You are on page 1of 2

Present perfect simple

,
continuous
Present perfect simple
= předpřítomný čas prostý
a) Tvoření kladné věty
- Tvoříme pomocí pomocného slovesa HAVE a slovesa v minulém příčestí
(tedy -ed u pravidelných sloves, třetí tvar u nepravidelných sloves)
- Ve 3. os. j. č. měníme HAVE na HAS

b) Otázka
- Tvoříme přehozením pomocného HAVE/HAS a osoby
o HAVE we met before?
c) Krátké odpovědi
- Opět tvoříme použitím pomocné HAVE
o Have they finished their homework? -> Yes, they HAVE./No, they
HAVEN’T.
d) Zápor
- Tvoříme přidáním -NOT k pomocnému slovesu HAVE

Present perfect continuos
= předpřítomný průběhový
a) Tvoření
- Tvoříme pomocí pomocného slovesa HAVE/HAS + BEEN + slovesa v -ING
tvaru
- V záporu máme tvary HAVEN’T/HASN’T + been + sloveso v -ING

ten rok jsem se sem nastěhoval a stále tu bydlím o They’VE BEEN DATING FOR 6 months. kvůli použití konkrétního času (včera) S PPC (průběhový) používáme často SINCE a FOR o I’VE BEEN LIVING here SINCE 2010. které se staly v minulosti. AFTER/WHENPAS SOON AS o WHEN I switched the TV on. protože můj pes tam předtím udělal binec.“. o AFTER he HAD FINISHED his homework. že se něco stalo (něco předtím) o The book WHICH I HAD BOUGHT for my birthday turned out to be great. jsou spolu už 6 měsíců a ještě se nerozešli.S těmito větami často používáme WHEN. průběhový . o I didn’t see the film yesterday. he went out. – Kniha. the match HAD already STARTED – Zápas začal ještě předtím. tedy jsou stále spolu o Past perfect simple. – Poté.“. WHICH/WHO. everyone had already left  Mluvíme o nějakém konkrétním čase v minulosti (kdy já jsem dorazil) a druhý děj proběhl ještě předtím (než jsem dorazil)  Když jsem tam dorazil. šel ven. o I knew THAT something HAD HAPPENED – Věděl jsem. než jsem zapnul televizi o I had to clean the kitchen BECAUSE my dog HAD SPILLED his food all over the place.“. – „Bydlím tu od roku 2010. ale je tu možnost. – „Včera jsem neviděl ten film. nakonec byla skvělá. Dále zde není přesně řečeno. že film v budoucnosti uvidíme. kterou jsem si koupil k narozeninám. – Musela jsem uklidit. ale nejsou nijak časově ohraničené a mají dopad do přítomnosti o I haven’t seen the film. mluvíme jakoby o minulosti.“. – „Neviděl jsem ten film. (Nikdo tam v ten moment nebyl) . continuous = Předminulý čas prostý. . kdy jsme ten film neviděli.Tvoří se úplně stejně jako předpřítomný. continuous Použití předpřítomného času - - Vyjádření časů. THAT. BECAUSE.Často se používá společně s minulým časem o When I got there. ale místo pomocného HAVE používáme jeho minulý tvar HAD . co udělal domácí úkol.Present perfect simple. – „Chodí spolu 6 měsíců. všichni byli pryč.