You are on page 1of 3

Liujarihim

Qoldat tu zohiru ma fihim


Pabadautu shakhson a-khar
Kai atafa-khar
Wa dzonan tu ana
Anni bizalika huztu ghina
Fawajad tu anni kha-sir
Fatilka madzohir
La la
La nahtajul ma-la
Kai nazdada jama-la
Jauharna huna
Fil qalbi talala
La la
Nurdhin nasa bima-la
Nardhohu la na ha-la
Za-ka jamaluna
Yasmu yataa'la
Oh wo oh o wo o oh
Oh wo oh o wo o oh
Oh wo oh o wo o oh
Kun anta tazdad jamala
Oh wo oh o wo o oh
Oh wo oh o wo o oh
Oh wo oh o wo o oh
Kun anta tazdad jamala
La la la la
Attaqabbalhum
Anna-su lastu qalliduhum
Illa bima yurdhi-ni
Kai urdhi-ni
Sa akunu ana
Mithli tamaman hazana
Fakona a'ti takfini
Za-ka yaqi-ni
La la
La nahtajul ma-la

Jauharna huna
Fi qalbi talala
La la Nurdhin nasa bima-la
Nardhohu la na ha-la
Za-ka jamaluna
Yasmu yataa'la
Oh wo oh o wo o oh
Oh wo oh o wo o oh
Oh wo oh o wo o oh
Kun anta tazdada jamala
Oh wo oh o wo o oh
Oh wo oh o wo o oh
Oh wo oh o wo o oh
Saakunu ana
Man ardho ana
Lan asa' la
liri dhohum
Waakunu ana
Ma ahwa ana
Ma-li wama
liridhohum
Saakunu ana
Man ardho ana
Lan asala
liri dhohum
Waakunu ana
Ma ahwa ana Lan ardho ana
Biridhohum
La la
La nahtajul ma-la
Kai nazdad jama-la
Jauharna huna
Fi qalbi talala
La la
Nurdhin nasi bima-la
Nardhohu la na ha-la
Za-ka jamaluna

Yasmu yataa'la
Oh wo oh o wo o oh
Oh wo oh o wo o oh
Oh wo oh o wo o oh
Kun anta tazdada jamala
Oh wo oh o wo o oh
Oh wo oh o wo o oh
Oh wo oh o wo o oh
Kun anta tazdada jamala