You are on page 1of 1

Fantasy Skirmish

Kayanora Nocna ma, Lena Zjawa:


LICZBA MODELI W DRUYNIE:
KOSZT REKRUTACJI:
OD:
PRESTI DRUYNY:
PODSTAWKA:

0-1
SPECJALNE
SPECJALNE
+21 PUNKTW
25 X 25 MM

Leni Elfowie chc wierzy, e Kayanora Nocna ma, podobnie jak wikszo lenych
zjaw, postradaa zmysy dopiero wtedy, gdy mier Morghura zatrua Polan Nieszcz z
ktr wiekowe Driady byy szczeglnie zwizane. Po prawdzie jednak, jak wikszo
lenych zjaw, take Nocna ma bya nieprzewidywalna i wroga na dugo przed tymi
wydarzeniami. Tak jak wiele lenych duchw z Athel Loren, Kayanora Nocna ma jest
niebywale wiekowa i powiada si, e pamita dzie przybycia Asrai. Driada wspomina
te czasy z gniewem i smutkiem, gdy wierzy, e sojusz Athel Loren z Asrai nie
przynis kniei nic prcz zniszczenia jednoczenie lena zjawa zdaje si ignorowa
fakt, e to wanie Leni Elfowie ocalili Athel Loren przed toporami Krasnoludw z
Gr Szarych. Zreszt Kayanora Nocna ma z rzadka komunikuje si z innymi
stworzeniami kniei, nawet z innymi lenymi duchami, ktre pozostaj jej sugami.
Zamiast tego piewa podobne litaniom pieni, w ktrych wymienia imiona duchw,
do ktrych mierci przyczyniy si jej zdaniem Asrai. Biorc pod uwag jej wiek,
pami i jasno umysu, wtpliwym jest, by kiedykolwiek zakoczya litani, gdy do
dugiej listy wci docza imiona polegych w bitwach stoczonych midzy Athel
Loren i zewntrznym wiatem.
We wczesnych latach sojuszu midzy Elfami a kniej lene zjawy stale
obserwoway polany i gaje, doszukujc si w poczynaniach Asrai jakichkolwiek
ladw zdrady. Od czasu, gdy krew Morghura splamia Polan Nieszcz, yjce tam lene
zjawy znikny w mrokach kniei. Leni Elfowie wiedz, e lene zjawy kontaktuj si z
Coeddilem, prastarym Drzewcem o wielkiej sile, dziaajc w jego imieniu, gdy w
pogroony jest w trwajcym wieki nie. Nie przyczynia si to jednak do uspokojenia
nastrojw, a wrcz prowokuje kolejne niepokoje, albowiem nieufne nastawienia
Coeddila przeszo ju do legend Asrai. Ponadto nikt nie jest w stanie zgbi zamysw
prastarego Drzewca, szczeglnie, e wiekowy pasterz drzew zdoa zapomnie wicej,
ni modszej istocie dane jest dowiedzie si w cigu caego swego ycia. Jeli jednak
te rozgoryczone lene duchy znajd wsplny jzyk, kwesti czasu pozostanie, kiedy
rwnowaga Athel Loren zostanie zachwiana.
W ostatnich latach dziwne wieci zaczy dociera do Athel Loren, niepokojce
wiadomoci spdzaj sen z powiek starszyzny Lenych Elfw. W Imperium chopi
opowiadaj o ywych, akncych krwi drzewach, grasujcych na obrzeach wielkiego
Lasu Drakwald. Na skraju lasu Arden w Bretonni, gdzie miejscowi od lat zbierali
chrust, syszy si o strzaskanych ludzkich truchach i ciaach rozszarpanych przez
mciwe drzewa. Cho niektre z tych dziaa nosz lady charakterystyczne dla Asrai,
to nie dokonano ich z woli dworu Ariel. Jawi si raczej przypadkowymi i
pozbawionymi jakiegokolwiek sensu. Jeli jest to w istocie dzieo Kayanory Nocnej my
lub innych lenych zjaw, to musi si za nimi kry co wicej ni tylko rze jaki cel maj
te dziaania, okae si niebawem. Nawet Prorokini Naieth nie potrafi dostrzec
przeznaczenia, ku ktremu zmierzaj lene zjawy, gdy wizje przesania rozlana krew.
UWAGI: Kayanora Nocna ma moe zosta zatrudniona przez nastpujce druyny: Leni
Elfowie z Athel Loren. Aby zatrudni Posta Dramatu w szeregach kompanii musz
suy trzy Driady i Drzewoduch.
Lena Zjawa, ktra osigna kolejny poziom dowiadczenia i w ramach
rozwoju wylosowaa NOW UMIEJTNO moe nauczy si jednej zdolnoci z
listy umiejtnoci WALKI, SIOWYCH lub SZYBKOCIOWYCH. Ponadto, Kayanora
Nocna ma moe nauczy si jednej z wymienionych poniej umiejtnoci
specjalnych:
TRANSFORMACJA: Lena Zjawa, ktra opanowaa tajniki transformacji moe
na pocztku fazy magii zmieni swe ciao w dziesitki ciem i wykona
zwyky ruch lotu na 16, ktry moe by rwnie ruchem szary (szara
ta podlega bdzie wszystkich zasadom szary). Posta Dramatu moe
nawet, jeli gracz sobie tego yczy, przerwa walk, w ktrej braa udzia,
ale w takim wypadku nie bdzie moga szarowa.
UKRYWANIE SI: Kayanora Nocna ma do mistrzostwa opanowaa sztuk
ukrywania si. Dopki Lena Zjawa pozostaje w odlegoci do 1 od
dowolnego elementu terenu wiejskiego, przeciwnik musi wykona udany
test I aby zaszarowa lub ostrzela, take magicznymi pociskami, model
bohatera (cho Posta Dramatu nadal odczuwa skutki zakl obszarowych
oraz takich, ktre nie wymagaj by rzucajcy zaklcie mag widzia cel).
ZABJCZY CIOS: Dziki uczestnictwu w niezliczonych walkach Kayanora
Nocna ma osigna doskonao w sztuce zabijania i czyni to nad
podziw szybko i gadko. Wszystkie ATAKI wykonane przez Len Zjaw
w fazie walki wrcz podlegaj zasadzie specjalnej ZABJCZY CIOS.

1|Strona

CHARAKTERYSTYKA KAYANORY NOCNEJ MY:


LENA ZJAWA
SZ WW US
S
WT W
I
A
CP
Pocztkowa
5
4
0
4
4
1
6
2
8
Maksymalna
6
6
6
4
4
3
9
4
10
BRO/PANCERZ: Kayanora Nocna ma posiada zdolno bro naturalna z cech ora
PRZEBICIE PANCERZA. Lena Zjawa nigdy nie moe uywa ora i pancerzy.
ZASADY SPECJALNE:
FURIA, LENY DUCH, ATWOPALNO, USKOWATA SKRA (5+),
NIENAWI, POMIOT KNIEI, STRACH, ZASADZKA.
LENA ZJAWA: Kayanora jest jedn z najstarszych i najpotniejszych Driad. W grze
odzwierciedla to zasada wedle ktrej jedna z grup stronnikw podlegajca zasadzie
specjalnej LENY DUCH, znajdujca si w odlegoci nieprzekraczajcej 6 od Lenej
Zjawy, moe uy w fazie walki wrcz jednej z poniszych zasad specjalnych. LENE
DUCHY nie mog wybra tej samej zasady specjalnej w dwch nastpujcych po
sobie turach tej samej walki wrcz. Naley pamita, e zasada ta nie ma
zastosowania w przypadku, gdy Kayanora Nocna ma w biecej turze biega,
skorzystaa z umiejtnoci lub zasady specjalnej uywanej w fazie magii, fazie
strzelania lub fazie walki wrcz, strzelaa, skakaa, szarowaa, upada, wspinaa si
zostaa Oszoomiona, Powalona na ziemi!, Wyczona z akcji! lub wykonywaa
jakiekolwiek inne dziaania poza zwykym ruchem.
BRZOZA LENE DUCHY zasypuj przeciwnika gradem ciosw, poruszajc
si przy tym z prdkoci, ktra nie pozwala wyowi kolejnych subtelnych
ci i pchni. Do koca fazy walki wrcz LENY DUCH uzyskuje +1 ATAK, a
bro naturalna otrzymuje cech ora SZYBKI.
DB Kade uderzenie LENEGO DUCHA wyprowadzone jest z wyjtkow
precyzj, zdoln cig gow, tudzie przeszy serce pojedynczym,
zwodniczo piknym sztychem. Do koca fazy walki wrcz LENY DUCH
podlega zasadzie specjalnej ZABJCZY CIOS, a bro naturalna otrzymuje cech
ora PRECYZYJNE UDERZENIE.
JESION LENY DUCH unika nieporadnych atakw przeciwnika ze zwinn
gracj, a trafienie go jest niemal niemoliwe. Do koca fazy walki wrcz
LENY DUCH uzyskuje Magiczn Ochron na 4+, a bro naturalna otrzymuje
cech ora PARUJCY.
WIERZBA Wijce si ruchy rozpraszaj i dekoncentruj przeciwnika,
pozwalajc LENEMU DUCHOWI na wyprowadzenie ciosu, nim przeciwnik
zdy zareagowa. Do koca fazy walki wrcz LENY DUCH podlega zasadzie
specjalnej UDERZA JAKO PIERWSZY. Jeli przeciwnik ma rwnie tak
zdolno, o pierwszestwie zadecyduje porzdek I. Jeeli modele posiadaj
tak sam warto wspczynnika I, o kolejnoci dziaa zadecyduje rzut
kostk. Ponadto, bro naturalna otrzymuje cech ora PRZEBICIE PANCERZA.
OD: Po zakoczeniu fazy eksploracji naley wykona rzut K6, ktrego wynik
okreli warto wynagrodzenia o ktre upomni si Kayanora Nocna ma. Wynik
1 oznacza, e Lena Zjawa odpowiada na zew Coeddila i opuszcza kompani,
Driada udaje si do najbliszego lasu - naley usun Posta Dramatu z KARTY
DRUYNY. Wynik 2-5 oznacza, e Kayanora Nocna ma zadaa odu w postaci
Gwiezdnego Ognia lub Koczana Strza Zagady lub Smoczych Kw lub Zakltych Szpil
(zobacz ROZDZIA XV: EKWIPUNEK). Natomiast rezultat 6 oznacza, e Lena
Zjawa zaaferowana ostatnimi wydarzeniami zapomina o odzie.