You are on page 1of 2

‫ص ع‬

‫عءآءء ع‬
‫فر‬
‫دء ع‬
‫ش ه‬
‫هءر ال ص‬

‫ن الصر م‬
‫سم م الل م‬
‫ه الصر ه‬
‫بم ه‬
‫ح ع‬
‫حي هم م‬
‫م م‬

‫واده ع‬
‫ص ل‬
‫ع‬
‫م ع‬
‫م د‬
‫سي ل م‬
‫ف ه‬
‫م ع‬
‫ععل ى ع‬
‫و ع‬
‫عالل ص ء‬
‫ح ص‬
‫دعن ا ء‬
‫سل ل ه‬
‫ه ص‬
‫م ع‬
‫د ع‬
‫ل ع‬
‫مب هعرم م إ من ص ع‬
‫ل ع‬
‫ععل ى ك ء ل‬
‫ء‬
‫ي د‬
‫ن ال هعبآل م‬
‫ك ع‬
‫ع‬
‫عصن ا م‬
‫م ع‬
‫ء ال ه ء‬
‫ش ه‬
‫ع‬
‫دي هرر‪.‬‬
‫ق م‬
‫ععل ى‬
‫م‬
‫ه ع‬
‫ن الصر م‬
‫سم م الل م‬
‫ه الصر ه‬
‫بم ه‬
‫صصل ى الل ء‬
‫ح ع‬
‫و ع‬
‫حي هم م ع‬
‫م‬
‫ععل ى آل مه وصحب ع‬
‫ن‪.‬‬
‫و ع‬
‫م م‬
‫م ع ع ه م م‬
‫م د‬
‫سي ل م‬
‫هأ ه‬
‫م ع‬
‫ع‬
‫عي ه ع‬
‫ج ع‬
‫ح ص‬
‫دعناـ ا ء‬
‫د ع‬
‫ع‬
‫ع‬
‫أع‬
‫ع‬
‫ع‬
‫وذ ء‬
‫ء‬
‫ع‬
‫أ‬
‫و‬
‫ه ‪،‬‬
‫ل‬
‫ه‬
‫أ‬
‫و‬
‫ن‬
‫م ا‬
‫ز‬
‫ذاال‬
‫ه‬
‫ر‬
‫ش‬
‫ن‬
‫م‬
‫ه‬
‫ب الل‬
‫ذ‬
‫و‬
‫ع‬
‫ء‬
‫ء‬
‫م‬
‫ه‬
‫ع‬
‫م‬
‫م‬
‫م‬
‫ص‬
‫ه‬
‫ه م‬
‫ه‬
‫ع‬
‫ع م ع‬
‫ل‬
‫س ع‬
‫ه ع‬
‫ل ء‬
‫ن‬
‫قد ه م‬
‫ك اع ه‬
‫ل ع‬
‫و ه‬
‫بم ع‬
‫وك ع ع‬
‫جل ع م‬
‫م ا م‬
‫ك ع‬
‫ل ع‬
‫جل ع م‬
‫ج م‬
‫ي‬
‫وا ع ه‬
‫وال م م‬
‫وا ع ه‬
‫ول عمد ه‬
‫د ه‬
‫تء م‬
‫ي ع‬
‫ي ع‬
‫وا ع ه‬
‫ي ع‬
‫و ع‬
‫ي ع‬
‫حعب اب م ه‬
‫هل م ه‬
‫جي هعرن م ه‬
‫ة ع‬
‫ف ع‬
‫ش ع‬
‫ن ع‬
‫ه ع‬
‫ة‬
‫ق ء‬
‫شلر ع‬
‫م ات ء م‬
‫سن ع م‬
‫ذ م‬
‫ه م‬
‫ي م‬
‫ه ال ص‬
‫م ه‬
‫حي هطء ء‬
‫و ع‬
‫ع‬
‫قل هب م ه‬
‫م ا ع‬
‫ي ع‬
‫ي ع‬
‫شصر‬
‫ف ع‬
‫ر ه‬
‫ت م‬
‫و م‬
‫ق ع‬
‫في ه م‬
‫ضي ه ع‬
‫شصر ع‬
‫وا ه‬
‫ه ع‬
‫ع‬
‫عن ل ه‬
‫قن م ه‬
‫ص م‬
‫ص ع‬
‫ع‬
‫ي‬
‫وا ه‬
‫ش ه‬
‫خت م ه‬
‫ري ه ع‬
‫ر ع‬
‫ر ع‬
‫م لم ه‬
‫م الن ص عظع م‬
‫فعر عي اك ع م‬
‫ه م‬
‫ه‬
‫ول ه‬
‫م ا ت ع ء‬
‫وطء ء‬
‫و ع‬
‫ول عمد ه‬
‫وال مدع ص‬
‫ح ه‬
‫ي ع‬
‫ي مع‬
‫وا ع ه‬
‫ي ع‬
‫ول م ع‬
‫ع‬
‫هل م ه‬
‫ة ع‬
‫ف ع‬
‫ش ع‬
‫ع‬
‫ه‬
‫ق ء‬
‫سل م م‬
‫ج م‬
‫و ع‬
‫م ه‬
‫مي ه ع‬
‫صصل ى الل ء‬
‫ع ال ه ء‬
‫و ع‬
‫ن ع‬
‫ي ع‬
‫قل هب م ه‬
‫مي ه م‬
‫م‪.‬‬
‫و ع‬
‫ع‬
‫حب م م‬
‫ععل ى آل م م‬
‫م د‬
‫سي ل م‬
‫ص ه‬
‫م ع‬
‫و ع‬
‫ععل ى ع‬
‫سل ص ع‬
‫ح ص‬
‫دعن ا ء‬
‫و ع‬
‫ه ع‬
‫ه ع‬
‫د ع‬
‫ن الصر م‬
‫سم م الل م‬
‫ه الصر ه‬
‫بم ه‬
‫ح ع‬
‫حي هم م‬
‫م م‬
‫ع اعل ى‬
‫ع ال ع م‬
‫مدء ملل م‬
‫ه تع ع‬
‫ب ال ه ع‬
‫ه عر ل‬
‫ا عل ه ع‬
‫مي ه ع‬
‫صصل ى الل ء‬
‫ح ه‬
‫و ع‬
‫ن ع‬
‫م‪.‬‬
‫و ع‬
‫ع‬
‫حب م م‬
‫ععل ى آل م م‬
‫م د‬
‫سي ل م‬
‫ص ه‬
‫م ع‬
‫و ع‬
‫ععل ى ع‬
‫سل ص ع‬
‫ح ص‬
‫دعن ا ء‬
‫و ع‬
‫ه ع‬
‫ه ع‬
‫د ع‬
‫دي هدع ال ه ء‬
‫وعي ا ع‬
‫م عي ا ع‬
‫ل‬
‫دي هدع ال ه م‬
‫ش م‬
‫ش م‬
‫م ع‬
‫عالل ص ء‬
‫ه ص‬
‫ح ا م‬
‫و ى ع‬
‫ق ع‬
‫ق ع‬
‫عصزت م ع‬
‫ك‬
‫ع ع‬
‫عي ا ع‬
‫خل ه م‬
‫ت لم م‬
‫ج م‬
‫مي ه ء‬
‫ك ع‬
‫ن ذعل ص ه‬
‫م ه‬
‫زي هءز عي ا ع‬
‫ع م‬
‫ق ع‬
‫ن ع‬
‫ن‬
‫مي هم م ع‬
‫خل ه م‬
‫ا مك ه م‬
‫ح م‬
‫ج م‬
‫ي م‬
‫م ه‬
‫شلر ع‬
‫س ء‬
‫م ه‬
‫ك عي ا ء‬
‫فن م ه‬
‫مت ع ع‬
‫ض ء‬
‫م ء‬
‫ن‬
‫من ه م‬
‫ف ل‬
‫م ع‬
‫ر ء‬
‫م ه‬
‫م عي ا ع‬
‫م عي ا ء‬
‫ع ء‬
‫ل عي ا ء‬
‫ل عي ا ء‬
‫ج ل‬
‫عي ا ء‬
‫مك ه م‬
‫مت م ع‬
‫ن‪.‬‬
‫م الصر م‬
‫ح م‬
‫ك يءآا عهر ع‬
‫ت ب معر ه‬
‫ه إ مل ص ا عن ه ع‬
‫مي ه ع‬
‫ح ع‬
‫ح ع‬
‫لا مل ع ع‬
‫خيه وجده وا عبيه وأ ء‬
‫عالل صهم بسرال هحسن وأ ع‬
‫ه‬
‫م‬
‫ماـ م‬
‫م‬
‫م‬
‫م‬
‫ه‬
‫ل‬
‫ع‬
‫ه‬
‫ع ل‬
‫ع م‬
‫ع‬
‫ء ص م م ل ع ع م ع‬
‫ز ء‬
‫ي ع‬
‫ه ع‬
‫ه‬
‫ل م‬
‫شصر ع‬
‫ه ا مك ه م‬
‫في ه م‬
‫وب عن مي ه م‬
‫و ع‬
‫و ع‬
‫م ع‬
‫ذاال هي ع ه‬
‫ع‬
‫فن م ه‬
‫م اي عن ه م‬
‫عي ا ع‬
‫ت‬
‫دا م‬
‫ك ا م‬
‫ع ال هب عل مصي ا م‬
‫م ا م‬
‫ف ع‬
‫ت عي ا ع‬
‫ه ص‬
‫ف ى ال ه ء‬
‫م م‬
‫ع‬
‫م ‪،‬‬
‫و ء‬
‫سي عك ه م‬
‫س م‬
‫ع ال ه ع‬
‫مي ه ء‬
‫و ال ص‬
‫في هك ع ء‬
‫ف ع‬
‫عل مي ه ء‬
‫م الل ء‬
‫ه ء‬
‫ه ع‬
‫ه ع‬
‫وك مي ه ء‬
‫م‬
‫ون م ه‬
‫ل نم ه‬
‫ون م ه‬
‫و ع‬
‫ح ه‬
‫ع ع‬
‫م ال ه ع‬
‫ع ع‬
‫ع ع‬
‫سب ءعن االل ء‬
‫وعل ى ع‬
‫م ه‬
‫م ال ه ع‬
‫ه ع‬
‫ع‬

‬‬ ‫و ع‬ ‫حب م م‬ ‫ععل ى آل م م‬ ‫م د‬ ‫ص ه‬ ‫م ع‬ ‫و ع‬ ‫سل ص ع‬ ‫ح ص‬ ‫ء‬ ‫و ع‬ ‫ه ع‬ ‫ه ع‬ ‫د ع‬ ‫‪9-12-2015‬‬ .‫ول ع ء‬ ‫و ع‬ ‫ي‬ ‫وةع ا مل ص مب الل م‬ ‫الن ص م‬ ‫ه ال ه ع‬ ‫ول ع ع‬ ‫ق ص‬ ‫ل ع‬ ‫ح ه‬ ‫صي هءر ع‬ ‫عل م ل‬ ‫دعن ا‬ ‫ع اعل ى ع‬ ‫سي ل م‬ ‫ه تع ع‬ ‫ال ه ع‬ ‫ععل ى ع‬ ‫صصل ى الل ء‬ ‫و ع‬ ‫عظمي هم م ع‬ ‫م‪.