You are on page 1of 2

EIBARKO HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALA

MATRIKULA OFIZIALA
2016-2017

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE EIBAR


MATRCULA OFICIAL
2016-2017

AZKOITIA
GELA DESPLAZATUA / AULA DESPLAZADA

ENGLISH
HIZKUNTZA
/ IDIOMA

MAILA / NIVEL

TALDEA / GRUPO

EGUNAK / DAS

ORDUTEGIA / HORARIO

ENGLISH

B 1.1
Tarteko Maila 1
Nivel Intermedio 1

301-Azkoitia

Astelehena-Asteazkena
Lunes-Mircoles

15:55 18:10

B 1.2
Tarteko Maila 2
Nivel Intermedio 2

401-Azkoitia

Astelehena-Asteazkena
Lunes- Mircoles

18:15 20:30

B2
Maila Aurreratua
Nivel Avanzado

501-Azkoitia

Asteartea-Osteguna
Martes-Jueves

18:15 20:30

ENGLISH

ENGLISH

NON? GAZTANENEA JAUREGIAN

DNDE? En el PALACIO DE GAZTANENEA

Matrikula egiteko sartu Eibarko Hizkuntza Eskolaren Web gunean


La matrcula se realiza a travs de la pgina web de la Escuela Oficial de Idiomas de Eibar
www.eoieibarheo.hezkuntza.net