You are on page 1of 18

BETONSKI MOSTOVI

PRORAUN KONZOLNE PLOE


2.00
0.3

R=1:50

0.2

1.70
0.80

0.3

0.50 0.2

I
1.
20
0.
2
0.
25
0.
25

1.
50

0.
80

4
I
0.60
G1

G2

G3 G5'' G4
G 5'

0.47
0.57
0.85
0.85
1.35
1.85

1. Analiza optereenja i statiki uticaj za presek I-I


1.1 Stalno optereenje

G1 :

1. Gredica venca
2. Asfalt
3. Ograda peake staze
4. HI + cementni malter

0.3 0.25 25 2 3.75 kN / m '


0.02 0.3 22 0.132 kN / m '
0.35 kN / m '
0.02 0.25 22 0.11 kN / m '

G1 4.342 kN / m '
0.02 0.7 22 0.308 kN / m '

1. Liveni asfalt

G2 :

2. Ispuna peake staze


3. HI + cementni malter

(0.7 0.23 4

0.15 2
) 24 2.168 kN / m '
4
0.02 0.7 22 0.308 kN / m '

G 2 2.784 kN / m '

G3 :

1. Zatitna ograda
2. Betonska gredica
3. HI + cementni malter

0.35 kN / m '
0.3 0.23 25 1.725 kN / m '
0.02 0.3 22 0.132 kN / m '

G 3 2.207 kN / m '

Kosti Aleksandar MRG 21/09

BETONSKI MOSTOVI

G4 :

0. 5
24 10.625 kN / m '
2

1. Betonski ivinjak

0.23

2. HI +cementni malter

0.02 0.5 22 0.22 kN / m '

G 4 1.60 kN / m '
0.25 1.7 25 10.625 kN / m '

1. Konzolna ploa

0.20 25 1.7

1. Konzolna ploa

1
4.25 kN / m '
2

p=5 kN/m

G '5 :
G '5' :

0.22 0.22

45

0.36

45

0.1

100 kN

/2=31.5

100 kN
100 kN

1.50

c=1.21

0.20

b1=0.77

b2=1.17

31.5 o
2

c bn 2 x ' tg
2
c 0.77 2 0.36 0.6128
c 1.211 1.5 m

p=5 kN/m

63 o

* Statiki uticaji od stalnog optereenja


Kosti Aleksandar MRG 21/09

BETONSKI MOSTOVI

i
1
2
3
4
5
5''

G [kN]
li [ m ]
4.342
1.85
Mg 25.64 kN / m'
2.784
1.35
Tg 25.8080.85
kN / m'
2.207
1.60
0.45
10.625
0.85
4.25
0.57

Mi G i l i
8.03
3.56
1.88
0.72
9.03
2.42

1.2. Pokretno optereenje


p

p=5.0 kN/m'

1.50

1.50

1.50

3.00

2.00

P 100 kN
k 1.5 0.008 L 1.484 1.0
L 2 .0

1.50

6.00

1.2.1. Uticaj od optereenja na kolovozu :


P
e1

e1 0.2 m

0.225 0.225 0.06

e 2 0 .6 m
d
) 0.2 2 (0.06 0.225 ) 0.77 m
2
d
) 0.6 2 (0.06 0.225 ) 1.17 m
2

b1 e1 2 ( dasf
b 2 e 2 2 ( dasf

b1

100

p=5 kN/m
1.50

100

1.50

Fsr b1 b2 0.77 1.17 0.9 m 2


p

P
100

111 .11 kN / m 2
Fsr
0 .9

1.50

100

p=5 kN/m

1.50

momentna povrina u ravni


p ' p 0.20 0.61 13.55 p ' 14 kN

Fstv (b1 b) b2 (0.77 0.1) 1.17 0.78 m 2

Kosti Aleksandar MRG 21/09

BETONSKI MOSTOVI
p Fstv x 14.0 0.78 0.38
M

3.43 kNm
c
1.211
k M 1.484 3.43 5.09 kNm
'

p ' Fstv 14 0.78

9.02 kN
c
1.211

1.2.2. Optereenje na peakoj stazi:


a) korisno
p=3 kN/m

0.80

M 3 0.80 1.40 3.36 kNm

1.40

b) od kablova i instalacija : p=0,5 kN


M 0.5 1.40 0.7 kNm

1.2.3. Pritisak na ogradu :


PV
PH 1.0 kN
M 1.0 (1.2 0.475 ) 1.675 kNm
1.20

0.25

0.475

0.25

1.2.4. Udar na sigurnosnu ogradu izuzetno optereenje :


100 kN
0.6
0.885

b 30 cm aktiviranj e gredice 100 cm


c b 2 x tg

x=0.85

1.0 2 0.85 0.6128 2.042 cm


2

tg 31.5 o
2
100
100
z

48.97 kN
c
2.042
M z x ' 48.97 0.885 43.34 kN
tg

2
b=1.0 m

c=2.042

2
M

Kosti Aleksandar MRG 21/09

BETONSKI MOSTOVI

enje

Izuzetno optereenje

Stalno

optereenjepokretnoKorisno- optere-

PRESEK I-I
M
T
N
Sopstvena teina

Pokretno na
kolovozu
Pokretno na
peakoj stazi
Instalacije
Pritisak na ogradu

Udar vozila na
sigurnosnu ogradu

26,88

28,382

26,88

28,382

3,43

9,02

3,36

2,4

0,7
1,675

0,5
0

0
-1,0

9,165

11,92

-1,0

43,34

-48,97

43,34

-48,97

Dimenzionisanje po teoriji loma


Mu 1.3 Mg 1.5 Mp 1.3 M 1.3 26.88 1.5 9.165 1.3 43.34 105.04 kNm
Nu 45 1.3 58.5 kNm
e

Mu 105.04

1.8 0.7 veliki ekscentricitet


Nu
58.5

dII 45 cm

MB 30

fb 20.5 MPa

GA

240 / 360 MPa

V 240 MPa

l10 0.9 45 40.5 cm


l
Mau Mu Nu ( i a) 105.04 58.5 (0.225 0.03) 93.63 kNm
2
l
0.405
r * 10
5.993 1.719 presek jednostruk o armiran
Mau
93.63
b fb
1.0 20.5 10 3
za r * 5.993 2.8585
Aa

a / b 10 / 0.850 0 00

lom po armaturi

fb
N
b ho u
V
V

2.858 20.5
0.0585

1.0 0.405
0.001232439 m 2 12.324 cm 2
100 240
240
4f
4f
4f
x
y 2 x proraun
l x
y ' :tg 2 (l 2 x )
(1 2 )
* Statiki
luka
l
l
l
l
l
x
4f
1) aOsa
luka
f (2 ) ' tg
1
2
a
l
ax
4f '
1 '
y ' tg

a
a
1
1
Kosti Aleksandar MRG 21/09
cos

2
2
1 tg
2
f
1 4 '
a

Aa

BETONSKI MOSTOVI

Kosti Aleksandar MRG 21/09

10

dc
11

BETONSKI MOSTOVI

Kosti Aleksandar MRG 21/09

l24f2
m
4

m'

35.0

40.0

45.0

50.0

10

11

0.008

0
3.8
7.2
10.2
12.8

100.0
95.0
90.0
85.0
80.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

20.0

19.8

19.2

18.2

16.8

15.0

m'

75.0

yparabole

l-x

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

l-2x

0.0

0.08

0.16

0.24

0.32

0.40

0.48

0.56

0.64

0.72

0.8

Y'=tg

10

af

0.4

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.64

m'

Presek

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

12

11

0.5

'=1-

0.0

0.01

0.04

0.09

0.16

0.25

0.36

0.49

0.64

0.81

1.0

13

(')2

1.0

0.997

0.987

0.972

0.952

0.928

0.902

0.873

0.843

0.812

0.781

14

cos

BETONSKI MOSTOVI

100.00

* Zakon promene visine :

Kosti Aleksandar MRG 21/09

BETONSKI MOSTOVI
Jc
1 1 n '
J x cos

x'
l/ 2

r 1 4

x ' odstojanje od temena ka osloncu


3

Jc

b c dc
;
12

Jc ; J x
dx

Jx

b c dc
12
dc

b x dx
12

za b const
3

bx dx
d
c 3 [1 1 n 2 ] cos
12
dx

[1 1 n 2 ] cos

dc 1.6 m

usvojeno :

b 1.0 m const
n 0.25

* Stalno optereenje luka


a) Teina kolovoza , peaka staza sa ogradom , ploe i poduni nosa na delu od
oslonca (1) do vora (9) tj, od vora (13) do oslonca (21) po jednom nosau je :
q=60,07 kN/m
b) Teina kolovoza , peakih staza sa ploom izmedju lukova i teinom glavnog nosaa
menja se od :

1.5
1.0

1.5
5.0

2.0

1.5

1.5

1.4
5.0

Kosti Aleksandar MRG 21/09

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

Presek

10

11

2L

0.0
0.01
0.04
0.05
0.16

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

1.0

0.81

0.64

0.49

0.36

0.25

0.5

0.75

0.608

0.48

0.368

0.27

0.188

0.12

0.068

0.03

0.0075

0.0

0.752

0.25

0.392

0.52

0.632

0.73

0.812

0.88

0.932

0.97

0.993

1.0

1-0.752

0.25

0.391

0.513

0.614

0.695

0.754

0.794

0.814

0.818

0.806

0.781

cos(1-0.752)

1.0

0.997

0.987

0.972

0.952

0.928

0.902

0.873

0.843

0.812

0.781

cos

0.63

0.731

0.801

0.85

0.886

0.91

0.926

0.934

0.935

0.931

0.921

10

(1-0.752)cos

2.54

2.187

1.998

1.882

1.806

1.758

1.728

1.714

1.711

1.719

1.737

11

dx

BETONSKI MOSTOVI

50.0

* Analiza optereenja nad presecima :

Kosti Aleksandar MRG 21/09

'

q 60.04 q GL.NOS.

BETONSKI MOSTOVI
60.07 12 48.07 kN / m '

u voru 11 :
q11 48.07 0.6 1.5 25 70.57 kN / m '

u voru 10 (12) :
q10 q12 48.07 0.6 2.0 25 78.07 kN / m '

u voru 9 (13) :
q 9 q13 48.07 0.6 2.5 25 85.57 kN / m '

* Teina stubova iznad luka ( b/h=60/60 cm ) :


S 1s 0.6 0.6 20 25 180.0 kN
S 3s 0.6 0.6 13.20 25 118 .82 kN
S 5s 0.6 0.6 7.60 25 68.4 kN
S 7s 0.6 0.6 3.40 25 30.6 kN

* Teina ukruenja lukova :


Reakcije na mestu stubova od sopstvene teine nosaa i kolovoza :
S 1g 641.95 kN
S 3g 641.95 kN
S 5g 641.95 kN
S 7g 641.95 kN
S 9g 653.2 kN

Ukupno optereenje preko stubova na luk je :


S 1 S 1s S1g 821.95 kN
S 3 S 3s S 3g 760.75 kN
S 5 S 5s S 5g 710.35 kN
S 7 S 7s S 7g 683.8 kN

* Odredjivanje sopstvene teine luka


Kosti Aleksandar MRG 21/09

BETONSKI MOSTOVI
A
A
qu b
25
cos
cos

kN / m
'

Presek

A bd

cos

A / cos

qn

m
1

m
2

m
3

m2
4

rad
5

m2
6

kN/m3
7

kN/m
8

1.0

2.4

2.4

0.781

3.07

25

76.75

1.0

2.3

2.3

0.812

2.833

25

70.825

1.0

2.2

2.2

0.843

2.61

25

65.25

1.0

2.1

2.1

0.873

2.405

25

60.125

1.0

2.0

2.0

0.902

2.217

25

55.425

1.0

1.9

1.9

0.928

2.047

25

51.175

1.0

1.8

1.8

0.952

1.891

25

47.275

1.0

1.7

1.7

0.972

1.749

25

43.725

1.0

1.6

1.6

0.987

1.621

25

40.525

10

1.0

1.5

1.5

0.997

1.505

25

37.625

11

1.0

1.4

1.4

1.0

1.40

25

35.0

70.57
78.07
85.57
60.07
60.07
60.07
60.07
60.07
60.07
60.07
60.07

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

105.57
115.695
126.095

653.2

Stalno opterecenje
luka g

35.0
11
37.625
10
40.525
9
43.725
8
47.725
7
51.175
6
55.425
5
60.125
4
65.25
3
70.825
2
76.75

Tezina nadlucne konstrukcije

Tezina luka gu

* ema stalnog optereenja :

683.8
710.35
760.75
821.95

11
10
40.525
9
43.725
8
47.725
7
51.175
6
55.425
5
60.125
4
65.25
3
70.825
2
76.75

* OBLIK LUKA *
Prva aproksimacija potporne linije lunog nosaa za stalno optereenje.
Kosti Aleksandar MRG 21/09

BETONSKI MOSTOVI

Usvaja se da je dijagram optereenja u obliku kvadratne parabole .


Raspodeljeno optereenje zamenimo statiki ekvivalentnim koncetrisanim silama.
Povrina optereenja je podeljena na jednake lamele .

P0
0

P1

Pm-1

m-1
1

G0

Pm
m

m-1

G1

Pm+1

Gm-1

m+1
m

Gm

Pn
n

m+1

Gm+1

Gn

7 p o 6 p1 p 2
24

Gm
p m 1 10 p m p m1
12

Gn
7 p n 6 p n1 p n2
24
Go

U tablici na sledeoj stranici numerikim postupkom sraunati su momenti proste grede


i odredjene ordinate potporne linije lunog nosaa za stalno optereenje prvom
aproksimacijom .
Kako je optereenje usvojeno kao simetrino raun je sproveden za jednu polovinu luka
m 1 11.

Reakcij oslonaca proste grede jednake su optereenju jedne polovine nosaa tako da
je sila T1 A o G o ,

a T sila

V11

1
G11 .
2

Potporna linija je rezultantni poligon koji je pretvoren u krivu liniju .


Kada je osa luka potporna linija za podeljeno optereenje u presecima se pojavljuje
samo normalna sila pa su naponi u svim takama uvek isti :
Oblik potporne linije odredjujemo iz izraza :
Y

Mm
Hg

* Statiki proraun ukljetenog luka*


a) odreivanje poloaja elastinog teita
Kosti Aleksandar MRG 21/09

BETONSKI MOSTOVI
y

x
x

a= l/2

Y
s

ds

Y
s

ic
I

ic
I ds
s

ili

* osnovni sistem

l
r sin a
2

x2

x3

l
2

x1

G 2 r d 2 r a
0

S 2 r 2 (cos a cos a ) dx
x

S 2 r (sin a a cos a )
x

r (

sin a
cos a )
a

b) odreivanje statiki nepoznatih veliina :


Uslovne jednaine za statiki neodreene veliine u optem sluaju izgledaju :
X1 11 X 2 12 X3 12 10 0
X1 21 X 2 22 X3 23 20 0
X1 31 X 2 32 X 3 33 30 0
12 21 0 : 13 31 0 :

23 32 0

X1 11 10 0
X 2 22 20 0
X3 33 30 0
X1

10
:
11

X2

20
:
22

X3

30
33

Kosti Aleksandar MRG 21/09

BETONSKI MOSTOVI

2 Ic

11 M ds
I
S
S
22

X1

I
M22 c

A
N12 c

ds

ds : 33

I
M32 c

10

11

ds :

Ic
M

ds
i
p

I
S

2 Ic

M I ds

I
10 Mi Mp c ds
I
S

A
N12 c

Ic
M

ds
i
p

I
S

ds

2 Ic

M I ds (1

A
N12 c

ds

2 Ic

M I ds

A
N12 c

(1 S

ds
)

2 Ic

M I ds

za jedinino optereenje koeficijenti izgledaju :


I
1
11 Y 2 c ds
I

22 X 2
S

33

Ic
1
dx
ds
X2
Ic
I
cos S
I

dx Ic

: jer je 0 : cos 1

Ic
dx
I
S

I cos

Uticajne linije za statiki neodreene veliine X 1 , X2 , X3 odreujemo kao f-je centralnog


ugla a i ugla koji presek zaklapa sa osom simetrije :
X1

3r
6 (1 n)
1 2
(1 r 2 )
4
( 2 r ) (3 r )

1 r 2
1 r 4
l (1 2 ) 12 (1 n)

f (1 r ) ( 2 r ) (3 r ) ( 4 r )
X2
l
nr
l 3 n r
5 n r
48 (1 ) f ( ) 2
2

f
1 r
f 3 (3 r ) 5 (5 r )

l 1 r
2 (1 n)

1 2
(1 r 2 )
8 nr
(1 r ) ( 2 r )

I
1
2x
n c

I cos a
l
X3

Kosti Aleksandar MRG 21/09

BETONSKI MOSTOVI

M

1
N1 cos
X1 1.0

X1 1.0

M1

N1

X 2 1 .0

X 2 1 .0

M2

M3 1.0

X 3 1 .0

X 3 1 .0

M3

Kosti Aleksandar MRG 21/09

BETONSKI MOSTOVI

eme fiktivnog optereenja

X1

Y
I cos

X1

M1F
2 dx 1
Y I
S

X2
X
I cos

X2

MF2

dx
I'

X3
1
I cos

X3

MF3
dx
I'
S

I' I cos

Kosti Aleksandar MRG 21/09

70.825

65.25

60.125

55.425

51.175

47.275

43.725

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

10

11

105.57

115.695

40.525

76.75

5.0

272.31

578.59

422.97

218.77

236.52

256.02

277.31

300.8

326.44

354.27

186.86

kN

Gm *

272.31

578.59

1076.17

218.77

920.32

256.02

987.66

300.8

1087.19

354.27

1008.81

kN

Gm**=Gm*+S

1=Gm=7060.91

653.2

683.8

710.35

760.75

821.95

kN

Gm*=S

272.31

850.9

1927.07

2145.84

3066.16

3322.18

4309.84

4610.64

5697.83

6052.1

(7060.91)

kN

Tm

1361.55

4254.5

9635.35

10729.2

15330.8

16610.9

21549.2

922.128

28489.15

30260.5

kNm

Tmm

139143.28

137781.73

133527.23

123891.88

113162.68

97831.88

81220.98

59671.78

58749.65

30260.5

kNm

Mm

20.0

19.8

19.19

17.81

16.27

14.06

11.67

8.58

8.44

4.35

HqYmI=Mm

20.0

19.8

19.2

18.2

16.8

15.0

12.8

10.2

7.2

3.8

Yparaboleosa

-0.01

-0.39

-0.53

-0.94

-1.13

-1.62

1.24

0.55

y=

20.0

19.8

19.195

18.005

16.535

14.53

12.235

9.39

7.82

4.075

YmII(Sr)

Hg

126.095

kN/m

m'

qu

m'

kPrese m

BETONSKI MOSTOVI

139143 .28
6957.164
20

Kosti Aleksandar MRG 21/09