lbiadarcb s k dra'n bfte

DZENAZE-NAMAZA

ZENCA 2004.sod

.=4F)|+
M saniostrosl U ne A hha. losivos.

'od I ldnr),. rh..fou j. e .o.cnoiizn".e'.. r protivir. lP, floi flaie+ (ri;m T3h3 551 vis poiovo

kc dr srrai 16,lrra]Iai ae]hl 1[irl€iekrn o .d o. " pfle zdn!le b.esl,:loi ü e rndL 1B!har) H*äi. Bar ra rek:of 'Ko*ie{osie=smr utu€,i!d€jr!.tac.l0Fmnren! :m lbi Ei Dula lßn,hrerr)

- s

A bb,.U1z/hj,ltttug.

rtiqZworl

^tojif, poit@aflin fttitaEin4 uitsftuiaoft 5d6i a^a4u t pt?qe toj Mn Kaü RoJi upo,puniG tu noJ. tro6loä11stro pftna fteni, Mjoj ]Drced nojin pto|esorina pfttr ?ejitu sanstxaoajTsfs znahi i rvin@ fl 6rzni za ^tans/\oftnauksa poi,tanjdn Loji tntr@a8 s{nnt'o! [jek!

i:ü i:'

i; e;l'
.rj J"t Ü;l,J

),ri
;,i

3:.

.

|

|

,

t

r

|

r

l

|

j

predqovora Umjeslo
Neka rezml.mä mien LJaahcn hvaa slrrre!! ß rekr.sp4

*e nleqolc sFdbeiike s!dil.! dam do s:msiopmr llkh)miprnainla br amnle. c{p na n3a:! le
'.. ö ö..0 0 p. oo.I.

do

"

o b. an: n ir oq no reia Bojm r_khsk

l"

bn",

tu irlinFnarojima !s4ir s3r trna isämsra koF prak: 0pien rredsblrla a ahordar io näjle:
"

Zadoloisif i?slmmrepoalovar preds€ll u,a:en aLäoci sm
! lop r' "" o
0d

.-.
o '

o o ,0.0
"

I FNßr!.i rod:bs I i E e*nlänrm k0]r!1 E oN lemal J.tn.szui opse:ia oqr:lla vno i mrizE?ile ke or ?irse.kore im bb od i6 nezobahm dre.n hro za irotu aLäiak!popLrel! bro ,a laenke ilo moUz!a.!09A ähaca obro näEac$c die ioj s dq ile pnpEn anp dstbr.liorsdFa n
I

..'.K"

^;hd

N e k o l kn a p o m e n a o g t e d u o up 0v0gä olera

J a:r. sr: L s;n!t ) rarFrr \i.::trr h srs::: r r:E.ni !t!. rl

i J r r i r 1 r : . 1 : z r . , r r . e r l iI r c r
p r'h,r3-: !r.Js f:i r. rl:!r r!

i o t a : : ! r m s nn r i e l !

r:'sr r rF,,rt ii ElEdei:a irgrn.rrl ' n r p | , r . $ n : l e r r r: r b r c dn r h :!.r Er,nri E.iarriJ Erßr,r;r EriLrLrra n,i4r rr(iir E il6.lr;irrl rtu,;r?r s-.rtu r'llrrrrdr rl,.d.-pr-;liJ E r e,;rrilr.r:err r;d:r er irrri(ri!.rir!i3,. n".rrL Er I ;rtaf ,lr

sr.ir. rllredm oi:l:;n pr{Llhl nil:iia i a n.plr:so€ii - 1.!i i. .!r,1a].

ili hsl.prs!!!

.l \a kir" o,.,0. q!a m€lem clJäilas r.rnä F Lrb 0 p o p:€3an|.ah{edrcmredos!ed,

allcc

ielhaAbl!:ha b ,\rr 'R:hrir

Dtb'na A 3ir h naqEi0ralUchn

" + o l r. : 0 ! o o ! l r . . ! ! c b : , d a r , . d n r ? r e nD m e0 , o s r f t n i o d r e r F c a n r e ! n a P a brolih r.r!:.! pr!:itu.re z,r.r.t sa$.q D6€ ioj. $ da,iako w. i - . r .r . s l o r e i a f t k l . n n r p , o ! o , n a B : [ a m

;

-

Uvod
N F ' r! i r : : i i:fi li, ' L:.:!n..j:r

lpuiIq:|::j!dri-.ij:91'][Ji|or:

s.1ejr.:tr,t3 ri:r .ir ..!r tr: .: i A:-: ; : , i s I e r o rb t r ] 4 ! r : r : : i , i

o iLrd. bojiei ccpo{rirayosa. Kotiv6 odFdnoq.ovieki m ol e .i r o d b i n s k e v r e I d a j l e . j * , qr - " t . . L r " " - l * " " cre , o l j e m . i b o j t e A r i h a g o v o r r s . m o s r i n !o t r . e v : s a $ i e i . u i a d o b m F r aa s E d i i s r i r e h e v i n r o s i ia io i : t k o s . a r a h ! d i op l
,,:i.! ,iirin!".r! i.,.r 3rrarD jnI
a ,.r,riJ rr!i. r. jrii.

rr'r

,.d; r "r,: r3?r.

!r!r r.I cr,! rlee.f,utrr_Eir: Lr:L!!i A iha: r!o. r:l i. n,i i. rfuEm. :nm.'t.L!z::ronjmü,nnF ms.y" !n

a M 'u r n { ( . . . i e polondo ureLoq ,ad:le, doba z:lm odredenos, se kaodojenead
, o u D o zu u _d r r " . " o n o d i d0:v!3€j! d, mkoi n:uma$e pmNo ar,omvljaju lcro.
N,edd jo. cl üi." bb" jd bro q il. d r.:e\n-

olu r

D

0o

0om! n.s3r.i !do!e$tr " ü ä r - d j " e r o p o , r ' t . . p j j " e aJ d o " . sd ponafic Akob oi umro iiubiief bio,zarbiste paqanstvuvraii" o " _ . o . " P i g . n .u , ' r ähvi nimailepurasßdudall.' ir F! o ! liemmede k. lc:q ! . ailca iei !mrF! r.'0 kola h r e : i T n i l i i i e i o ai 3 r ! r r l \recph.lrolenil m rn!iäs ! koma ioljeksE irp!:11 isone ie ie s: cosporr! poio!. tralli !010m toasdiEali Eb! Seii e B!d, ' ovor,ilslia a3sbi@rrra .6linrlr ra3-.

. "Di

J i'tu-h där

re!.r.r:,lr lera;f..erf

. I r r! h.rt:; .-q a: /!|: sl l frneiü s : o r r r ! e l . mr . . : n ! ! r t : | L p : : i r ! n ,

I rt.:

.1tt r.r:

"
Ä;i.!

P.siik

t " I
::!s r i . i r E i i i . tr l r r : i r .

i:h:rit

Ftrr |.ll rp Li!.ir|

rrrs.res | :: I s or.or.

or

hi an{ r:ie 0iül! lirrN L ,r

1i1!
aro nen leako moolmsF n scn. sm,lenolGor|o$, i se
0 o _o or0.ö ö10r
0 o\ 0 o 0 d 0ö ' : r-o

sepodi i ons,eie
0 . 0"

l.ako nolol F mai.3 !ToF oonorl!a p!la o
" d:

za f:arl se re:s !a iio !. ko d0br0 lami zi3; ca s b0 !2 a ahovos P." ii ia s a ! s oorm s üaledi. !:d30 ! ra. a.hd napßlaiüal l s r p L O n r e rd ar e i e s r a r ü m c r a m o $ . . e d a n e ! i e n k : i n e m 3 . k
0 'l j rLö0 .l

nul. lef le lo 7:inF r%, a koJ!m!5mani{3 oalia! sm,Lne

, inonr.tr sirbid'i rtcn. !4. :ar:erc;r :rd rrirrlnrr rr K:d:b

'!;,ra

i

riilfn

a ! : r , J n a " r . ' * 1 r a s rr

][,

11j.

F

--

prrn!_ onsi J

fun0i.rrhdaJl|itrobLcJtJ]e:]]

b0e r .,,.rj? N!, , " orq"-, r" je ),:-. u s;h ra " r nlrr, i.ür llhei] | ;:, EL: rr rla,c p.lecid !,0 | r"i r n *
.lP :! ILü.t L!!or

iaan. 6ßr F r.ra: kosi*loslenrnL

ontr r!fir.j

uleNc .: S:r lki:a !i l.a aho, b Fosdk s. ! s rai:o (0 orr
l ' '

I

hmarfiir sroqa :ircra.rjr,.F, rlrrarüriln zadorols1rcn i r,ieqoyorn ji! qaaek rülrr.rr ! tonr r[neitu Emarr .hie slFrio{i0tr0qä r; ror sü:ier l/lanoir i Ä]hhfrrr rfrer s r,iin iJe.-llin rl6da $ raternll lru Atiatlt tali! tntan! E pnrEnt lem nir s rr-4 $ ,irbrü, , nlrar

Eir Fürlrcrede r o b m l]a ro T {$el e mnom Äer" ill F lom {srcl5 \ep.redm n.l.r lc!a Er.Hrcirele p E s o A i h b o r d o l o l a n
! o o 0 " a " ' ,

!r ic r.rro A arll. t i.io

k.zc or.l vlc idmlalk)le zar@za \titk1 tii.m.t zl netie,tir.a! ,rtulesldle kaz:o llenl" remio'lmo€ doa$ela saaorm re :'Pozi:l lib n il.$!k | . Edideaie Cosp.daonr rekaoNemaboiieq

üner,J+d,1d8a5l

-

smJe,thja vtemka od mdaE M€i je odovo$jelskh leqoba sisu€n a V o n o 0 7 n ! e n o 9 ad 0 an a p o u : ä s o _ . j 6 n ä q s ä d . E ( ' h d da

skuseniä, naB da obaspe miethlemtm svol btagodar u d:ennelskim ma irdeusima udruBrvu vjsrcvlesn hkenlhseh i dobdh. ka, da Aminl

dtuissjlq 0f 6@s) Ed tr!4müHriet4,

l2r) d

NA
SAMRTI

m f l i l i | l i , l l .

1

E

|

.

Nasamru
1 s t e i i ! o * i a s m r l n d lp o s l jc (ida se,.1sn ral. ii s.nrlio ",.shr tebr I L ! l l ! ':rrr I

;r

D l : r , r e n i s& l : Ä i h N rr j i : r . i{slorüörd ia r! A:r ril

s | ! Fi rr.. .!h

irhn ir:

!rnf :rn; ! b ll:r 0:l{lsrorLqnl..!nrIrrs:b.li:l il;irr mFr: l:ialfl o:i r.l i,fr"!. ,t G Fdenllr:ll ter,r. =tu dpro:li r: r.imi rzn: rf/tr s:rr ü N r . . l i i d i a r i l e e : r r r . ri : r : n l " . d € l Pos:ii. üdam se lr,orlr Go:frl:E !rl!! r.ii A ar0 Lrrnorl.rI s: :rrrl.n

Fr

r . ri 0 ! r : r Tbrr :oirici l

s-ä Älarin ri, ctr ri. aaiiLr iid, r:n,L!:.-. -0; i, rj-r td riä

i r t

_

oso : irar !!;rriür:arrri"iada kr,! r :t [rrrrlai]r
B"
'si.r:rrnte

o

oPo
Sd'lran

7iL,Fir s:damsr€,: NId o mn le 05 au:i boE$ l.

rnoraasrad.i s,"E r2!' rekao rahra,le obtde b0resi[la

EN!t"lJsa En: kä:e da r Por.iN sa!s e pffo! däleA ih0! Pos;iir s a ! s rer:o

'(:d.,eki

t Dtemeu ttdta la hr,tatrr nlteka xazertza rlrosi-ärilro r l11r i.dd lal!.r,er sedan.tese! 4 4raq; orrd.l :r'. do mii rrüie pos-.5;nvn u D2.r!.rr :r S ano se

njB!trl!s!||rdli[ii.i|]

rh,! rr.r4r üi-R13r !trllnr

I
" r[,]ü n m:r i: .t!h, rnrE il. + ti I t( rrrd nr b

l.l rri jrlr! t.i rrrr

i l r r . a r n : , : , . b r : e dm n t . i r ; r r r : . : r s

, p r r - . u i r a r l t P ! . " , , s h r iD r . a r N / r ' r i

:liL s,,.r.n i rmr :

trlPne r.:i,r r': sLrh:_ ü! fl... le

!3!i p..c:r i !? r:i.i nr Oh :7:| lt.s r r ii.i:hi-.

I r.: Et! Ja: nr ri F .rr l:;(
l

Talcdd l.po l. !:e rLiaobii )oasn kako posant. sa ! s ka F ' .' ,do oo: ' pDo pr toqa ,aeinon nddda

ä b h n op m l sm r d a p o : e ti n o

;.rel' rrr !;o r. dorroa'rral inaie rt:e tlabtih dletr r akrte s\e3njk flä.,. moqrflosiz; lorar;ir! r! u iri?.i nrec.jistoj rv.rä rJrro rc E bH l z mp E n o sa F F a r E b . E i l r lr e t a c D an a nP o : a n k i b

a[. s ie mo:e sllol zbog ]i.daae rorz a a " ' a a ' zac*r a 6;0ra @i fenir.lio oid, retta tzte earr)odafl paiii nroj \e :!e.lak ie za n.re [aliiziat,. r.hnine ah ]e za nenebalk s,ni :i U [,.menla,.] .lmre predil. rralz Askaaii k:e "0€i hads

rylr
spomenul! hada rerbihda

4 hmnl obaveze drug piema ma
ohveuarakoq vlehkale da rct olertuaied!90y. poldene d ,o " o! i,o! oo" E b u . L l" o F o o . lDsa bftla nustihananekanu n.ti r9s a pG$ ptp darakadarcce katistil netat, kada ü rbespcriied ddbß djeta nzina , . akr '-D
a. tt . 6 tl.
o b . . . d 3 j D o . d t i 0

o d o " o . o " . . danu heiebti zlalrilai stebtertaka .1abtaldaa katta Ei i dtetaa '"o.Po" " kolr ostavo nezni,enidls Seeme e Elv$ ta:eda e doiesena b re
dq"a0"dFo o

r d

. p ' .
.h

F
/

tt:P

.tl.

r s ä r s. kranjao dtciazu ! dtuqoiprcdar daje nieqDv znos ior dug d
tld Fdrllsr 1rrr2.)lrir,xn !ürr 8!h lstris&6srl iaF s lru{B{) a

t ! r l r F c d a F ' l o F r or e k o s a sn . p L r . n r , L i zr:a i : i r P . r ! r n a k D n ' 1d ! : n r ao n n i 0 3 er r h v r '.:ro.rn: rtr:nnla.rr'l

n trrl.:r'!

tLrle,.lPls

N k c r hs a ! s a s h . b : e o s r a l l a m i i

srl.!lefi r nr

p r i i m r I i n e . r r !i n s em o ! ä ! o ml ! l m N 3 üü r n !10seboFFdnog

29.ii.l: tfr kti sn !a üi rll-1i|..

,r:.1::: i.q:!rt!:rlll

+'l

]a;]r!a E jl lia!rr']

Irr
5 0poara imeti. ia ssmdi l.:rm pq,sn: ,:rllji! rr:,r:.!r,::.: . ::r.rl!:r rnk:

t

r f!:r

i : I r ! s p r r F L l . a , l t rt . : r r . e - i r . p n . i r ü

. r e r : r: r r . i : i . r o : l d m r e l * i L r s i r ! : r b r d . + n . r . i

.

r / r ü . l e $r s a i s b s c i l E r l i i i i : m m s o , r o N 1 , , r 1 t u r t i : t ! ! r l q f t n m s t e r r .r i Fdrr E:lltr i! dt : r. or! ! n:seir te Ei [,.r:n

p r r c r b a ib oe : , s ä d l p r l m o i Fn e i l o d v o s h c l r ä a l e d d : ä 0 m 0 s ä B b 5r nmr ko. Posan s. v: da poaleioi A arro!Posan ka k . p a d " " D d a rE@ darl Nsan r:a tuda\'lercvle$k ia!s reae onda nt 6 op0rükä pr0p 0bavDije ä sno dteiaue A k o r r i n z r ad an r i er i o p r e m l er l o p am p r o p i r ü a n n r n 0 ) . r e z a m ! l e d a o p o r io i m m s l e ( n D n a d : n ! o b a l e d :p o a a sv en
S!üelL Pös3nra nh i.!oi,F kol-"a sköro

d
' . , 0 0

. o

o . " ,

j . o , o q b o

Ellllrs

pr.i s!0! snrt relao (ad me e.Elar le Ep0yedn.
o q o ö o

m€nsz!m!! FEsmd! iptosrrl

j. mrüili a Pos I s a rs zäbr.rio iä.ünle :! Anrb lsaln le ar opolio d: senleqo! kabune asrla vii. cdaelr rßk i b.äh en. n 'e ah N.lrapr.nos le Akäm.oporio P.ds:il. ne ü La ahe da

inr!. ir'. rnrr'

r&

1!iil

po:ules mncn rabü r L dtuqoj I prcdE dareAk.nEi.ron srl h |ole.an boc€ lE:o dar.kosredne nl.qä a i mr r kn r lorad 7.re*if (podsticanFizgovork€time. na ieh:dera) Ll.p0re da p r0dslGtiollska rEd ile!or smd 'qoloriiehadd $ r0mrbc riieiroi. semo_dN zsc! re ria s;nnn[e ra iidi] ta rrrh' /elarr r r.rrdron usolonieüdeti iä sam(!olaanlava had ! kome dtuSi s ßiefDlariEr r! dtusorrüzl sloli sdcda@1nuieDzc rt. ßie .antlrrlc ta:Lahhe ttellat
q 0 ö

ajih 2idrte4eü btdu:La jtah.
0 ö . o p r r

ng0!0 !eh.del. osm akopostol bojsznosl ie sa nal! i da dnda lrcba sam0 alle usorcriehadota0dprrüihri d.

pofu.

üirN., ! Grh a@c! m !f!ü1.r

rr{t er { r aErr Fr a) turh

I S.l

i!ß

5j jairij!ff

t

LsI]: }l]

tlLtt:,

,::::1

bc'strk2u b En.5 Mrrito,e|osda c \llrorr.e l s a ! 5. poslelo "il ah' e 3h !.n:ia Benn rL.d:dh, reki. m! :qoloi i I illsen e D:Nal[3:E Zad r: sr p.sleliS:leiiFfE c Eamela

'

! EinreiFr.zäo e sojrr liiprsrn z'o!ft ie5at'l llrannelb r"tsinaprsldr E!: ZlEa 'reazijadßk Hät ELr! r

:

" . 't:"
La tileii lolom splnrsr! irenr'i nr arai,itezädnte brttu: kte italrair idlr:'re: ! o"a"iaroi zqoror.n.q

m* r:ar z::!N ßob!' lakrdaremi allenri0! dorrä roji!kaare
" ; "

r.|r!t

1'|,1

.1 |

-

iiln.s. i!!m'ire.roii

n.l r 11.,, a.trm had5 I r - r el r ü r i i s l i F r N : r u r n r F . n .

3e+ii
[: i]

r bri .fl
! jrr

,:c s si:Lr:,, s rlr r.
ii

bi K..tnrk.:! tr i si

P l o E n l s s e n : h , .i r : ! U r . : .r i m m m n r . ! i i " i N ! l i . s E r I A ! r ! : - e : 7 : r a n r . J r . n i n r t rbr r E r r {, !

rFri.

!r! t.!ir4' n3!:Fi I nihan!

.d,n

sm3 | rrll:.! riß

E!_L fe : r rs b r! ..i!r4n

(iii

r..1r.!!iL

L

zaro wim sansk rieniahsmrLE selet n i n prienastupa h da sn

N.k sramskilienF. sdirlEj! rakcirnporr%nm laenle lrc.rasn i . r r . r r k o ls . m ' i z ü n r 1 o s a i r a r r ie n a h a d s i l l a k aJ : : m 5 b pEnosiac. .r4a rEd$ n.ru lr hahaie kole o l d m eh 3 d s ! s a b n q a s m a l E l r b i K d L Drlrlh Neve! !.lh abai dr{! !i maij Darellln hie Nena r o ' , d i.r lieil3. lrd ilu a m.q io !n re üobäckreirt i d?si Nok rsmr..oi .,n preia Nr K:o dokaz nE! prcdsiLr r u E. Bsaab I'hftE kolreoponrio !a narmd okenr mmpturar b da (id. F lo ilo A.hdr P.sanl si!s relar tnp,l? p0rtupro re !i mtn n! le ranlaod:emzt lraZo oprd* za nje-oa no h|d olal -:loler

fArirrfii

:rn fr

r;rn 1,ie lrrdl

L:r!ri't

i:m F*m

iirrr

r,lei n Fs,o rr d: s: .i an rr.d rl I

s!;h irEr rru rroi rr ! , rrr3Jr./r.! rrra r_. .rGdrr! prr-; r r r t u i . : r r d N ! : e l i N N J € m : -l ; o r d r a .d : m f i rir : le 9a 0
i lr:ne ri:c df .f m*il. ria. rldnlii E.Eu. ::mr. a S:n: airrr shir ia!

, fJm

0 t s - " d a e 1 " 1 , : . r r b a l e( . b d 3n

poznab, 7' rako du3aakle daz z liiea.rrlkdllim koilo]e nama zna aA neFndje!a dnaQlmenl 6hnajbolje d€kvo mLsledle ra:e: man bi Kudame sed. cddo€mliinaDredai! b e'[{!sejiba 'r ro,ipotr,ip,l. s"ia6' tr"(]u 9adrlonulpremä paie dsu'lo kb * prema b a p€ksa kibLi lmiruiog lar iitr) dokaz da F dkotanje l€ o o o p a " o do z n Zd\ a kb smrhkap.ema ie pohlalio kolon.udnlne ka:e:öklohde

-e ia la'ood.nr rä i l ddaoo" -. P9o1' oLdiä 4

ssa

hft 9€@Lrlhtrür

r sd'P34

\11166rl

I !!dd Erlr4ry(rrßrLEr!4! lrß0r

"\.,i ---t------f

z/-l

SMRTI

., ! r r : : ü t r . , r 1 .r r : L p r : r i r . s i , i ! . ü E ne i:i. ldtr. r rn{p siri i!'r r.: rfrel I :- ,1. !:r!. irrrr i.1.1
tr [: + t !: ]!a ü{lr ] ] s i|LJnl :; r:l

!

* -a:il:: i:r]!

€o k.1r or rr:rr prl:nm rlnLN

Dr!! .rlFnlP {!"

a ! L t r r a:r Li l . i . s L r ! q f t i i n f r : . : i r PrNJ:nlml:::)ro:ra s:rl. \3b ;.n!.,:.r r. ior I iti i.. iJ,:L4rn i -or. tN:l S . o t uu : r r r l : r : , . r . i n

rcr: n,t:rt: !:, ! r:ri strmL

rli .d iir I s iplj I

r:m a;.]: ri:.

a,r rrr?ri .oeoNrJrlr

ir r. :!r!br sr rx tio ! rintr I [: r'!l].i n.rl: nar !:.]: r : a [ : r l l i : r m , o !- . t r . t i :d r : ü e s o r r . n : ] l ! r r j r r . i b I s r r m r a t L . i n , l : i L n i ir i r : , i l ! . , , a : r N . ! ] , r : ! ! r a r ! r i s T i l E b : d a N : ! r ! =n l e ! 0r . ! r n r r ] r 1 . p !

l!

j_-j;

rcl!sg

" D, , o p op. . D Ptoo ie se!in I nakon a!ka ilo z d!ie le!lesr aranle ntuome oil! U ' 5 ' ö : : o ' o o ' ' ' - ' o " o d E l P s.anaturoniriep.aeio)iri.iFs.'!r.iEn pcsed olomm!ie

-

dddo

. d

t

a-a

L,

,.

os"do

60 pod,

o sl.rinlLroil! !m,on r! nan EbLAbbas K!'1!b kaie zaivd?nle h . r Lr . r ! r z 9 . 1 L os i s . p r k l . p r o m F i a n l ! 9 0 ! h o r l ! tr 0i rnrioelEi z.torl odn.h ml.i zaskacGe prle neqo * r!: l r e c o h i i .i e r ei a k o n. . a o l : i 3 i .s k a F n l e . a l i l rin l nlem! skasobi m mlbai iai i ,:: b \lek liefj?c navo&|iiebie iolp k.ie se !;e p, komälaianrz binepred.le tusm ra i a ! s 0d
0 p ' q ' L d

.a

1"." ","

a

nt)

irrir!ßrt n" Lfir

ir')elii

f

u!!

.1,,, ,-,,', E
p S L i r i r rr a h o ! . ? c r €

:_::

-

retrr :i l r i r l t r r P . r i t f . i e m ! ! r o s r :I |J. .rrkiz !.rr le LJ

B T . : . ( t rn e a i r r r l o n € n l r : ! a ? . o r ü :

r ; ! s l 42.: ui !!.es n.sd F.

i€ra dlr3za p.r€z!:rL I G r, ä sJn* rai. sr:trn! { lrrb. rz9bal r.in. m,!!,:! Raz! bd€nle ic:r rr:!.büi. sc rs Ek nc sro : sa bdinan: !.l.tr fe s am: trrsa.r I fr! mrltr ar mi s, mfiori E m n r :!.lo,r s. D:l:i bt. ilo .. r! ilre .r.r l , : . . . { a . ! n a d l ' . . n r - i . r s . a r , . rr : i r l i l a

' o ' o 0 o " d m s i . g o $ l i L e o e r l .o r a d l l L r d m0 {r! a p o l l l p r a c ä z! 0 p r n o ! n.:aa tod krparl.ilmola!3iiaI k.lm lersebdarcot 0h:daioll tr.:a mo,r zhkr p.rlerl n. o:rae!: irorsi. rlpänl. 0)äaeila " o d o Possit: s a 1s a l: fi.qdt kcrsloira a a ah ülD.l: uia N!:nd le i.romenn da nek ssmsk p€rn.r smahl! pdhlaim .o1l " o iaplhv.rle llomsra'! Ald! ah b Ad.n ka:e (adä r. rnro su01

m d4'rr e:e 'nrq preNir.l? trond nelF l.l.zm! prcdnt! popllisbls n.:a s ne m'7' Dilqo SlavFnle €el.nF e lr.rni '

dr{FE

Näloiroqaicsep.kr.!e0tl.omelrasiclioClenmp0rrilaiem P o A n , 3 t ä : ! K i l s l : p r . 5 e A s h o v o : a n Is a ! s . p o k ' e n l a p

Lllr {.iitui ',-. , 11 5rLd" "r "

plr.ni p,.r.r. pr! !drrJr:! n or!: f.o !rs. l.rl!r hrn,, rl4 e rmr!. ra,\ eiilJ rii n rilP

r:.i.

t d l . i :i r . i l i

z r!: ai

tra

I i: !1. r: r, 'ti rlk r

]

10 ffiru-P.,,ia

Büde(f an b NlarerBe 6hablI pdrubo ev niesolo !r tmam öeo
B, d. obno d. E fbu Bö..

prese päje olkronlegolo poiubo i zapbrao u drusur tu 0 qa e pGdar dasare00fub0 slol zhed! oii! r.

* e1s
I

I

?€!,@lsbrroDN4s:d!.ol!u äie0! hadßühvdd:d:tuu.

1?[[n!, iabqr 1otrllrürr

!!ri:

f-'.-J---..----1/

\t\-

"-1'-L
("

J

E

-

_

.

t

l

Küpanje ta met
r€p. r! Fi! s oprcminFn lmrioll a nlEisrElnobü !e6t 0pEtancg .qi ks 11$ oprenflllm lkorcm Eb! "!uer üen\ Ez daF A ar.v Pos I s ä rs rekao Fo;it1dsa dr_ara?on !an [ !m,im,rio r. rro nd3i, ireqrür raxst, uatiArn nleüiel. u :e le .o." d 00" p,fienomklrafreii dorn liir€ki samsklienja. sidEr! di a sar ! hbr aro b b 0 sp[lio rae l s. pilremonrar€ b rad:b a

poa,hnle s: prp€m.md:ciäze i

th F ljeDdostonosl creda

tupaire h mrsnina oryrzi! r: po koiseizrn sansr, !m, rrr:ka. osi 0nh a kol.loiol dorazdä nelreba h rlpd ,r kao ilr P."
00 0o, o

ru,1qnienra 0n !ornr! iisl [lelLrlmdotu j_qo nß imr ir6 ]e d h oklpal! hko le mLlsnita rodb preiad, ro $ i od n.qow na

5'r!t J€tr!4?ii $r i ßr0ii(

i

c
nßm:Nlemdbi.rn:mSarFll3:e NF o$f7: lrpal i.!r:mr. c N r m am e l n F a n l s n i i l

! d r , a t . . l r ! o u : € n a zr k o r r i o n r i D n b : r i,i : e J e l n o mß m n l e L m m t t . b 0 l a : C o ! p a A ,!r 12.rplr .mt za rlr!.r0! i rol? i:' E! sib ta:e P.saik m's mri no:e pr:ll Lrrp ! zrie!. Hais , bi Om:, l: irn & 'n ie r::a.n r:10ri.r,0 jc Neka spPo.rilrkol !a iose s ino * drcicso. ame,;[ .-fi:lnba , a I

maa{lF.sroje nßLm$ s ilm ! i,. da sa orlpi .üvie ! refie

s

a
0 o

o o o"

'

'
"d"o

sr;nr.i?rFtr:13 | q i ! r . r n . . , r r i n: t r : : r i 1:rrur:iit rrir:1. . !r.i:r
siE ri l ri ,ü fi 3

i!.1n.i1r s,LrFi:

D r l r ra l i e r r ! r r i r . : : - . . t r i l i r : n . r i n L r r l r r : i

re:r:nPjitrrP a:rm rrr r:lerl:.fr T r N b a:. r [ p * . . t a] , rr r r

rl.!: r:..n nrl rü i:,.1/rlr

küpa Kolemjpre.rda mejta j oob ..1r0r.slorion hadisJ mrl s la ie l F ,3 oi!pä. a arrolo!

m:mS:rm/ r.:a Ato lnr iema:4. mhreieia d: !a .r!pa r b o o poo iarpreiLl0 polom otaD New ka:. Ako n:naiene. r!p.lr mella mäm
" o.l.m !n dl:dolg .id:e ol "00 . oi si o.: 0ol0m rolcmamdn dllddio,o o o ." oo

priresdtl0p0ru. L'JLrß !: rlpi lilhinmedb si,i. pai|osh! da t D:tbelrle opotuao nJ En:s b Il3 k !anl: d:enar pa l:

i: rr.

Errfdt,

1: NNnLr.rrr

! l r jd 4 i i r t 3 : h i rp Nr d r E l r B € i u : .E !e r i o r d N . F . x a :

Sr r lic:d,
irr:i i rji:rb

i l er r : s f i . r o d
orb!

Ftm s,n:. n k. fo! inar:tud, i rLim:

: r: rLri i:.,naii .. n':lh p!L!r nlil

! l l ! p r o p :s a t i n l i i l e r r : e F r i

rTF 'i;m:, i:rlr. b:nr J: brrl i. r L i l a n r a s r o 3 r .r d N sp d L f . t i : r i I e i n l r . 4 N i r . r " L n r ! r S e p n . . | . r i a d f , l S ! d! Z e l r i r l a t ; e : : z ! . r r i z A ! r r . e o r ü i i l - . 1 : . 0 E J ,H ü , 1 , 1 , r n l i . : , - : ' ; r

D: t€doaolrnos!pruzn(inadaor!par!fdnodru9o
sLo s. r:e tl|anr. qiie m!:täi.. trpa iiaqorasir'lsa h . B o " , ' " d " 6 b e dotuiaio ni [oßi.1r isam:rh!&ni:i3

coz'olri.n mu:! da oklpä rLlei!, ;eira. s. r.z aze! poired! m i:rFb haib! liN. -hrlsk. relia iioal dozvcFfl 'ra si:rilg

lkoe re. 3.uloFujr ra mli kup: iei! ie' F nlflmt snrcr I nmnN nla nr !qoü i 0n.muposlale miFn! orif !acilak. msk I braini

r!!d

s 5r'r:rflr1r Fr.I r 1sf l

i:irrd En,rL! irfr r rnr6!di;

A i02!oF€j! ia on. nleqa otrrra :b0! priEi3 .: spoalovd,, nakoimDe!csmrli tu.'rrli slinel A :rorrg poi 3i € s i qms{F rhzrl däF d.zrclemn!:! Nr!p: ilol dDfFfo iiao: cr[p:r Ai: fi rrze tus?n s a r! Iäto s s? med I i!ko! medla l € l o €0 d s n e _ o . r o r l . r d F m Es i : i : p o s t 5riPr3 !r!reri! ,qa ren. ;io d , p r { ! r r i . l i l r l e , ! r C l r n h ä J rF r i o a l
J!?ld3o,i!E5ld]!md[:eiu]

rs

Lrldod.nolnonpmd.il!re i:rd

ci l! A F ra k{rao*ol!

r o 0 i : s i a ! :l a d r . E l p o r u p a k r : r a , : . 0 r p t u d E k ' r i e m a l: piF smri reradäF iiko nätorloorie orkrE n I p. pär rak. ioslrp ! Pren.!roJ bnAbi:rär! bi r,l.rd3!dsnrdoaolaä

m|zrdaolupa svol!:etu Broln l3binkaon0s Dtabnbzejd,tr
5 . " d 5 " . 1 b r
'o '4

o , i / b
''

- b . D i a 1 "

'o hp?doF'ö 'd dd,dL 'p! .

ieie 0drräie nla b a pümk pEl$ pah sererccF sloselie Nredmiasmrl Eaodom e taka loj.!dneprhvälljve n oo- :.0,,. i' .od- n odo bErase prer dal!sß pßFdce b.aanos lgovoEdoksnriuFdnoq
. 0..:" 'p.

il

"11
pfla aio hoiete zatlnjipn|,üpanijes4le sidrcD' It iriper rti yr3e sa
"
U a ' ' . | . 1 o 1 l d o ' o p o " q L d b { o ' o q o o d -r"o 0J.p"- ".0d, d'oo 5veo.ö L ,.

1rrr,i!ii!,,'itün]

1

1

!'

l

0aMuR,&r 13!ü[rri

r1l!ssm

d@me!rcs &i

r sft $s rrsd{srt bPari i.tr51
iivdd Eremiirlrnsjrt EHebruwHr lnmrjt 'Feidrcsmoscr{! nr,}pd!vt4 d6a Erirrk lr{e) ü4ir

TI

+l

-

j

r a r : n l ! , - . 0a ! ! i r :

u nla n irr rif rirla;a. s: m3 7!lea. F: r. rN.ij r..N Lr r l rerür prri 1/f,!rJi{.,. l sei,rir

r:.:al: . !J! !rr r:rnF.fra rrrl:l: 1,.1!inr: i ,'arr sii . rt,r L r/ riiz :li I bi Lli:, li:. nr. !r , rll h : r! . k r ! i , r ln , r ! t cr n e F : i n m l - . r . . a s r . r i r l : ! s . n r l L : r S i r oo , i .I Jnfa
!.'s p.il!: lr

T ] t . : r " i li f a r L r r r r a r r :" n . ;

n-oi.:sr,:

l:r--.niir

r r f . n n e i :o Sr r : n i i i ! r r p : i r : n

."

s 3 irs !r!ca. da le :1:o rrno o( .nosa zaz 7 r!.a melta iio p, rotrrr,lair: r,lerrL,m ,n, "oi- m. ", o€ j"daj: ,l-,,r. "!e cale A la r . nao,ri Ei F:i sklsrai rlGryn m.lLa ,erF hac

t
!.iriaii..!r:!f-e
'

!r.r ;_.rrir,rirrl.rl.

|1|Gi].l!li:li|:

:r trF,hr]t :rb?il.-i Än i J::rr; . : ] . A j h

j " | . 1 ! ] * . i i I r s ]:4 : . l

,ilft

:ri

;fril.

rL :,r' ! snilrl

l: p /ö!i...1 I . : or:Lrm i:tul,

arFr

:5ur!: PTiif:::ri r r t r ;r , . r a r i r j , r i _E i i i r i i € , 1 . , ',r1.i:r.s:mtLpn mi!ai,

- i . f r : : r : + r t r l r r rs i r . . r r r r r . l r lr dr r r r s l . r l r r r p r r t . r : : mi o n . ,

' LL::!=_

. "";

.

."..

o"ddoddüb'1" '

. olleie :r' rFo tFlli njegovo o.ero

Lo,

-o-

"

rPq o o V"o

"

"

" ' * ' , " " d - " " o0 b m L L n . s , n r m r l a r p o ß i i o l r P E l m d m a l t m P dh a n i e L ' r ' , P " " "

' d r ' o p o , ! L o d h . n b 4 ' ä \ 1 ' 'öäJ 'd sor:a

hrc:rr oqe.e [dF]je ! scrm, klparipr.ko
leo ö 09ä ao

lffiFfu
nelila odleD u Ahaba:r,Tako'ier l!p3nle 1F reil0od nein' z ilesovdg a za'rtace
o d ö o q00 .0' p0 ü 4. ' ob, . d0. ' 0o .ö 0öo. p d 0o ö r d0 d00

, .ooo" :'i p, .ddpkad0lolJena lomn]!gov0gluFnJa

ool d'

":;

koa !.i. :ensro ina speten! Nalon loqa akoje ! tr osoba p e r f.le a e s ü s p e s l r a d ä l i e s p c q a k o sz a l m i e s e q ä ! a l l t u p i . mlla 6!anopod0nul s[.io ! qodei p0oiai b]aqd.. se ülsnL r!!0. r 'd. "o
_ 1 i , ö o d d

rckao nol Udlgoj blode,s.bo]predal däjdA aho!?osanl s. v.s. 'ka butekqar nnt! Ze netapaai. od t/eids ndnria nelaqa h$hnr ptitjr asinekaje t ttra rr Neki!amF.r' ovaiposllpak

E tni,l

fti0

!r hd i nai!

rin? 12til

E

l d o r s r ! F r d d i m! i i r r r a n r , o Ld J e A r J r a o ,''
" ^ ^

d d ae 1 ! i r ' ! :

O

" . . ' ;

" \

' "

.

b u

1 a ' : " -

2a nr slomat la pmstrrt (eme ituq0qte'e!:r'aneuamFmepruos lt lrrdii'e NroDioi.o irpom lila s. slomat !l ru'e lrliskvalL )e

o.st moq!ii.:ltras|: dl.leb tr nal'i^' lrrobt

;it!ijli:iiI*l:il1i;;11:l.l;'lli[;j,:lej,:iLii]l

s m i L i ä la F b o l ek c r n l h a d i v o d ! o r m a r os e r l l e r m . l l a d! hdf! {dr 00s.bn0 ,r o!. miFijeF likodr od.Lrr.erh bn 2m

bdö 00.

5.d

lroer [ftFazmos.ilri brk%d

er.alneiro. d

k I üea Posän s 3 !5 ! had k.l pmß Lrmm! ttparie s tesn Nlth. ) qettn ttletaNojl ,etu pi se oma3|oq iorogp€nla, NcpsEdno !?närla p,F e se b 5m ar (b6m.at 2b0s Dp.eilosl djei kä sa's /j/enäarrdataonrl r0 ir sFon,lne

!:r

E*-aii

l5ra, -+,di!Lih

nr!.

5r -.i

pri

i.i!r5lii?

,r.

'tdrd E urj rr4 i fl.rrL! r:rr,i r! dt'!d rn ftld 1!nrr r,rr cii ffr)

nan Eb|+lanfo iiekidrug dflla. snälEluda se molluiece

praliicsmalrälui0 sepriuinanirabd.sla neki hlämski dä nos0sanlalr $naspoiainieznaienlehadisaioj prems

q q

ljilf'*"*

"*' -'"'

0v0nlFire zasrupaju

redulm ve.^a isanskih pravnika'J( da se lmom ne& snälra sljedbeic haneriske hanbeFkepEvne3k0er;' spEnre (e.madmedah) 6la !reu.kon pdkdanie 4adeijul0 sior luüini ä ispiraiie 1e nilak)ie btaso mM linrkilaire noy! 3uplii! polom tFraire vodez nosa Fiim zdMnrem ftke. !i'limo n!enoglcespmliusta melra propjsan da in0s na p3lepreieoslaylispraile6la a Atrah lezna nosa naFd Mecllmmk !i.ija. smalraju se m02e pßrom da mdklm ü n l s k a s l m n a zp rb a n li o i o s h 6 ! p l n a , , u cdd
i d d .0 o ö a,br0ö iö . 4 .Lo0qpo, , r " rld. , .pöö lecoa.c . . u, . : . 0, . . 0

I

apai t-"kupatitedesne s srue

r lsi ,st. E+dhd 1rtr76r ra!1

-:

rl

: :

l,

i

".!,

0. :i

. nr iJ Fr

rpdnf Lr_.n!0tr7:,

Ed iaqasl Caile sp€lio merl.okeiül m ncnrak präiit .ca z !kd. smätEr! ske:6i3rFr.:'. hanbe !darhcjhan.T Fr.:'i pralne biso prLisil stmakm.lla dabiF G ic s;ü va?cmmmmrrpanlr oLioll moo. oiei dr r!fiG lkiLiLm mz:e se dä ii le pon-"bno

lr Poorm. planri mar! miiena a P r u o : l € [ a o b n o r r i q ! rl d e s l san0äi'resi Druso: lrcb:ohnoui kol. Treie: doloiml. sapralineast od NEprlo.lehie I sPomEtub adile mllcnle roF zailPil! r-Ä pFlnür' I frolilion b se nain ä v.ik; m.m M.ik häi.lisr n.lla jer ponol moermsl da zde odl.3kia m.n. kol kLrpa ieaisloi: sed.m !ie P!1./'r Yih

^\i|n

6ini!J,?

,Iri:1lld

||I]

ErraJr 1!r$]

-! 1i",s*,"tu,'.,,rr r:i!
iii r r$r irri. i,&!nr: Llril

. le spr.m/.le ar a n.ieseNiolorl.rrlebl!

prmel:)*i,l:rea!

Pretu rrma r.hJ ;mehl.prasaFr

r al! r! srdnoq nr.n. : rp.d

k ä nN ! i . i r *

iajL Po:mk sa!s

D : porkr:l l b'role !r onl'dales nd
D öo.od 0q "" " ' L a b a 0 p i " p " are.h :!00 imrl{g lei $rälrl C: se iollek lrebavriliaone ,
J 0 l ' 0

ö!: tJ.

u:

m V e k r : r!a [ o . ] s : n s r o i d s k l p a o e r h ! r d n d d a r . $ n j c q 0 o ! F A ir mlbole m d aJ eb o l ei e k l a l l b o { ,

, , d L "

". 0o ror ormm rE!:on pibnl!iai!: Dmn i j. da* lo re in lerle

nhr' 1'rrzr:$,i th

1rr!rrrsri

f rim!:.ri .n. -.r . rb:rFsI -rri r

-rr
!iri

d:r:r!

| !{m. srFl. rio

lt"rlanre tuc k3l n

r.i! r.

S (r r iFiü i rrdür N:N.n.r:ürl drrsilsr.rsl".i j r

l

=

.

=

.

.

.

.

_

Saii!i:]rn'ilffi----------

:=:-6!

MEJIT]AI KJFINE

_ .

-

nejila Umoiavanre u kerine
ar 0d /:i.; Pos ri lmoEci! soe rm,s I lein: litu i: i::i]: ncat s3n+i " " 0

ob.
0..

"

"s

bol!er r3 sF.d.ob:E:a = ltu!l l

. l a r { h : d s i r D nN : F t r a i t a f l i : d s r m e c { e ' : s c i t . F m k r t r 0 a q 0 c 6 . . l : . r . . l !r . o ' r i i n N s .r t F n e . r o : r : : r d , N ' 'r Pr'riss! l r e l e r : _r.t L P o . l ekr: r ' d, erlmzb D:cte , a ,''ii. Llroi Ld.(1e! lep!\!l'. j;r! b .du n reie F a: l.:n h!d! .d sk.mri! p ili: b:/.Jz rä i: .Jica!lo{ re .:ai. z: v.oa ir." lr ., pirm .rari. z: kErro Eski tr ene sl,rnlLi . A ih rart.F:ni Air I r lFTs c: l. EbLr

t r ; j i : r , . . , ' s r - n i! , l , t 1 i L I I r

.r k, ., r1:rrl

r3 rerao opd:r tu! Dij-eiLr,i.iam nln umreloacra paha re u i d l ä l L e nr,n ! a n r ä h d a E i e i !ol. odrlG rctub:r: Z! ? F l. fEa da oflie mr oijcr! 03 mdvo!leri. idnako slruhn, r.ae r i P r e n os e d i j L o m e rr a pored E l r !E c r s k.lnätrmcFn odi,..! r kc! je ob.ao a v.q.:rirola,1

'ian s ddI Hai rä;e Nl. por,a [oß io portri:rsnalno €spanlüimera r:l o

strpr.jcns teine Fr " I .

L l e p o d a r e n N " . r [ F ! b o r e b n A b b sp r . n o s aj e A : a r r d d F " o O . " . o :ieiFka o ellimnr! !m.la!;iia mrllh I tric! odF.!:a bn.F:zi ka:e z3mshräi:lmrNdr L,ocjen rein rl bije

Pohla le dal.cro cd LrbreaCaina ia ptuq4 m brde Dtub I i I naslrnoslt la lnot t\ Lt neta ttatro pntllE.! na tettna

h i:a' ]n.iri

| |' lli

Ef 0i!. !r rrrir srr tur 1,n!rrn i"rA{in

nlxi ri :o, Fn!

:l

posebai !e. ii ! 4r F: n r.r El r. sLdrler Fotl l h l l L m a i o q a l n d b r r r F d n rp i l r o k l e r . : 1 , ! 3 . l e . r r e o splr sr aorioi):i,r:! ]rr:A :rr?lbclera Tik;e, ar. refinb!d! ' o , j

rrm smnr:ri r E! !irler mr!:
i i L rlnlil L ö . D 0 q o o nlia n esli rl:3 Ii:

sm]flr

n rs [o] * Tapa ri re nl!q.!m d nron ün

ir k.ii

Ll

!r!!!: E rrn 1r,!r r,rx",i,r!rr31 :rirt.l

lon s |ia! po:eF le lein, r:qo 0.0ßkal rodcn b llo !ae mrsa d: r. r;e.rrm i,na lm,ahi rsl re:neb o kkvm oan mra m itmi o a r e n mr s o m A ? h i a b . e a a Natn rmotdmjahejiku kerine

preko pro Nakm r säiia n r.rn ie r msl,ieliecai dr4oq:i'Po irlon kalü:e s r.rr*:l h:riir
d,"" o o ooo o dididD Lrüaro Arera ri. sa srl: rä":.: si.m. vGr lmo Aahor I ia siriDrrqren trSo13qürreliirr r:!
j " " "." me L ! r l . : b . h a n ! 1 3 : a l 3 r . r n e r i h € m ! h 3 p . u i s l a p r a r!s a n e rF

0

.

ö , p oö o

:]:.xilI]lr'o|'!n!i.ntrc!rc|a

:.rn

r.!-11:

r1!r ! ü:rr

1ir6r

Alos. kein budu kova po raz ml[aiteh] nalve.ib pfriprosirl I
paha lol ie se mqe.ip !:es panlandq P0lDn se lzel romad ie .;0 ap qo,b "ho z

+

prema bulna aln ie sedoilimslei.iioiooaha por. zm.du p ea a s l o n z k !o k i c r s l d n o m j e s l o mN r rk d i t o g a k m l e v i o v o g a d a h a ie $ doboatel]nllida paho dospl.io . " . " " r - o r ' 0 " 4" - d r d a kao s!daj! merl ie zqrecal da mu Je iei rz|0..se sprl-"irz az:r4edlalne noieroja odaa! 1Fu ie Jo p , Äo "'
p o ' ö ö 0 5 . . d 0 . . , n o " . h . b "

smehE izauäk $0ie na lefine [lecllim nema i.i lBnic sprcaava! naai osqlFl asloa!ketia budli da r sunnet! m bLotoj' d,Lrq nir Po:an[asa!s dc poslo]aglmenlza olal postrpak nregolu zia kät!m!,reiseiiiizbosoilvänja slmereri, a A ahnajbolje i Poiom.e$peo:b olrandzz4!dnosapamLiiomsä2dmslävl d M mlena kolmk an sed:däi.lo nos danoli kdl.m 'loni d'o ' d r p . , " l L o
tu;l pr.rrl (cjituHf# pfdr 6 a !..i Erir01166rErn{li!üi ,'!,:i E !ir ?rri Er"@ !rb

-a -

|,!, t'

ur!ü.!ä h:i,t .0.!n rl.st ri l-"sla! !eine is ämskh zf'ri! !a !:il+ i. hanbe l*Lri/ apso!'närecm
. smätE! da ae $ po 0!m

ri .. p".,; ,.t. i.,

ra * Lt. ka!tun a ^ ahnälbore iäios Panldmm a se hanlL

. aei!kr':

D O o o .r:,i: +!c 0d h3n.i!skh 0c$ka 0da5G! ,r]b:i€

l(zol.Na: t.,{

r üi | ! (4l.lN:ra\ä1. dalP bnomern rsaomellä

E
r s k o i r . l e c r n l e r m r r l e r i b r r i { N i n .{ r i i r . r i s l r : m m; T r r r . , i : l e i E i : i r t l i r i i . ! : E d . r . - ai r
erides.rs -arr:ini :dr

d ! :r e r a r k ; oi , i , r n i rra:s:ilrre

rarc ! orrr r,iil

: r ' n . L r r : i .r :

e!:il,Teril slir"ii lahi

PoDni. se i o keiF hl p,ea: ! el. ! i!.

L e : bn r K i r n e ! : : r i r F l a n I i $ n s : ; e i i m : r . r i :
,'".."'.""'..".",","'"

i !r r.

I rJ.,i tot.nF.lea.5:,i.!!

! r,J i,:iri ; , j; r,: s .r,-riLrtr:

p,edal!koloile Lmn! arlle kää " pohmsm0P ! l ia ! p ep a l a n p o k n j e t u g a v ! r a 0 ! l 0 s e p o k v a

!

,r"

.r

d,

$ 16 E HAane.Basd bi s rn.ir bElrmei Nerra Es.sabi13 Evza.Ir

,11.Hi,",,,,","",,,,,,,"..",,,
":"'1"; i:lii'.1iifi,.i]" "*,r" "*t! E*da,r.lirdind a 1,rsr
M Ei set:1?!sir4!!l$ sre{r den @6 13 ! lqdüL4n afm MEbar rldioll

t!

P ön a t q ! r e k hn . r F r r l i c i l a k 3 e n i i ! s l m o l a t i * d . m i ! r m L , a k ä r p e i r e r a z a : e n e s m .rh s p ä i r e n n e l k . r ! ! i n lhdlin ! olomeh.dr nr,0rlanrei ?9eC kctm oto kojhistan;t t r m { n E ! m zi t ; m . j e n r a HarEilsk prar. $!1ril!.ia c sc:enalnotar !rednopaltuior rr4rE ce md !iel{l.koFpokla.i.olFom.th zrhr*Fdim rai0n hle rEkr! -orrd nütuk.ba!! k!finiI! edüm,rrandlsk
;;

erdr! $huGfrbrrtirr.5 r-6 io&,j!Ei
!j]d]!Efi+vln!]!!E']ia

2ia

!1
ua:ili.i arTFr.li hinhelskerr: irame im, smatar!d: c ss , d

r j e l o r h r : l b : i r a F d n n : ! r i , np . l o n i . s f i l e l ] n : s d i i e r e s merh !.rFnli I kl{r N?lorlo!? .i. se odrsarr osL:r!.Yani

ii:

I

r-

Dienaz.nanazkoeg!aia obaveza le i J m e g l m n o n a z i i zs a h ä s n a t r a z koßaaa samskh !.eniak:r
0 7ä " , ! ö,.1 ödd !d oFo.0r0ö,!

dffaaiam.z djemiina0baveza iienaodrika leom zmdajnä F prooGr re k ie ßl.!ir dieiäztrmmd

kr p's'slvujei ukapuqenu ptipattap knatura Sta ! \a t\d dta d .oo "o" . -o r o " P Lr uhud jednojreE srojir svaka njih w.e aduhtda ß ad je i " " i nlem! pdpäda rakDder nagrda dDle mui0e zb0g koi!
A i s a a . p r e n od a l e A l a h o ! P o s . is a ! s . r e k a o : k d ] e d ' o n r s I n nrstinen! ktarja diend nanaz tltugih std[nDnßtinana, davea,2

'virlr r#:n6w4a3

124rürd s.tom c

sL@!di!r dtrq

e!üq!

Fiaiu|,ldn

rteqr, Attah kt rtintlt a!\ datu,! u druirol rol! pr.ios r. ce riit lczr
c i ! ! t 1 ! L l 3k b F l b ! 1 rk : . ! 3 l e ^ a h o , o s a r s a ! s r c k ? ! p e

ird I llciom liu s! b i lr ao,rrera r dtuqjdyaD d,r üi ,: r! smdaluialftil. crors. a n.na

Sr.r:4. sm h saloü reba b!d! rumsd rno:plnlcn tr i: da D:abrki:e däre Fo:.nk, s a ! s taiii B " o

I

s

'I

,r-hir

1rrjjrsl

Nsa i,! bn rtur,le mso!o occa innaa !t Ln.m Alkr ptupraic nam:ze lalo iua d:eqa ren:z |:bi D;rur llr KLtare hzL srmelle porlnarifir zad:amz. ' N:.ii obav FnD drome{anaa i,l.kon rarürl: lioc n3m ii ko ri:rr. diem ?rarls1... !

b Enes Mak pr.1osda r /r aho!Pmrrl diemz!i:n:z :e$ koia !m,a r iriär p: la slaoI pnla iid.h Je 0!o mil-"nle zanlpä t.na rianlak: :3irrrdil , " 0 0 " [en]äc

{!t|]4'4].-l]i!|!1,i!]ErTüJa.:l]

, !.:

Ern"ra*? Lr!!l .r, !" crr:r 5i5qud.q|!ijj

firri8r

mim4i : tsh,! f!i!

+a

!dr!!rijln,]:|)5rd1]rdEiLli

req bEhna s Nehaija,r {: r, Sevkanla sh?ia tbi Uselmma.r! Sabkan: Sejjda Abana {. Slo$ rie hanel pFft ikÖje prmrole odabranomalenieda lskd
!o df rL^

ed!ln mhra.e E.nh!lihje pruo 0d hirenlekole zaevam se ,4eocodor0m ira(ß! dok {, dtuq dz{oyiemar! icnirr va aqumenala z. dienazu b propsarciamaä kao ujollF snll0({rabdest!l "" o o" l

r6t 1q .riirerEturüh

rrr5,

!

o

f

\ö10 1 öo'lijn ö.a,, ö

-

oi

"d/,.

o dp o : o q

oo ö öpo Ej",. , o Abdr b All ka:e X aijaosm sa bnAbbasom ah d:eiaz!mnaz |aie je lamF E Falihe irck6d:Nerazmr! da smel r"' F0ui0E Fathu
!c 0 0.. 0.a pFdo,

zaln.e seslavil desna po jevojna o iemrjeb o govora rura 0ßa.

pfloslekb proliil E Falihu seb t. d:emznamazu nakon € ! clBne pred4e lkaajr d3je lienreE Falihe d:ereziannelier re kdamhab katedajeieilddd sunne - P a
'd

odms Slnnel m Posanka ! s "l sa
ldierEH€nhd 1!r/61 rb*n !r&, br ßrr) Hrjrcr üird /'?rDrir!; 1sfüt eßm'ü lrrrM Ehilr Lri tErni:nui.ßr$t tu.ftubfiodr
!rd sqlaft$!ro,4

bJd rpa.d ."

ttrßi srers#h

rr!s Dne, letr rrü rm]l l]ß,uI,6l E*m l][flI:]:

srd, sei!srh6!i'/ lrrird mim!Kgmdf ä @re! 1z,i!ßm) adu.Rlzd Fr{ear

\ek ualnla.ismalraJ! !z! Falh!moie dasc rili se! redndlleri ti abbaso!. pre.j.je l.r mlocicaie p c r or c i a o i a F b s n i e l n n 3 ! m atu man bi !n:r ka:. Naron tqls letbn !a seE Fdihaako prolai kalk sfa ieDo po|irp ,r: Lrienl. Falh.nad:emz se o E
sD,J!pne:sh.b3iaL]E!].

Z

." a

"

p

O

sndElLr s. ia.:en:: rc !a n na : (ü?nr v!. sezarD da llle A ahN

,.

9

!rdr

| 4!i rditorrtirirt rlrrlrrl'i ßr:rl

!:!:!

. b " mnltomdor. a nen n.nFnn ricn a (uär:,.,

rJq s mlcd daje bn.ijßld rell:o A ahov F.s.nk savs ^re üdao nä r.enlcKiana n. dinaz i,oG dik.ko sabaprcddri mrr $rrno 0n0m. nee iar.Jer p|daa bnnhsdaneno4 kor ra F . " 1 . ; . " . ,
. " . " " . 0 0 o : e n e

!

'

-. " .0"

. "

o"

!c!!p 0l: t.rDiar Dolrfodonoln0n slinetr kaloka:elbnlilnzr j! Nod anßk uierlatä ak. s h !!aft n pcziaro c smo E_F.lhe |Öen {: pEfe ak0e s!ilar es setr I hh3r...t0:n3ral! rhvatiim

p b

d

b ö

o .

b."

" ..

z*ul!l! !rü skojeosri! rarodr m zß!:uje uior'{:!ie0j-a i osra!Fnl. role ne Lrlieie is0ravno:ld:cnrze !!! ni nämzä atoje po ombrneqeDh.ilct A ahmFoi-ezm

@ t b no m t r + e A a h d ' P o : a n k ! s . d z o j e s l o i e r u k e ? r L s, kanliodieraa tt ü!d!ln, ispElno ka ie da l-" briomerdza0srolc ilNe p, imkom amq hädi rol pollrrlPi resE

.
" 0 0 . a" 0 , " "

",b

o"F "m

,o

D . o "

p. . do

!

!

.!.

Er.5l

:!:t4
ö .0.0 ö ö

H r i m I N s r a h D : r b e ] r l , J i S r n - : . 1 a 5 ae 3 a 5 r , ; a , 3 r l f b H e r l ] l i r ! z z l h r r ! o m e rI a b d ! r : z i r v e h l r e N l n e b r h } i r b

o

:-

rmam Hai [-o].dror EbJ reir !eE!t),,. r,la iaiorirrr rnr ,,, r,., ,,
O L L . , r e r h i n b P f t , , p Fn e o e

, pü-"dsDome rlh olo mrilar. zailD:,

4,drdE]r{i]i5|'al]il?|]
4 d r d . l . ö 5 1 \ ] d t ! ] d ! ^ m o

!2
Di!-! .io samskirr lienlak smin ca se neiedzatiilke osjm pr .o Lo". o: o

b ,b, d a . r o j p t u r e ai : . i ä z s n o o r lnrr:n!4:iaPßinIsarr n $,Has:r 1|r oir nli€nre rstrpal! bEhmeftNeha roi.li.r l-aki
' l ' d o ' o "

5

.

0 0 .

tutupr a:k.n lekbrt dief€zeiamazi rjercNosloj.ih r..r zb0s p€daF ü ß h i b ! : r . 3 i r E i r o l ta 3 A l s Po ! 0 ! r e r b md o r l a t a r a l a r i o a s a n N ä jcd.n.dastuba..kao: ra ie smnetre m

!cd !r d,[r

:]!J Jlr 6!ri/..?4i,, irr!:j ! i i. |,rI,

denr iamaz! pmlir nakoi polq lerbra E Fdh! | s.b ?alm d.ntlli sra:te ia Posankasä!s. rolomdo,li m,ll! 6koom a ie rdit ia nlmanila z Kriana polom poron.,pas! amr ft ledn!slraru

S b s e t i e i m h s a a l a to d p s i n k a a po niNdrugrrä. saavd ramszbbkoadbc rpE!:i!l
" Dot" o

ßrern dordn :,! 0d A alrolos Posaih s. ! s rcn.sis. i.rori! ia!s a atl" n . 'ood 0 ranlao :maz! do{l d o o o

" o . o o " o o oo r S

.so

D.ö

Llill|I!mlm+la.!| rrd r!b4d.ii ßi {i ^ ri!Lda?, !r r!.j h[il,]r]!!r3nhE|l{[n')]!|$i]a!

"ffin--ii5ß*-ffi@"'-]

budem Llome fos inr s ä vs , ] nll Co! L l - , , . - . . j : . : , - . . . , . - J

.

5

.d"" V"q b nr6.rralal. komä rekkajle elslbo ebleda mmedrlanos ebdhl ve iden halren n darh w ehm halmninehih!e zeydien m hajrci mn z e v i : h!ie e d h i hD i e n n e r e ! e e z ü m r a r a b ri r zab

q

J

.

d .

Ti -or n,jbdtßpozrajei Aka)e bia drbet,pareni nD nksaß no ooo ."

3rrür

hD.ruc rl Itrlrs, rrem 1r!!!f0 ! E4dr ü16ürra1)EEher ßrrrTsi !r

A ahlmme abdukevebnu kelaneleihed!ei a irahee ahve äbd sie Mliamm.den abdlkeve €s!u laie nlhsnente zd I hsnh !e n Nade mlsen tagft ehuve a ' , . d . , . " e h n nb " dh _ .

b . e E s k - a a k a : e d a j s p o s a n k .ma .o se d i o m i 0 v l e k u k s F rr dovior 60spodafu rari ral ha le spohailo nor nejir pD fnne dhtju prcpßtarte rvcjcj nksri Spar 9a (abursii/l ) vat.-dtdhennenske si rs[ntjkajiispunjaüsraje ri abeiank a hnia pnpada caspadatu apnsriDtr i sDr/ul se,o naj, nu

;_"!
' ,r'lL.b'

J

:";i -!,

-Fr

.ö ?a0

&9lrhh!vshamh!nnke EdeErGatüüRähim

r E b l! u e j r e a i e a l e o s m ts a v s d o r o n a d : e ns lze d o . ö m k d P aj
d0.0 60.003" o

:)

adiltrina natiha@lilna hDikatcjna i iZer.na Gaspadatu naikaga p]titi atl nas,pöttrt ga u in.nt, a kogaßrf/ij od,as usnnja, , islatu caEadatunat nagndi nasza ptan qenvanje nenajna: t

. , d , . " m i n äl . ä h r ha c i ' n . i P 6000 o. o . o o -o o ob o " da" a

d

a

ni

' b q:iln:i.z:bh

d F : m k i e m l h s n l e : d l i h s a i l r j ! en k a r e E

Utenle Fdie od dc€ le q:'n üjrr hrkn)

!rLrif

irriür

:,j/1e:4ri].j].t]|i])j']]o"tir.i]!J:rIl:ilji

!:!t:
j
Nar.dn r a ni. seaek, l:tLrr poidlodo'r prenos toa sd.jc abirr b Eb Eri:k.1rro ir dilnal nanaz corol. ad I tlh r natcn " D o , r o dofrs.e aelrrrbrz m i:.mz ' i z . r m r e D E d a l$ m o u e .

I EbEria roshpak ola pripisr Posen s. ! s l k
Ak s. rdrra dimaza dlel.tui!n3 smihF lat nii.ür don 'Gß|oditu nol !an qa zaogorn mma n;üaiom 0,, d.r, se Nrn.s od Eb! Füelr;!r Ei.:: h t l a r ä j F s : i a , B : $ l : ' , k a o

:-..--,.i,nr:,;il
j
fitdltn. ok. rieiia dole mrdn aerih! lelb m samsklilnlar nq! rdr.!.r: niFnia veim n i l r k h ' : m k i h : i 5 el s k i . ,

{j]!],.|fi{:T!Js|!rj,]!r1ik']trr

zrj

LIrt re:iiu rür

h " j L

i , . j

' .

' o o J : " 0

J posl!pk0m odabEo le.lakoder ga mambn.Munzr.!r Sevkan ielh sejjid k ftabair!ihn lsim n .r: s3b Nek!.eiFc ka:! d3F m üome rFd!
o pood o o. dia t""

0 0 .p o .

0

doi Fpo uali siedeiu
,". "."""";

pahle'.rr doya le A ahov sailvainas d:ehenenske ToJe kojd Posaf s a vs opienilo ae!ao na!
,. ]n j)L:-: 'j Jj;

!,;+

'A

ah!mmeRabbena allnalddlta h

' 0 " " m ' . 0 "

mo iroF prmsmoodvjerclje$ 5a v s [k']!t m.aio sunnelom ra i i j e p o l a ! n l e i a s a n a r o m a d o v e . 0 k r o s{o ib 0 d n z b ü a . onda r ed o0 Lmam Seltanka:e U likhskm dielna näaze $ brolne k0ie dove e i s ! p r e i e s e!nS ! n n eP o a n as a v s N a i b o i e j e 0 k h r oo m l! 5 r €t r,llhämm.dS.kr irslrni 'l bn

" - o r " 1

l "

r '

1

' rrd {!rLr!ir ljrrr [r].r,i.6 ! &h 1s!,116r!r fi i rrn!5.!l

ri6.i

'jrdrd.lJIird{Ü,oÜ'fiad,iEn*}u|fiJTE1.!G]

D ai e d o z v o l e ! 6 i n v i a e o d a etlerk b E z a d : e n a z u l no r i
.

bi Ebr Lejakaze r(ada bizejdb E :m raijaDd:enazu b d0no
r,ö ö d o 0 .ö . o . o o

."0oqo.oo '
d o r n ! 0 i r q l l D n d o l d r n ! n l p d o t o n s e n z lfr p ! a a 5 b r 5:i 0da€rnibkbira ie rie od 109ä oy:j k0ßcizus , mvodel.kodel
' " q b ." 0. 50'do r " 0 o . o .p !

id

ddr..qJoooE d

o" 0o-.,o.t,ronn" lr lokbße i:emzun.naz Frenosiso re da
,Bo"ooo.oe rro"

kanlaos: i.lr

€kb€ii

bnr,l.srN l.kod0r

d

"

d o

o

d

ö 0 ö 5

ö o

ö ' ö ö d o o o ' 0 o o " J o ' zilö ieni orFtan.o rzooa ?ä0db:.vinie csra!Fnie No,rn Fda . .. b d , a ar0s! lci t.ba ollii iil naFdnu lorn! onNa sa.qmni ie

:inr

: ar s lao ,r.ie ishibi ?b .a

S l . 5 r l i . l l e n * d a n l e t r mr : d s e o p o s i l p . m a a s h a b a 0 i rEie o.rr.r li senaS!nnelF.s:nl

s! dzp \rl.tuvPcr s. ! s käilaod:enaa k U edi.mhad s. narod ' d o p o o . o' d * Li. pr!3E.! koioj mrcd dal. P0!anI s3!s kariallr Ha'nz $ (]on rä i:.i.r nanaz o d4ellekbraoir F ir.lpmon itrD " " l . ' , d r e l a oA a h ü ' P o s a n ls a ! ! r F k l r o l a .F l , J r t i k o l . a I d ' ' . p E{ lieiF. isrF[e:! pmlrelroc V e r n a a e i r a i ä: € n l h p o t o n r i e n e E . i a a hd a . a $ l sm E a L l Pr6e m $mo.aFdn!dEstl

I 0€l p0stup.k d.kaal{ rrcC:lomr.l:l Eb!Hü.Ic i.:e: A:ho! L P o . r n k a r s k a n F o l e i 2 e nd . n r F i l L i r . k b €p r e s : a n 0 n a s snr ! iednrde$r) stFru .i cl6r hadspl!fd!j. prcdala r,rojEb! I Um6me smrellem.irau nami:- prcsaanllho! sef na iaie

r.:L rr0r Sirhr!' ','r1,e!

intlm vrreir -r,r{:1rl 1s i6r irEr plti

-.rri !rr! Fidrir

srsitu:lr

r,hi,"Ldi : irt rd

l::::

i F _ : r o s so r : k ! p i e a s h : i a a : ! i . d : e n i : D P d s r as e a i n M r s

naFt:! rrnr

iao alo

bnonn !!r Ebrlrmme b s.rr.i!!vase D " " o d ' D D i

.
Eire Fke prafe iko e;r bn lir€

. B
z reixe aamv h lacnlaka

I

.rrrriin

m n!lcnli za$0v3n3 öcab€l m:Fnle mam:SaiF koi arqlnld )a r"hiemo pBe trr se Er ir
"

Lledllm oai le rF samsl lieiF.
J O

praße samo dest $mr! zDoq na da c
L

I

maii prcse:ml lhm
]

o

'

"

b

r irr€i i i,.*i.: -,,r", Eji-,,i.r,

irr:r 5 ]r,

1rarl

rr;!l arr 1rr!l

'ir!n

.1!,

5,!!l .irl!

n.ü r 5rrl

!!tn
" " "' gio "0 m s e d b O : r b e r h E h e i N l h i' r n e k

0 q oo " , f . o m s ; E r ! r u e i r e : rb ns r i , . F a s ne . 3 : y : , i E b !F ä ne n . l
' o o " o o . , , 0 ,

,

tE..

sar t€ramr q ßon k.!a ille n:redn r!: u obavLjanje diemze.namaz:diihill d . n r F E k a r i a n jd t c i e z .! d i a n l : ! r ( 3 d aF l n r o S a db E b e l. lnesile qa ! dl.mlu k4Flle m!

!: jd. ElllJf L:,,, -4:rI] r,r]n( lf sr)

ILIlE

=_=rri!,,

!i
' " , , . d . .i MealiI posllp.k a slrrl ä ry?orq bFF arhäba !['Jje ia c€] h a d 5 n l . d o l i ! ! r L r a s ex i l o o , l r s i : S r h r l a n l c q c l o _ o r ü bra b o r 0 " o prcd:le:kaull! k.Eenas ashibipodlou p bir! ii! i: ' ' P "o dillm .r. nii:ile
ia qoo .

l. d.2rFno po ronsemln sam:lh ri.nl.|j
o p0 o

T

Dtr,|cor hadrke zbd? sior . odooo

mn:

o,l!,, .! P r e

ireorl o

rlti

f"k fj!2:!r)

atu sir n,lrft

rlti

!/

irlir raii !+,,

l

!4.r.nolnon.! oi3 b aiar: d: .r:;r k. kaira! dian! ren3nn. d gr erra.r a A .h sajbole :m !i s. rie hmrilnl3 o!09 h3d!

!r;{anl!

iepo_ooci.q reEna tren:r:kirrneoo4cdäs J Ll GDoq . D o . o "

" b p . . o r ; k o r l rA i a r a . n l er r u a d al . b t . . t . * p * * t o * . . " .

!l nrt : I

ffi,,,

----'-J

\'-.

---

POGIAWJE

VI

"'-ffigffiE'

il

I

4:!
Ukop b U0,., nrLrh! rmtu F io:sjana oba!,a ihri! rra;el p! koisemß! sansr !a!nrär.i' rrld $ dmrencd uEmF ! nl r mtrE! 13: h

j ' r . r n r . - 0 , ? n a - , 0 . i . p o o . op , o z , i , .riffo9 aiela nam Kutub k:. 0!:r :lrl :iaale m olarea
!rop3)aFmdrhI u.ml! lrl . majk. Seitu r ämlbnKarm ka;e A ahF ndio..!eka.d 4mß 0 s Bt. . 0

od "re1rj. z€nrje)%s nhbmo, u

q . L pEibs oi bi omerar! hi abbssj::EbLr Dsd33r. Eb! HrFrdrds

i;üF

3 t,4 3

MM!

d nb

!!r!

,!!!'tri

$iEh

. L l d ms I mlE $

e Glr lEie.!

t"taall [o b p.i.. sa Fw m i e r . : a s ! : ! e u k o ra A : h

d: se mellnosirä Emenn: !!

lr{d. ):rLod:enia nrki nesl?Cre s

. . o " q "

smslElrrin ie s0red:mre Faneflsk.p.a$.i bnit3zm.5

iJ:!Lra!i!!r^dUfuIaft]2ilimE!:9!;

tr.: L!ütur irr:rt.r | (!re

,r6rrt &*€r$r!

12ii

Hillalakakogd!d, lldma da id! spEddiei:ze '! | ian h l-ra. Lla:t h E:zLrb:lnh E 1' ,1 arcnai osn da d! rped dimaueKada slsao Ber, im,3mr.! b io d!oron!jcr.zsap:il madiäl qeo r eieka0.a pndr iT.razr Dilsask!pia !aeilarsrord siedeie dokaue Prcnos scdäF E aeE b Azi.l€ka. s.dan.a ab,ariosdam r l? naredo . . r o ö o o o d

Prua skrpiia laenFra |o.ni sFdead.rre Prenos odrbn se ondi rJje rcra3 " 3 r . 0 d d b - . o stla o.adaF rekaoA+ib,\ :ror0! Pos ka s ; ! s 5r i srraN an i KaieReb:h Abd!:' E:Teln !( c !n onaa I E rl?lke

! a e n l a . r . d s k . r n . a n a d qp!3r a i : p 6 i . n r e d i m a e l e b 0 e.r D l r! r.riemz!ßdF obre tr4olenaoiolakojiFpd i:: s edzrie Nd.n s|oneftlhprcd3l; no c: r cb3d6mal.nlä !d za$.rr . b o" srredi:.i:.

b o.

o.
'.

. plier3d -ile

j( sklli0

m e l lm " a k 0 : e n s k o . s . . ! . n

0

slircr i, d: s! orrpa omrroi le [pa. he]b a ia seabdcsl onq
ö d o F b \ . ö o 4 o

-i Srde krpla nettdnetaseat\rpaa k sahroenosid naraje ardasrr. B" ob .ba!:?i..! rbn.Äbbas pEnosidale Posrijr sa's rekäo{c orrpd

,!i 1rtrrü! raL!-r ir rr rx i
d 05mrnH!:m' r,rd F;! + 1rr!)

z e l : k a n l j o r . : . ü : ! : a r i n r . r i :Io d : : r r r t : n l a l a n l _ a m * ;bdriötr. ,l rltu_ooi prec.t br ons ra kr:c K!p3 rro nrclrapd ns! 6 S no s. prcnost bnlLtes!€.: !d

!1m.1 %h 5ro !.. spom po:üLis rkopom La iiä mr ' b o. n r . F j L d r b o r il d o r o l n o l a r d r i m ed : s . ! .r k nezdsl:!!!0 droiG l..lm shdii m : n E b ! D : { d . " r c m e s { n e n !r r snrr.4q: hadsai3!r,0 .lc i! (oir.rle crtok:s meäm :,i Ll J i r e . " m a n e l k a, a p a ; U o r r r r . d s r l e d o k z c i r . r r l E ! . S n

frcc!:orr rr'!d !rrr:!r!hr !r.

rrDr r

hd

l5i rtrli5ttrs

lzi,aFjr

j ir dlbii ::r Ebrr\t!s! e Eaärle 0pdlaiod: mL s skopa d!b(

. r 5 " aia n. iredned.i F ne spu$ rr lraire I'la I srrili., lei n. sanskh !i;.iata op.eiib{ o%lprops A a i r . !P o s : k s i r s s r a F l e n . d : h r & l n l e s t d 0 m l o f r o Ü ora Dredila iEk. io ra i r rzta ul r._G nä ri:ijak sm:lra olar proDsD:.ih 0 b ? ? a r : d a 6 ; ! l a n l e r c r o q d r e a i e r a ir e s o o d o r d a n i e i a.m n m. Ne!., sndE ca le n.9!ir ßäszsr ole aßrrenr, ida nie ispraym ooFs :shab daiaredba promrr.d$ nlenrog:obay.za lep ni I vei .. .poö

L.u

Einr r i:]i.üt

!n+dj

lill

tolir 1!r'i!i

r!rr 4id ßri.4l

i!:
ii lbaEtu Nrc aFmo shdei lero,orofe üd s. dorillm m m aqlmeni dabrdrr ,0m .brii" *rar m a .r. rc orn,r",i , rreLa , mrar q ähratuanienli aiolldFe i,, doL

".!

,

"

Ll

".

da mn F P6ar k Eb! Hü.lre rei! nnr l. ki-o i! Eb! Hazn k.:e aaoram ü Hisafumb A lcm Eb! HmqmmEb! zlbelronKadisrolda d.kbras13 nr razo.,aia r s r c d os am . lL n l e l r i . z a r n l s i . . r : t s 0,r!rrcdalc lNa4ir da ipr shat rl o p ü r i a e h ä d ü k o lp r e i . s l : r i n i e p o l r " ; j o F s a n d o k i z ! d s . q a . ^ o r o p o n l p k . A a h n a l be z n a ! a o D : e n . z ! F l es k l l i $ m { i k t u iU n n , \ l a n ä : e Z a i n r . i o n a , p

Kdä se stqn.do k25r: mcjr.e * s p ß I l ! e h dL e r r d r e p . r L r n : !rr!b koFs skopa dn! rrbrra! nleqo0ldlif s nrae rol.te m m ! i. kb Takocer smelä n! p00aLi nerl. r.eik s:rkie !i!bin3koia ss skor.iaredn ?äb!F!nle!olor 3r1 1!rtrrrir iD:r *4r5rlar tuf4 firrM0l

r . F , : l r

1 , , , . , " : | , : i

dq p d L 0 r

rob

b

1d'lo

plAn.sidaF a. ome, Posankr a ! s Eb!Bek.ronetusk0p s !rf s:,r r tu vskksjeopürio (3d3lmrencropsire eh,i m p.rcdrn. il.qaaca.. kao ra !r.lc !anllioPoränr! i a ! s .1 Llb 'b . t d o " b tr! z-"nom aim a k?- olaloöiE oAdemo! pclomo
,.Ld o

p

Daked.zrj.m j. rr.Fl nejia ! ehd iiekk mam Ne!e!N
p ..

;

-rtl

mm Ne!e,l! n3!:ini lepman p.F"ro r:zqmr ori r.:fo aio i l.ireka?irSiAlol. zenlner:iz s"io !d. 1l Eie..or parp .bo " o op i:iaF b0l aerI ii s i]o oloh! i';.le aelh Lrssrm:.. ir errd: sepon:!]är" toso k:r: r
Nlelk .. ! eirc iett srrlsLiNds:salli aol ß0ba sicin0 p.ltub hi ahbas a, sr P.sanirs ka:c abb6 a la tud t.. Ar. le nelI 7.ia nr! :_eI $!nai sP!:La1 m!ill3r z n.kor! Eu.-o?

P r u op , s l a r o . o s L r .!aro i e mP 0 isn k är z ! s r r r DrNod a mLikarc si::|l Fr Trc.! ;i: b ienelo in. iler k0r! donoieno ! pisß!! irai h tu+a[.a 6 iie orkr a:flrr.! doräa r.l lo tan aro i! F i.ulolenocä je oklpa _ o b o o

,|]ilü]]r!]nthctr]]4jtü

t

:

:
r!:al! ir3 E nt:| odzrol:i! spJnl roi' aprr!! r

la rri0prlr

i.ri!r: h.rrs ! om Ems h i.rf t r3:' d ooqo eroo

Pß!:tro!3r sio dzemT

"
.

n

"

'

0

I " " " "
br'lN h1.l se solna: tahÜe staie d0 r.le mron0'a-'anF

t .

' "

Snndje priikom !puitanla nella! rab[ l.:ar UiD. \ U irc Attaha pa r)ati
.r.,: -. -.r:, ) t

s s m a r ! ' a a S r m E rR e s ! a h i i

Flir n.rjeomq. ä prena bj'r mai rbi ran ra:,; .Meiil.e i s "b. 0" oo p

o

q

'Sr€rihr,,n 1EBcltuhaamt yaja re n,rre kadast! ,il i nrt, r: ileaulnnel lioira. tunaili citFnrradis das sai r laiole rai

!m,ars@sbri.r

!rilr rFa!a

jjil

li!drd Pi,ia!;aatn

: e]m iÜ) 'lti!,

sa!s ie mredo iovjek d: spala lee.r ia
;

Zalrrie re 5ar!pr!lenm iaei m '''i "dob/ "d.
b' o-q

pzo"

podeli od save !t ovc mirledre zarluoaj! rienrmi hanerFke',. tir iarFiei ! ünbersrer!p'.w aroe mzlikisre pt. o d., l"o, !!! 0dlldidq pedF D:3b, , a p,enosiiaje hbr Pos ka s a ! s an bio rrien 01pri ke:a ledäipedslftrnEn b H6ajnle opotudo mr da ;00..:iF "od0 $edn! kbüa dolie saslEna rao |aiai kaz6mlj z9eiaie.dakle !k

üi/:,irnr!

12!i,nna:rui 1.rri

IPt:]

ill][d5]

1!2
0!islr!.reTaior. zqredao Posan s a vs c, Ebu k.bü ka Bek" j
0 4 . o ö d .

eataghpa krse üdiat patanajeakj rrjari iab,r 6 Oyom! F tr Fi udlpa! lalnrachanetFke na rlikei,r iatlsk.f i hanbe lsk.ris
F dokaäd uabran! zanFkabüd!äliie odlodioqp6d a 40 zd . öp00o

NemämelnFlä'l kamenis 4adgare karob se-aord s s oo .o." oO -. .,0.. DDoo.i.

sl!!eosmana Arfana pdsanksavs b k.:e Nakon lkdp3 ahov A sb, b ?nad kabffi ,ekad:ItaZiteaptarla niag hnta i natih za za qEah rivtiierie jetje sada Ditar'ü,

{!drd.AJilirjli!1,ßt/4r

m oi!n. ia h lonr!

id'mr

sldi lri

p:qanic railnd d Ü

rä l i r * a n n " ' c n , r a s + r t s L n m o s L s m rs t m a k $ o ! m l l e r o m I T;t. ir se a ehorPosar I a ! s cbFiaos'0]n ä*aomanarm

Bo

o'

" o 1 ' o

p0 ri e Eresb tli I tNio !koF!3@ Donoi ]e kao!k00a!a1e

&9? l{ad.E rroptn..l4 n.lit? siioi kzzale PostiklpLfr lbog n€ ,re .b.rildtr/r !ri|,\ sro sa pDn"iol l3m doi s s'.aF dimaz! '!rLl pred'lr''i ;dä NredaßfabPJ irole Nmrä+melltr d€ lbi Eb Sehe:1. ca r. PosrrI s a vs rek3d /!e iiie to @t ! D:3br t3ie Neki lld Lqec"e latJ s

!! s.r ! r0.1

r:tr !r rla jdre sr pos:-r:
lrfr sprrrf I Lq/,. !l

s : r ] ] m e . : r r o h b ü l ! o ! n q .i c i a r $ I d . r a z r rü l r ! r . f n i r r r i k o mr c i e ! 1 , ü n! e r ! a r r !

iid

i i l . r n I i , , r t p . " , " r . , , , - . , ,r , , " , . , r , p _ , . . , . , -

:

B

' ' o . o

" 0 0 .

" ts B"o. o .sri 0 o!:.1Ai n lipcsiiat drJe ash.ba n rr kojiI rkopalarimdle rokm

5 n o . . j . . o B ö . o o . !

d ü b : 0 d o : ' o r r o r : , n l l eL o k o m i , i io m:i Ne'ei llrd lkooalai.le r0r0nnDi le dozlolem loßenatu. nedllim boF i? p0 o o . " o o q I Alo l. ihamNe!e! ms 0 nr rcnseoars +Eiae ashaba d!o, o
ö ob. .0.. ö öa iö.

iä r, !koDflanie idr p,.k!ieno rkom Prei.s3eodskltir. tlzizlh laSina l doro!a!3 sr rk0p: da

o r mi i e n lä n r p a l !n a m i i e l i r i r r : y n e l k o€r . n a i s a m s k h . .i e ; uihraiaiu0a h ' kasrlI q.tui3.i3

[2ir sid

1!r!] tud f inf fun

Lrrrslde,

itu3,ir: rirder

b.$i lilr4 au

rsr Fr{Jt !hr65,rui l&mr r .!iLr.,Re.* rtrr*sr s s. r!!l

!!,

r.

,nDL ar

Jqrb,r: dl

,!s

z b , a r o l r o D l n l e oi . : : ß uo l a p ro pdtri{ ! riieir 0i.raEo roia ,rElar.ra q3 Ino,ä | ,a.e

Takoder serkoF!an.rr racr aor kolraniardi4a:! ako r" iLri !1 d3er0 nsii ieq. rot.m dam
r z+ !,! u ro prrio! !.rli I io I r.0 nl ! rorc lror&ale u brre odqü€Ejlit.\ror t.ilaaa pomr ! ofoliliontc u brinFno 0p.{ rr !4e re0ph0dno prtrroi rioDa,,ia lorom je p , F ! a l !n e l l ! 3 A i h % r 5 o7 i a . a{ o"

KhfFiF d:emz ukopdanie mejira z:bnniomv.emera ür U [ b e b m r d i D : r h e ]a : . A i h o l P o : a i r s a y s z a b r a n i o n a A k l. da rsilano ! lri'Gmen;I ü | I " p0 . o

n :%.eilemrüu !r: ra zaräi! deiäz.. : n . i a Ä s h a b a h d , oP o s ä i i ä s 3 { s a s an! Kada "mraZd;rEitrt! Eliseene l? e-rl.'ikoi s3r:ra bi omrF lac: jere 3dä.:.raz! iiniz saet:ll. da slme nold;F bionsrck& Mo:es.k.nlel h a k n d l !m m a . : 1 0 s c k a i F I p M n

Jedn. re je d,nes.n mair mezdjc Bar sm.r je Ei b i na ! ):

nrn Hrhh k:e

rramsr rienla. se Ezra. oko IanF,]r

ia l! prrliEr. karjir d/ma mnrz ! nlhi Toje na! bnOmek, Arrneii sirlra mam Safra snalrc le ionr.reiotariljd:ena: da lloDr mJi: ! b o koledoba d:na no. bezrnmk. r"ledd I
0n0 rzlli, !!s,wiataeri

mleire lei ie lieiFk. i. prhrl

ie

N 3 k 0o l i hr l . a i r d i s . i r o sn.r. mi lonrari klr i l l{d. m F !0a0ren0ranlal dieiaa i3näz

p LpF

oi'

ia pprpno .,, n,*,

r

" h "_,0;

J!.:!::

lx'--

!l

Nakon dtenrze
1. 0blauik utFhi pdfodice oq umf . d o . ) o! ö o o ö t br, ! do ö m slrcIton) .r9a !€la nrslh:F Lr iedan lo/a 9a z.iesi i/ah i4 qa mSrdriemdarü.lirrtifzdreiioqdäi kaneie nt zatdtett ra Ntdt . a ina smroJedstror skPtr.i.

nr F'r ,e r! u +l

n d ! h !b ! d & n

ü Fiima !!eal porod Lmroo 6. o

q 3 o . o q0 o öcö oa

I

oq !L"io o. d o " 0 o b d 0. o b o ."

"d" "o ..o

2. Priprema hhnezaporodicu unllos sunrcll0p,premthran! püodtu lmrloqAbd! ahb Daferlaie z

3
D a l u i e m s o l i o o s a y i eP r p p m a h r a n e z a 0 b l e l u m r om dr, d p q.
b ." " . o.0

u

ia"a"o " r,Dake ie|oie a por0r.! unros. prprcmil a poqrdanie hranu ob ial
odazlin. .!iak püod.i lmrog Taka!podl|3k re koilrrciilorai ! viercdcsl0liom pEkromA .h0ns Posan s a ! s k. '

""., .o 0.." I qozraF rura n0!01ä4a sliinoolomereko le hsierisi hadsk slnnd p pEmanle hfai.23 porod lmrtoqkaie: Tole dobtuiinsr cu pDilolaire porcdce unroq Trebah upomo mgovaml led! jer re !4a "d:,0 r o" " m f f p r e m l i h r a n u p o rlo drto ga n j i n ] . n l e d o a d F D p r p r e m r t i h r ä n u !, Pdznal orugima ashab D:errb Abdu .rBld:eli ka:e Smatar ah
,o .Didn, 5o 0d ooo05 ,.0 p.pö

hsdsoill(4!5mJreJtnciy]rdEl+}eh?li

"-!,ryffi!]r
ieiftnlem.ri: A ähovPo!ank, sä ! s. slrcqo abEn o mri.ai,e j0 r: sramski!.fliaciIso:iida le mr.adichaEm

3. Da ile dozvojeno uienie Kmana mez:ru m Uienle l<üaiaie dre0 kojm iovjek se prb:a!aslome S€rodje kor se;e naqmdä Ulien0gAraha o m od müa Paodaseiijsa iskeiom namleroh 0rgo dasei n nanäiin je prakt kolla kdlaoPos s a ! ädr Ako razmis druqdm se o lvFlLr zapaz.e daie z:bmnllio s iinl reno obreoDsori: ako 0,4 posloi osim ließki€ dandokazaöinFle '. ood."" Do,.o o o po obrcdosNla udälaa sod aomosisan:Sbselti! !.mF Kua m oeärrma ! smietu se nalodnetoto hade koiilkaaju m
0 '0 0'00 0',o1" \ad o

l, Ebu Bek ka:e ia F Posanksa!s rerao Ko pos/erj De:are r.! vrith rcdretja pellan i ttaDdstu Jasir, n, 0poSreno br.
li | 3i:: 12{|635]

ndi|( f4r9 sd lu slEni hni1!/, r!! '.rß ql ar,Fi! rrr4r F|ada ürat 4oihdi 1er Fh!/r@ Lr2ür 5r ( r4d ! Fr?,1Frnt h 0rr uFli4inr €H*b rr rrr{dlNdmtur

--t

.;. EbtrUmrne k:e (adä re lDmuK!an kie a Afiahorco P ß ä n . s a v r s l a l l . i a! kabur k viercllesnik sa!s le pm!t; slede.iaierri 4ntje hs svar.ho u nruv6 vradamoz ij€ od ':emo pofovd vas proiiviti !,
.

Pored nalarmsi hadis vrlioan svoie oyal nle dokaz4 uien Kuär? e
lr .5.Fdöo oo iiii

olooa rradcat d jedan da iude ajdr podsjer pDralak oroua na Anah!, a "do,o '
äL,b a a. "b. o .o,.oD".rob,o,e^_

I u

nesmam asii m uaenlem r Kfiaia nakabü! a Aiahn4bole zna

zb s. Je F:o olarhad nloprhurorrd oon.n! plaosanbabu öoljeru mli Ahneda kie: o rol ua hn!ma? Rerao Tole nolotäijaAbdu ätr ler cliranituds mirjenl!mamaAhn.dä rkaajeia uienle pd ne Xtrana
:

/

Ei!

.o+ rr I 9.h bü!.ridi

6

ef . ,.

hra

, !P E nd,ai4

jLL:,

hntna, dabiae nagt.dr shadna btatr nntih ! ne4tju I \ünna katiptatie Ajetutk!ßijl zatr^i_";-"tall,,poua,tena,,,; altah 0 9 0 o . " ßhkada hpada a nEni ie aali tteserorosrut, iaqradirstrrdro brqr nefr, r 'pßaren, mqfdr sdanrd.slljehjda pDred rr apokfiog rma Dreios sah koiteksldloga am je radßä leomraldan in:lalai op.eniom r,eii! Krlan. mdlinra .i Prenosiseod bn.omdarä dajs 0püuiio mN dä rad gavepouiiFielal kIalare EtBekare'n ola

b l a i s F a v n a l k a z vmaib n j e K ü a n a M k a b ü ! n e o o s e d n o n a k n al e
"._J") b i o q o o " o" j r ,p d. o".p.p .1" ,b "fl n, " o.

l

" bo ob-" pnl odqo.o ', or o d. o b 1\!Nlroya je pmksa prene$m brcjnim äna naForih u zbi - sercia.la
,"0 o?ro ..1. d"o b.Eb.öbö. E rn. d dJoio L o ö- döo i d

. " o d oo "

it

Medllim nsdre ne se imama sejhekiaE muhala dreo bnFazma KüäiFobja!. upulaemo:vima :mkonsmnipreslaie saniedobrh qL d d r " o ,o o q - o " o o ' d " o bezdbziu 10 ild lud n $ prartlova ashab ilabiin smäl€ vFrom ne se 'r" ' o - ö\ ö b o o p h '. ':r Küannr kabuu TojeruhanovorarF d s rolilkazul! kabünle da

sejlar, uistinu,6leii ttie ad
M ! !E rEru idr hr i lsir) tue,ab?qc. hzr5rlcrtrft +,s rt$ü{l ä nsif Erodrüi rr0) Ehqri,F.rdrrlrl

I

1

rdd4

!.ßüt

Ti4ar F,rra3) 6!FL 1{qsrturrl

ßr5!an anr 4enrut:

-,-.'@@"f@||

rienj.(mia *0 zmaida nanaarl n6 neliiKllan. * ,1.Propishodanja zmed0 meztrF uobudi
d . . . . 0 . o . " . o

öF

o ö..

i0reka kdjihoda meza[eparuiamä m!]e rekaoresto s. koz ! pa ri P6anka. a r s. tm je aojepaplae s bacoh '/ P o z n a r d s k l t u a n A b d r R a h i a nr e h d t a : e . B d s m s r ha s iat b Abd! älron Osmandmiadienäz b Kadasmopr! mezdl!.ilhdsam 0r d. l.o 0eo 3. 0" r"" " o"FFr o je lephäds rlomre zuo rdrepapriehoda0 kozncade x! bos
je mamAhmed namdhd skidanle papuiapiikom hodanla koz nflalo JeineDr re le vdo smsatomil! koj hdda papliama ! koz naiiF pä_oa 0nr0 )0q odad Norea njego, ime poslupalr! F

ftli

trmi6ri

I H[df 1ir4{r3i0

&ri; ,!ldr

Eiftir fr4rtm n,tr; hebro Eiir6?r 1s! a3 !rn3 n4r ooa

"

b !

5 0 3 ö

d " m F o

0 ö , d

a i d

o
' ö0. 0 4 B . b. . t o. o

rsie clrn

üds !kar.

m hbmi! h.danra kD mezäria I
e o o d ö d o . o ö o o r . " . . 1 o . . o o p . n o ö

b

0

"

0

t l : I a J 1 . m e : i r o !P 0 : a n lr r ! s . r a : e :d . d an . r b . p ü t e , A p p a 5 o U.ftäiom haisr nleia$. nazmi

'i"o rr '". prenos iorl.k a!1.! :nmiimvemenima lrads dok koga Eeinjaio psIpkärü rkäzule zabran! na dio!a
d o 1 ,d.op o -" D" " "

" dpo. ieFv-"p,edaF m(! n:l viesrrukä roie zmienja
5 ö a d ö d J " o o o d o p op , o o q ,

a.jrr.räjer r. nä nres0, FpriamÄ m

eiisloieir ükdrlm oj

rir4f srrrrr-ir !rij !:hrrr ,rl 15rr!NriFrrn,,i frii) r1'lrrrr ! ir di€r&, r!! jr I drb. Lrr4tr$

hrrqßn€ lijrt serrsn! r!i!ti n:ü.Lb!:

lcE,otubma n ord. onl5l:! hzali ca F roi?no+nl. ilr

nem

mr ar recio€no tuma.enje i r. had 0 . "

o l ! n r n i d r o o r !r r \ o

hrnlu zqradenDoseti .jleli

raz.zarreiaketol s!naotrm.

Tatodd ato F:lol €z.s tcl zD[d or_":?u fodar m.zrje ! obr aa ahftibo I zM kroz 5. Propisi posjec v:njan4iijä

Dab ,rren uslmlä. 6lin p€rNm k ia nliu por€l. U^ ien.n Aahr Fsje, snd pEdsra!la yi iärrleiart m.inp.dsteianlrrmi m snila rzum0m o!daieno nrdEnle A aho!Pcsaiiks a ys obEu a:!i .r0rr r0rslodposl..ilaqr moa!äk-e P0+trrenaat. retlespotjqe.atuetd .n ra

rE n F'arß76: oa 31L Lrr(r0:r Llrrd

reffiffi@--r.q

yamäaro Bogda. 0ndruzli

i!! E'$ an! arelkum.h diarmne mumjntnemls mn! !e ir d ed !e i i a A r a hc r h r ! n e s e r r ä h e ae e r ! m ! . a t "e ! en ! l c liGna d0€ na Eznepmairene skm.ene!ez!e 6. Stajezabiänteno ö nirina nezaiu Pwd: mezaj! abranrem Na säsrad I diami! F
Eb .! -r" 0.10 "," 0"." .:"...a,.o:

I
I

' di.90r

qentßsnka dtanijana v) ne ihite lakat Ne urnajte nezatia4 drante,javarn nbtanitiieh '., td
Drtrqor pisatp0heuaru ZabmnFidje qmdtibioila nan€h!. kaüliia mezai! !in I dam.rafblde nmedu läiaöa r bre D i : b r f ä k a : e z a b h n . l eF o s n l s a v s d as ep a ep o a ",i. gcd na irem! lbnAbbas Dreiosda F A ah0vposank.

0Do.hod,a' 0 .

I

1

$n4 l5rErr!!, tur1af 14[{nd stsr i L
rslß'llfsrü6n15|l!I)

',:f

r"s'üob$dcr{l h l;lli;11j1!;il,'-,!11"""''ilJi'

^ rcNanNektarjaite ptaha nezat)ri r. |änFrle F nezal/ ri Ebu.sc N e Hftr rä ka:eda je vjerolie$ s a vs zbrano da $ sEd ft k ö o 5 n oo . r o o ö . 10. ' "D D" -rood

j in:
l i F . t m r e i o o b n r d Lz o o se p oF b pL m a t ue r !

Ukbeb Anrpredds Posank a's rckaa ehaGztik-" daie s abal
d. o .. ö o Lq"o iö öp.od0

sikldrom syolhprFlelapored mezzrla mao s i! polrebu a za lo S'l I olo mezarre obavn!:du! ne[! rupu s!€ln hdazap ißae: Sa!lenn.ka e A ah Tako Atähaslir i aka n
. , . n ' a o : , h ' d - ( " " . " D

" .0 j F o Lo.T,,r " " o

b o . : , .

p

o

oJro

I

k!ft! 140rm6t m;mH!$ rrd ri s ti:nolia!;rro6it sEhaüi e$ft i

J;$?:r:rr.) sr hu*n ! ,zr:,rr3r

, sinc Lie!üic rcn v4d Fr lrsrrr.

tund 111r{$j13a s lrr!?trarh H !;di n:rhhsr ä jr+r srrtr{.ia 1 rr,m nr:frt riflxm ' hßa4 prrtret Det?mrrrcdrid4r 'r.rjso ! ry!]tra]rd!!srcdoromjr']rd
' ' . ; ; ' ; ' " " ' '

"!m86i &rh abi
" "

0i!r,

! .rn4.LF

1rtr[40

pinosit kod CÖtunor Zabmnlendje :dye mozarjä Enes fula r a. prenordäje Posran s.av s rekad U6,anü,e'ra b ik k it) ptnaienja tt1ß ra tnezatiD dkdKabe onaiio lavar hezE. oko a rk. koqa ahneie A oprcslit Sesro Zatanlenoje hdh l6il brokakvu 0d pomoa Tre:l b o $a 0dmrllogpreld nlesa prb:avatA ahu re ntu mo:e lorslri odkonir :Ietu, kelraseveii m !*om p.e'raiekojojse u Poslaniku s6vs p,ipsuje je rckao da snatle netalk kkta abntite hrlvim onaieapokilnap0 se

{9{9&

' i

0 " ntri

H!m!d lrrtfr.n Bed ßrTssrlerh
i trsrr!7r ! I' !

1

-

:

a l "

i

o " d ß[0i

q ?3-i ' .1 q@! hlc ! xdrd: ifrnd s bh4ram

4tL!:l
Nekl neosfoväni poslup.i vezan a ü 0 v 0 m m l e $ u s p o n e n ! . ! m o * n 0 n a l a a z t F n e p r a !!irn . s i k0 : _ . i e m p m s t o r m ä 8 ä l r a nd r e t i . d p . i h n e p a o s k d e s e i t n e Sl : n t c spomeiulih Nere0d ouh neprä, ioai "i"" **de*

i.1.,."'

, .p".r;d,

0 q A r . n l e i m r p ! " m c z q n n ü p r i l ?n r m l n a r

U a p n l e E h er a d a . . q e d i e n e r o o r eo . F. s obaveao israzlanje ülieiia rlaa ma: Budi :!i zä le Pih€ranro nerlo!I srieha i bez E sa mknade 1A!10r) u.eiJe Kurana mdlon nepoy.dno smrt nak0n 0rc3n zolanjd neo': rcsebnh Gadabi s. n(vomptulaa slallanje qrosolo,o doelana .elr ruinä uqa izioi

!!TlP odlee, ndrGnJe. !n, m

j

Dapomd.ä um,09 nejedesv! za^erka dd rkopa oi*ianie poüds iäplniere wdom b zinmeirä ! smarq!. d a d ! S a l a d a D d e o t e d ia s e n a p l e i z r e p o s u d e i Ci odarianiekuha pos!&napmrene r itivse lodom dana na zabränlralida seh0&p0p.dslorilama zdad kole su mella

Pa enie,anrsk r[ 2 3 sedm.e h s'Fl nakdn meita smrl (autd) siavFirelesb m slomak r: m!*09nejla lartor) ocgädanje zbo! Lrropa ods!Lidd nekoga rolrtiine od t 7 Pos.bniu pi kom kD! krpanla nella pämuiievale nG äna orvormella r, sta,Fnle ! lna n Prenoaodje Ed ukopavanla heib ! todn0m kal!. Llm0la€nl! ! srupociene herb kelne ; 1 LJmolayanle ! ker m kol a spsaniodEdfl l mejb re ma alet Prer.vanre eflm p6liDm rome isp$m aFl!merk je ia rüsilä li ieatoiz Kuana aro ddliam onranjef! 0armbiva snälßnle se mn! p0slo.!l!, pdrose meCßobno au da hva $rr. leinna i smiaväj! mo1]a m3skromnie ne kd kei smalßnlo lFc dobrcg daF meila aqahnooieqre!ko. a 2 5 vlerovanFak0 p, rommieniado?kneddle v€k da nell z G seI r0lk!.i memruj! srEa lAllor) a predaje m de$! a ieG sNslanJe desne kadä ruku se seam kada predaleamna leunGfü lAulor) se k Noie4e d:enaze !sporenlehpdm m Sllaraile ikegu:ve lab!ra . rjem ve oko s doienla mejta

Mh!:

d { aq +{.i(mg

nm]; ft]b

@tu-riL rc obalezno prermanle d:eiaze p/ßs nazadi kä na ddl 5a stßn (Autdn 30 Transponovanle odrecen prlevozn redsvomdo melta m m 3l lienleKuamirizkedodnhko lräle !d.d:emzu 32 ssko'ßmpfi, sn!ä0j0.anieq.sD!a d tneozbrnosth kori on n R€danle kolms kopao aata preko mezar mezara utopa do

31 oLalero slälrjanje og bu$na zemtF! mezr prle p lri Prekvanje ß mrikarcä jridekom !ko0ur;l meu palnon or 36 Posebia cola liflre E F:the meiiru *p,,"j"o *r,0,

r iti

37 U,rrercnie p0kisne daako mezar Fi nepojednopos lelkopa da .e nakoikallogvemenslos peroda eli ioi ßko i !m. b : n l er i d a l nm d be 1 A ü o r l ! i l3 !!l.renle ako mompopßka da * v0dom nakof ulopadanoie n r0ubzoum4er rodbine iz (Adoa 39 Slalrjanje ptuonarih dasakä upora kojn senosj le na tabul piubrik0n.6 msemrer roi du:ina la! mezrr he tAulort r0 sr.!Fnie x. riad Doprc.nedask0 meiila

!

i,oaiö]f1

i!

dt4 @f

(!af!

a p Ld ; . , h !

m!L

.,r

sme"", -

l1 Upol€ba sllpmFre bezbojno akirane obavezno lesleno{e 12 Pok!aij.kabsrprekvaaempr splilänlä la! me6r ron mel posebni[zkola kdm pi 13 Uienle splabn]ä hellä! mezar 14 Pomleranl0 fi plla mprtd iakonsp!i16ilä r6bu molta ! 45. U(opävanle s labllom usandlkü mejila i preko i6 obalen splnanie 'iasaia |n€ vei 0oredänhdäsalj 47 Olra!.zio rplnäireldpabia zehlu prlenegd re une &d dtuq koji:e -kooalalmezai larlo4 43 Uvlerenle ie uskorc da lmrlel oml ro {ali labulnänFqow ispod qa{e b o 'raserad 0 zeni 49 SlarFnie rastuka merlole 50 5r 52 53 s4 55 s6 slävläireddlcäispddmejldreslale 1aüldr) püdq obalezndra!lale komadazemLjes de 1aür0r) spod polp!n0g Sma{rrl z.bhnlcno daF slasliprl! zawietka uk0pa P0levanle preko lode mezda naionlkopa posebn Lia.nle h zajedn d0va dllh nakonllopa (Auroa Liimle zadßje mkon rt are ukopa Dleljenle neiega salko9a havai s.l iabn naskäz lokum.

57 Uienle Kuana mrlrma napalu uz k3 smalrajli dola daje nalom 53 Dovlrodkablcposan dob.ih prenä kabü! iar dale lo kabüPoslan ka 59 Dolit lsmle€n (Adon 60 Rrqovaml mdvma. sa prcko (revesur) 6r Dovir m'1!h

g--16

osr.dom n poiama. razr stikaha ianomj (Aulorl n ö 4 P s a n jre m m l 1 ä m n i $ m e i a 0 n h t o j i s ! p oidlg n e j a 65 66 67 63 69 PosieivmF kbrm ßd baqß0€ ßrcrenla lreberuka) Pltoyalr lli vomd posrele isl odredemo kabura PEkrkovanla na dordeselni god ü 1a!1d) sedn ü lil Lrierc harm, ne!lda trerhda lArror) Ob6al rfü odjea! isläzvallr lime:arost% mejrom

6 2 P ß t ? n po d o m or : b ü ! a p r u q p : r r m u z o z en a t o i , t e ! p i !m:Eü c ä!0Gq,\ s n llbomri!?ne 63 Ukhialanje kable mrmotomruiamtr!!encma,$leiama

. 0 , o d . o Lo r . n . . i do p , d p o F ö r d:enaze spmvn0nleh!je odUzvsenosaha Jasamo o A teltmda . i i i a d o b rto t o r o g u r , $ r a n o J . c o d Ä r r d " ' O o o o roje G0spdd66 mioproniJa da l]o0resno odmfle m0m oslivoo - e p 6 d d n . e b e z a l i d u g ,n ä v o d ä t d d a m o c t o _ o , . a r

-=n,i-t ,i, i:!

{uts)#qwI

4
Bbloqhlili

, r r u m r n f i r r r E t u !L r r a ,

tF!1 r|r

r1?rirlrterifNfl

n oal! b.J Nsa-m|t ojn'L i l],i]&!l|',i na.r eh ( I fi' anmlrü) r.,a13i N ryL:1 l ! 0!a 15{ &r!rf{ri r. tuar1r! Ni rr a i .nr0,rrr ii5t &1Lf{6j s t F i : t R r nf , l !.oarrür!:hnr rrt 1&f!rfa5l

'!) t- .:

t lLL

;

ii I i

11 i Jr

!f, Lfn:j

ii

e E.m4iGt ih

alkiDr!*

ü4r

liri) 3!r

r2l

r0e. n"Enä armb r6a Gad \!r E rr. E iwrhlr!hie dzuba3t r. I

iu

3:!r

,a

+ r , r i i r r ' r r Ri f N r i

turnii |,iil

i $ . a r r ! r . r a J H ü e t r s , .Ihr , x n \ u !

!r4

hr

!Ai]ililrj;]a!tw!

'|

3llji]|l]

h r . ! a ! r m rr i h r r r r f f s a ü 4

5 m .t u , ' e 0 R d 1 r f . ( i , ! ? m e! ! ü b r E 0 r i a ! ! i 1 1 6 , i e , f i i l trs. r

f!if,

ri. &rr ari

::!::

'

4 r . , , ' t t 1 ' tr t

!

I

:i ir7

{ri,

;rd

C,r- HtW

!':::

_,"i

l,

t.

'J

t

!:.,i':

.EA*;

:.I'--?.E:E!!-I-

I

I

:.

'l

F

I

.l

I

rl

1!r.!

rrüa1

t

-

. ,I . .
;

-*'--"--',..

u

---l

.i

! .!!

,r

rrn!!r!.qrr

rrcp p::nr€ur.arn s
aL !atdrm:fr r um ? f , , !

ililtillllt tiltililt ilt

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful