You are on page 1of 1

ROMNIA

MODEL 02
JUDEUL SIBIU MUNICIPIUL SIBIU
DIRECIA FISCAL LOCAL SIBIU

DECLARAIE DE IMPUNERE
n vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru proprietari de imobile persoane
fizice, pentru imobile nchiriate persoanelor juridice (inclusiv PFA-uri, II-uri, etc)

Subsemnatul(a) _____________________________avnd calitate de proprietar al locuinei


situat n localitatea _______________________ ,str. _______________________, nr.___,bl.___,sc.___,
ap.____, domiciliat() n localitatea ________________________ , str.__________________________ ,
nr.____,bl.____,sc.____,ap.____ , posesor al _______ seria ______ , nr.________________, C.N.P
____________________________________
,
avnd
locul
de
munc
la/pensionar
_______________________________________________________________,
declar
pe
proprie
rspundere c unitatea locativ are n componen urmtorii membrii (persoane juridice, inclusiv PFA-uri,
II-uri, etc):
Denumirea persoanei juridice
(inclusiv PFA-uri, II-uri, etc)

Adresa

Domeniul de
activitate

Codul unic de
nregistrare
(CUI)

Se vor trece datele tuturor persoanelor juridice (inclusiv PFA-uri, II-uri, etc) care i desfoar
activitatea la adresa menionat.
Aceast Declaraie va fi nsoit de Declaraiile de impunere pentru fiecare persoan juridic (Model 4)
rezident la adresa menionat.
Declar pe proprie rspundere, cunoscnd prevederile art. 326 Cod Penal referitoare la falsul n declara ii,
c toate datele furnizate n aceast declara ie precum i documentele ata ate sunt conforme cu realitatea.

Data________________

Semntura________________