You are on page 1of 5

POMJERACKI (SIFT) REGISTAR SA

SERIJSKIM ULAZOM
I SERIJSKIM IZLAZOM
Ovaj tip registra u principu ini redna veza D flipflopova sa kanjenjem.Ulazna informacija se
pojavljuje na izlazu prvog FF (flip-flopa)
zakanjena za jedan vremenski interval (jednak
periodi takt-inpulsa) na izlazu drugog FF jos
jedan takt-interval kasnije itd.Na taj nain se
pomjeraju informacije kroz registar,pa se ovi
registri nazivaju pomjeraki ili sift registri.

-Registar sa serijskim ulazom i


serijskim izlazom

U savremenim konstrukcijama,u tehnici


integrisanih kola,pomjeraki registri se
realizuju,uglavnom sa master-slejv FF. Ulazna
informacija se mora dovesti i u glavnoj i u

komplementarnoj formi na S,odnosno R ulaz


prvog flip-flopa.Prije upisivanja informacije svi FF
se resetuju pomocu asinhronog reset ulaza CD tj.
brie se prethodni sadraj.

Jedan cetverobitni sift-registar prikazan je na sl.


slici.

Rad pomjerakog registra moze se ilustrovati


vremenskim dijagramima.

POMJERACKI REGISTAR SA SERIJSKIM


ULAZOM I
I SERIJSKIM ILI PARALENIM
IZLAZOM
Paralelno oitavanje sadrzaja registra vri se
jedininim impulsom na liniji itanje.Serijsko
oitavanje sadraja moe se vriti s izlaza
zadnjeg flip-flopa.Ovakav registar predstavlja i
serjisko-paralelni pretvara koda,poto vri

pretvaranje serijski kodirane binarne informacije


u paralelno kodiranu.

POMJERACKI REGISTAR SA SERIJSKIM ILI


PARALELNIM
ULAZOM I SERIJSKIM IZLAZOM
Glavne vrijednosti ulaznih cifara,B1,B2,B3 i B4
pobudjuju FF preko asinhronih set ulaza SD,a
njihovi komplementi B1,B2,B3 i B4 preko asinhronih
reset ulaza CD.Paralelni vri se na komadu upis

dovodjenjem impulsa na ovu linija.Na ovaj nain


se ubrzava rad registra,jer nema potrebe za
operacijom brisanja prethodnog sadraja
registra.Informacija moe biti upisana u registar i
u serijskoj formi preko ulaza prvog flipflopa.Serijsko oitavanje sadraja registra vri se
na izlazu zadnjeg flip-flopa.