You are on page 1of 15

HRVATSKI JEZIK U LATINSKIM KNJIGAMA

- uklesani u kamen koji služi kao dio (crkvenog) namještaja
- hrvatski jezik je prisutan u tekstovima samo u imenima, spomenici su pisani latinskim
jezikom
- problem zapisivanja slavenskih imena latinicom
 Krstionica kneza Višeslava, 9.st.


Natpis kneza Trpimira, Rižinice, 9.st. (Benediktinski samostan, 1. općenito u
Hrvatskoj)


Natpis kneza Branimira, Šopot, 9.st.


Natpis kneza Branimira, Muć Gornji, 888.

11.).   Natpis kralja Držislava. o don Frane Bulić sastavio o kraljevi imaju po 2 imena – slavensko i latinsko (Stjepan Držislav  u nadgrobnom natpisu kraljice Jelene se spominje kao Stjepan)  HRVATSKI GLAGOLJIČNI TEKSTOVI  Kločev glagoljaš. grofu Klocu (19. 976.st. Kapitul. prije njega Frankopani . 895. Uzdolje. 10. Solin. o nazvan po vlasniku.   Nadgrobni natpis kraljice Jelene.st.  Natpis kneza Muncimira.st.

(na Cresu) o prvi red na hrvatskom i glagoljici. 11. o Bog Silvan uklesan – iz pretkršćanskog razdoblja (sv. drugi red na latinskom i pisan latinicom. Plomin. Juraj) Krčki natpis.        Valunska ploča. 11.st.st.st. o dobili ime po Beču jer se tamo čuvaju (Austrijska nacionalna knjižnica) o najstariji spomenik hrvatske liturgijske književnosti pisan na hrvatskostaroslavenskom (hrvatska redakcija staroslavenskog) o najstarije svjedočanstvo češko-hrvatskih kulturnih veza o 2 lista. Plominski natpis. prezimena nastaju tek u 12.st. 11/12.st. opat Maj) Bečki listići. imena bake (Tjeha). o sastoji se gotovo od samih imena (3 hrvatska + 1 romansko.st. 11. a masovno u 16. prijelazni tip glagoljice .. sina (Bratohna) i unuka (Juna). pergamena. Valun.

o najzapadnija potvrda ćirilice na HR tlu o spomenik s područja Istre. 11/12.st. oštećen Supetarski ulomak. Petar u Šumi . bivši grad Supetar u Istri. 11/12. Plastovo. danas Sv.st. 11/12. Jurandvor.  Jurandvorski ulomci. o 4 ploče o na prvoj se spominju Zvonimir i Lucija (kao i na Bašćanskoj ploči) o pretpostavlja se da je desni dio Bašćanske ploče    Plastovski ulomak.st. o pisan glagoljicom i ćirilicom.

debela 8cm o klesana u vapnencu o 13 redaka. nema točaka. Mratin (Martin)  župani. o počinje s „az“  pogreška. mnoge zajedničke odlike s Bašćanskom pločom . Mikula. opat Dobrovit i devetero braće o u doba kneza Kosmata koji je vladao Krajinom o sv. poslanik Prbneža (Pribneža). Lucije o zapis o darivanju. poslanik Jakov o treći dio: spominje se gradnja.    Bašćanska ploča. 1100. nakon nje kršćanska invokacija o služila je kao lijevi plutej pregrade u crkvi sv. oko 400 slova.st. Senj. nečitljiv o slična namjena kao Bašćanska ploča. široka 197cm. ostatak sačuvan u fragmentima. sv. ali sama nije darovnica o opat Držiha sastavio drugi dio (Zvonimir darovao zemlju) o treći dio zapis opata Dobrovita o neko vrijeme služila kao nadgrobna ploča. Lucija o visoka 99cm. hodalo se po njoj pa je oštećena o u zapisu opata Držihe nalazi se kletva. Krk>Baška>Jurandvor. tamo se i čuva o Branko Fučić sastavio prvi redak. prije nje svjedoci  neka prokune Bog onoga tko ospori taj način darivanja o svjedoci: Desimra (Desimir). o pronađena u Senju. 12. nema zareza Senjska ploča. 100 riječi o pisana in continuo.

sv. knez Pongrac o ime slavenskoga podrijetla Vinodolski zakon. 12. zid crkve o za kovača Martina je uzeta još jedna (misa)  30 uzastopnih misa za dušu pokojnika (gregorijanske mise  papa Grgur Veliki. pergamena. Vinodol.st. o 14 listova. 7.      Humski grafit. 2 crkve (sv. pa su zapisali svoje zakone o najstariji sačuvani glagoljični spomenik običajnoga prava na hrvatskom jeziku (Ruska pravda je jedini stariji) o sačuvan u prijepisu iz 16. 12. pop je bio Golob. Hum. o Vinodolskih 7 općina palo pod vlast Krčke vlastele. odakle je bio. oni su htjeli nametnuti svoje zakone koji se vinodolčanima nisu svidjeli. o tekst ugreban u fresku.st. nema naslova o u njemu jedna od najstarijih potvrda naziva „hrvatski jezik“ o preveden na više jezika o čuva se u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu . Jakov) o piše da je oltar posvećen dvjema sveticama.st.) o ucrtavale su se crte za broj odsluženih misa Grdoselski ulomak. o Grdoselo. selo u Istri. Ana. 1288.st.

st. npr. hrvatski o sačuvan samo hrvatski prijepis iz 16. molitve. pergamena o biblijski tekstovi. o najstarija potvrda naziva „hrvatski jezik“ o čuva se u NSK u Zagrebu Prvi vrbnički brevijar. 13. Istra. bio u uporabi i čuva se u Vrbniku (župni ured) o najstariji cjeloviti glagoljicom pisan brevijar o jedan od četiri o raspored vremena kad se moli (svećenici i časne)  časoslov o 259 listova. o pravni dokument o skup dokumenata (1275-1395) o 35 listova. če) o u Vrbniku je sačuvan najveći broj glagoljičnih elemenata . papir o utvrđivanje granica ophodom po terenu (razvod)  stari slavenski pravni običaj o tekst izvorno pisan latinski. st. njemački. i 14. … o hrvatskostaroslavenski (+ lokalni jezični elementi.    Istarski razvod. Vrbnik.st. o nastao. 13/14.

pergamena o prijepis sa starijeg predloška o velika sličnost Assemanijevom evanđelistarom o u naknadno dodanim bilješkama odlike omišaljsko-vrbničkoga dijalekta o 1387-1627. se koristi  Povaljski prag. 12. st.  Vatikanski misal Illirico 4. o čuva se u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu o nadvratnik o najstariji ćirilicom pisan spomenik o hrvatski sa staroslavenskim elementima o tekst križem podijeljen na dva dijela . 14. o čuva se u Vatikanu o najstariji sjeloviti hrvatski glagoljicom pisan misal o 278 listova. Povlja. Omišalj.od 12.st. u Omišlju o danas se čuva u vatikanskoj knjižnici  HRVATSKI ĆIRILIČNI TEKSTOVI . do 19.Ćiro Truhaljka prvi upotrijebio termin bosančica .st.

sačuvan u prijepisu iz 15/16. o pravni dokument (posjedovna isprava benediktinskog samostana sv. st.st. o spominje se knez Brečko (kao i u Povaljskom pragu) o spada među najstarije ćirilicom pisane spomenike o sačuvana u prijepisu iz 1250. vlasnika o čakavski dijalekt otoka Brača + staroslavenski i romanski elementi o čuva se u Pučišćima.st.. 15. papir o nastao oko 1400. 12. Brač (župni ured) Poljički statut. o opisane kazne za određene prekršaje (za ljude i životinje) o zbornik običajnog prava nekadašnje Poljičke Republike o 64 lista. Ivana Krstitelja) o imena mnogih posjeda. o pravni dokument o specifična terminologija (velika sličnost s Ruskom pravdom) o hrvatski (čakavsko-štokavski elementi) o čuva se u Arhivu HAZU u Zagrebu . Poljica.     Povaljska listina. Povlja.

jezikom i latinicom pisanih spomenika o najstariji latinicom pisan pjesnički tekst o početkom 20. kraj 15. propovijedi  László Hadrovics o čuva se u Budimpešti u Nacionalnoj knjižnici Prvi vatikanski hrvatski molitvenik. Velika subota o 132 osmerca o sadržaj: muka Isusova. stranac  različite pogreške u tekstu) o čuva se u knjižnici franjevaca konventualaca u Šibeniku     Cantilena pro sabatho. 14/15. o jedan od najstarijih hrv. pergamena o jezik naknadno poštokavljen. fra Pavao Šibenčanin o hrvatski. 14.st. … o čuva se u vatikanskoj knjižnici Žića svetih otaca. 1345. psalmi. čakavština o čuva se u knjižnici franjevaca trećoredaca na Ksaveru. o pjesma za subotu. o jedan od najvažnijih spomenika srednjovjekovne književnosti . Šibenik. Zagreb  Šibenska molitva.st. čakavska-ikavica o različite molitve. Zadar. srednjodalmatinska čakavština o otkrivena na posljednjoj stranici kodeksa lat. 14. o najstariji poznati hrvatski molitvenik o oko 1400. papir o hrvatski. o samostan Trećoredaca. Dubrovnik. srednjodalmatinska čakavština o zapisivač: fra Pavao Šibenčanin (franjevac. st. Glavotok o Red i zakon od primljenja na dil dobroga činjenja sestar naših reda svetoga oca našega Dominika o 1345.HRVATSKI LATINIČNI TEKSTOVI  Red i zakon sestara dominikanki u Zadru. događaji iz velikog petka i velike subote o zapisivač: 1385.st. – najstariji latinicom pisan hrvatski tekst o pravilnik primanja u ženski dominikanski red o sastavni dio latinskoga rukopisnog zbornika o 62 retka na hrvatskom o hrvatski. u Dubrovniku o 170 listova. pronađena u Šibeniku o hvalospjev Gospi o 1 list.st.

(30ih godina). 1831. Venecija.st.st. 104 lista.st. 17. Crnogorci . povezuje ih s osnutkom zagrebačke biskupije 1094. nazvao ih je bečkim glosama po mjestu nalaska o Josip Hamm – kajkavsko-staroslavensko-češka jezična mješavina. 1495.15. najveći dio života proveo u Splitu. stil tekstura.) u Radonovoj „Bibliji“ (nije autor. bez naslovnice i paginacije ne zna se autor. nego redaktor te knjige. snažan utjecaj na oblikovanje zajedničkoga hrvatskog jezičnog idioma  tekstovi su se čitali vrlo često i na cijelom hrvatskom govornom području. Biblija Slavica  Matija Petar Katančić. glôssa = jezik  prve poznate hrvatske latinične glose (11/12. nego je tekst koji izvorno pripada obredniku.st. kada i gdje je napisan zbirka kratkih anegdota i priča iz života egipatskih ranokršćanskih pustinjaka i redovnika hrvatski.o o o o o o 134 lista. – prvi cjeloviti tiskani prijevod Biblije na hrvatski jezik  Česi imaju 35 inkunabula. sadrži dijelove Biblije. evanđelja i poslanice. Bernardin Dr(i)vodilić je priređivač (redaktor). nije lekcionar. nastao na osnovi glagoljaških lekcionara. Budim.  nađen u blizini Korčule. napomena uz neki tekst < grč. tiskan u tiskari majstora Damjana iz Milana (prvi knjigama davao naslovnu stranicu).. 1.  češki biskup Duh  Korčulanske glose. srednjočakavsko područje služila kao redovnička lektira čuva se u Arhivu HAZU u Zagrebu GLOSE  objašnjenje.) o glose uz tekstove Evanđelja po Mateju i Evanđelja po Marku o Vatroslav Jagić – staroslavensko-češke i malobrojne hrvatske jezične crte.st. prva točno datirana neglagoljska tiskana knjiga. inicijala gotovo uopće nema. kompaktan tekst.st.st. sredina 15. sadržava čitanja na nedjelje i blagdane. najstariji fragmentalno sačuvan  Zadarski lekcionar. samo prvo slovo. dodane u knjigu LEKCIONARI  kontinuirani tekst preveden na hrvatski  u crkvama – knjige čitanja  tekstovi evanđelja i poslanica kroz liturgijsku godinu  najstariji dijelovi prijevoda Biblije na hrvatski jezik  Odlomak Korčulanskoga lekcionara.  najstariji latinicom tiskan lekcionar. 14/15. sačuvana 2 cjelovita primjerka i jedan fragment.  zadarski govor.  filolog Milan Rešetar je vlasnik  Radonove i Korčulanske  pisane ispod/iznad teksta  Rešetarove  pisane na posebnom listu. tiskana u Njemačkoj tek 1999. pisan latinicom goticom. dvobojni tisak. latinična inkunabula.pol.  najstariji cjeloviti hrvatski lekcionar  Lekcionar Bernardina Splićanina. pronađene na otoku Badiji kraj Korčule  Rešetarove glose. 14/15. knjiga nastala 8/9. rodom iz Brača. franjevac. poč. zgusnuto pisan  prvi cjeloviti rukopisni prijevod Biblije: Bartol Kašić. neki drugi tekstovi za posebne prigode koji pripadaju obrednicima. Hrvati 9. Ukrajinci.

Venecija. Putni Tovaruš  Predgovor. bogato ukrašeni tipični kao ilustracija naslovnice  Uglavnom se 1 glas bilježi na 1 način  Isto slovo služi za bilježenje drugačijeg glasa  Tajne poruke? Ivan Pergošić. na kraju knjige Petar Lupis Valentiano. zanimljivi oblici imena Juraj Habdelić. …)  Objašnjenja na marginama. Decretum Antun Vramec. Planine. kalendar. 1569.  U punom naslovu je kratak sadržaj  Sastavnica naslova je i autorovo ime + pridjevak  Naslov se piše s točkom  Veličina slova se smanjuje.Lekcionar Bernardina Splićanina  Različiti načini bilježenja glasa ovisno o tome u kakvoj se okolini nalazi glas  U pisanju se ne provode glasovne promjene  Utjecaj talijanskog Petar Zoranić. posuđenica/hrvatski. ime tiskare. tekst u obliku obrnute piramide  Rastavljanje riječi s = umjesto –  Mjesto tiska. u Ankoni  8 stranica . latinski = dijački  Dvojezični rječnik  Priručnik školskoj mladeži Počeci hrvatske leksikografije  Sinonimi (razna narječja. se pripisuje autorstvo Petru Lupisu Valentianu  Valentin Putanec nadopunjuje Petrovo istraživanje  Rječnik tiskan 1527. Kronika vezda znovič spravljena  Povijesno djelo  Postila – zbirka propovjedi na nedjelje i blagdane  Kajkavski = slovenski. slovenski = kranjski  Opisani su važniji događaji kroz povijest  Pod utjecajem mađarskog Ana Katarina Zrinski. Dictionar  Pervi oca našega Adama greh  Zercalo marijansko  Slovenski = kajkavski. godina izdanja rimskom brojkom  Drvorezi. Opera nuova  Talijansko-hrvatski rječnik  Pronašao ga Jan Petr u Državnoj bavarskoj knjižnici u Münchenu  1973.

Tal. Hrvatsko-talijanski rječnik  Nastao postupkom obrata  Prijevod Biblije  Gramatika  Ritual Rimski  Vladimir Horvat istraživao Kašića. i poredanih abecedno o Konverzacijski priručnik o Model pisma. složio tako da je hrvatski ishodišni i napravio hrvatsko-latinski.  2. 200ak str. grafijom  Nije direktno kopirao Vrančića. 30ak je onih kojima je rječnik starija potvrda nago u Akademijinu  proširen fond hrvatskog jezika Većina leksika pripada općem leksiku. zastarjele je izostavio. jekavsko-štokavska. 2 blagdana o     Faust Vrančić  Prvi veći rječnik  Hrvatski naziva dalmatinski  Na naslovnici nema ime autora. pisan je 4 mjeseca prije ostalih predgovora  Dugi samoglasnik – udvojeni glas  Kratki samoglasnik – udvojeni suglasnik nakon samoglasnika . a ne i rječnik  Analizirao papir. bilo mu je čudno zašto je Kašić napisao gramatiku. mogao točno odrediti u kojem razdoblju i gdje se papir koristio – Italija. dio 378 str. 326 hrvatskih Ikavska. obrazac za pisanje pisma 412 talijanskih riječi. 5 dvojezičnih rječnika (narodno – latinski)  Polazišni jezik hrvatski  Predstavlja se kao jedini autor iako je imao mnogo suradnika  Predgovor na svih 7 jezika  Samo hrvatski predgovor drugačiji. rječniku nedostaje prvih nekoliko stranica  Ikavski oblici zamijenjeni jekavskim oblicima  zbog proširenosti  Objavljen 1990. ista gramatika  Konverzacijski priručnik većim dijelom izgubljen (1 str sačuvana). iste riječi. dio. 1599. profinjeniji – vjerojatno ga pisao Vrančić. čuvaju se stare stvari u tekstu  Dodano pretisku: Putanec – izdvojio hrvatski i latinski.  Uspoređivan rukopis s već poznatim Kašićevim rukopisima  velika sličnost  Koriste se isti znakovi.-hrv. 10ak imena. dodao svoje nove Petr Loderecker  Na temelju Vrančićeva + češki i poljski = 1. rječnik sa 196 talijanskih natuknica prevedenih na hrv. nekoliko stranica hrvatskih posuđenica u mađarskom jeziku  Osnovne kršćanske molitve (isto u 5 stupaca)  vrlo malo promijenjene od onda do danas. postupkom obrata on priređuje rječnik Bartol Kašić. – umetnut središnji stupac sa standardnom hrv. ime u predgovoru pisanom latinskim jezikom  Najveći dio zauzima rječnički dio  Nakon toga. poneki ekavizam 10 je riječi koje ne bilježi Akademijin Rječnik. = registar narodnih jezika.

Vrančić i Mikalja za čakavizme. proširen dalmatinskoštokavskim i slavonskim izrazima te turskim izrazima iz Slavonije  Gazophylacium. Katančića. 26 boja. 16 riječi za kuću.Jakov Mikalja.  riznica. Strani leksikografi  Upotrebljavao se u školama  Utječe na: Brezovačkog. hrvatsko-latinski  Otisnut u Zagrebu 1740. protivnik narodne književnosti  Kajkavski (naziva ga i slovenskim)  Bavi se rječoslovljem. 18 vrsta kruha o Navodi čak i tablicu množenja o Mađarska grafija utječe na izbor grafema  Malo džepno izdanje  Manje – više riječi iz svakodnevnog života.  928 stranica  30000 hrvatskih riječi složene na 864 stranice  Trojezični rječnik s hrvatskim kao polaznim i talijanskim i latinskim kao ciljnim jezicima  Latinski = dijački. piše o tome što je korisno ljudima u takvoj situaciji Juraj Habdelić  Učenik mu je Pavao Ritter Vitezović  Pervi oca našega Adama greh  govori o ljudskoj sklonosti grijehu. …  1670. no kajkavski mu je materinji  Pokušaj da spoji dva 3 narječja i stvori jedinstven jezik za sve Hrvate  Bogumila. ostalo je . rječnik na kajkavskom: Dictionar o Hrvatsko – latinski o Namijenjen učenicima o Koristi riječi iz sva 3 narječja o 12000 riječi. njegovan stil  Rječnik u 2 djela: latinsko-hrvatski. Deset propovijedi o Euharistiji  Pavlinski zbornik? Upitno je li autor  Bogat vokabular. Blago jezika slovinskoga 1649/1651. lat. Prebjezi iz Slavonije. mecena: hr ban Josip Esterházy  Nastao na prostoru ozaljskog jezičnog kruga  Osnova jedinstvenoga standardnog jezika za sve Hrvate  Kajkavski vokabular. talijanski = latinski. potrebne za komunikaciju Belostenec  Gazophylacium  Služio se mješavinom svih triju narječja. mjesto gdje se čuva blago  40000 riječi na oko 2000 stranica  Temelj: Dictionar (Habdelić). Krležu. gramatikom. Ivanošića  Latinske riječi prvo tumačene kajkavskom riječju  Kajkavizmi nisu posebno označeni. bosanski = štokavsko narječje hrvatskog jezika  Dodana i gramatika talijanskoga jezika pisana na hrvatskom Blaž Tadijanović  Piše u zarobljeništvu.

priređivači ga zovu ilirskim Enciklopedijska dimenzija (uz pojedinu riječ puno više informacija od samo prevedene riječi) .      Poneki frazemi isti kao kod Habdelića Frazemi iz različitih sustavam razgovorni i knjiški frazemi Tiskan nakon Belostenčeve smrti (65 godina nakon) Naziv su mu dali priređivači Za jezik rabi naziv hrvatski.