You are on page 1of 1

TAHUN/ MASA/

MATA
PELAJARAN
Khamis
25.08.2016
Tahun 2 A
7.20 - 8.50 a.m.
Matematik
EMK:
Keusahawanan,
Semangat
keusahawanan,
berhati-hati,
tolong- menolong
dan
bertanggunjawab.

KANDUNGAN
Bidang: Nombor dan Operasi
Tajuk: Wang hingga RM100
Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:
8.3 Menolak nilai wang.
Standard Pembelajaran:
Murid berupaya untuk:
i) Menolak berturut-turut dua nilai wang daripada sebarang nilai wang
hinggan RM100 melibatkan:
(a) ringgit
(b) sen
(c) ringgit dan sen
Aktiviti :
1. Murid membuat pemerhatian terhadap nilai wang yang ditunjukkan.
2. Murid memerhati barang yang di bawa oleh guru dan menyebut nilai
barangan tersebut.
3. Murid memilih barang yang sesuai dengan jumlah wang yang ada.
Bincang dengan murid operasi yang telah digunakan setelah melakukan
beberapa aktiviti.
4. Murid menulis operasi tolak pada simbol RM yang di catat tadi dalam
bentuk ayat matematik.
5. Seterusnya murid menulis ayat matematik tersebut dalam bentuk lazim.
6. Aktiviti ini diteruskan dengan beberapa contoh barangan yang lain.
Setiap kumpulan diberi jumlah wang yang berbeza.
b. Ahli kumpulan menyenaraikan barangan yang boleh dibeli dengan jumlah
wang mereka.
c. Kumpulan membeli barangan yang disenaraikan.
7. Edaran lembaran kerja kepada setiap murid.
8. Bincangkan hasil kerja murid.
Pentaksiran
Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja.
Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih ke kemahiran
berikutnya?

IMPAK/ CATATAN

Refleksi: