Ηλεκτρονικά Μητρώα και άλλα ανέκδοτα…

Πρόσφατα κατατέθηκε από την κυβέρνηση σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο
«Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και
ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων
υποδομών και λοιπές διατάξεις», το οποίο προωθείται για ψήφιση το επόμενο διάστημα.
Το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων τη δημιουργία ενός ενιαίου μητρώου για όλα
τα επαγγέλματα που αφορούν τα τεχνικά έργα (μηχανικοί αποφοιτοι ΑΕΙ, απόφοιτοι ΤΕΙ,
απόφοιτοι αντίστοιχων σχολών του εξωτερικού, εργατοτεχνικό προσωπικό). Σε αυτό το
μητρώο θα είναι υποχρεωτική η έγγραφη όλων των μηχανικών.
Επεκτείνεται ο τρόπος παραγωγής δημοσίων έργων και στη μελέτη και στην κατασκευή και
στα ιδιωτικά έργα. Δηλαδή, για να αναλάβει (υπογραψει) ένας μηχανικός ένα ιδιωτικό έργο
θα πρέπει να έχει μια αντίστοιχη τάξη στο πτυχίο του (Α',Β',Γ'), ενώ μέχρι τώρα όλοι οι
μηχανικοί μπορούσαν να υπογράψουν στον τομέα τους ότι ήθελαν. Διασπά δηλαδή τα
επαγγελματικά διακαιώματα πλήρως και συνεπάγεται την πλήρη απόσπαση τους
και στην πραγματικότητα την αντικατάστασή τους από ένα εισιτήριο εισόδου σε
ένα
κύκλο
πιστοποιήσεων.
Οι νεοεισερχόμενοι στο επάγγελμα με τη λήψη του πτυχίου δεν θα έχουν κανένα
επαγγελματικό δικαίωμα, «εγγράφονται στα μητρώα με δυναμικό μηδέν μονάδων» και
αποκτούν την ιδιότητα του «δόκιμου» ή «υποψήφιου» μελετητή. Μετά από τέσσερα χρόνια
από τη λήψη του πτυχίου λαμβάνουν το λεγόμενο πτυχίο Α’ τάξης. Δηλαδή για 4 χρόνια θα
δουλεύει κάποιος χωρίς να έχει κανένα επαγγελματικό δικαίωμα.Θεσμοθετούνται έτσι
πλήρως οι βαθμίδες τύπου junior μηχανικοί, πρακτική κτλ.
Παράλληλα, όσοι μηχανικοί εργάζονται με τυπικά μισθωτή σχέση εργασίας δεν έχουν
δικαίωμα εγγραφής σε αυτό το μητρώο. Δηλαδή κάποιος μηχανικός που δουλεύει ως τυπικά
μισθωτός και όχι με μπλοκάκι, δε θα έχει κανένα επαγγελματικό δικαίωμα.
Το νομοσχέδιο, πέραν του ότι θέτει πρωτοφανείς περιορισμούς στο δικαίωμα εργασίας, είναι
αυθαίρετο και στερείται κάθε λογικής. Ουσιαστικά στερείται τα εππαγγελματικά
δικαιώματα επί 4 χρόνια σε σημαντικό αριθμό μηχανικών του ευρύτερου τομέα στην
περίπτωση που για διάφορους λόγους δεν μπορούν να δούλεψουν σε ένα ήδη υπάρχον
γραφείο όταν αποφοιτήσουν.
Και ενώ ο τίτλος αναφέρεται σε διαφάνεια (λες και μέχρι τώρα ό,τι κάναμε με το υπάρχον
νομικό πλαίσιο ήταν σκοτεινό, κρυφό, υπόγειο και αδιαφανές!), ΟΥΔΕΙΣ διαβουλεύτηκε με
την Αυτοδιοίκηση και κυρίως με τους μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους για το αν
έχουν προσωπικό για να κάνουν σωστά και να τηρήσουν όλες αυτές τις παράλογες
διαδικασίες που αποφάσισαν κάποιοι ερήμην τους.
Το νομοσχέδιο αυτό, σε συνδυασμό με το καινούριο ασφαλιστικό, που
περιλαμβάνει αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές (με στέρηση των επαγγελματικών
δικαιωμάτων σε περίπτωση μη καταβολής τους) και αυξήσεις στα όρια
συνταξιοδότησης (67+), θα σημαίνουν την πλήρη περιθωρίοποιηση/εξόντωση των
αυτοαπασχολούμενων μηχανικών, την διάσπαση πλήρως των επαγγελματικών
δικαιωμάτων και την εκτόπηση των νέων μηχανικών από το επάγγελμα ή εν τέλει
θα οδηγηθούν σε εργασία με όρους ημερομίσθιου.
Απέναντι σε αυτά, μόνη λύση αποτελούν οι συλλογικοί μας αγώνες. Στη σημερινή
πραγματικότητα της ανεργίας, της ανασφάλιστιστης εργασίας και της
εργοδοτικής τρομοκρατίας, απέναντι στο κλίμα της υποταγής και του
ανταγωνισμού,απαντάμε με κοινωνικοπολιτικό μέτωπο και αγώνες απέναντι στην
πολιτική της κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ.

ΑΡιστερός Ανεξάρτητος Χώρος
ΤΟπογράφων