You are on page 1of 3

MEC 2240 - 2do Parcial

( z a)

0 if z a
1 otherwise

DATOS
a 6ft

b 12ft

P1 2500lbf
q 35

Reacciones:

R1 1N

P2 3000lbf

lbf
ft

R2 1N

given
R1 R2 P1 P2 q 12ft = 0
P1 6 ft R2 14ft P2 12ft q 12ft 6 ft = 0

R1
find R1 R2
R2

R1 18.86

kN
R2 7.473

R1 4240

lbf
R2 1680

Ecuacion de momentos
M ( z) P1 z R1 ( z a) ( z a)

q ( z a)
2

( z a)

q [ z ( a b) ]
2

c 2ft

[ z ( a b ) ] P2 [ z ( a b ) ] [ z ( a b ) ]

z 0ft 0.1ft 20ft


4

1 10

Material A42:
0

M( z) 1 104
4

y 42ksi
M max
y =
Wxx

M max M ( 6ft)

M max 15000 lbf ft

2 10

3 10

Wxx

M max

Wxx 70.23 cm

Seleccionando el perfil IPN 18, se tiene un mdulo


de seccin de :

Wxxn 93.4cm

El esfuerzo de flexin entonces ser:


M max
flex
Wxxn
flex 217.744 MPa
flex 31.581 ksi

El esfuerzo cortante de la viga en el punto "D"


0

V( z) P1 R1 ( z a) ( z a) q ( z a) ( z a) q [ z ( a b ) ] [ z ( a b ) ] P2 [ z ( a b ) ] [ z ( a b ) ]

1 10

VD V( 18ft)

5 10
V( z)

VD 1.68 10 lbf

5 10

1 10

VD 7.473 kN

de tablas el area de la viga:

1.5 10

VD
D
Ar

Ar 27.9cm

D 2.678 MPa
D 0.388 ksi

El dimetro de los pernos:

yp 8 8 10MPa
yp 0.577 yp

yp 640 MPa
yp 369.28 MPa

Con la reaccin 1 que es la mayor:

yp =

R1

d 2
P
4

d p

4 R1
yp

d p 8.064 mm

d p Ceil d p cm
d p 10 mm