You are on page 1of 1

-Uopsteno o c# kao programskom jeziku i njegova upotreba

-Instalacija Visual Studia i podesavanje okruzenja


-Upoznavanje sintakse c#
-varijable i operatori
-uslovne naredbe
-ciklusi
-nizovi
-stringovi
-rad sa klasama
-nasledjivanje
-apstraktne klase i interfejsi
-kompozicija
-rad sa kolekcijama (arayliste, hashtable)
-rad sa fajlovima
//1 pozeljno 2 meseca
Srednji tezina [tehnologija WinForms ili WPF]
-Upoznavanje sa Gui okruzenjem
-Prozori i rad sa prozorima
-rad sa dugmicima,padajucim menijima, labelama..
-akcije nad kompomentama
-Rad sa ostalim komponentama
-pravljenje GUI aplikacije sa bazom(fajlovima)
//2 meseca

Napredni webForms.