You are on page 1of 3

Bvmehnika

Grafoanaltiskais darbs
Daudzlaiduma sijas aprins

Darbu izstrdja
Jnis Voitehovis,
VK-11 grupa

Rga, 2016

Darba uzdevums:
1.
2.
3.
4.

Aprina shmas sastdana


Reakcijas aprinana sijas balstos un aprina prbaude
Lieces momenta vrtbu noteikana un epras konstruana
rsspka vrtbu noteikana un epras konstruana

1. Aprina shmas sastdana

2. Reakcijas aprinana sijas balstos


P=30kN
q=40kN/m
Ma=P*3+q*4*5-Vb*10=0
30*3+40*4*5-Vb*10=0
Vb=89kN
Y=+89-30-40*4+Va=0
Va=-89+30+160=101kN
Prbaude:
101+89-30-40*4=0
3. Lieces momenta noteikana sijas raksturgajos punktos

M1-1(kreis)=Va*3=303kNm
M2-2(kreis)=Va*5-P*2-40*3*2=365kNm
M3-3(lab)=Vb*3=267kNm

Momenta epra:

4. rsspka noteikana sijas raksturgajos punktos

Qa(kreisais)=Va=101kN
Q1-1(kreisais)= Va -P=101-30=71
Q2-2(kreisais)= Va -P-q*2*1=101-30-40*2=-9kN
Q3-3(kreisais)= Va -P-q*2*2=101-30-40*4=-89kN
Qb(labais)=- 89kN