You are on page 1of 2

Numerele naturale de la 0 la 1000

1) Numărati :

de la 535 la
547__________________________________________________________________
____________

de la 630 la
621__________________________________________________________________
____________
2) Numără crescător si descrescător:

din 2 in 2 de la 288 la
302_________________________________________________________________
_____

din 5 in 5 de la 775 la
755_________________________________________________________________
_____
3) Descoperă regula și scrie următoarele cinci numere potrivite:
425 , 420 , _______, ________,

720, 710 , _______, ________,

________ .

_______ .

995, 895 , _______, ________, ________ .

120, 231, _______,

________, _______
4) Scrie vecinii numerelor.

_______, 500, _______

799, _______, 801

_______,600, _______

451, _______, 453

289, _______,291

239, _______,241

_______,689, _______
_______,759 _______

6) Scrie ca o sumă de numere formate din sute , zeci şi unităţi numerele :

169 = _________________________

403 =

____________________________________

520 = _________________________

915 =

____________________________________
5) Completează cu unul din semnele <, =, > !
247 ___ 249
109 ___ 190

947 ___ 947

195 ___ 193

624 ___ 624

numerele din interiorul dreptunghiului . 236 _____________________________________________________ 214 391 932 8) Alegeţi din şirul următor: 355. 755. 397 .  871 _____________________________________________________ 670 180 319  descrescător. numerele din exteriorul dreptunghiului . 661. 789 . 594 . 718 .838 ___ 388 536 ___ 546 735 ___ 867 823 ___ 843 720 ___ 702 432 ___ 423 470 ___ 407 565 ___ 656 621 ___ 612 980 ___ 890 6) Scrieţi în dreptul fiecărei relaţii A (adevărat) sau F(fals):  330 > 320 485  ( ___ ) 576 = 567 ( ___ ) 236 > 142 (____) 451 > ( ___ ) 623 > 363 ( ___ ) 212 < 221 (____) 555 < ( ___ ) 546 > 669 ( ___ ) 303 > 330 (____) 478 < 478 645 (____)  705 = 704 (____) 789 = 547 (____) 7) Ordonează: 450 905 crescător. 456 . 180. mai mici decât 500 ___________________________________________________ b) nr. 403 . mai mari decât 500 ___________________________________________________ c) suma cifrelor este 13 ___________________________________________________ d) au cifrele nr. consecutive ___________________________________________________ e) cifra unitătilor este mai mare decât cifra sutelor_______________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________ . a) nr.