You are on page 1of 13

Mrnkgeodzia 2.

A mrnki ltestmnyek teleptse,


tervezse, ptse sorn megoldand
geodziai feladatok sszefoglal ttekintse
Dr. gfalvi, Mihly

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Mrnkgeodzia 2.: A mrnki ltestmnyek teleptse,


tervezse, ptse sorn megoldand geodziai feladatok
sszefoglal ttekintse
Dr. gfalvi, Mihly
Lektor: Dr. Ottfi , Rudolf
Ez a modul a TMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027 Tananyagfejlesztssel a GEO-rt projekt keretben kszlt.
A projektet az Eurpai Uni s a Magyar llam 44 706 488 Ft sszegben tmogatta.
v 1.0
Publication date 2010
Szerzi jog 2010 Nyugat-magyarorszgi Egyetem Geoinformatikai Kar
Kivonat
Ebben a modulban rszletesebben bemutatjuk az ptsi beruhzsok sorn vgzend geodziai munkkat. Az
elz modul ismereteire ptve sorra vesszk az ptsi beruhzs egyes idszakainak legfontosabb tennivalit.
A modulbl elszr megismerhetik a tervezst segt geodziai jelleg munkarszeket: trkpeket,
helysznrajzok, vzlatok ksztsnek munkafolyamatt az adatgyjtstl a munkarszek szerkesztsig.
ttekintjk a kivitelezs idszakhoz tartoz geodziai munkkat, majd az tads s zemeltets idszakainak a
geodziai feladatait foglaljuk ssze rviden.
Jelen szellemi termket a szerzi jogrl szl 1999. vi LXXVI. trvny vdi. Egsznek vagy rszeinek msolsa, felhasznls kizrlag a
szerz rsos engedlyvel lehetsges.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Tartalom
2. A mrnki ltestmnyek teleptse, tervezse, ptse sorn megoldand geodziai feladatok
sszefoglal ttekintse ......................................................................................................................
1. 2.1 Bevezets ........................................................................................................................
2. 2.2 A geodziai munkk ltalnos ttekintse .......................................................................
2.1. A tervezs idszaknak geodziai munki ...............................................................
2.1.1. 2.2.1 Elzetes helysznrajz ...........................................................................
2.1.2. 2.2.2 A helykijells geodziai munkarszei ...............................................
2.1.3. 2.2.3 A kisajttsi terv ................................................................................
2.1.4. 2.2.4 A beruhzsi (alap)trkp ....................................................................
2.1.5. 2.2.5 A tervezsi trkp (vezrterv, generalplan) .........................................
2.2. A kivitelezs idszaknak geodziai munki ...........................................................
3. 2.3 sszefoglals ..................................................................................................................

iii
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

1
1
1
2
4
4
5
5
6
6
8

2. fejezet - A mrnki ltestmnyek


teleptse, tervezse, ptse sorn
megoldand geodziai feladatok
sszefoglal ttekintse
1. 2.1 Bevezets
Ez a modul a mrnkgeodzia cm tantrgy msodik modulja. Az elz modulban megismertk az ptsi
beruhzs fogalmt, az ptsi beruhzs megvalstsnak folyamatt. Rvid ttekintst kaptak arrl a
krnyezettl is, amelyben a mrnkgeodziai szakember a tevkenysgt vgzi. Vzlatos kpet kaphattak a
geodzia helyrl s szereprl az ptsi beruhzsokban.
Ezekre az ismeretekre ptve ebben a modulban rszleteiben is megismerhetik az ptsi beruhzs egyes
idszakaiban felmerl mrnkgeodziai feladatokat. Ennek a modulnak a tanulmnyozshoz, tminak
feldolgozshoz az M1 Mrnkgeodziai Szablyzat is segtsget nyjthat
A modulbl megismerhetik az ptsi beruhzs tervezshez, a kivitelezshez szksges
az ptsi beruhzs klnbz idszakaszaihoz tartoz geodziai feladatokat
a geodziai munkk vgrehajtshoz szksges alapadatok gyjtsnek folyamatt, a felhasznls
lehetsgeit, mdjait
az egyes feladatok megoldsnak a menett,
az ptsi beruhzs egyes fzisaihoz ksztend geodziai jelleg (rajzi) munkarszeket
a kivitelezsek munkinak (kitzs, rszletes felmrs, stb.) a hagyomnyos geodziai munkktl eltr
sajtossgait
A modul tananyagnak elsajttsa utn kpesek lesznek:
az ptsi beruhzsok elksztshez szksges geodziai feladatok ttekintsre
a ptsi beruhzsok tovbbi idszakaiban jelentkez geodziai feladatokban val eligazodsra
a geodziai feladatok megalapozst segt, a klnbz szervezetektl szrmaz alapadatok sszegyjtsre
a szerzett ismeretek alapjn klnbz trkpek, tervek, vzlatok ksztsnek tervezsre
a kivitelezsek sorn elfordul geodziai feladatok, az ptsi beruhzsok szempontjait figyelembevev,
tervezsre

2. 2.2 A geodziai munkk ltalnos ttekintse


A geodziai munkk az ptsi beruhzsi folyamat szerves rszt kpezik. A munkknak vannak jl
elhatrolhat idszakaszai, de az ptsi beruhzs elrehaladtval ezek tfedhetik egymst.
Maga az ptsi beruhzs, ahogy azt megismertk, a kvetkez idszakokra tagolhat s a geodziai
feladatokat ezekhez kapcsoldan fogjuk ttekinteni:
a tervezs idszaka s
a kivitelezs idszaka.

1
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A mrnki ltestmnyek teleptse,


tervezse, ptse sorn megoldand
geodziai feladatok sszefoglal
ttekintse
Nem tartozik szorosan a beruhzs folyamathoz, de az
zemeltets
sorn is, ahogy azt a tantrgy utols moduljaiban meg fogjuk ismerni, sok feladatot kell elvgezni, gy ebben a
modulban ezzel az idszakkal is foglalkozunk.

2.1. A tervezs idszaknak geodziai munki


A tervezs idszakban vgzett geodziai munkkkal a geodziai szakemberek azokat az adatokat szolgltatjk
a tervezknek, amelyek a tervezs megindtshoz majd a rszletes tervezshez szksgesek.
Ennek a munknak a kapcsn a kvetkez feladatokat kell megoldani:
adatgyjts
helyszni mrsek
geodziai jelleg munkarszek elksztse.
Az adatgyjts ktirny, mert:
ssze kell gyjteni a terleten tallhat llami fldmrs alapadatokat (alappontok, alaptrkpek stb.)
ssze kell gyjteni azokat a tervezshez nlklzhetetlen alapadatokat, amelyek klnbz szervezetek
(nkormnyzati hivatalok mszaki osztlyai; a kzutak, a vasutak, fenntarti-zemelteti; a vzgyi
szervezetek stb.) tartanak nyilvn.
A geodziai alapadatok, amelyeket ktelez rvnnyel kell hasznlni a beruhzsok geodziai munkiban:
az EOVA, az OGPSH s az EOMA pontjai, koordintikkal, helysznrajzi lersaikkal, meghatrozsukkor
szmtott pontossgi jellemzjkkel
a fldmrsi alaptrkpek (pl. DAT)
fldmrsi topogrfiai trkpek
lgifnykpek
egyb, sajtos cl geodziai munkk sorn ksztett munkarszek (pl. kisajttsi trkpek, fldrszletek
vltozsait kezel vltozsi vzrajzok stb.)
katonai topogrfiai trkpek stb.
A fldmrsi alapadatokat, ahogy azt korbbi tanulmnyaikban mr megismertk, a fldgyi szakigazgats
klnbz szervezeteiben (FMI, megyei-s krzeti fldhivatalok) kell ignyelni. Ennek a folyamatnak az els
lpse a fldmrsi munkk bejelentse az illetkes helyen.
A bejelents korltozdik ugyan bizonyos tpus s terleti kiterjeds munkkra (rszletesen lsd a
Nagymretarny trkpezs tantrgy NMT 11. modul), de az llami alapadatok ktelez felhasznlst
mindenki figyelmbe ajnlhatjuk. Ezek az adatok termszetesen nem ingyen szerezhetk be, mert az ellltsuk
nem kevs llami anyagi rfordtssal trtnt. Hasznlatuk azonban ktelez, hisz a beruhzsok geodziai
munkit be kell kapcsolni az orszgos geodziai tevkenysgbe (M1 Szablyzat 142. pont), s ez csak gy
lehetsges, hogy eleve olyan alapadatokkal dolgozunk, amelyek ezt segtik. Ahogy a tovbbi modulokban azt
ltni fogjuk, sokszor kell az ptsi beruhzsok sorn nll rendszereket (alapponthlzat, koordintarendszer)
kipteni. Ezek bekapcsolsa az orszgos rendszerbe csak az llami alapadatokon keresztl valsthat meg.
A geodziai alapadatokon tl azonban tovbbi adatokra is szksg van. Ilyen adatok lehetnek:
a teleplsek klnbz rendezsi tervei
ptsi, szablyozsi rendeletek s mellkleteik
2
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A mrnki ltestmnyek teleptse,


tervezse, ptse sorn megoldand
geodziai feladatok sszefoglal
ttekintse
utak, vasutak a tervezsek szempontjbl fontos mszaki s geometriai jellemzi (trzsknyvek, al-, s
felptmnyek szerkezete, teherbrs, a vonalvezets jellemzi, vek paramterei stb.)
vzfolysok, vzi mtrgyak jellemzi (vzjrsok adatai, hidak paramterei stb.)
kzm szakgak nyilvntartsi s fejlesztsi tervei stb.
Az adatokat termszetesen nem felttlen a geodtknak kell sszegyjteni. Fontos azonban, hogy az adatok
nagy rszt brzolni kell (vagy grafikusan, vagy az esetleges fontos szmadatok feltntetsvel) a klnbz
trkpeken, terveken, vzlatokon. Emiatt clszer, ha ezt a geodta maga vgzi, vagy legalbbis is az
adatgyjts rsztvevje.
A helyszni mrsek sorn vzszintes s magassgi rtelm rszletes felmrseket vgznk. A mrseknek tbb
clja lehet. A mrseknek fontos szerepe van abban, hogy az sszegyjttt alapadatok felhasznlsuk sorn
ellentmondsmentesen legyenek illeszthetk azokba a munkarszekbe, amelyeket a tervezs elksztsnek,
majd a rszletes tervezsek idszakban kszteni kell. Az ellentmondsokat gyakran csak helyszni mrsekkel
lehet tisztzni. Van mg egy fontos clja ezeknek a munkknak. A klnbz szervezeteknl nyilvntartott
alapadatok nem mindig aktulis llapotot mutatnak. Pl. elmaradhat a fldmrsi trkpeken a terepi llapot
klnbz okok miatt bekvetkezett vltozsainak tvezetse. Ezeket a vltozsokat is a helyszni munkk
sorn kell felderteni, bemrni s az egyes munkarszeken tvezetni..
Meg kell emlteni, hogy nagyon gyakori az a helyzet, amikor a tervezsekhez a tervezk (megrendelk) j
trkpeket ignyelnek. Ez rszben indokolt lehet, ha a fldmrsi trkpek mretarnynl nagyobb
mretarny trkpet (1:500, 1:250) krnek. Esetenknt gyorsabb lehet egy j felmrs, mint a rgi trkpek
kiegsztse.
A rszletes felmrseket a terleten tallhat alappontok segtsgvel kell elvgezni. Termszetesen, ha nem
megfelel srsg az alapponthlzat, akkor a mrsekhez pontsrtst kell vgezni. Ha az ptsi beruhzs
megvalstsnak kvetkez munkafzisban (-fzisaiban) is tevkenykedni fogunk, akkor az alappontok
elhelyezsekor, pontossguk meghatrozsnl nemcsak az adott munka ignyeit kielgten tervezhetnk,
hanem rdemes mr a kvetkez idszakra gondolni. A clszeren kialaktott alapponthlzat a gazdasgos s
helyes kivitelezsi munkt is megalapozhatja.
A hlzat tervezsekor az ltalnos geodziai szempontokon tl figyelembe kell azt is venni, hogy egy jvend
ptsi terleten dolgozunk, ahol a pontjaink veszlyeztetve vannak. Ha elfogadtathat a megrendelvel, akkor a
pontpusztuls kivdse rdekben nagyobb pontsrsget tervezhetnk, s az alappontokat, ha tehetjk, nem a
szokvnyos mdon llandstjuk. Megoldst jelent mg az is, hogy a hlzatot kiterjesztjk az ptsi beruhzs
terletn tl is, ami tovbbi eslyt jelenthet a pontok fennmaradsra.
Elfordulhat, hogy a rszletes felmrst a szorosan vett ptsi beruhzsi terleten tl is ki kell terjeszteni.
Ennek oka lehet a tvlati fejlesztsi tervhez tartoz terlet llapotnak a rgztse. Nagy ptsi beruhzsokhoz
tervezni kell az ptkezs felvonulsi, anyagtrolsi, anyagnyer helyt (esetleg helyeit) s a hozz vezet
szlltsi tvonalat. Ezt is csak egy aktulis terepi llapotot brzol trkp (helysznrajz) alapjn lehet.
A geodziai jelleg (rajzi) munkarszek ksztsnek clja, hogy a fldmr a tervezshez olyan anyagokat
(trkpeket, helysznrajzokat, vzlatokat) szolgltasson, amelyek:
a beruhzst s annak krnyezett brzoljk
a tervllapot nyilvntartst s
a szakgi tervek trbeli egyeztetst s ellenrzst segtik valamint
a tervezk ltal sszelltott munkarszek (pl. tervezsi trkp) alapjn a kitzsi feladatokat tmogassk.
A szakasz bevezetjben a zrjel arra utal, hogy br a tervezsek nagy rsze digitlisan, adott tervezsi clokra
fejlesztett programokkal trtnik, gy egyre kevesebb a papr alap (rajzi) munkarsz, sokszor mgis nagy
szksg lehet ilyen anyagokra is. Az M1 Szablyzat alapjn a kvetkez munkarszek sorolhatk fel:
1. Elzetes helysznrajz

3
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A mrnki ltestmnyek teleptse,


tervezse, ptse sorn megoldand
geodziai feladatok sszefoglal
ttekintse
2. A helykijells munkarszei
3. Kisajttsi terv
4. Beruhzsi (alap)trkp
5. Tervezsi trkp
6. A tervezsi trkp msolatai.

2.1.1. 2.2.1 Elzetes helysznrajz


Szerepe, hogy a mszaki tervezs kezdeti llapotban gyors tjkoztatst adjon az rintett terletrl, s ksbb
alapja legyen az ltalnos tervek ksztsnek.
ltalban a beruhz kszti, vagy ksztteti. A helysznrajz ksztshez mr ksz trkpanyagokat,
tervanyagokat, lgifnykpeket stb. kell felhasznlni. Mindazok a munkarszek, amelyekrl az adatgyjtsrl
szl rszben mr sz volt, tartozhatnak ide.
Vzszintes rtelemben a tartalmt a tereptrgyak, utak, vasutak, csatornk, vzfolysok, mvelsi gak,
mtrgyak, pletek, fldalatti s fldfeletti vezetkek s egyb olyan objektumok, amelyeket a tervez ignyei
tartalmaznak.
Magassgi rtelemben a munkarsznek tartalmaznia kell szintvonalakkal s /vagy ktlt pontokkal a
domborzatot, tovbb a klnbz ltestmnyek jellemz szerkezeti pontjainak magassgt (plyaszintek,
padlszint, hdszerkezetek als s fels leinek magassga stb.
Az elzetes helysznrajz vonatkoztatsi rendszere (koordinta rendszere) az orszgos vonatkoztatsi rendszer
(koordintarendszer). Ksztsekor nem kell felttlenl trkpi pontossggal szerkeszteni. Elssorban arra kell
trekedni, hogy knnyen ttekinthet munkarsz legyen. Ennek megfelelen szabad a tervezs szempontjbl
fontos rszeket (tereptrgyak, ptmnyek stb.) grafikus eszkzkkel is kiemelni. Felttlenl fel kell tntetni
rajta, hogy milyen alapadatok felhasznlsval kszlt!
A helysznrajz fontos munkarsz lehet a beruhzshoz kapcsold ltestmnyek (forgalmi, vz-, energia-,
kzmhlzat stb.) elzetes tervezshez, gy a munka sorn szmos msolatot ignyelhetnek a tervezk.
Szksg esetn terepi mrsekkel fel kell jtani a tartalmt!

2.1.2. 2.2.2 A helykijells geodziai munkarszei


2.1.2.1. 2.2.2.1 tnzeti vzlat
Ksztsnek clja, hogy az ptsi beruhzs illeszkedst kzeli krnyezetben megmutassa. ttekintst adjon
a krnyezeti kapcsolatokrl.
Ksztshez a kis mretarny topogrfiai trkpek mellett, a fldmrsi alaptrkpek tnzeti vzlatai,
fotogrammetriai anyagok (lgi felvtelek, fottrkpek stb.) s persze az elzetes helysznrajz hasznlhat fel.
A helysznrajz trgya a beruhzs terlete a meglv s tervezett fbb ltestmnyekkel, tovbb az ptsi
beruhzs kzeli s tvolabbi krnyezete. Rajzi megjelentsekor szksg esetn fel kell tntetni rajta az
orszgos koordinta-, s szelvnyhlzatot rkeresztjeivel. Tartalma az alapul vlasztott trkpek anyagnak
kivonata az brzoland kapcsolatok szempontjainak megfelelen
Nagyobb beruhzsoknl a tvolabbi kapcsolatok brzolsra kln munkarsz szerkeszthet, amelynek rajzi
megjelentsekor 1:100 000, vagy ennl kisebb mretarnyt kell vlasztani. Az ttekinthetsg kedvrt
klnbz vonalvastagsgokat kell alkalmazni.
2.1.2.2. 2.2.2.2 Elrendezsi terv
A terletfelhasznlsi engedly mellkleteknt, a fldmrsi alaptrkp msolatn kszl.
Fel kell tntetni rajta:

4
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A mrnki ltestmnyek teleptse,


tervezse, ptse sorn megoldand
geodziai feladatok sszefoglal
ttekintse
az ignyelt terletet, s az esetlegese szakaszok hatrt
a terletet rint szablyozsi s ptsi vonalakat
a meglev s tervezett pleteket
a kzlekedsi, a kzm-, s az energia hlzat bektsi lehetsge szempontjbl lnyeges hlzati
szakaszokat s adatokat.

2.1.3. 2.2.3 A kisajttsi terv


A kisajttsi eljrs geodziai vonatkozsait a Nagymretarny trkpezs trgy NMT 17. moduljban fogjk
megtanulni. Itt csak annyit jegyznk meg, hogy mind a kisajttsi terv, mind a teleki szolgalom, illetve
hasznlat jog megszerzshez szksges mszaki munkarszek elksztse (elkszttetse) a beruhz (pttet)
feladata.

2.1.4. 2.2.4 A beruhzsi (alap)trkp


A beruhzsi alaptrkp ksztsnek clja, hogy:
a rszletes mszaki tervezshez
a kivitelezshez
a megvalsulsi trkp ksztshez
rendelkezsre lljon egy egysges trkpanyag.
A beruhzsi trkp elksztsre, vagy meglv trkpanyag ilyen cl talaktsra, a generltervez s a
geodziai felels rsban rgztett llsfoglalsa alapjn mszaki tervet kell kszteni.
A trkpet a generltervez kszti (vagy ksztteti). A mszaki tervnek magba kell foglalnia, a terveznek (a
tervezknek) a trkppel szemben tmasztott kvnalmait: pontossg, felmrsi technolgia, tartalom, brzols
md, ignyelt kiegszt munkarszek lersa. Az M1 Szablyzattal sszhangban kell elkszteni.
Rajzi megjelentskor a beruhzsi trkp mretarnya 1 : 500 1 : 1000 (kivtelesen 1 : 250 vagy 1 : 2000
esetleg 1 : 4000),
1. 1 : 250 gazdag rszleteket tartalmaz s/vagy kis terlet ptsi beruhzsok (vrosok, ipar- s bnyatelepek
trkpei)
2. 1 : 500 s 1 : 1000 ipartelep s laktelep (lakpark) ptsi beruhzsai
3. 1 : 2000 1 : 4000 klterleti ptsi beruhzsok.
A klnfle jelleg ptsi beruhzsokhoz alkalmazhat elrsok s technolgik:
1.hez: a szabatos felmrsi utasts alapjn,
2.3.-hoz: az rvnyes felmrsi szablyzatok figyelembevtelvel (s /vagy fotogrammetriai technolgia)
A felhasznlhat alapadatokrl az adatgyjtsi rszben olvashattak. A trkp ksztse eltt eldntend: j
felmrssel kszljn, vagy meg lev adatokra tmaszkodva. Ebben gyakran gazdasgossgi szempontok
alapjn szletik a dnts. Meglv trkpanyag hasznlatakor csak kiegszt mrsekre kerl sor, amelyek
elssorban a tervezk szmra fontos jellemzk megmrsre irnyulnak.
Ha trkp ksztsekor az ptsi firny(ok) ismertek, akkor a trkp az ptsi firnyokkal prhuzamos
tengely a helyi koordintarendszerben is elkszthet .
A beruhzsi trkp tartalma: a tervezs megkezdsekor a beruhzs ltal rintett terlet kpe. Vzszintes
rtelemben a hagyomnyos trkpi tartalom mellett a tervezs szempontjbl fontos tereptrgyakat, fldalatti
ltestmnyeket is brzol. A mszaki tervben kell rgzteni a kvnalmakat.
5
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A mrnki ltestmnyek teleptse,


tervezse, ptse sorn megoldand
geodziai feladatok sszefoglal
ttekintse
Magassgi rtelemben a trkpet szintvonalakkal (pl. a fldmrsi topogrfiai trkpbl) s ktlt pontokkal kell
elltni (kiegszt mrsekbl).

2.1.5. 2.2.5 A tervezsi trkp (vezrterv, generalplan)


Ksztsnek clja, hogy egyestve s kivonatolva brzolja a kiviteli terveket, az sszes meglev s tervezett,
ideiglenes s vgleges, felszni, felszn feletti s fldalatti ltestmnyt.
A tervezsi trkp vzszintes rtelemben az elz bekezdsben felsorolt ltestmnyeket brzolja alaprajzukkal,
jelkulcsi jelekkel, megnevezve a ltestmnyeket.
A magassgi brzolshoz hozz kell fzni, hogy egy-egy ltestmny mestersgesen kialaktott terepfelsznen
kszl el. Ezrt elssorban ktlt pontokkal megadott magassgokat hasznlunk, mintsem a szintvonalakkal
kifejezett domborzatot. Ehhez tartozik mg, hogy az ptmnyek jellemz pontjaihoz (tkorona, padlszint,
fldalatti ltestmnyek mlysgi adatai stb.) is magassgokat rendelnk hozz. A magassgok sok ptsi
beruhzs esetn relatv (helyi) magassgokat jelentenek.
Rajzi megjelensekor a trkp nagymretarny formban jelenik meg. Nagyobb terletekre kiterjed
beruhzsok esetn clszer szelvnyrendszerben elrendezni a trkpet. Egy nagy beruhzs esetn olyan
sokfle rszlet, objektum tallhat a terleten, hogy rajzi megjelentskor azokat a ltestmnyeket, amelyek
nincsenek helyzeti vagy funkcionlis kapcsolatban nll rajzi formban (levlogatva a digitlis llomnyokbl
az egyes fedvnyeket) jelentjk meg.
A tervezsi trkp egyben arra is szolgl, hogy a mr elkszlt ltestmnyeket rajta brzoljuk. Ez lehetsget
ad arra, hogy a kivitelezett llapotot sszevessk a tervezett llapottal, amivel a kivitelezsek esetleges hibit fel
lehet derteni.
A tervezsi trkp koordintarendszere ltalban nem azonos az orszgos koordintarendszerrel. Rendszerint
egy olyan nll hlzatrl van, amelynek tengelyirnyait az ptsi firny helyzete hatrozza meg. Ez egyben
megknnyti a tervezst, a tervek egyeztetst s nem utolssorban a ltestmnyek kitzst. A trkp
brzolsi mdjait a szablyzat jelkulcsi mellklete alapjn lehet megvlasztani. Tartalmilag nagymrtkben
tfed a felmrsi utastsok jelkulcsi tartalmval. Lehetnek azonban specilis ltestmnyek (pl. olajipari
objektumok), amelyek az adott szakgban elfogadott jelkulcsi jelekkel kell megjelenteni.
A tervezsi trkp elksztse (elkszttetse) a generltervez, vagy megbzottjnak a feladata.
A tervezsi trkp a beruhzs minden rsztvevjnek fontos tjkoztatsi anyag, ezrt a trkprl klnbz
clokbl (adatszolgltats tervezsekhez, engedlyezsi tervek mellklete stb.) idnknt msolatok kszlnek. A
cl szabja meg, hogy a trkp teljes tartamt rajzoltatjuk ki, vagy tartalmi kivonatokat ksztnk. A geodziai
munkk szempontjbl az egyik legfontosabb msolati munkarsz a kitzsi terv. Amikor a tervezsi trkp
kszl akkor a tervek egyeztetse sorn a ltestmnyek jellemz pontjaihoz koordintkat szmtanak. Ezek az
elbbiekbl kvetkezen helyi rendszer koordintk.
A trkp rajzi megjelentsekor, ha az a nyomtatott trkp olvasst nem nehezti, akkor a rszletpontok
koordintit ki lehet rajzoltatni a pont mell. Nagy rszletsrsg esetben a trkpi rszekhez kln
koordintajegyzket kszthetnk. A koordintajegyzk knnyebben kezelhet s a megjegyzs rovat
felhasznlhat a pontra vonatkoz szbeli utalsokra. A koordintajegyzkben az egyes ltestmnyek nll
egysget kpeznek. Jellemz pontjaik a pontszmukkal egytt egy blokkban tallhatk
Meg kell jegyezni, hogy a munkarsz br a nevben a kitzs szt tartalmazza, a mrnkgeodziai gyakorlatban
ezen a munkarszen nem tallhatk kitzsi mretek, csak koordintk ill. mretadatok. Egy kitzsi terv
mellkletet mutat a modul vgi bra.
A kitzsi terv elksztse (elkszttetse) a generltervez, vagy megbzottjnak a feladata.

2.2. A kivitelezs idszaknak geodziai munki


Ennek az idszaknak a geodziai ignyeit a tervezk hatrozzk meg. Az ignyeket nagy beruhzsok esetn a
generlterveznl clszer koordinlni.
A kivitelezsek alatt a geodziai tevkenysg tbb irny s a
6
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A mrnki ltestmnyek teleptse,


tervezse, ptse sorn megoldand
geodziai feladatok sszefoglal
ttekintse
ltestmnyek helyszni, vzszintes s magassgi kitzst
az pts-szerels irnytst
az ptskzben vzszintes s magassgi ellenrz mrseket s
az elkszlt ltestmnyek folyamatos vzszintes s magassgi rtelm felmrst foglalja magba.
A kivitelezsek idejn, ahogy azt az elz tervezsi - rszben is kifejtettk, a kitzseket a kitzs cljaira
kialaktott alapponthlzat segtsgvel hajtjuk vgre. A tantrgy kvetkez moduljaiban (MGE 3 s MGE 4) az
alapponthlzatok kialaktsrl rszletesen lesz sz. Ugyangy az MGE 5 modulban a mrnkgeodziai
kitzseket trgyaljuk meg rszletesen. Elzetesen annyit kell ismerni, hogy mind a hlzatok ltrehozsakor,
mind a kitzsek vgrehajtsakor az ptsi pontossgi kvetelmnyek (ptsi trsek) betartsval kell a
feladatokat vgrehajtani. A ltestmnyek kitzsekor elssorban a ltestmnyek jellemz pontjainak a
kitzst kell elvgezni. A kitzsi tervrl (vagy annak koordintajegyzkbl) ezek a pontok kivlaszthatk,
mert ezeknek a pontoknak vannak ltalban koordinti. Ezt a tpus kitzst fogjuk majd trbeli elhelyezsi
kitzsnek nevezni.
Bonyolultabb, esetenknt nagyobb pontossgot ignyl szerkezetekhez kapcsoldan sor kerlhet szerkezeti
kitzsekre, az pts-szerels irnytsra. Ezt a kitzsi feladatot rendszerint mr nem a terleten tallhat
alappontok, hanem a mr kitztt pontok (s szksg esetn esetleg mg alappontot is hasznlva) oldjuk meg.
Ezeket a szerkezeti kitzseket gyakran geodziai mvezetsnek is hvjk.
A kivitelezsek elrehaladtval egyre tbb ptmny kszl el. A kitzseket kveten gy az ellenrz mrsek
kvetkeznek. Az ellenrz mrsek eredmnyeit felhasznlhatjuk a kvetkez idszakban is, amikor a
megvalsult llapot rszletes felmrse kvetkezik.
Az elkszlt ltestmnyek folyamatos felmrse s trkpezse igen fontos feladat. A hagyomnyos geodziai
rszletes felmrsektl tbb dologban is klnbzik. Ahogy az elbb lttuk clja elszr is:
a kivitelezs terv szerinti ellenrzse.
Ugyanakkor az eredmnyei felhasznlhatk:
a tovbbi tervezsek szmra szksges szmszer indul adatok szolgltatsra
az zemeltets, a fenntarts, s a biztonsgi tevkenysg szmra szksges trkpek, helysznrajzok
ksztsre
a fldgyi szakigazgats szmra ksztend, a nyilvntartsi llapot vltozsnak tvezetsre szolgl
munkarszek ksztsre.
Az ptkezsek befejezse utn az elkszlt ltestmnyek kzl sokan az zemeltetsi folyamatbl kvetkezen
lland, s nagy erhatsok alatt mkdnek. A zavartalan mkdsk felttele, hogy idnknt az esetleges
mozgsukra, deformcijukra mrseket kell vgezni. Ezeknek a feladatoknak a megoldsrl szl az MGE 10
modul. Majd tanulni fogjuk ebben a modulban,annak rdekben, hogy az esetleges mozgsokat-deformcikat
jelezni tudjuk, szksg van egy alapllapotra (referencia adatokra), egy mozdulatlan helyzethez kthet
llapotra. Visszatrve az elz felsorolshoz
a rszletes felmrs eredmnyei hasznlhatk mozgsvizsglatok referencia adataiknt.
Az elkszlt beruhzs tadssal kerl az zemeltet birtokba. Az tads idszaknak ltalban nincsenek
geodziai munki (feladatai).
Az eddig lertakbl lthat, hogy a munkk sokrtek, az egyes idszakok feladatai sszefondhatnak,
thzdhatnak ms idszakra, pl. az zemeltetsre is.
Ez mr nem tartozik szorosan a beruhzs munkaszakaszai kz. Nhny megjegyzst mgis hozz kell fzni az
zemeltets idszakhoz. Egy mkd ltestmny folyamatos mkdse kzben is llandan vltozik,
talaktsra szorul stb. Ezek miatt ebben az idszakban is szksgess vlnak geodziai munkk. Az tptsek,
technolgiavltsok megfelel rszletessg trkpek nlkl nem vgezhetk el. Felmerlnek ismt a rszletes

7
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A mrnki ltestmnyek teleptse,


tervezse, ptse sorn megoldand
geodziai feladatok sszefoglal
ttekintse
felmrsi feladatok, amelyek vagy a mg meglev, az pts idszakban kszlt trkpek, helysznrajzok,
vzlatok tartalmnak az aktualizlst, vagy esetleg a ltestmny teljes jfelmrst szolgljk. Ugyanakkor az
oldal tetejn rszletezett feladatok, a mozgsvizsglatok jelentik a geodziai tevkenysgnek egy msik, az
zemeltets idszakra es, nagy csoportjt.

2-1. bra Kitzsi terv (rszlet)

3. 2.3 sszefoglals

8
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A mrnki ltestmnyek teleptse,


tervezse, ptse sorn megoldand
geodziai feladatok sszefoglal
ttekintse
A modulbl megismerhettk az ptsi beruhzs tervezshez, a kivitelezshez szksges, az ptsi beruhzs
klnbz idszakaszaihoz tartoz geodziai feladatokat.
ttekintettk a geodziai munkk vgrehajtshoz szksges alapadatok gyjtsnek folyamatt, a felhasznls
lehetsgeit, mdjait. Megismertk az egyes feladatok megoldsnak a menett, az ptsi beruhzs egyes
fzisaihoz ksztend geodziai jelleg (rajzi) munkarszeket.
ttekintettk a kivitelezs idszakhoz tartoz feladatokat, s megismertk a kivitelezsek munkinak (kitzs,
rszletes felmrs, stb.) a hagyomnyos geodziai munkktl rszben eltr sajtossgait.
nellenrz krdsek:
1. Sorolja fel a tervezs idszakban vgzend feladatokat! (3. oldal)
2. Milyen geodziai alapadatokra van szksg a tervezst segt trkpek, helysznrajzok, vzlatok
ksztshez? (3-4. oldal)
3. Mi a tervezsi idszak alatt vgzett helyszni mrsek clja? (4. oldal)
4. Sorolja fel milyen geodziai jelleg munkarszeket kell kszteni! (6. oldal)
5. Mi a tervezsi trkp ksztsnek clja? (9. oldal)
6. Mi a kitzsi terv tartalma? (10. oldal)
7. Sorolja fel a kivitelezsek alatt vgzend geodziai tevkenysgeket! (10-11. oldal)
8. Milyen clokra hasznlhatk a beruhzs megvalsulsa sorn vgzett rszletes felmrsek? (11-12. oldal)

Irodalomjegyzk
gfalvi M.: Mrnkgeodzia I., EFE FFFK, Szkesfehrvr,1994.
gfalvi M.: Fldmrstan V., FVM Agrrszakoktatsi Intzet, Budapest,2000.
Detreki . dor K.: Ipari geodzia I-II, Tanknyvkiad, Budapest,1984.
Gyulai J. Kiss J. Szerk.: ptsi mszaki ellenrk kziknyve 1-2., Terc Kft, Budapest,2001.
Ifj. Hank G.: A geodta helyszni feladatai az ipartelepi beruhzsok s feljtsok vgrehajtsban., Geodzia
s Kartogrfia., Budapest.,1965.
dor K.: Automatizls a mrnkgeodziban, Tanknyvkiad, Budapest,1981.
gfalvi M.: Mrnkgeodzia I., EFE FFFK, Szkesfehrvr, 1994.
gfalvi M.: Fldmrstan V., FVM Agrrszakoktatsi Intzet, Budapest, 2000.
Detreki . dor K.: Ipari geodzia I-II, Tanknyvkiad, Budapest, 1984.
Gyulai J. Kiss J. Szerk.: ptsi mszaki ellenrk kziknyve 1-2., Terc Kft, Budapest, 2001.
Ifj. Hank G.: A geodta helyszni feladatai az ipartelepi beruhzsok s feljtsok vgrehajtsban.,
Geodzia s Kartogrfia., Budapest., 1965.
dor K.: Automatizls a mrnkgeodziban, Tanknyvkiad, Budapest, 1981.

9
Created by XMLmind XSL-FO Converter.