You are on page 1of 21

TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS

Ikastaroa/Curso:
Zentru/Centro:

2016/2017
DONOSTIA-SAN SEBASTIANGO HEO/EOI DE DONOSTIA-SAN
SEBASTIAN
Irakasgaia/Asignatura: INGELESA/INGLES
Maila/Nivel:
(A1) OINARRIZKO MAILA 1/NIVEL BSICO 1 (A1)
Eskabide zenbakia/N Solicitud

NAN/DNI

Jatorrizko taldea/Grupo Origen

Destinoko taldea/Grupo Destino

16410375768

72553014C

101

102 LX 09:00-11:15

16410365819

72440507Y

101

102 LX 09:00-11:15

16410364694

X9737693E

101

105 MJ 13:30-15:45

16410357046

15386652C

102

101 MJ 09:00-11:15

16410359959

72513359V

103

102 LX 09:00-11:15

16410364966

15907902K

103

108 LX 18:00-20:15

16410375080

15140926A

104

101 MJ 09:00-11:15

16410347003

15160117N

104

106 LX 13:30-15:45

16410366752

15367007V

104

ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK


GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS

16410358149

44164746P

104

107 LX 15:45-18:00

16410387472

35775674W

105

101 MJ 09:00-11:15

16410367435

73032650Z

105

103 MJ 11:15-13:30

16410376784

17847961F

105

106 LX 13:30-15:45

16410370685

Y3265085L

106

103 MJ 11:15-13:30

16410366711

15902466J

106

103 MJ 11:15-13:30

16410359974

72488315C

106

107 LX 15:45-18:00

16410360809

72495660M

106

107 LX 15:45-18:00

16410350900

15972601K

106

108 LX 18:00-20:15

16410345623

35776462P

107

108 LX 18:00-20:15

TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS

TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS


Ikastaroa/Curso:
Zentru/Centro:

2016/2017
DONOSTIA-SAN SEBASTIANGO HEO/EOI DE DONOSTIA-SAN
SEBASTIAN
Irakasgaia/Asignatura: INGELESA/INGLES
Maila/Nivel:
(A2) OINARRIZKO MAILA 2/NIVEL BSICO 2 (A2)
Eskabide zenbakia/N Solicitud

NAN/DNI

Jatorrizko taldea/Grupo Origen

Destinoko taldea/Grupo Destino

16410348037

73042675B

201

202 LX 09:00-11:15

16410369927

X6532062Q

201

ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK


GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS

16410360479

72580590L

202

206 LX 18:00-20:15

16410361270

72536103Z

204

201 MJ 09:00-11:15

16410362066

15947538M

207

206 LX 18:00-20:15

TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS

TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS


Ikastaroa/Curso:
Zentru/Centro:

2016/2017
DONOSTIA-SAN SEBASTIANGO HEO/EOI DE DONOSTIA-SAN
SEBASTIAN
Irakasgaia/Asignatura: INGELESA/INGLES
Maila/Nivel:
(B1.1) TARTEKO MAILA 1/NIVEL INTERMEDIO 1 (B1.1)
Eskabide zenbakia/N Solicitud

NAN/DNI

Jatorrizko taldea/Grupo Origen

Destinoko taldea/Grupo Destino

16410380109

09277501Z

302

ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK


GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS

16410380626

15943237M

302

ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK


GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS

16410387577

15984450W

302

ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK


GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS

16410355849

15352311H

302

304 LX 13:30-15:45

16410358778

15368739R

303

ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK


GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS

16410360262

15357243M

303

305 MJ 13:30-15:45

16410345147

15951703F

303

306 MJ 15:45-18:00

16410347073

72541965B

304

ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK


GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS

16410363538

73233539K

304

302 LX 11:15-13:30

16410348181

72504339J

304

305 MJ 13:30-15:45

16410356820

44567524X

304

305 MJ 13:30-15:45

16410361414

72494420F

305

307 LX 15:45-18:00

16410385930

15903471Y

305

303 LX 11:15-13:30

16410367077

78761287H

305

303 LX 11:15-13:30

16410346412

72486744J

305

306 MJ 15:45-18:00

16410380564

15867262E

305

303 LX 11:15-13:30

16410358057

44162731V

305

308 MJ 18:00-20:15

16410382707

72558877H

305

308 MJ 18:00-20:15

16410344289

72496791D

305

ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK


GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS

16410358584

72505983R

305

ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK


GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS

16410343834

73454565V

306

305 MJ 13:30-15:45

16410355331

72514959F

306

304 LX 13:30-15:45

16410347622

34094299L

306

ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK


GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS

16410360593

72468622S

306

ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK


GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS

16410378343

72838336G

306

ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK


GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS

16410365206

72527311P

306

ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK


GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS

16410383655

72499216L

307

ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK


GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS

16410378758

34085065P

307

306 MJ 15:45-18:00

16410375778

44156001A

308

306 MJ 15:45-18:00

TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS

TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS


Ikastaroa/Curso:
Zentru/Centro:

2016/2017
DONOSTIA-SAN SEBASTIANGO HEO/EOI DE DONOSTIA-SAN
SEBASTIAN
Irakasgaia/Asignatura: INGELESA/INGLES
Maila/Nivel:
(B1.2) TARTEKO MAILA 2/NIVEL INTERMEDIO 2 (B1.2)
Eskabide zenbakia/N Solicitud

NAN/DNI

Jatorrizko taldea/Grupo Origen

Destinoko taldea/Grupo Destino

16410382267

72446094G

401

402 LX 11:15-13:30

16410383374

15951133N

401

402 LX 11:15-13:30

16410378240

72556206S

403

401 MJ 09:00-11:15

16410368953

72504549Q

403

401 MJ 09:00-11:15

16410367883

72534899Y

403

401 MJ 09:00-11:15

16410353876

72543462J

403

407 MJ 18:00-20:15

16410348568

72546952F

403

406 LX 18:00-20:15

16410378401

44170779S

403

ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK


GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS

16410375219

72847741W

404

401 MJ 09:00-11:15

16410379792

44154898G

405

406 LX 18:00-20:15

16410386901

15993624E

406

405 MJ 15:45-18:00

16410373432

42236485K

407

ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK


GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS

16410362055

34081963B

407

ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK


GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS

TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS

TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS


Ikastaroa/Curso:
Zentru/Centro:

2016/2017
DONOSTIA-SAN SEBASTIANGO HEO/EOI DE DONOSTIA-SAN
SEBASTIAN
Irakasgaia/Asignatura: INGELESA/INGLES
Maila/Nivel:
(B2) MAILA AURRERATUA/NIVEL AVANZADO (B2)
Eskabide zenbakia/N Solicitud

NAN/DNI

Jatorrizko taldea/Grupo Origen

Destinoko taldea/Grupo Destino

16410390382

02575872X

501

502 MJ 09:00-11:15

16410385263

44334392Y

501

503 MJ 11:15-13:30

16410347657

72540705Q

502

501 LX 09:00-11:15

16410389322

72505479A

502

ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK


GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS

16410361756

16634919P

502

510 LX 18:00-20:15

16410380813

72498764G

503

502 MJ 09:00-11:15

16410349808

72501915G

503

507 LX 15:45-18:00

16410350771

72497682A

503

507 LX 15:45-18:00

16410371361

73270144X

504

502 MJ 09:00-11:15

16410389652

72607110C

504

510 LX 18:00-20:15

16410382040

72512686B

505

501 LX 09:00-11:15

16410360477

44161982G

505

502 MJ 09:00-11:15

16410378960

72498240D

505

503 MJ 11:15-13:30

16410377288

Y2639745A

505

511 MJ 18:00-20:15

16410385450

72484163P

506

503 MJ 11:15-13:30

16410391195

72593603Z

507

506 MJ 13:30-15:45

16410386531

72494471N

507

ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK


GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS

16410346252

72535824B

508

507 LX 15:45-18:00

16410386155

44163639M

508

ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK


GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS

16410346398

72492785M

508

ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK


GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS

16410360929

72505270R

509

501 LX 09:00-11:15

16410379906

44148290C

509

ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK


GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS

16410383201

44152203T

511

ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK


GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS

16410388332

14201666

511

509 MJ 15:45-18:00

TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS

TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS


Ikastaroa/Curso:
Zentru/Centro:

2016/2017
DONOSTIA-SAN SEBASTIANGO HEO/EOI DE DONOSTIA-SAN
SEBASTIAN
Irakasgaia/Asignatura: INGELESA/INGLES
Maila/Nivel:
(C1) GAITASUN MAILA/NIVEL DE APTITUD (C1)
Eskabide zenbakia/N Solicitud

NAN/DNI

Jatorrizko taldea/Grupo Origen

Destinoko taldea/Grupo Destino

16410369076

72527519D

602

603 LX 15:45-18:00

16410351607

72478226M

602

604 MJ 15:45-18:00

16410354544

72580673X

603

602 MJ 11:15-13:30

16410357264

72607333J

603

606 MJ 18:00-20:15

16410349717

72528524W

605

601 MJ 09:00-11:15

16410350021

72512789E

605

603 LX 15:45-18:00

16410378477

72831805M

606

605 LX 18:00-20:15

TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS

TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS


Ikastaroa/Curso:
Zentru/Centro:

2016/2017
DONOSTIA-SAN SEBASTIANGO HEO/EOI DE DONOSTIA-SAN
SEBASTIAN
Irakasgaia/Asignatura: FRANTSESA/FRANCES
Maila/Nivel:
(A1) OINARRIZKO MAILA 1/NIVEL BSICO 1 (A1)
Eskabide zenbakia/N Solicitud

NAN/DNI

Jatorrizko taldea/Grupo Origen

Destinoko taldea/Grupo Destino

16410377146

44570446B

101

102 LX 09:00-11:15

16410342697

Y3591161R

101

103 LX 11:15-13:30

16410389739

72493199M

102

101 MJ 09:00-11:15

16410348376

44149218M

102

101 MJ 09:00-11:15

16410369716

72512330T

102

103 LX 11:15-13:30

16410347011

44154792J

102

105 LX 13:30-15:45

16410345879

78760902R

103

102 LX 09:00-11:15

16410343273

72496493X

104

101 MJ 09:00-11:15

16410370017

72498068K

104

101 MJ 09:00-11:15

16410388747

15910877Y

104

107 MJ 15:45-18:00

16410358807

72541964X

104

107 MJ 15:45-18:00

16410388251

X4612055A

105

ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK


GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS

16410343758

73269982D

105

102 LX 09:00-11:15

16410355103

48021285E

105

102 LX 09:00-11:15

16410361300

30675431D

105

102 LX 09:00-11:15

16410346753

72525559G

105

109 LX 18:00-20:15

16410356013

34092663Q

106

107 MJ 15:45-18:00

16410349827

51485043A

106

108 MJ 18:00-20:15

16410385918

72438264V

107

ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK


GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS

16410346821

72407157Y

107

106 LX 15:45-18:00

16410356170

44151913D

108

109 LX 18:00-20:15

16410377806

44170303E

109

102 LX 09:00-11:15

TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS

TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS


Ikastaroa/Curso:
Zentru/Centro:

2016/2017
DONOSTIA-SAN SEBASTIANGO HEO/EOI DE DONOSTIA-SAN
SEBASTIAN
Irakasgaia/Asignatura: FRANTSESA/FRANCES
Maila/Nivel:
(A2) OINARRIZKO MAILA 2/NIVEL BSICO 2 (A2)
Eskabide zenbakia/N Solicitud

NAN/DNI

Jatorrizko taldea/Grupo Origen

Destinoko taldea/Grupo Destino

16410352712

53515326F

201

206 LX 18:00-20:15

16410370107

15247336S

202

201 MJ 09:00-11:15

16410373866

35775699G

202

205 LX 15:45-18:00

16410366023

72526525G

202

ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK


GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS

16410366188

72444187Y

203

202 MJ 11:15-13:30

16410372852

15897962V

203

204 MJ 15:45-18:00

16410356175

72501385A

203

ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK


GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS

16410361632

72543885E

204

202 MJ 11:15-13:30

16410362450

15972425Y

204

205 LX 15:45-18:00

16410382045

72512686B

205

202 MJ 11:15-13:30

16410368557

72826833R

205

204 MJ 15:45-18:00

16410374267

72482423Q

205

ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK


GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS

16410351879

72527060X

206

201 MJ 09:00-11:15

TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS

TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS


Ikastaroa/Curso:
Zentru/Centro:

2016/2017
DONOSTIA-SAN SEBASTIANGO HEO/EOI DE DONOSTIA-SAN
SEBASTIAN
Irakasgaia/Asignatura: FRANTSESA/FRANCES
Maila/Nivel:
(B1.1) TARTEKO MAILA 1/NIVEL INTERMEDIO 1 (B1.1)
Eskabide zenbakia/N Solicitud

NAN/DNI

Jatorrizko taldea/Grupo Origen

Destinoko taldea/Grupo Destino

16410380194

76707486W

302

301 LX 09:00-11:15

16410344844

72517439A

302

301 LX 09:00-11:15

16410359423

15258473C

302

301 LX 09:00-11:15

16410356153

30662020F

302

304 MJ 15:45-18:00

16410380755

16051933A

302

ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK


GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS

16410371511

15921658T

303

ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK


GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS

16410353250

72553956L

303

ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK


GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS

16410353344

44156229R

303

ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK


GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS

16410374180

Y1870116T

303

ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK


GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS

16410353361

72502066V

304

ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK


GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS

TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS

TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS


Ikastaroa/Curso:
Zentru/Centro:

2016/2017
DONOSTIA-SAN SEBASTIANGO HEO/EOI DE DONOSTIA-SAN
SEBASTIAN
Irakasgaia/Asignatura: FRANTSESA/FRANCES
Maila/Nivel:
(B1.2) TARTEKO MAILA 2/NIVEL INTERMEDIO 2 (B1.2)
Eskabide zenbakia/N Solicitud

NAN/DNI

Jatorrizko taldea/Grupo Origen

Destinoko taldea/Grupo Destino

16410388394

72504288P

401

404 MJ 18:00-20:15

16410375769

44150671D

402

401 LX 09:00-11:15

16410350218

15909602L

402

401 LX 09:00-11:15

16410387224

15251893H

402

ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK


GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS

16410388916

15960224H

403

404 MJ 18:00-20:15

TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS

10

TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS


Ikastaroa/Curso:
Zentru/Centro:

2016/2017
DONOSTIA-SAN SEBASTIANGO HEO/EOI DE DONOSTIA-SAN
SEBASTIAN
Irakasgaia/Asignatura: FRANTSESA/FRANCES
Maila/Nivel:
(B2) MAILA AURRERATUA/NIVEL AVANZADO (B2)
Eskabide zenbakia/N Solicitud

NAN/DNI

Jatorrizko taldea/Grupo Origen

Destinoko taldea/Grupo Destino

16410386538

72514845P

501

ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK


GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS

16410376729

72544793X

501

504 MJ 18:00-20:15

16410382319

15996928Z

503

501 LX 09:00-11:15

16410382961

34094309Y

503

ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK


GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS

TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS

11

TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS


Ikastaroa/Curso:
Zentru/Centro:

2016/2017
DONOSTIA-SAN SEBASTIANGO HEO/EOI DE DONOSTIA-SAN
SEBASTIAN
Irakasgaia/Asignatura: FRANTSESA/FRANCES
Maila/Nivel:
(C1) GAITASUN MAILA/NIVEL DE APTITUD (C1)
Eskabide zenbakia/N Solicitud

NAN/DNI

Jatorrizko taldea/Grupo Origen

Destinoko taldea/Grupo Destino

16410394143

72501915G

601

603 LX 18:00-20:15

16410347865

35779035M

601

602 LX 15:45-18:00

16410375779

72575990L

602

601 MJ 09:00-11:15

16410389605

72523315Z

602

ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK


GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS

16410379103

15975067A

602

ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK


GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS

16410343953

72483009G

602

ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK


GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS

TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS

12

TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS


Ikastaroa/Curso:
Zentru/Centro:

2016/2017
DONOSTIA-SAN SEBASTIANGO HEO/EOI DE DONOSTIA-SAN
SEBASTIAN
Irakasgaia/Asignatura: ALEMANA/ALEMAN
Maila/Nivel:
(A1) OINARRIZKO MAILA 1/NIVEL BSICO 1 (A1)
Eskabide zenbakia/N Solicitud

NAN/DNI

Jatorrizko taldea/Grupo Origen

Destinoko taldea/Grupo Destino

16410381857

72542477V

101

103 MJ 11:15-13:30

16410350720

72488563S

102

104 LX 15:45-18:00

16410374627

72481806C

102

104 LX 15:45-18:00

16410387344

44161982G

103

101 LX 09:00-11:15

16410349425

34089095J

103

104 LX 15:45-18:00

TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS

13

TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS


Ikastaroa/Curso:
Zentru/Centro:

2016/2017
DONOSTIA-SAN SEBASTIANGO HEO/EOI DE DONOSTIA-SAN
SEBASTIAN
Irakasgaia/Asignatura: ALEMANA/ALEMAN
Maila/Nivel:
(A2) OINARRIZKO MAILA 2/NIVEL BSICO 2 (A2)
Eskabide zenbakia/N Solicitud

NAN/DNI

Jatorrizko taldea/Grupo Origen

Destinoko taldea/Grupo Destino

16410347881

35779035M

201

203 MJ 15:45-18:00

16410353307

74654541Z

201

203 MJ 15:45-18:00

16410386164

Y0455521C

202

203 MJ 15:45-18:00

16410358542

72554381F

203

202 LX 11:15-13:30

TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS

14

TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS


Ikastaroa/Curso:
Zentru/Centro:

2016/2017
DONOSTIA-SAN SEBASTIANGO HEO/EOI DE DONOSTIA-SAN
SEBASTIAN
Irakasgaia/Asignatura: ALEMANA/ALEMAN
Maila/Nivel:
(B1.2) TARTEKO MAILA 2/NIVEL INTERMEDIO 2 (B1.2)
Eskabide zenbakia/N Solicitud

NAN/DNI

Jatorrizko taldea/Grupo Origen

Destinoko taldea/Grupo Destino

16410353060

72547848Y

401

402 LX 18:00-20:15

TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS

15

TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS


Ikastaroa/Curso:
Zentru/Centro:

2016/2017
DONOSTIA-SAN SEBASTIANGO HEO/EOI DE DONOSTIA-SAN
SEBASTIAN
Irakasgaia/Asignatura: ALEMANA/ALEMAN
Maila/Nivel:
(B2) MAILA AURRERATUA/NIVEL AVANZADO (B2)
Eskabide zenbakia/N Solicitud

NAN/DNI

Jatorrizko taldea/Grupo Origen

Destinoko taldea/Grupo Destino

16410343017

Y0293056G

502

501 MJ 15:45-18:00

TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS

16

TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS


Ikastaroa/Curso:
Zentru/Centro:

2016/2017
DONOSTIA-SAN SEBASTIANGO HEO/EOI DE DONOSTIA-SAN
SEBASTIAN
Irakasgaia/Asignatura: EUSKERA/EUSKERA
Maila/Nivel:
(A2) OINARRIZKO MAILA 2/NIVEL BSICO 2 (A2)
Eskabide zenbakia/N Solicitud

NAN/DNI

Jatorrizko taldea/Grupo Origen

Destinoko taldea/Grupo Destino

16410344696

Y4432678V

202

201 LX 11:15-13:30

TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS

17

TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS


Ikastaroa/Curso:
Zentru/Centro:

2016/2017
DONOSTIA-SAN SEBASTIANGO HEO/EOI DE DONOSTIA-SAN
SEBASTIAN
Irakasgaia/Asignatura: EUSKERA/EUSKERA
Maila/Nivel:
(B1.1) TARTEKO MAILA 1/NIVEL INTERMEDIO 1 (B1.1)
Eskabide zenbakia/N Solicitud

NAN/DNI

Jatorrizko taldea/Grupo Origen

Destinoko taldea/Grupo Destino

16410385822

80072096B

302

301 MJ 11:15-13:30

TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS

18

TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS


Ikastaroa/Curso:
Zentru/Centro:

2016/2017
DONOSTIA-SAN SEBASTIANGO HEO/EOI DE DONOSTIA-SAN
SEBASTIAN
Irakasgaia/Asignatura: EUSKERA/EUSKERA
Maila/Nivel:
(B1.2) TARTEKO MAILA 2/NIVEL INTERMEDIO 2 (B1.2)
Eskabide zenbakia/N Solicitud

NAN/DNI

Jatorrizko taldea/Grupo Origen

Destinoko taldea/Grupo Destino

16410385329

30684896K

401

402 MJ 15:45-18:00

16410380147

15979993F

402

403 MJ 18:00-20:15

TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS

19

TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS


Ikastaroa/Curso:
Zentru/Centro:

2016/2017
DONOSTIA-SAN SEBASTIANGO HEO/EOI DE DONOSTIA-SAN
SEBASTIAN
Irakasgaia/Asignatura: EUSKERA/EUSKERA
Maila/Nivel:
(B2) MAILA AURRERATUA/NIVEL AVANZADO (B2)
Eskabide zenbakia/N Solicitud

NAN/DNI

Jatorrizko taldea/Grupo Origen

Destinoko taldea/Grupo Destino

16410375827

44141222J

501

502 LX 09:00-11:15

16410356712

15975679V

501

503 MJ 11:15-13:30

16410390459

72504039N

501

508 LX 18:00-20:15

16410386116

72600741E

502

505 MJ 13:30-15:45

16410386148

72506605W

502

506 LX 15:45-18:00

16410360938

29086605T

502

508 LX 18:00-20:15

16410377793

44151990V

502

508 LX 18:00-20:15

16410364951

72598347C

504

506 LX 15:45-18:00

16410355844

72493934G

504

508 LX 18:00-20:15

16410377928

44162797Z

506

505 MJ 13:30-15:45

16410358379

72523713K

506

508 LX 18:00-20:15

16410354742

15980555V

506

508 LX 18:00-20:15

16410368970

72464867D

506

508 LX 18:00-20:15

16410377550

72485589P

506

508 LX 18:00-20:15

16410374372

34080889H

506

ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK


GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS

16410361921

72535641N

507

506 LX 15:45-18:00

16410382103

15905208H

508

507 MJ 15:45-18:00

TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS

20

TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS


Ikastaroa/Curso:
Zentru/Centro:

2016/2017
DONOSTIA-SAN SEBASTIANGO HEO/EOI DE DONOSTIA-SAN
SEBASTIAN
Irakasgaia/Asignatura: EUSKERA/EUSKERA
Maila/Nivel:
(C1) GAITASUN MAILA/NIVEL DE APTITUD (C1)
Eskabide zenbakia/N Solicitud

NAN/DNI

Jatorrizko taldea/Grupo Origen

Destinoko taldea/Grupo Destino

16410379714

44157898Z

601

602 LX 11:15-13:30

16410350923

72527969E

602

601 MJ 09:00-11:15

16410361939

72538994F

602

604 LX 15:45-18:00

16410350067

15393460C

602

605 LX 18:00-20:15

16410357541

72488684K

603

601 MJ 09:00-11:15

16410345043

72473197J

603

601 MJ 09:00-11:15

16410384642

72498882F

603

602 LX 11:15-13:30

16410366903

72469699B

603

604 LX 15:45-18:00

16410379618

34097108E

603

605 LX 18:00-20:15

16410347227

15955374K

604

603 MJ 15:45-18:00

16410354629

15947478Z

604

605 LX 18:00-20:15

TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS

21