You are on page 1of 3

PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2014 2016 )

BIDANG KOKURIKULUM
ISU

MASALAH

MATLAMAT

Menjuarai kejohanan
bola baling peringkat
daerah Kota Setar

Pencapaian Bola Baling di


Kejohanan
Peringkat
Daerah
Kota
Setar
semakin merosot

Meningkat
pencapaian
pingat dalam Kejohanan
Bola Baling Peringkat
Daerah Kota Setar

STRATEGI
Meningkatkan kualiti
pencapaian murid
1 Sesi pemilihan
wakil sekolah
2 Latihan Intensif
3 Perlawanan
persabahatan
Meningkatkan kualiti
kejurulatihan guru
1

Kursus
Kejurulatihan
Peringkat
Sekolah

INDIKATOR
PENCAPAIAN
1. Pasukan sekolah
kembali menjuarai
kejohanan bola baling
peringkat daerah Kota
Setar

2. Guru dapat menjadi


jurulatih yang bertauliah

PELAN TEKTIKAL

BIDANG KOKURIKULUM
BOLA BALING (PASUKAN ELIT)
BIL

1.

2.

PROGRAM

OBJEKTIF

TANGGUNGJAWAB

Sesi
Pemilihan
wakil
sekolah

Memilih pemain yang


betul-betul layak
mewakili pasukan elit
sekolah

Jurulatih pasukan

Latihan
Intensif

Memberi pendedahan
secara teori dan
praktikal kepada semua
peserta pasukan

Jurulatih pasukan

TEMPOH

TOV

ETR

Sepanjan
g Tahun

Bilangan
murid yang
mahir dan
cekap
bermain bola
baling

Meningkatka
n
pengetahuan
asas
bola baling
dari segi teori
dan praktikal

Sepanjang
Tahun

Bilangan murid
bermain bola
baling

. Mendedahkan
murid kepada
asas bola
baling
dan teknik
permainan

Guru penasihat

Guru penasihat

KOS/
SUMBER

2. Melahirkan
murid yang
mahir bermain
bola baling

INDIKATOR
PENCAPAIAN

Murid yang
layak dan
sesuai
mewakili
sekolah

3.

Perlawanan
Persahabatan

Mendedahkan muridmurid kepada situasi


perlawanan sebenar

Jurulatih pasukan

Januari

Guru penasihat

hingga
Mac

Peratus
penglibatan
murid dalam
bola baling

1. Memberi
peluang
kepada murid
untuk
menonjolkan
bakat diri
2.
Meningkatkan
penglibatan
murid-murid
dalam aktiviti
sukan