Balrog
Przejd
Gandalf
Nie przejdziesz
Balrog
Co, ja nie dam rady?
(Kilka byskw, podczas ktrych wida sylwetki Gandalfa i Balroga stojcych na mocie. Potem znowu
ciemno.)
Gandalfa
Jeeli mnie pokonasz, stan si potniejszy ni kiedykolwiek moge sobie wyobrazi.
(Kolejny bysk. Zapala si wiato. Nad przepaci stoi Druyna.)
Frodo
Nie!!
Gos Gandalfa
Uciekaj, Frodo! Uciekaj! Moc z tob!

30

Frodo
Gandalf? Mylaem, e nie yjesz.
Gos Gandalfa
Nie yj, to fakt... Uciekaj gupku, bo bd Ci nawiedza do koca Twoich dni.
(Ganie wiato. Gdy ponownie si zapala, Druyna wdruje przez Lorien.)
Gimli
Gupie drzewa. Myl, e s takie mdre. Poczekajcie wy, ja wam jeszcze pokae! (do
hobbitw) Miejcie si na bacznoci. W tym lesie rzdzi elficka czarownica.
Aragorn
Uwaaj na to, co mwisz, Gimli.
Gimli
Ja si adnej wrednej czarownicy nie boj.
(Za drzewa wychodzi Haldir i kompania elfw)
Haldir
(Celujc do Gimliego z uku, mwi do Druyny) Nie jestecie tu mile widziani.
Gimli
(Kopic w drzewo) Mwiem, e tym drzewom nie mona ufa! Przycigaj elfy!
(Ganie wiato. Na rodku sceny pojawia si Boromir. Pada na niego wiato reflektora.)
Boromir
Frodo, oddaj mi Piercie!
(Zapala si drugi reflektor, wida stojcego obok Froda)
Frodo
Nie.
Boromir
Wic bd musia sam go wzi!
(Wyciga miecz. Ganie wiato)

31

DODATEK B
Autora refleksji kilka
W chwili, gdy pisz te sowa, min niemal rok od premiery Do Rivendell i bez powrotu.
A jedno pytanie dalej nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Na ile to dzieo pozostaje moim
dzieem, a ile to dzieo czynnikw zewntrznych? Obawiam si, e poniszy tekst wcale na
to pytanie nie bdzie odpowiada. Powstawanie Do Rivendell i bez powrotu zdaje si by
najwaciwszym tytuem tego fragmentu.
Pierwsze plany byy takie, e Nieformalne Towarzystwo Mionikw Powieci Magii i
Miecza, czy jak tam nas zw, zrobi wielk, weekendow, tolkienowsk imprez o zasigu
oglnopolskim. Czego tam miao nie by? Wykady, wystawy, tace i muzyka
redniowieczna, walki bractwa rycerskiego, a noc dla chtnych filmy. I gdzie pomidzy
tym miao by jakie przedstawienie. Tym miaem zaj si ja, jako e mam ju troch
dowiadczenia w tej kwestii. A e nie udao si zorganizowa wielkiej imprezy, tylko nocny
maraton, potencjalne przedstawienie uroso rang z pobocznego dodatku do jednego z
gwnych punktw programu.
Przyszy wakacje, a ja w kocu wziem si do roboty. Caego Wadcy Piercieni nie
byem w stanie napisa jako dramat. Powodw byo kilka. Miaem za mao czasu by
wymyli bardzo duo zabawnych scen. Rwnie kko teatralne Miejskiego Domu Kultury
Ligota miaoby mao czasu na przygotowanie wszystkiego. Musiaem wybra wic jaki
fragment. Wybraem pierwsz ksig. Dlaczego pierwsz ksig, a nie ca Druyn
Piercienia. Po czci dlatego, e to mniej materiau do pracy. Po drugie, moe to taka maa
wojna z powszechnym przekonaniem, e Wadca Piercieni to trylogia. Skoro Tolkien
podzieli swoje dzieo na sze ksig, a trzy tomy to ju uatwienie wydawnicze, czemu
miabym kierowa si wol wydawcy, a nie Tolkiena. Miaem wic fragment do
przedstawienia i zaczy pojawia si pierwsze pomysy. Nie miny dwa tygodnie, a dzieo
byo ukoczone. A raczej pierwszy jego etap.
Drugi etap przeplata si z trzecim. A skada si z przepisywania, modyfikowania i
dopisywania tego, do czego wczeniej weny nie starczyo. Temu etapowi midzy innymi.
zawdzicza imi Karol, ktry wczeniej po prostu by Eru-Ducha-Winnym-Przechodniem.
Jednak najistotniejsza cze ostatecznych obrbek dramatu to praca nad tekstami w
sindarinie. Peter Jackson mg, to co, u mnie elfy maj nie gada po elfiemu? Generalnie tak
ukadaem dialogi, bym mg wykorzysta ju istniejce zdania z kursu sindarinu Thorstena
Renka. Byo jednak kilka nietypowych zda, gdzie zwyke przepisanie kilku sw nie byo
dobr metod. Po pomoc w tumaczeniu zwrciem si do forum Elendili. W tym miejscu
dzikuje (w kolejnoci alfabetycznej): Adaneth, Elring, Galadhornowi, Gwindorowi
Turmrethowi, Vendis, Niniel i Neratinowi, ktrzy, moe nawet nie wiedzc kiedy, mniej
lub bardziej mi pomogli.
Przyszed wrzesie, a wraz z nim kolejne zajcia kka teatralnego w MDK. I oto etap
trzeci, praca z aktorami. Osb chtnych do wzicia udziau w przedsiwziciu okazao si
wicej ni si spodziewaem, ale troch mniej ni wystpujcych postaci. Ale to ju nie by
aden problem. Role zostay rozdzielone i rozpoczlimy prby. Tu pojawi si pierwszy
problem, gdy bylimy raczej mao zdyscyplinowan grup. Cigle kto co komentowa,
modyfikowa wasne kwestie, cigle byo sycha jakie rozmowy na boku, nie wspominajc
ju o spnieniach na prby. To ta za strona braku dyscypliny. Ale dziki niech bd
aktorom, e nie grali dokadnie tak jak napisaem. Ile to pomysw zrodzio si podczas
prb? Dugo by wymienia. Rozbudowanie ukadu powitalnego, tumaczenie tekstw elfw
czy te Nazgul z rondlem, to tylko niektre z nich. Pojawia si te cieka dwikowa.
Wczeniej jej nie planowaem, bo przedstawienie ma by krtkie, nie bdziemy go jeszcze
32

muzyk wydua. Jednak zostaem do niej przekonany, i bardzo dobrze. Nie ujem w
tekcie spisu utworw, z jednym tylko wyjtkiem. Dlaczego nie pisaem tego? Bo to nie byo
a takie wane, zawsze mg tam by wstawiony inny utwr, nie gralimy pod to, co
syszelimy. Poza tym jednym wyjtkiem. Dead bodies everywhere KoRna. Mona by
nawet powiedzie, e mielimy tu may ukad choreograficzny. Na upartego kto mgby
da tu inny utwr, ale my musielibymy si dostosowa.
W midzyczasie okazao si, e bdziemy wystpowa w kinie wiatowid. Wnioso to
par zmian. Powd by prosty: pisaem przedstawienie pod pask scen, a w wiatowidzie
nie ma wystarczajco duo paskiej, dobrze widocznej w wszystkich miejsc, przestrzeni
przed ekranem. S natomiast schodki. Musielimy nauczy si gra na niewielkim kawaku
terenu, co prowadzio do niezego baaganu, gdy za scen trzeba byo sign po jaki
rekwizyt, a na drodze stao par osb, ktre akurat teraz musiay wyj na scen. Schodki
miay te swoje dobre strony. Przyday si zwaszcza w scenach, w ktrych graem jako
Nazgul. Przyznajcie sami, co jest bardziej widowiskowe: przewracajcy si Nazgul, czy
przewracajcy i spadajcy po schodach Nazgul. Momentami bolao.
W kocu nadszed pamitny dzie 26 listopada 2004, kiedy mia miejsce wiatowid w
rdziemiu. Ile byo obaw, ile pomysw, co moe z aktorem zrobi fan Tolkiena, ktremu
nie spodoba si profanacja dziea mistrza? Ale ile byo radoci, gdy publiczno wybuchaa
miechem w momentach, kiedy si tego nie planowao, ile satysfakcji przy owacjach i
okrzykach bis!. Szkoda, e wtedy nie miaem jeszcze przygotowanych scen dodatkowych.
Taka atmosfera przy Do Rivendell i bez powrotu ju si nie powtrzya.
Aktorzy z kka maj wielu znajomych. Cz z nich bardzo chciaa zobaczy Do
Rivendell i bez powrotu, ale z rnych przyczyn nie przybya na wiatowida w
rdziemiu. Nie kady lubi siedzie ca noc w kinie tylko dlatego, e chcia zobaczy
przedstawienie, a jak zapaci za bilet, to przecie nie bdzie po przedstawieniu wychodzi.
Teoretycznie rozwizanie problemu jest proste: wystawi przedstawienie jeszcze raz.
Problemem byo pytanie: gdzie? Niestety, nasz Dom Kultury nie dysponowa odpowiednio
du scen. Ale dziki odpowiednim kontaktom udao nam si zaatwi wystp na scenie w
Malarni Teatru lskiego. Czego chcie wicej? Ponownie zebralimy si, by dopracowa
przedstawienie. Wprowadzilimy kilka zmian, zainspirowani wpadkami z wiatowida w
rdziemiu. Opracowalimy te scen dodatkow z Tomem Bombadilem. Chocia samego
Toma znalelimy na dzie przed przedstawieniem i to tam, gdzie bym go wczeniej nie
szuka.
Tym mniej pamitnym ni 26 listopada, ale rwnie wanym dniem by 8 stycznia 2005. Tu
wiele do dodania nie mam. Przybylimy, wystawilimy, cznie z scen dodatkow i
zeszlimy ze sceny. Spodobao si. Moe nie tak, jak premiera, ale spodobao si.
Na dugo zapanowa spokj. Ale wiosn Nieformalne Towarzystwo Mionikw Powieci
Magii i Miecza zaczo wsppracowa z Polsk Akademi Jedi przy organizacji Jarmarku
Fantastyki. Do Rivendell i bez powrotu byo jedn z naszych ofert pomocy, nie liczc
prowadzenia caej sekcji tolkienowskiej imprezy. Znw przygotowania, nowa scena
dodatkowa. Wiedzielimy, e bdzie to nowe dowiadczenie, gdy Jarmark Fantastyki mia
by imprez plenerow. Gralimy popoudniu, wic z powodu naturalnego owietlenia
wszelka gra wiate odpadaa, (cho z zasady byo to tylko rozjanianie i ciemnianie).
Pojawi si problem z nagonieniem, ktre teraz byo niezbdne. Ale nie martwilimy si
tym za bardzo, najwyej bdzie gorzej ni ostatnio.
Prawda jest taka, e w moim odczuciu wystp 14 maja by duo gorszy ni poprzednie.
Mwi, e by wietny. Ale kiedy si stoi na scenie, a nic nie idzie tak jak powinno, to
odczuwa si pewien brak satysfakcji. Tak wic, gdy zeszlimy ze sceny, szybko ustalilimy,
co by moe okazao si bdem, e scen dodatkowych nie bdzie. Warto jeszcze wspomnie
o jednej modyfikacji tekstu, ktra si pojawia. Jarmark Fantastyki by imprez po czci
33

powicon Gwiezdnym Wojnom. Tak wic Frodo przy wymianie z Karolem zamiast
piercienia z Pikachu wzi Piercie z Vaderem, a reszta hobbitw zanucia hymn
imperium.
I to by koniec dotychczasowych scenicznych losw Do Rivendell i bez powrotu. Kto wie,
moe bdzie powtrka? Moe nawet bdzie to cay maraton, gdy wanie pracuj nad
kolejn czci zatytuowan W kopalni i w puszczy. A pomysw jest jeszcze peno, jest
ju wizja jedcw Rohanu, Ust Saurona, mam nawet pewne plany co do sceny nad
Szczelin Zagady. Wszystko to czeka na napisanie...
Warto jeszcze doda, e ta wersja Do Rivendell i bez powrotu nie jest dokadnie tym, co
pierwotnie napisaem. Zawiera wszystkie poprawki i zmiany, ktre wynikny podczas prb
i wystpw, a ja wyraziem na nie zgod.

34

DODATEK C
Dane techniczne
Premiera:
- 26 listopada 2004 - Kino wiatowid w Katowicach, w ramach imprezy wiatowid w
rdziemiu
Kolejny pokazy:
- 8 stycznia 2005 - Malarnia Teatru lskiego im. Stanisawa Wyspiaskiego
- 14 maja 2005 - Zamek w Bdzinie, w ramach imprezy Jarmark Fantastyki
Reyseria I Z A T ER L E C KA S Y N O W I E C
Scenariusz A D A M K U Z I W
Scenografia, wiato, Operator Dwiku I Z A T E R L E C K A S Y N O W I E C
Dobr muzyki P A W E Z W O L I S K I
Kostiumy I Z A T ER L E C KA S Y N O W I E C wraz z Aktorami
Obsada:
Frodo Baggins M A C I E J L U B O J A S K I
Samwise Gamgee P A WE Z W O L I SK I
Meriadok Brandybuck B A R B A R A C I A C H
Peregrin Tuk D O R O T A K U Z I W
Bilbo S E B A S T I A N M U C H A
Gandalf A D A M K U Z I W
Barliman A L E K S A N D R A W O N I C Z K A
Aragorn M A R I A S K W A R A
Elrond M A G O R Z A T A S Z C Z Y P K A
Glorfindel M A G O R Z A T A S Z C Z Y P K A
Karol S E B A S T I A N M U C H A
Stranik Bree S Y L W I A K U B I N A
Elfy S Y L W I A K U B I N A , M A R I A S K W A R A , A L E K SN A D R A W O N I C Z K A
Nazgule K LA U D I U S Z B O G U S Z , B A R B A R A G O R Z E L I K , A D A M K U Z I W , M I C H A P O R Z Y C K I ,
JERZY SKWARA
Hobbici na imprezie, Gocie w karczmie K L A U D I U S Z B O G U S Z , B A R B A R A
G O R Z E L I K ,M I C H A P O R Z Y C K I
Efekty Specjalne K L A U D I U S Z B O G U S Z , B A R B A R A G O R Z E L I K , S Y L W I A K U B I N A ,
MICHA PORZYCKI
Tom Bombadil A D A M K U Z I W
Zota Jagoda A L E K S A N D R A W O N I C Z K A
Uzupenienie: To jest skad, w ktrym chyba grao nam si najlepiej. Ale byy pewne
modyfikacje. W Malarni Jerzy Skwara doczy take do Hobbitw, Goci w Karczmie i
Efektw Specjalnych. Natomiast podczas Jarmarku Fantastyki, z powodu nieobecnoci
Sebastiana Muchy, rol Bilba i Karola zagrali odpowiednio Klaudiusz Bogusz i Micha
Porzycki.

35

DODATEK D
To Sam, spoko kole!
W Do Rivendell i bez powrotu do rozbudowan rol ma Samwise Gamgee. Jednym z
elementw tej postaci jest to, e jest powszechnie znany i lubiany, niezalenie w jakim
rodowisku i otoczeniu przyjdzie mu si znale. Gdzie by nie by, wszdzie jest serdecznie
witany. I to nie byle jak witany. Cay ten proces jest do widowiskowy i zaniedbaniem by byo
pomin go w tym wydaniu. Oczywicie, zobaczy to, a przeczyta jak to wyglda, to dwie
zupenie inne rzeczy, jednake sprbuj przekaza instrukcj jak to si robi, cho przyznam,
e nie jest atwo opisa sowami to, co tak atwo pokaza.
Przyjmijmy, e mamy dwie osoby: A i B. Ma to na celu ustalenie kolejnoci, kto jaki ruch,
kiedy wykonuje, gdy nie zawsze ich ruchy s lustrzane. W Do Rivendell i bez powrotu
Samwise zazwyczaj by osob A. Wszystkie akcje dotycz prawej rki, tak wic jeeli jest
napisane, e wykonuj zamach, to robi to praw rk, a jak api rk partnera, to api jego
praw rk (te praw rk), chyba, e instrukcja gosi inaczej.
1. Po sownym wstpie (np. To Sam, spoko kole), obie osoby ustawiaj si na przeciw
siebie, zaciskaj pici i wykonuj nimi trzy uderzenia. Dwa pierwsze odbywaj si w
pionie, z tym, e osoba A zaczyna od dou, a drugie uderzenie wykonuje od gry.
Oczywicie, B robi to odwrotnie. Trzecie uderzenie, to uderzenie frontalne. By moe
ten fragment ma jak ziomalsk nazw w niektrych krgach, ale nie jest mi znana.
2. Kierujc do pod ktem okoo 45o w d, obie osoby chwytaj si za donie. Nastpnie,
nie puszczajc si, tylko lekko luzujc ucisk, przekrcaj je o okoo 90o w gr. Unosz
lekko praw stop i, wykonujc niewielki zamach, uderzaj o stop partnera.
3. A i B zbliaj swoje donie i palcami askocz wewntrzn cz doni drugiej osoby.
4. Obie osoby wykonuj rk zamach i chwytaj partnera w okolicach okcia. Teraz
wykonujc lekki przechy do tyu, przenosz chwyt w stron doni, tak, e na kocu
trzymaj si tylko kocwkami palcw. Nastpnie przycigaj si do siebie, tak, e
uderzaj si prawymi barkami.
5. Osoba A odwraca si i wystawia do tyu obie rc. Donie ma otwarte. Osoba B uderza w
nie. Nastpuje zamiana, obie osoby si odwracaj, tak, e osoba A stoi tak, jak ma
pocztku, a B tyem. Teraz B wystawia do tyu rc i A w nie uderza.
6. B wraca do pozycji pocztkowej. A i B obiema domi, unoszc je mniej wicej na
wysoko twarzy, uderzaj o donie drugiej osoby. Potem uderzaj domi o uda (kady
o swoje wasne).
7. Fina. Obie osoby za pomoc palcw wskazujcych obu doni pokazuj partnera. Kciuki
trzymaj ku grze. Teraz przenosz ciar ciaa na praw stron, a nastpnie uginajc
kolana przenosz go na lewo. Mona powiedzie, e jest to bujnicie si z prawej na
lew. Kocwce towarzyszy wydanie dwiku, ktry mona zapisa jako Aaajjjjj.
Tak to wyglda. Pozostaje jedno pytanie: Co z Tomem B.? Bombadil to nikt inny jak mistrz i
mentor Sama, jeeli chodzi o ziomalskie zachowania. Niestety, oeni si, i troch mu
przeszo. Jednak faktem jest, e sposb, w jaki Sam i Tom witaj si, przewysza ten podany
wyej, zawierajce niemale kaskaderskie wyczyny. Dobrze, jest w tym zdaniu troch
przesady, ale jak si nie bdzie ostronym przy uderzeniu gowa-gowa, to moe zabole. Jak
to dokadnie wygldao? To ju pozostanie moj tajemnic, ktr by moe wyjawi, jeeli
kiedy Do Rivendell i bez powrotu bdzie ponownie wystawiane.

36