You are on page 1of 1

Stema unitii

administrativteritoriale

ROMNIA
Comuna/Oraul/Municipiul/sectorul
Denumirea compartimentului de specialitate

Anexa nr. 69
Model 2009 ITL 094

Codul de identificare fiscal: ........


Adres/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

Nr. ..........//20.

DOCUMENT DE VNZARE CUMPRARE


pentru bunuri mobile sechestrate
ncheiat astzi , luna , anul , ora .,

n temeiul ......................................................................................................................................................................
Debitor .......................................................................
....................................................................................

Cumprtor.................................................................
....................................................................................

(nume, prenume/denumire, forma juridic)

(nume, prenume/denumire, forma juridic)

C.N.P./C.F./C.U.I. .....................................................
Str. .............................................................. nr. .........
Localitatea ................................................................
Judeul ........................................................................
Contul ........................................................................
Banca .........................................................................

C.N.P./C.F./C.U.I. .....................................................
Str. .............................................................. nr. .........
Localitatea .................................................................
Judeul .......................................................................
.
Contul ........................................................................
Banca .........................................................................

Nr.
crt.

Denumirea
bunului

UM

Cantitatea

Pre unitar (fr


T.V.A.)
-lei4

Valoarea
-lei5

Valoarea
T.V.A.
-lei6

TOTAL
Total de plat
(col. 5 + col.6)
..............................................

Conductorul organului fiscal local,


L.S..........

Contribuabilul sau reprezentantul su legal


L.S..........

(prenumele, numele i semntura)

(prenumele, numele i semntura)

L.S.

Executorul filscal,

(prenumele, numele i semntura)