Σαλευρής Αντώνιος Χαντζησοφιανός Χρήστος

Ηλεκτρονικός Μηχανικός BSc Πτυχ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
Πτυχ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Τεχνικός Ασφαλείας
Πτυχ. Μηχανικός Αυτοματισμού Τ.Ε.

Πίνακες μεγεθών
Πρωτοκόλλων ελέγχου
κατά ΕΛΟΤ HD384 και ΚΕΗΕ
(Β′ Έκδοση)

ΑΘΗΝΑ 2016