You are on page 1of 2

BORANG KEAHLIAN

PERSATUAN PECINTA BURUNG /UNGGAS SARAWAK


NAMA :
NO. KAD PENGENALAN :
TEMPAT LAHIR:
JAWATAN :

JANTINA : L (

PENDIDIKAN TERTINGGI:

) P (

PEKERJAAN:

ALAMAT KEDIAMAN:

TEL :

( H/P )

( R)

E-MEL PERIBADI : ____________________________________________________________


Saya mengaku semua maklumat yang diberikan adalah benar dan memahami segala syarat-syarat
yang terkandung dalam perlembagaan Persatuan Pecinta Burung/Unggas Sarawak
Yuran tahunan adalah sebanyak RM30.00 yang boleh dbuat kepada bendahari persatuan.
Borang yang telah lengkap diisi sila kembalikan kepada setiausaha persatuan. Sebarang pertanyaan boleh
dikemukakan kepada En. Mahadi Ibrahim (0128504797) atau En Abdul Rahman bin Basir
TANDATANGAN
PEMOHON : ____________________________
NAMA
PENCADANG: ____________________________

TARIKH : _________________________

NAMA
PENYOKONG ______________________

UNTUK KEGUNAAN AJK INDUK PERSATUAN KEBAJIKAN ISLAM JPKN


DI TERIMA :

TIDAK DI TERIMA :

KOMEN :
TANDATANGAN SETIAUSAHA/PENOLONG SETIAUSAHA:
.
NAMA : ______________________________
TARIKH: ______________________________

AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN PECINTA BURUNG /UNGGAS


SARAWAK

PENAUNG

1.____________________________________________
2. ____________________________________________

PENGERUSI

:____________________________________________

NAIB PENGERUSI

:____________________________________________

SETIAUSAHA

:_____________________________________________

NAIB SETIAUSAHA

:_____________________________________________

BENDAHARI

:______________________________________________

NAIB BENDAHARI

:______________________________________________

AJK

1. ____________________________________________
2. ____________________________________________
3. ____________________________________________
4. ____________________________________________
5. ____________________________________________
6. ____________________________________________
AJK BAHAGIAN
1. SRI AMAN

:______________________________

2. SARIKEI

:______________________________

3. SIBU

:______________________________

4. BINTULU

:______________________________

5. MIRI

:______________________________

6. LIMBANG

:______________________________

7. LAWAS

:______________________________