You are on page 1of 2

9

SJEENJE TRAVE

Travu moete sjei obinim makazama, koliinu trave koju


trebate odredite sami.
Poslije sjeenja travu
kratko oprati hladnom
vodom
i
odmah
presovati da dobijete sok
trave. Savjetujemo Vam
da za poetak ponete
sa manjom koliinom
soka iz razloga jakog
detoksikacijskog efekta
na organizam. Pogledati
tekst na kraju *VANO.

10

PROIZVODNJA SOKA
(CIJEENJE)

Za cijeenje trave u sok upotrijebite cjediljku (sokovnik)


sa malom brzinom. Manja brzina i strpljivo cijeenje daje
vrlodobar kvalitet soka. Prva cjediljka sa kojom smo mi dobili
sok je bila runa-mehanika cjediljka, puno tee je dobiti sok,
ali je sok bio dobar. Na savjet je prije nego kupite cjediljku
(sokovnik, blender) dobro analizirajte ta sve moete sa
cjediljkom uraditi.

11

NAZDRAVLJE

Sok od trave najbolje je piti svjee iscijeen, jer je njegovo


djelovanje tada najbolje i najefikasnije. Ukus soka nije za
svakoga, mnogima nee biti ukusan. Mi vam preporuujemo
da dodate neko voe, kao npr. naranu ili kruku i ukus e
onda biti puno bolji.

VANO

Sok od trave spelte ima veoma jak detoksinacijski (alkalan) efekat na


organizam i savjetujemo da na poetku pijete manje koliine soka, tj. na
poetku jednu ajnu kakicu dnevno, a maksimalno supenu kaiku soka
dnevno. Nakon sedam dana poveati na 50ml soka dnevno. Dnevna porcija
soka trave spelte ne treba premaivati 100ml soka, to je otprilike pola gore
navedene posude (20x30cm) odsjeene i iscijeene trave spelte.

EFEKTI SOKA SPELTE


PREMA MILJENJU MNOGIH
STRUNJAKA
Veoma je bogat vitaminima E, F, K i B kompleksima. Sadri znaajne
koliine B 17 (laetrile), koji - kao to je poznato istraivaima - bez
tetnog dejstva na zdrave elije, razara elije tumora i raka. Pomae
varenje i pospJeuje rad unutranjih organa. Unitava patogene
bakterije i uspostavlja ravnoteu korisnih bakterija u crijevima,
to je znaajno za jaanje imunolokog sistema organizma. U
soku spelte do sada su identifikovali 18 vrsta enzima koji su na
udan nain identini sa enzimima s kojima smo se rodili, meu
njima i hormon melatonina. Ovi hormoni se vremenom smanjuju u
organizmu i veoma se teko nadoknauju. Iz svjee cjeenog soka
trave ponovo se ugrauju u organizam i on se u najuem smislu te
rijei podmlauje. Izvanredan je izvor mineralnih materija - meu
njima i selena - vitamina, aminokiselina i hlorofila. Pospeuje
detoksikaciju, regenerie elije, titi od degeneracije elija (npr.
tumor), popravlja snadbjevenost tkiva kiseonikom, pospjeuje
stvaranje krvi i poboljava metabolizam elija, pojaava imunitet
i ubrzava procese lijeenja. Visok sadraj hlorofila ima ljekovito
dejstvo, deluje kao teni kiseonik, to pospjeuje cirkulaciju krvi
i istiskuje tetne materije. Sadri znaajan broj vitamina, meu
njima i B kompleks, C vitamin, i veliki broj mineralnih materija.
Aminokiseline, i bjelanevine u soku trave spelte nalaze se u velikim
koliinama, a istovremeno i meusobno sarauju. Unoenje
izolovanih bjelanevina po pravilu ostaju bez efekta, a nekada mogu
biti i tetne. U hrani se nalazi malo esencijalnih belanevina, zato
organizam nije u stanju da sintetizuje elije neophodne za izgradnju
tkiva. Sok od trave spelte sadri 25% bjelanevina to je znaajno
vie nego u mesu i jajima, koja sadre samo 16%. Znamo gde stoka
nalazi najvredniju hranu! Na livadi, u travi! Trava spelte ima najvei
sadraj bjelanevina od svih trava. Nije dovoljno da naa hrana
sadri mnogo bjelanevina, ve ona mora biti i bioloki aktivna. To
najbolje znaju sportisti i bodi bilderi. Vie o spleti (krupniku, piru,
prastaroj penici) moete nai na naoj web stranici.

SOK OD TRAVE SPELTE


(PIRA, KRUPNIKA)

ZELENI ELIKSIR IVOTA


Na pitanja naih mnogih konzumenta spelte i speltinih proizvoda,
kako mogu sijati i koristiti travu spelte za proizvodnju soka, mi
elimo sa svim naim kupcima podijeliti naa iskustva i naa
dugogodinja saznanja o sijanju trave spelte i proizvodnji soka.

BIONATURA d.o.o.

Drutvo za proizvodnju promet i usluge

Ul. Kahve bb, 71370 Breza, Bosna i Hercegovina


Tel-Viber: +387 60 359 4047, +49 157 507 565 80
Tel: +387 62 785 635, Faxw: +387 32 781 160
E-mail: info@bionatura.ba | web: www.bionatura.ba

www.bionatura.ba | info@bionatura.ba

SOK OD TRAVE SPELTE

ZELENI ELIKSIR IVOTA


SVE TO NAM JE POTREBNO
ZA UZGOJ TRAVE SPELTE I
PROIZVODNJU SOKA SPELTE U
NAIM DOMAINSTVIMA:

Zrna spelte iz ekoloke poljoprivrede sa dobrom


klijavou (neoguljena u ljusci).
Zemlja za uzgoj ekolokih biljaka (cvijea, trava...itd.).
Moe se nabaviti u vrtnim centrima (OBI) ili zemlja sa
istih ekolokih farmi i podruja ili zemlja iz naih vrtova
koja nije bili tretirana umjetnim gnojivima, pesticidima,
herbicidima, itd.
Posude za sijanje zrna spelte. Veliina posude ovisna
je od koliine koju elite zasijati. Mogu biti plastine,
metalne itd. Mi preporuujemo plastine posude veliine
20x30cm i dubine 5cm, ali Vi moete koristiti i vee
posude ili saksije za cvijee ili neke druge posude.
Posude za namakanje zrna spelte u vodi.

Poslije 12h namakanja zrna, ocijediti vodu, a


namoena zrna spelte pravilno rasporediti na
prethodno pripremljenu zemlju. Zrna spelte
lagano potisnitu da uu u zemlju barem
polovicom svog obima. Tako rasporeena zrna
poprskati vodom, tako da i zemlja postane
vlana ali ne mokra. Da ne bi dolo do velike
mokrine, na dnu posude poeljno je napraviti
rupice da viak vode otee iz posude. Ispod izbuene posude
postaviti jo jednu neizbuenu, koja e zadrati vodu. Kod
navedene posude veline 30x20cm dovoljno je 200-300ml
vode za poprskati (ovlaiti) zemlju.

PRIPREMA POSUDE ZA SIJANJE

Posudu napuniti zemljom (ako ste u mogunosti ekoloki


ista zemlja). Debljina sloja je oko 1cm,
nije potrebno puno troiti zemlju, jer je
preporuljivo sjeenje (rezanja) trave samo
jedan puta. Vi moete poslije prvog rezanja
pustiti da trava raste, a jaina i efekat druge
sjeene trave nee biti tako jak kao kod prvog
sjeenja.

OTKRIVANJE KLICA
SPELTE

Nakon 2-5 dana klice su porasle u tami 1-2cm, sada je


vrijeme za otkrivanje klica i trava od sada raste na svjetlosti.
Najbolje je na nekom prozoru ili pored prozora gdje ima
dovoljno svjetlosti.

OSTAVITI TRAVU DA
RASTE

Od sada trava raste dok ne postigne veliinu za rezanje


(sjeenje), ponekad se naravno mora zemlja zalijevati
da bude dovoljno vlana, ali ni u kojem sluaju mokra
(blatnjava). Mi nae posude 20x30cm
zalijevamo sa 200-300ml vode svako dva
dana po jednoj posudi. Ako je posuda vea,
potrebna je vea koliina vode. Rast trave
je ovisan i od toplote i suneve svjetlosti i
redovne kontrole vlanosti. Nakon 1-2 dana
na svijetlosti, trava dobiva zelenkastu boju.

RAST TRAVE

TRAVA SPELTA U NAJVEOJ


VELIINI (VRIJEME ZA SJEENJE)

Nakon 5-6 dana trava


spelte je ve lijepo zelena,
i nije potrebno jo mnogo
vremana da trava bude
spremna za sjeenje i
pripremu soka.

NAMAKANJE ZRNA U VODI

U jednu staklenu posudu veliine jednog litra


ubacite 3/4 zapremine posude zrna spelte,
(cca 200-220g). Kad su zrna u staklenoj
posudi, napunite posudu do vrha vodom i
ostaviti tako oko 12h da zrno omeka (npr.
ostaviti preko noi).

RASPORED I SIJANJE
NAMOENIH ZRNA

POKLOPITI POSUDU SA
ZASIJANIM ZRNIMA

Poeljno je posudu sa zasijanim zrnima poklopiti, jer klijanje


zrna odvija se najbolje i najbre u potpunoj tami, kao to je
to sluaj u prirodi, na poljima kod sijanja usjeva, klijanje se
odvija pod zemljom u tami. Tako zatvorene posude ostaju od
2 do 5 dana zatvorene, ovisno od vanjske temperature, ako
je prostorija toplija, proces klijanja je bri.
Prilikom navedene faze klijanja, poeljno je
ponekad i pogledati da li je dovoljna vlanost
zemlje, i po potrebi dodati (poprskati) malo
vode. Vano je da se klice ne osue, ali
takoe ne smije biti prevlano, da se ne bi
stvorio plijesan na klicama.

Trava spelte je dostigla


veliinu od otprilike 15cm i
spremna je za sjeenje.