You are on page 1of 2

Lauai liepsnoja vakaruos

Pietuose iaurj ir Rytuos


Nuo j lietuvika daina
Aplks pasaul keldama
Vilius Branas. I 1958 m. V-osios Tautins stovyklos dainos Lauai liepsnoja vakaruos)

DMESIO Visiems dainuojantiems ir kuriantiems:

Lietuvikoji skautija skelbia imtmeio tautins stovyklos dainos konkurs!


2018 metais sueis 100 met nuo tada, kai 1918 m. Lietuvoje buvo kurta pirmoji lietuvika skaut
draugov. Per iuos 100 met Lietuvos skaut judjimas patyr daugyb nuotyki ir sunki
ibandym: Lietuvi skaut dainos skambjo nepriklausomos tarpukario Lietuvos miestuose, skaut
sueigose bei stovyklose, vliau, prasidjus karui, dainos stiprino lietuvi dvasi sunku metu, ild
mones Sibiro tremtyje, telk lietuvius karo pabgli stovyklose Europoje, lydjo laivuose pekeliui
nauj gyvenim laisvuose kratuose Europoje, iaurs Amerikoje, Piet Amerikoje ar Australijoje.
Skaut dainos pasklido po pasaul, padjo isaugoti lietuvi kalb, puoselti paproius, burti lietuvi
bendruomenes. Galiausiai, Atgimimo metais skaut dainos gro Lietuv, skambjo
nepriklausomybs mitinguose ir Baltijos kelyje, pripild Lietuvos mikus ir skaut stovyklas, padjo
Lietuvai vl tapti nepriklausoma. Su skautikomis dainomis uaugo kelios kartos moni visame
pasaulyje, vadinani vieni kitus broliais ir sesmis ir pasiryusi gerais darbais tarnauti Dievui,
Tvynei ir artimui...
Kvieiame tsti skautik istorij ir sukurti 2018 m. Tautins stovyklos dain!
Lietuvi skaut sjunga ir Lietuvos skaut organizacijos skelbia 2018 m. skaut Tautins stovyklos
dainos konkurs!
2018 metais Pasaulyje vyks net trys lietuvikos skaut tautins stovyklos Lietuvoje, Australijoje ir
iaurs Amerikoje. Norime, kad visas ias stovyklas sujungt bendra lietuvika skautika daina.
Kvieiame dainuojanius ir kurianius skautus teikti pasilymus imtmeio Tautins stovyklos dainai!
Reikalavimai Tautins stovyklos dainai:
-

Daina turt bti melodinga, kad tikt dainuoti gamtoje, stovykloje, prie lauo, pritariant
akustiniais instrumentais ar a capella.
Dainos nuotaika ir tekstas turt paymti svarbi prog 100 met lietuvikosios skautijos
jubiliej, kur 2018 m. vs lietuviai skautai visame pasaulyje.
Dainos tekstas turi bti paraytas lietuvi kalba.
Svarbios temos kurias praome atsivelgti: lietuvi skaut vienyb (brolyb ir seserikumas),
lietuvikoji skautija visame pasaulyje (pasaulio Lietuva), skaut veiklos imtmetis, skaut
kartos ir bendravimas tarp kart, skaut istorijos tstinumas, skaut vertybs, skautika
tarnyst (pagalba artimui), skautiki nuotykiai, gamta.

Konkursui reikia pateikti dainos atlikimo ra bet kokiu skaitmeniniu audio formatu. Darbus
konkursui praome atsisti el.patu, adresu: info@ts2018.lt.
Darb laukiame iki 2017 m. kovo 11 d.
Kokursui pateiktus darbus vertins specialiai tam sudaryta Pasaulio lietuvi skaut ir Lietuvos
skautika organizacij atstov komisija.

Konkurso nugaltoj laukia:

Pagrindinis prizas - Nemokamas kelialapis 2018 m. Tautin stovykl Lau karta Lietuvoje.
Galimyb profesionaliai rayti ileisti specialiai stovyklai skirt dainos ra (single);
Dainos autori vardai taps lietuvikosios skautybs istorijos dalimi, bus vieinami, pasirodys
stovyklos leidiniuose, knygose ir kituose vieuose pristatymuose.