You are on page 1of 14

Een uitgave van

Opgericht 16 november 1998

BESTUUR
0228 - 596969
@ ne.bakker@quicknet.nl

Voorzitter:

Nico Bakker
Murillolaan 16
1619 VB Andijk

Secretaris:

Vacature, voorzitter neemt waar

Penningmeester:

Vacature, voorzitter neemt waar

Alg./Wedstrijdzaken: Vacature, voorzitter neemt waar

Alg. Bestuurslid

Leendert de Jong
Melkweg 5
1622 BA Hoorn

06 - 44223999
e: leendertdejong1957@gmail.com

Kantine en banen: Nassaupark, Bovenkarspel


06 - 40703051 (Piet Bergen)
Rekeningnummer Rabobank: NL47 RABO 0317 3507 14
Lid N.J.B.B. sinds 01-01-2002 lidnr. 07-027
Inschr.nr. K.v.K. Hoorn: 37082617
e: dedrommedaris1998@gmail.com
Website: jbc-de-drommedaris.nl

Redactie Boule-praat:
Jan Koekkoek
Stullenbaan 34
1602 JC Enkhuizen
0228 - 322273
e: jan.koekkoek@gmail.com
jkoekkoek

Van het bestuur


Beste leden,
De donkere dagen komen er weer aan. Het is niet
anders, maar geen reden om niet gezellig een balletje
te gooien.
Het gaat steeds beter met onze vereniging. Nieuwe
gezichten en veel nieuwe/oude gezichten.
Op de banen hoor ik weer dat het gezellig is.
Doorgaan, vooral doorgaan.
Op vrijdagavond 18 november, aanvang 19.30 uur. is
onze najaarsledenvergadering. Dit wordt een
belangrijke vergadering, waar een nieuw bestuur zal
worden gekozen. De kandidaten hiervoor hebben
zich inmiddels aangemeld. Er zal per functie worden
gestemd. Hierbij hebben wij u heel erg nodig.
Het huidige bestuur zal aftreden en is ook niet
herkiesbaar.
Een heel goede zaak om weer rust te krijgen. We
gaan er weer een prachtige vereniging van maken!
Met sportieve groeten,
Nico
Deadline voor kopij voor het eerstvolgende clubblad:

zaterdag 22 oktober 2016


Kopij het liefst inleveren via e-mail: jan.koekkoek@gmail.com, maar op een
andere manier mag natuurlijk ook!

NJBB Afdeling 07 gaat op in District NoordWest


Vanaf 1 januari 2017 gaat
Afdeling 07 op in District
NoordWest. Dat betekent
dat verenigingen van de
afdelingen
07
en
09
samengevoegd worden tot
een nieuw district. In totaal
gaat het daarbij om 32
verenigingen. In het kaartje
van (een deel van) NoordHolland is te zien om welke
verenigingen het gaat. De
huidige website van de
afdeling gaat op zwart en in
de plaats daarvan komt er
een nieuwe. Dat geldt
uiteraard ook voor het
bestuur en nog veel meer
zaken. Meer informatie
hierover volgt.

Puzzel

Zoek de 10 verschillen.

Toernooiagenda 2016
November 2016
zondag

6-11-2016

Winter Comp Poule A en B

Afd 07

donderdag

10-11-2016

Wintertoernooi

Pr

zaterdag

12-11-2016

NPC

NJBB

zondag

13-11-2016

Winter Comp Poule C t/m G

Afd 07

woensdag

16-11-2016

Midweektoernooi

vrijdag

18-11-2016

Najaarsledenvergadeing

De Drommedaris

zondag

20-11-2016

Winter Comp Recreanten

Afd 07

donderdag

24-11-2016

Wintertoernooi

zaterdag

26-11-2016

NPC

zondag

27-11-2016

Eurodaaldertoernooi

zondag

27-11-2016

Winter Comp Poule A en B

Pr

Pr

ASV Celeritas

Les Mille Iles

ASV Celeritas

Dbl

Dbl

Dbl

NJBB
Intern

De Drommedaris

Dbl

Afd 07

December 2016
zondag

4-12-2016

Sinterklaarstoernooi

Intern

De Drommedaris

Dbl

zondag

4-12-2016

st Nicolaastoernooi

Purmer Boules

Dbl

maandag

5-12-2016

Sinterklaas

zaterdag

10-12-2016

NPC

NJBB

zondag

11-12-2016

WinterComp Poule C t/m G

Afd 07

zaterdag

17-12-2016

Vrolijk Kerstfeest 2016

Les Mille Iles

Sxt

zondag

18-12-2016

Wintertoernooi

Intern

De Drommedaris

Dbl

zondag

18-12-2016

WinterComp Recreanten

donderdag

22-12-2016

Wintertoernooi

Pr

ASV Celeritas

Dbl

zondag

25-12-2016

Eurodaaldertoernooi

Intern

De Drommedaris

Dbl

woensdag

28-12-2016

Midweektoernooi

Pr

Les Mille Iles

Dbl

Afd 07

Geschiedenis van jeu de boules


Verleden, heden en toekomst
Al in de Griekse tijd werd
geoefend in het gooien met
ijzeren ballen, echter toen de
Romeinen er het doel of but
aan toevoegden kon je
spreken van het allereerste
begin van Jeu de Boules. De
Romeinen importeerden deze
sport, net als vele andere
vaardigheden en technieken
naar Galli, waar het tot de
dag
van
vandaag
de
volkssport is gebleven.
Jeu de Boules is de Franse verzamelnaam voor balspelen die in Itali Boccia heten,
in Engeland Bowls en in Duitsland Boule spiel. Na een opleving van het spel in de
Middeleeuwen verloor het spel zijn aantrekkingskracht en werd hoofdzakelijk nog
gespeeld in de Provence. Keizer Karel V sprak halverwege de 16e eeuw de banvloek
uit over het spel, dat naar zijn mening te veel de aandacht en energie van zijn
onderdanen afleidde. Het verbod dat hij uitvaardigde tegen Jeu de Boules zou, zo
dacht de Keizer, in
plaats van het balspel
het
hand-kruisboogschieten populairder
maken. Het is hem niet
gelukt,
want
het
vredelievende Jeu de
Boules bleef bestaan.
De meest bekende en
beoefende vorm van
Jeu de Boules is
petanque. Petanque is
afgeleid van pieds
tanques de voeten
gebonden bij elkaar.
Het spel werd ontwikkeld door een fanatieke jeu Provencal speler, die door reuma
minder mobiel geworden was, maar die toch zijn geliefde sport wilde blijven
beoefenen. Na 1945 waaierde het spel uit over Europa. Niet veel later volgden alle
Midden-Europese landen en de Franse kolonin. Tegenwoordig wordt er gebouled
tot in Amerika en Thailand. In dat laatste land is zelfs de prinses de
beschermvrouwe van de bond en een van de meest fanatieke supporters.

Frankrijk is niet allen de bakermat van het spel, maar in Frankrijk heerst ook echt
een boulecultuur. De Franse bond is qua grootte de derde bond van Frankrijk, met
meer dan 500.000 leden. Daarnaast zijn er vele Fransen die het spel buiten
verenigings- c.q. bondsverband beoefenen. Toen in Nederland in de begin jaren
zeventig een aantal studenten in Amsterdam besloot niet een club, maar meteen
een bond op te richten konden ze niet vermoeden dat deze sport ook in Nederland
zo'n grote vlucht ging nemen.

De praktijk als leermeester


Een handleiding voor het leren van petanque is niet goed te geven. Aldoende leert
men (petanque). Een nuchtere, oer-Nederlandse uitdrukking maar volledig van
toepassing op dit spel. Doen, overal en altijd. Daarom steeds de boules bij de hand
houden, want elk terreintje is geschikt om even met buren, vrienden of collega's
een balletje te gooien. De Nederlandse Jeu de Boules Bond. Na een aarzelende
start, de oprichting van de NJBB vond plaats op 1 september 1972, is het boulen in
Nederland steeds populairder geworden. De groei is vooral begonnen nadat de
NJBB in 1984 de WK had georganiseerd. De NJBB is in dit laatste decennium van
2000 tot 13000 leden gegroeid. Er zijn nu honderden verenigingen overal in het
land gevestigd. In sommige plaatsen als Maastricht en Eindhoven zijn er wel 10
verenigingen. Andere plaatsen hebben nog geen of een enkele club. Daarnaast
wordt er buiten de NJBB door vele mensen Jeu de Boules gespeeld. Ook komen er
steeds meer overdekte boulodromes, waardoor er ook 's winters binnen door
gebouled kan worden. De NJBB wil de sport in Nederland populair maken en onder
de aandacht brengen van een groot publiek.
De sport verdient dit!
9

Volle zon over het petanque - Otello


Hierbij een achtste aflevering uit dit
interessant boek over petanque. We pakken
de draad op waar we de vorige keer zijn
geindigd, hoofdstuk getiteld 7. Adviezen
aan de pointeur.
Derde advies
In bepaalde situaties zal je je boule moeten
bewerken om hem het benodigde effect,
naar links of naar rechts, mee te geven.
Bijvoorbeeld als er geen geschikte donnee
is in de rechte lijn tussen de werpcirkel en
het but, of als er zich een obstakel in deze
lijn bevindt.
In principe zijn er dus drie verschillende
mogelijkheden om de boule een baan over
het terrein te laten beschrijven:

de natuurlijke, gewone manier: door de


handpalm op het moment van werpen
volkomen vlak te houden zal de boule
een kaarsrechte baan beschrijven;
met rechts effect: op het moment van
loslaten is de handpalm naar rechts
gedraaid, de boule zal, zodra hij op de grond is neergekomen, een kromme
baan naar rechts maken;
met links effect: op het moment van loslaten is de handpalm naar links
gedraaid, de boule zal naar links bewegen.

(N.B. Het hierboven gestelde geldt zowel voor rechtshandige als voor linkshandige
spelers!)
Prent goed in je hoofd dat de wijze van plaatsen altijd bepaald wordt door de
bodemgesteldheid van het terrein en dat je je steeds of je nu wilt of niet zult
moeten voegen naar de eisen die het terrein stelt.
Vierde advies
Vermijd voor alles wilde fantasieworpen die onvoorziene complicaties met zich
mee kunnen brengen en altijd moeilijk uit te voeren zijn. Houd het simpel en keer,
zodra dat weer mogelijk is, terug tot de meest eenvoudige wijze van spelen: recht
naar het but en rollend. Al was het alleen maar om de grond op de beste manier te
raken. Want een laag en rollend gespeelde boule zal, omdat hij de grond slechts
schampt en niet beschadigt, het meest betrouwbaar en zonder onvoorziene
gevolgen neerkomen.

10

In n woord, hoe eenvoudiger je speelt, des te beter zal je resultaat zijn. Als er
bijvoorbeeld twee of drie mogelijke donnees zijn, moet je altijd de dichtstbijzijnde
kiezen (tenzij er verderop op het terrein hinderlijke glooiingen zijn waar zich
problemen kunnen voordoen). Maar houd altijd rekening met een speling van iets
meer dan n meter tussen de donnee en de werpcirkel. Alleen spelers die hun
boules tussen hun vingertoppen vasthouden (wat overigens een slechte methode is
die ten sterkste afgeraden dient te worden), kunnen een donnee vlak voor hun
voeten kiezen.
Vijfde advies
Doe je uiterste best dat je boule ook daadwerkelijk neerkomt op de door jou
uitgezochte donnee. Een pointeur die regelmatig naast zijn donnees neerkomt of
deze, anders gezegd, regelmatig mist (in de specifieke taal van het petanque wordt
een speler regelmatig vereenzelvigd met zijn boules!), zal nooit een goede speler
kunnen worden. Neerkomen op de van tevoren vastgestelde donnee is een eerste
vereiste om goed te kunnen plaatsen. Want als je boule buiten de donnee
neerkomt, loop je een veel groter risico dat je boule de grond slecht zal raken je
donnee was immers vlak en schoon en de grond daaromheen doorgaans niet. En
zelfs als je boule wel goed neerkwam, zal hij te lang of te kort zijn, omdat je de
kracht van de worp berekend had op grond van de ligging van de donnee: dichtbij
of verder weg. Met andere woorden, als de boule de grond treft vr de donnee,
zal hij uiteindelijk te kort zijn. Valt hij erachter, dan zal hij pas voorbij het but tot
stilstand komen.
Zesde advies
Nadat het but is uitgeworpen, moet je allereerst naar het but lopen voor een
algehele verkenning van het terrein. Speel nooit je eerste boule zonder dat
wandelingetje op en neer gemaakt te hebben om het toekomstige traject van je
boule te bestuderen. Om een goed overzicht van het terrein te hebben dus een
beeld van de glooiingen en hobbels of van de stenen en andere ongerechtigheden
op het terrein en ook om de juiste plaats van de donnee zo goed mogelijk te
bepalen, moet je het terrein ook vanaf het but bekijken. Vanuit die gezichtshoek
ziet het er heel anders uit dan vanuit de cirkel. Door beide gezichtspunten te
combineren, zul je de beste informatie krijgen hoe je moet spelen. Kleine
oneffenheden en de exacte omvang van mogelijke stenen op het terrein zijn alleen
maar van dichtbij te zien. En dat geldt ook voor de gesteldheid van de donnee.
Door dat loopje heen en weer krijg je bovendien een beter idee van de afstand.
Van de cirkel tot de donnee is de afstand doorgaans nog wel goed in te schatten,
maar vanwege de perspectivische vertekening vanuit de cirkel is een juiste taxatie
van de afstand tussen de donnee en het but veel lastiger. Bovendien zul je de
ligging van de donnee ten opzichte van de as van het spel (de rechte lijn die loopt
vanuit het midden van de werpcirkel naar het but) beter kunnen beoordelen. Op
grond van deze kennis kun je de eventueel benodigde hoeveelheid effect bepalen.
Als je een speler zijn eerste boule ziet plaatsen zonder dat hij dat korte loopje heen
en weer heeft gemaakt, kun je daar vrijwel zeker uit afleiden dat de partij hem
nauwelijks interesseert of dat hij de subtiliteiten van het spel niet kent.
11

Zevende advies
Maak een goed gebruik van de werpcirkel. Een korte toelichting zal dit duidelijk
maken.
Als de cirkel aan de ruime kant is, betekent het vaak een groot verschil of je links of
rechts in de cirkel zit of staat. Zoek altijd die plek op die zoveel mogelijk in het
verlengde ligt van de lijn die loopt van het but naar de donnee. Ga altijd dr in de
cirkel staan waar je zo gemakkelijk mogelijk en op je eigen manier kunt spelen. Ga
nooit zomaar ergens in de cirkel staan.
Veel beginnende spelers maken deze fout en soms gooien zij daarbij zelfs tegen
hun eigen hand in.
Bovenstaand advies is ook van belang indien je een boule moet ontwijken die
tamelijk ver voor het but ligt. Ook dan kan het veel uitmaken of je je links of rechts
in de cirkel bevindt.
Achtste advies
Tijdens een toernooi moet er vaak gemeten worden. Doe dat altijd zelf en laat dat
nooit aan je tireur over. Soms liggen boules op vrijwel gelijke afstand van het but
en zijn dan heel lastig te meten. Je zit dan tamelijk lang voorovergebogen met het
hoofd omlaag. Als je opstaat zul je vaak rood aanlopen omdat het bloed naar je
hoofd is gestroomd. Zadel je tireur niet op met dat soort vervelende karweitjes. Als
hij meteen daarna zou moeten schieten, zal hij last hebben van de bloedstuwing in
zijn hoofd. Bespaar hem dat liever, want hij moet zijn hoofd ook letterlijk koel
weten te houden. Meten is de taak van de pointeur, de werkezel van het team.
Negende advies
Ga, als je tegenstander speelt, achter de cirkel staan. Dat is jouw plaats. De milieu
en de tireur staan ter hoogte van het but om een algeheel overzicht van de
werpronde te hebben. De pointeur moet bij het but zijn als zijn medespelers in
actie zijn en achter de werpcirkel als zijn tegenstanders spelen. Misschien staan ze,
al dan niet opzettelijk, met hun voeten over de rand of zelfs in de verkeerde cirkel.
Een vergissing die gauw gemaakt is als het terrein bezaaid is met oude cirkels. Let
er dus altijd op dat alles correct verloopt. Bovendien is de plek achter je directe
tegenstander de ideale positie om te zien hoe zijn boules over het terrein lopen.

12

Verjaardagen in november en december 2016


28 november Bep van Marle
Weinig jarigen in deze maanden! En nu maar hopen dat we niemand vergeten zijn

Van harte gefeliciteerd en nog een boule jaren!


Iemand vergeten of onjuiste datum vermeld?
Meld het even aan de redactie!

Lief en Leed
De redactie heeft geen nieuws voor deze rubriek ontvangen!
Iemand vergeten? Meld het even aan de redactie!

13

Herfst
De bomen roesten in het zieke licht
langs somber in zichzelf gekeerde grachten.
In wilde, stormdoorvlaagde regennachten
vertoont de maan een bleek, behuild gezicht
boven de lege straten, smalle schachten
waar in een onverbiddelijk gericht
de zomer langzaam voor het najaar zwicht,
terwijl de huizen op het einde wachten.
Tegen de morgen is de strijd beslecht.
Een vage geur van heimelijk bederven
heeft aan de moede wind zich vastgehecht.
Tussen een handvol dunne zonnescherven
heeft zich de zomer moeizaam neergelegd
om eenzaam en onopgemerkt te sterven.
Hanny Michaelis
uit 'Verzamelde gedichten'
Van Oorschot 2006

14